1GKKVTKD4GJ3…

Gmc

Acadia

1GKKVTKD4GJ381081; 1GKKVTKD4GJ327327 | 1GKKVTKD4GJ369190 | 1GKKVTKD4GJ362711; 1GKKVTKD4GJ343429 | 1GKKVTKD4GJ387396 | 1GKKVTKD4GJ340062; 1GKKVTKD4GJ393568; 1GKKVTKD4GJ301505 | 1GKKVTKD4GJ352793 | 1GKKVTKD4GJ343477 | 1GKKVTKD4GJ341454 | 1GKKVTKD4GJ380724; 1GKKVTKD4GJ392789 | 1GKKVTKD4GJ341745 | 1GKKVTKD4GJ384742; 1GKKVTKD4GJ330440 | 1GKKVTKD4GJ374423 | 1GKKVTKD4GJ358819 | 1GKKVTKD4GJ366631 | 1GKKVTKD4GJ375247 | 1GKKVTKD4GJ337145; 1GKKVTKD4GJ305604 | 1GKKVTKD4GJ335380 | 1GKKVTKD4GJ358528 | 1GKKVTKD4GJ307725; 1GKKVTKD4GJ347514 | 1GKKVTKD4GJ331118 | 1GKKVTKD4GJ338120 | 1GKKVTKD4GJ371814; 1GKKVTKD4GJ309054 | 1GKKVTKD4GJ312276

1GKKVTKD4GJ313654; 1GKKVTKD4GJ361087 | 1GKKVTKD4GJ369674 | 1GKKVTKD4GJ337050

1GKKVTKD4GJ316991; 1GKKVTKD4GJ323410 | 1GKKVTKD4GJ318353 | 1GKKVTKD4GJ306445; 1GKKVTKD4GJ320250; 1GKKVTKD4GJ373529 | 1GKKVTKD4GJ308518 | 1GKKVTKD4GJ339588 | 1GKKVTKD4GJ377323 | 1GKKVTKD4GJ378536

1GKKVTKD4GJ320314 | 1GKKVTKD4GJ322077 | 1GKKVTKD4GJ366323

1GKKVTKD4GJ389990

1GKKVTKD4GJ383445 | 1GKKVTKD4GJ305179 | 1GKKVTKD4GJ384286; 1GKKVTKD4GJ382702 | 1GKKVTKD4GJ366094 | 1GKKVTKD4GJ379511; 1GKKVTKD4GJ391979 | 1GKKVTKD4GJ332981; 1GKKVTKD4GJ347271; 1GKKVTKD4GJ311631 | 1GKKVTKD4GJ320233; 1GKKVTKD4GJ350140 | 1GKKVTKD4GJ315629; 1GKKVTKD4GJ328557; 1GKKVTKD4GJ342703 | 1GKKVTKD4GJ394347; 1GKKVTKD4GJ364703 | 1GKKVTKD4GJ305425 | 1GKKVTKD4GJ310785; 1GKKVTKD4GJ324007 | 1GKKVTKD4GJ301584; 1GKKVTKD4GJ336738 | 1GKKVTKD4GJ390959 | 1GKKVTKD4GJ340661; 1GKKVTKD4GJ374051 | 1GKKVTKD4GJ353135 | 1GKKVTKD4GJ355743 | 1GKKVTKD4GJ373787; 1GKKVTKD4GJ338876; 1GKKVTKD4GJ352664; 1GKKVTKD4GJ356875 | 1GKKVTKD4GJ365012 | 1GKKVTKD4GJ342779; 1GKKVTKD4GJ380528 | 1GKKVTKD4GJ344550 | 1GKKVTKD4GJ309426

1GKKVTKD4GJ372302

1GKKVTKD4GJ344418 | 1GKKVTKD4GJ327053; 1GKKVTKD4GJ331104 | 1GKKVTKD4GJ328428 | 1GKKVTKD4GJ349733; 1GKKVTKD4GJ334939 | 1GKKVTKD4GJ373384 | 1GKKVTKD4GJ316022

1GKKVTKD4GJ395868; 1GKKVTKD4GJ300502 | 1GKKVTKD4GJ368072

1GKKVTKD4GJ332866 | 1GKKVTKD4GJ310592; 1GKKVTKD4GJ376592; 1GKKVTKD4GJ345536; 1GKKVTKD4GJ349537 | 1GKKVTKD4GJ389729 | 1GKKVTKD4GJ304050 | 1GKKVTKD4GJ337629 | 1GKKVTKD4GJ387155 | 1GKKVTKD4GJ313556 | 1GKKVTKD4GJ364894 | 1GKKVTKD4GJ347898 | 1GKKVTKD4GJ377631 | 1GKKVTKD4GJ330664; 1GKKVTKD4GJ320183 | 1GKKVTKD4GJ303772

1GKKVTKD4GJ326890; 1GKKVTKD4GJ373241

1GKKVTKD4GJ306171 | 1GKKVTKD4GJ357718 | 1GKKVTKD4GJ392839; 1GKKVTKD4GJ382022 | 1GKKVTKD4GJ301035 | 1GKKVTKD4GJ311211 | 1GKKVTKD4GJ338277; 1GKKVTKD4GJ347500 | 1GKKVTKD4GJ386829 | 1GKKVTKD4GJ379945 | 1GKKVTKD4GJ343186; 1GKKVTKD4GJ374700; 1GKKVTKD4GJ371876; 1GKKVTKD4GJ321964 | 1GKKVTKD4GJ374437; 1GKKVTKD4GJ307675; 1GKKVTKD4GJ393862; 1GKKVTKD4GJ325965; 1GKKVTKD4GJ361770 | 1GKKVTKD4GJ331121 | 1GKKVTKD4GJ375586; 1GKKVTKD4GJ322242 | 1GKKVTKD4GJ311385

1GKKVTKD4GJ336125 | 1GKKVTKD4GJ387088 | 1GKKVTKD4GJ388497 | 1GKKVTKD4GJ351269; 1GKKVTKD4GJ397510 | 1GKKVTKD4GJ376186; 1GKKVTKD4GJ382697 | 1GKKVTKD4GJ319311; 1GKKVTKD4GJ383204 | 1GKKVTKD4GJ337372; 1GKKVTKD4GJ310091; 1GKKVTKD4GJ358898 | 1GKKVTKD4GJ334648 | 1GKKVTKD4GJ378035 | 1GKKVTKD4GJ393795 | 1GKKVTKD4GJ395465

1GKKVTKD4GJ375085 | 1GKKVTKD4GJ382750

1GKKVTKD4GJ312682; 1GKKVTKD4GJ390864 | 1GKKVTKD4GJ380075; 1GKKVTKD4GJ342037; 1GKKVTKD4GJ351398 | 1GKKVTKD4GJ325951; 1GKKVTKD4GJ331796 | 1GKKVTKD4GJ399967

1GKKVTKD4GJ370517 | 1GKKVTKD4GJ360134 | 1GKKVTKD4GJ360456; 1GKKVTKD4GJ325903; 1GKKVTKD4GJ312777; 1GKKVTKD4GJ350378 | 1GKKVTKD4GJ380402 | 1GKKVTKD4GJ361476 | 1GKKVTKD4GJ380433; 1GKKVTKD4GJ308650; 1GKKVTKD4GJ300175 | 1GKKVTKD4GJ329594; 1GKKVTKD4GJ363972 | 1GKKVTKD4GJ306977; 1GKKVTKD4GJ352082 | 1GKKVTKD4GJ395756 | 1GKKVTKD4GJ343124 | 1GKKVTKD4GJ368153; 1GKKVTKD4GJ372980 | 1GKKVTKD4GJ386622; 1GKKVTKD4GJ358058; 1GKKVTKD4GJ382215; 1GKKVTKD4GJ341535 | 1GKKVTKD4GJ339140; 1GKKVTKD4GJ346346 | 1GKKVTKD4GJ305022 | 1GKKVTKD4GJ332317 | 1GKKVTKD4GJ357282; 1GKKVTKD4GJ332480 | 1GKKVTKD4GJ319941 | 1GKKVTKD4GJ321267; 1GKKVTKD4GJ364538 | 1GKKVTKD4GJ304579 | 1GKKVTKD4GJ302489; 1GKKVTKD4GJ380271; 1GKKVTKD4GJ338117 | 1GKKVTKD4GJ361252 | 1GKKVTKD4GJ370548; 1GKKVTKD4GJ370596 | 1GKKVTKD4GJ394817 | 1GKKVTKD4GJ388127

1GKKVTKD4GJ386877 | 1GKKVTKD4GJ358108 | 1GKKVTKD4GJ333841 | 1GKKVTKD4GJ371246 | 1GKKVTKD4GJ394431; 1GKKVTKD4GJ365429 | 1GKKVTKD4GJ345231 | 1GKKVTKD4GJ381789 | 1GKKVTKD4GJ388046; 1GKKVTKD4GJ372087 | 1GKKVTKD4GJ328039 | 1GKKVTKD4GJ307577 | 1GKKVTKD4GJ344323 | 1GKKVTKD4GJ379802 | 1GKKVTKD4GJ376219; 1GKKVTKD4GJ320474 | 1GKKVTKD4GJ330213 | 1GKKVTKD4GJ329384; 1GKKVTKD4GJ351529; 1GKKVTKD4GJ341549; 1GKKVTKD4GJ332527; 1GKKVTKD4GJ303481 | 1GKKVTKD4GJ339834; 1GKKVTKD4GJ379430; 1GKKVTKD4GJ385129 | 1GKKVTKD4GJ300550; 1GKKVTKD4GJ321446 | 1GKKVTKD4GJ367794 | 1GKKVTKD4GJ301827 | 1GKKVTKD4GJ333743 | 1GKKVTKD4GJ360716 | 1GKKVTKD4GJ338473; 1GKKVTKD4GJ327408; 1GKKVTKD4GJ379508 | 1GKKVTKD4GJ348422 | 1GKKVTKD4GJ399127 | 1GKKVTKD4GJ328705

1GKKVTKD4GJ359744 | 1GKKVTKD4GJ315002 | 1GKKVTKD4GJ367813; 1GKKVTKD4GJ366550 | 1GKKVTKD4GJ378178 | 1GKKVTKD4GJ334455; 1GKKVTKD4GJ311581 | 1GKKVTKD4GJ389679 | 1GKKVTKD4GJ306851

1GKKVTKD4GJ337808; 1GKKVTKD4GJ340188; 1GKKVTKD4GJ397992; 1GKKVTKD4GJ353393 | 1GKKVTKD4GJ374289 | 1GKKVTKD4GJ304758; 1GKKVTKD4GJ390377; 1GKKVTKD4GJ339848; 1GKKVTKD4GJ386507 | 1GKKVTKD4GJ317641; 1GKKVTKD4GJ388435; 1GKKVTKD4GJ331488 | 1GKKVTKD4GJ346458; 1GKKVTKD4GJ303268 | 1GKKVTKD4GJ357041; 1GKKVTKD4GJ365771

1GKKVTKD4GJ384059 | 1GKKVTKD4GJ350834 | 1GKKVTKD4GJ325562; 1GKKVTKD4GJ308227 | 1GKKVTKD4GJ337419

1GKKVTKD4GJ327926; 1GKKVTKD4GJ336710; 1GKKVTKD4GJ317008; 1GKKVTKD4GJ340028 | 1GKKVTKD4GJ383669

1GKKVTKD4GJ320362 | 1GKKVTKD4GJ315355 | 1GKKVTKD4GJ305151 | 1GKKVTKD4GJ385924

1GKKVTKD4GJ391058 | 1GKKVTKD4GJ344547 | 1GKKVTKD4GJ323391 | 1GKKVTKD4GJ310382 | 1GKKVTKD4GJ304047 | 1GKKVTKD4GJ302010 | 1GKKVTKD4GJ371358 | 1GKKVTKD4GJ398625 | 1GKKVTKD4GJ335847; 1GKKVTKD4GJ353880; 1GKKVTKD4GJ397314

1GKKVTKD4GJ381033

1GKKVTKD4GJ367987; 1GKKVTKD4GJ392999 | 1GKKVTKD4GJ333709 | 1GKKVTKD4GJ371635; 1GKKVTKD4GJ397846 | 1GKKVTKD4GJ389908; 1GKKVTKD4GJ365494 | 1GKKVTKD4GJ377905 | 1GKKVTKD4GJ348436

1GKKVTKD4GJ301486 | 1GKKVTKD4GJ389407; 1GKKVTKD4GJ390511

1GKKVTKD4GJ397670 | 1GKKVTKD4GJ323522; 1GKKVTKD4GJ354138; 1GKKVTKD4GJ328834 | 1GKKVTKD4GJ379928 | 1GKKVTKD4GJ332494 | 1GKKVTKD4GJ388581 | 1GKKVTKD4GJ357153; 1GKKVTKD4GJ355225 | 1GKKVTKD4GJ372400 | 1GKKVTKD4GJ389309 | 1GKKVTKD4GJ389004 | 1GKKVTKD4GJ372798 | 1GKKVTKD4GJ398060 | 1GKKVTKD4GJ311323 | 1GKKVTKD4GJ311662 | 1GKKVTKD4GJ302671; 1GKKVTKD4GJ324508; 1GKKVTKD4GJ300094; 1GKKVTKD4GJ331734 | 1GKKVTKD4GJ331989 | 1GKKVTKD4GJ362904 | 1GKKVTKD4GJ307627 | 1GKKVTKD4GJ356049 | 1GKKVTKD4GJ352227; 1GKKVTKD4GJ390962 | 1GKKVTKD4GJ385745 | 1GKKVTKD4GJ346718 | 1GKKVTKD4GJ385826 | 1GKKVTKD4GJ325853 | 1GKKVTKD4GJ384031

1GKKVTKD4GJ396034 | 1GKKVTKD4GJ384546 | 1GKKVTKD4GJ315887 | 1GKKVTKD4GJ361915 | 1GKKVTKD4GJ357962 | 1GKKVTKD4GJ389567 | 1GKKVTKD4GJ357072; 1GKKVTKD4GJ317803 | 1GKKVTKD4GJ369805 | 1GKKVTKD4GJ306218 | 1GKKVTKD4GJ385227 | 1GKKVTKD4GJ380366 | 1GKKVTKD4GJ347237; 1GKKVTKD4GJ332155 | 1GKKVTKD4GJ320801 | 1GKKVTKD4GJ346685; 1GKKVTKD4GJ394879; 1GKKVTKD4GJ375264 | 1GKKVTKD4GJ375961 | 1GKKVTKD4GJ377158; 1GKKVTKD4GJ318840 | 1GKKVTKD4GJ393151 | 1GKKVTKD4GJ393814; 1GKKVTKD4GJ340627 | 1GKKVTKD4GJ365768

1GKKVTKD4GJ357878; 1GKKVTKD4GJ306087 | 1GKKVTKD4GJ316201; 1GKKVTKD4GJ363132 | 1GKKVTKD4GJ308597; 1GKKVTKD4GJ391111; 1GKKVTKD4GJ346475 | 1GKKVTKD4GJ377693; 1GKKVTKD4GJ303853; 1GKKVTKD4GJ363096 | 1GKKVTKD4GJ341356 | 1GKKVTKD4GJ371571 | 1GKKVTKD4GJ323262 | 1GKKVTKD4GJ348548; 1GKKVTKD4GJ381159 | 1GKKVTKD4GJ390105 | 1GKKVTKD4GJ355354 | 1GKKVTKD4GJ310141 | 1GKKVTKD4GJ337744 | 1GKKVTKD4GJ315873 | 1GKKVTKD4GJ398186; 1GKKVTKD4GJ343415 | 1GKKVTKD4GJ396261 | 1GKKVTKD4GJ315159; 1GKKVTKD4GJ340935; 1GKKVTKD4GJ385616

1GKKVTKD4GJ351322 | 1GKKVTKD4GJ361414 | 1GKKVTKD4GJ392887; 1GKKVTKD4GJ331751 | 1GKKVTKD4GJ366466; 1GKKVTKD4GJ330728; 1GKKVTKD4GJ323195; 1GKKVTKD4GJ379797 | 1GKKVTKD4GJ307790 | 1GKKVTKD4GJ311242; 1GKKVTKD4GJ382540

1GKKVTKD4GJ369500; 1GKKVTKD4GJ394784; 1GKKVTKD4GJ367665; 1GKKVTKD4GJ354589; 1GKKVTKD4GJ314870; 1GKKVTKD4GJ333953 | 1GKKVTKD4GJ309510 | 1GKKVTKD4GJ316716 | 1GKKVTKD4GJ328784; 1GKKVTKD4GJ383915 | 1GKKVTKD4GJ394901 | 1GKKVTKD4GJ312374 | 1GKKVTKD4GJ388015 | 1GKKVTKD4GJ308616 | 1GKKVTKD4GJ311161; 1GKKVTKD4GJ332334 | 1GKKVTKD4GJ333788 | 1GKKVTKD4GJ345441 | 1GKKVTKD4GJ315839 | 1GKKVTKD4GJ355905; 1GKKVTKD4GJ317431; 1GKKVTKD4GJ355595 | 1GKKVTKD4GJ309247 | 1GKKVTKD4GJ399743; 1GKKVTKD4GJ358724 | 1GKKVTKD4GJ362899 | 1GKKVTKD4GJ323777 | 1GKKVTKD4GJ361204 | 1GKKVTKD4GJ331636 | 1GKKVTKD4GJ310625 | 1GKKVTKD4GJ346962 | 1GKKVTKD4GJ356293; 1GKKVTKD4GJ306462; 1GKKVTKD4GJ349103; 1GKKVTKD4GJ305232; 1GKKVTKD4GJ322564 | 1GKKVTKD4GJ305456 | 1GKKVTKD4GJ343589 | 1GKKVTKD4GJ377354; 1GKKVTKD4GJ345021; 1GKKVTKD4GJ348937 | 1GKKVTKD4GJ399595; 1GKKVTKD4GJ385812 | 1GKKVTKD4GJ302623; 1GKKVTKD4GJ398981 | 1GKKVTKD4GJ300984 | 1GKKVTKD4GJ391786 | 1GKKVTKD4GJ386264 | 1GKKVTKD4GJ398477 | 1GKKVTKD4GJ380514; 1GKKVTKD4GJ381517; 1GKKVTKD4GJ351210; 1GKKVTKD4GJ357427

1GKKVTKD4GJ326954; 1GKKVTKD4GJ368928; 1GKKVTKD4GJ342345; 1GKKVTKD4GJ378388 | 1GKKVTKD4GJ378701; 1GKKVTKD4GJ327957 | 1GKKVTKD4GJ394008; 1GKKVTKD4GJ387074 | 1GKKVTKD4GJ314352; 1GKKVTKD4GJ366189 | 1GKKVTKD4GJ333094 | 1GKKVTKD4GJ377600; 1GKKVTKD4GJ393926 | 1GKKVTKD4GJ311676 | 1GKKVTKD4GJ318000; 1GKKVTKD4GJ306834 | 1GKKVTKD4GJ346282 | 1GKKVTKD4GJ360554; 1GKKVTKD4GJ380254; 1GKKVTKD4GJ302458 | 1GKKVTKD4GJ346427; 1GKKVTKD4GJ388466 | 1GKKVTKD4GJ370940 | 1GKKVTKD4GJ343284 | 1GKKVTKD4GJ334066

1GKKVTKD4GJ378245 | 1GKKVTKD4GJ316506; 1GKKVTKD4GJ368444 | 1GKKVTKD4GJ363681 | 1GKKVTKD4GJ308583 | 1GKKVTKD4GJ324587; 1GKKVTKD4GJ357279 | 1GKKVTKD4GJ375250 | 1GKKVTKD4GJ328378; 1GKKVTKD4GJ327585 | 1GKKVTKD4GJ352759 | 1GKKVTKD4GJ341387 | 1GKKVTKD4GJ310124 | 1GKKVTKD4GJ315372 | 1GKKVTKD4GJ395417 | 1GKKVTKD4GJ379055 | 1GKKVTKD4GJ313363 | 1GKKVTKD4GJ375426 | 1GKKVTKD4GJ331040; 1GKKVTKD4GJ334178 | 1GKKVTKD4GJ321544 | 1GKKVTKD4GJ320975 | 1GKKVTKD4GJ302475; 1GKKVTKD4GJ335024 | 1GKKVTKD4GJ395532; 1GKKVTKD4GJ344564 | 1GKKVTKD4GJ381405 | 1GKKVTKD4GJ345696 | 1GKKVTKD4GJ331877 | 1GKKVTKD4GJ328610

1GKKVTKD4GJ374101; 1GKKVTKD4GJ354995 | 1GKKVTKD4GJ366242 | 1GKKVTKD4GJ346654; 1GKKVTKD4GJ392842 | 1GKKVTKD4GJ375619 | 1GKKVTKD4GJ386992; 1GKKVTKD4GJ329501 | 1GKKVTKD4GJ360411 | 1GKKVTKD4GJ338098 | 1GKKVTKD4GJ360151 | 1GKKVTKD4GJ324718; 1GKKVTKD4GJ334603; 1GKKVTKD4GJ315890 | 1GKKVTKD4GJ383753; 1GKKVTKD4GJ313573; 1GKKVTKD4GJ359193 | 1GKKVTKD4GJ328395

1GKKVTKD4GJ363485 | 1GKKVTKD4GJ338537; 1GKKVTKD4GJ368475; 1GKKVTKD4GJ332172 | 1GKKVTKD4GJ326243; 1GKKVTKD4GJ397801

1GKKVTKD4GJ303965; 1GKKVTKD4GJ302525; 1GKKVTKD4GJ300869 | 1GKKVTKD4GJ353877 | 1GKKVTKD4GJ317316 | 1GKKVTKD4GJ367276; 1GKKVTKD4GJ321883; 1GKKVTKD4GJ339073 | 1GKKVTKD4GJ339722 | 1GKKVTKD4GJ372901 | 1GKKVTKD4GJ343480; 1GKKVTKD4GJ348551 | 1GKKVTKD4GJ399404; 1GKKVTKD4GJ306770; 1GKKVTKD4GJ318837 | 1GKKVTKD4GJ327294 | 1GKKVTKD4GJ366886 | 1GKKVTKD4GJ399712 | 1GKKVTKD4GJ395949 | 1GKKVTKD4GJ366662; 1GKKVTKD4GJ313685; 1GKKVTKD4GJ302590 | 1GKKVTKD4GJ367214; 1GKKVTKD4GJ399578 | 1GKKVTKD4GJ303755 | 1GKKVTKD4GJ380772; 1GKKVTKD4GJ386541 | 1GKKVTKD4GJ320264

1GKKVTKD4GJ321639 | 1GKKVTKD4GJ337971; 1GKKVTKD4GJ352485 | 1GKKVTKD4GJ384854; 1GKKVTKD4GJ377192 | 1GKKVTKD4GJ322368 | 1GKKVTKD4GJ323407; 1GKKVTKD4GJ320376; 1GKKVTKD4GJ392940 | 1GKKVTKD4GJ373952; 1GKKVTKD4GJ342524; 1GKKVTKD4GJ386667; 1GKKVTKD4GJ301326; 1GKKVTKD4GJ345570 | 1GKKVTKD4GJ319681; 1GKKVTKD4GJ395921; 1GKKVTKD4GJ385020 | 1GKKVTKD4GJ376947

1GKKVTKD4GJ350512; 1GKKVTKD4GJ323715 | 1GKKVTKD4GJ339607 | 1GKKVTKD4GJ318708 | 1GKKVTKD4GJ323018 | 1GKKVTKD4GJ364412; 1GKKVTKD4GJ314593; 1GKKVTKD4GJ307370 | 1GKKVTKD4GJ329692 | 1GKKVTKD4GJ305375 | 1GKKVTKD4GJ369318 | 1GKKVTKD4GJ369271 | 1GKKVTKD4GJ356438 | 1GKKVTKD4GJ394557; 1GKKVTKD4GJ365513 | 1GKKVTKD4GJ316599 | 1GKKVTKD4GJ397779 | 1GKKVTKD4GJ374678

1GKKVTKD4GJ315064; 1GKKVTKD4GJ373224 | 1GKKVTKD4GJ357783; 1GKKVTKD4GJ391643 | 1GKKVTKD4GJ323312 | 1GKKVTKD4GJ330907 | 1GKKVTKD4GJ323424 | 1GKKVTKD4GJ344970 | 1GKKVTKD4GJ377595; 1GKKVTKD4GJ307482; 1GKKVTKD4GJ386832 | 1GKKVTKD4GJ361445 | 1GKKVTKD4GJ388998; 1GKKVTKD4GJ312973 | 1GKKVTKD4GJ303478 | 1GKKVTKD4GJ366435; 1GKKVTKD4GJ300211 | 1GKKVTKD4GJ349778

1GKKVTKD4GJ327621 | 1GKKVTKD4GJ366743; 1GKKVTKD4GJ331443 | 1GKKVTKD4GJ360876 | 1GKKVTKD4GJ387723; 1GKKVTKD4GJ387950 | 1GKKVTKD4GJ356729; 1GKKVTKD4GJ356343; 1GKKVTKD4GJ307983 | 1GKKVTKD4GJ359596 | 1GKKVTKD4GJ341826 | 1GKKVTKD4GJ363664

1GKKVTKD4GJ306767 | 1GKKVTKD4GJ368721 | 1GKKVTKD4GJ378505; 1GKKVTKD4GJ376723 | 1GKKVTKD4GJ349988 | 1GKKVTKD4GJ395854 | 1GKKVTKD4GJ300161 | 1GKKVTKD4GJ367830 | 1GKKVTKD4GJ371604 | 1GKKVTKD4GJ318496 | 1GKKVTKD4GJ352650 | 1GKKVTKD4GJ321561 | 1GKKVTKD4GJ300886; 1GKKVTKD4GJ343947 | 1GKKVTKD4GJ303254 | 1GKKVTKD4GJ357573 | 1GKKVTKD4GJ316795; 1GKKVTKD4GJ331667 | 1GKKVTKD4GJ390752; 1GKKVTKD4GJ357699; 1GKKVTKD4GJ366709 | 1GKKVTKD4GJ302931 | 1GKKVTKD4GJ352616 | 1GKKVTKD4GJ354298; 1GKKVTKD4GJ390685

1GKKVTKD4GJ342426; 1GKKVTKD4GJ334665 | 1GKKVTKD4GJ376737 | 1GKKVTKD4GJ346766 | 1GKKVTKD4GJ331913 | 1GKKVTKD4GJ320099 | 1GKKVTKD4GJ342569; 1GKKVTKD4GJ349019; 1GKKVTKD4GJ371716 | 1GKKVTKD4GJ318465 | 1GKKVTKD4GJ380920 | 1GKKVTKD4GJ346024 | 1GKKVTKD4GJ379475; 1GKKVTKD4GJ369111 | 1GKKVTKD4GJ356651 | 1GKKVTKD4GJ373014 | 1GKKVTKD4GJ362868 | 1GKKVTKD4GJ369688 | 1GKKVTKD4GJ355984 | 1GKKVTKD4GJ359369 | 1GKKVTKD4GJ301178 | 1GKKVTKD4GJ304775; 1GKKVTKD4GJ337193 | 1GKKVTKD4GJ397295; 1GKKVTKD4GJ343690; 1GKKVTKD4GJ341731 | 1GKKVTKD4GJ312360 | 1GKKVTKD4GJ332446 | 1GKKVTKD4GJ334312; 1GKKVTKD4GJ394185; 1GKKVTKD4GJ374017

1GKKVTKD4GJ382893 | 1GKKVTKD4GJ329157; 1GKKVTKD4GJ368623 | 1GKKVTKD4GJ317011; 1GKKVTKD4GJ362269 | 1GKKVTKD4GJ384207 | 1GKKVTKD4GJ356326 | 1GKKVTKD4GJ381369; 1GKKVTKD4GJ326601 | 1GKKVTKD4GJ314903 | 1GKKVTKD4GJ359727; 1GKKVTKD4GJ369383 | 1GKKVTKD4GJ301200 | 1GKKVTKD4GJ349036

1GKKVTKD4GJ315503; 1GKKVTKD4GJ363535 | 1GKKVTKD4GJ354219; 1GKKVTKD4GJ310656 | 1GKKVTKD4GJ318806; 1GKKVTKD4GJ358254; 1GKKVTKD4GJ392582 | 1GKKVTKD4GJ385065; 1GKKVTKD4GJ322953

1GKKVTKD4GJ386149; 1GKKVTKD4GJ316067 | 1GKKVTKD4GJ340126 | 1GKKVTKD4GJ327909 | 1GKKVTKD4GJ382568 | 1GKKVTKD4GJ304937 | 1GKKVTKD4GJ323679 | 1GKKVTKD4GJ311645 | 1GKKVTKD4GJ394610; 1GKKVTKD4GJ399287; 1GKKVTKD4GJ384966 | 1GKKVTKD4GJ332883 | 1GKKVTKD4GJ376138; 1GKKVTKD4GJ398382; 1GKKVTKD4GJ321740 | 1GKKVTKD4GJ339011 | 1GKKVTKD4GJ335802 | 1GKKVTKD4GJ350641 | 1GKKVTKD4GJ370307 | 1GKKVTKD4GJ310155 | 1GKKVTKD4GJ336397; 1GKKVTKD4GJ327246 | 1GKKVTKD4GJ317638 | 1GKKVTKD4GJ360893 | 1GKKVTKD4GJ370789 | 1GKKVTKD4GJ301438 | 1GKKVTKD4GJ366936 | 1GKKVTKD4GJ332897 | 1GKKVTKD4GJ355922; 1GKKVTKD4GJ321950 | 1GKKVTKD4GJ304761; 1GKKVTKD4GJ356732 | 1GKKVTKD4GJ393537; 1GKKVTKD4GJ301682 | 1GKKVTKD4GJ364670 | 1GKKVTKD4GJ300130; 1GKKVTKD4GJ360831; 1GKKVTKD4GJ380898; 1GKKVTKD4GJ373109 | 1GKKVTKD4GJ354897

1GKKVTKD4GJ320846 | 1GKKVTKD4GJ371005 | 1GKKVTKD4GJ353569 | 1GKKVTKD4GJ314500; 1GKKVTKD4GJ321110 | 1GKKVTKD4GJ396101 | 1GKKVTKD4GJ372333; 1GKKVTKD4GJ388452 | 1GKKVTKD4GJ325254; 1GKKVTKD4GJ313184 | 1GKKVTKD4GJ377919; 1GKKVTKD4GJ339297 | 1GKKVTKD4GJ355094

1GKKVTKD4GJ371408; 1GKKVTKD4GJ398379 | 1GKKVTKD4GJ334021; 1GKKVTKD4GJ323553 | 1GKKVTKD4GJ395952 | 1GKKVTKD4GJ312049; 1GKKVTKD4GJ361512 | 1GKKVTKD4GJ347268 | 1GKKVTKD4GJ374194; 1GKKVTKD4GJ334777; 1GKKVTKD4GJ386359 | 1GKKVTKD4GJ340630; 1GKKVTKD4GJ322189; 1GKKVTKD4GJ309023 | 1GKKVTKD4GJ380609 | 1GKKVTKD4GJ371022 | 1GKKVTKD4GJ324332; 1GKKVTKD4GJ385874; 1GKKVTKD4GJ351711 | 1GKKVTKD4GJ335265 | 1GKKVTKD4GJ353264 | 1GKKVTKD4GJ340921 | 1GKKVTKD4GJ333189; 1GKKVTKD4GJ378570

1GKKVTKD4GJ332057 | 1GKKVTKD4GJ371375; 1GKKVTKD4GJ318174 | 1GKKVTKD4GJ327134 | 1GKKVTKD4GJ373286 | 1GKKVTKD4GJ307191; 1GKKVTKD4GJ360621 | 1GKKVTKD4GJ342278

1GKKVTKD4GJ341843; 1GKKVTKD4GJ365480; 1GKKVTKD4GJ394056 | 1GKKVTKD4GJ331281 | 1GKKVTKD4GJ311905; 1GKKVTKD4GJ311760 | 1GKKVTKD4GJ339901 | 1GKKVTKD4GJ327991; 1GKKVTKD4GJ352258 | 1GKKVTKD4GJ392534; 1GKKVTKD4GJ369545

1GKKVTKD4GJ315906; 1GKKVTKD4GJ358156 | 1GKKVTKD4GJ397278 | 1GKKVTKD4GJ372512; 1GKKVTKD4GJ359694; 1GKKVTKD4GJ325089 | 1GKKVTKD4GJ378620 | 1GKKVTKD4GJ338649 | 1GKKVTKD4GJ340899 | 1GKKVTKD4GJ332205; 1GKKVTKD4GJ313511; 1GKKVTKD4GJ330616 | 1GKKVTKD4GJ347741 | 1GKKVTKD4GJ389388 | 1GKKVTKD4GJ399659; 1GKKVTKD4GJ342930 | 1GKKVTKD4GJ303142 | 1GKKVTKD4GJ348761 | 1GKKVTKD4GJ377886 | 1GKKVTKD4GJ302850 | 1GKKVTKD4GJ320698 | 1GKKVTKD4GJ304002 | 1GKKVTKD4GJ312293; 1GKKVTKD4GJ309636 | 1GKKVTKD4GJ374499 | 1GKKVTKD4GJ392775; 1GKKVTKD4GJ311919; 1GKKVTKD4GJ360280 | 1GKKVTKD4GJ324105 | 1GKKVTKD4GJ319423 | 1GKKVTKD4GJ307952 | 1GKKVTKD4GJ314402 | 1GKKVTKD4GJ377483; 1GKKVTKD4GJ370744 | 1GKKVTKD4GJ328364 | 1GKKVTKD4GJ384076; 1GKKVTKD4GJ323746; 1GKKVTKD4GJ379993; 1GKKVTKD4GJ362191 | 1GKKVTKD4GJ340353 | 1GKKVTKD4GJ322080

1GKKVTKD4GJ314061; 1GKKVTKD4GJ370128 | 1GKKVTKD4GJ369979; 1GKKVTKD4GJ367729 | 1GKKVTKD4GJ306137; 1GKKVTKD4GJ380965 | 1GKKVTKD4GJ331510 | 1GKKVTKD4GJ309880 | 1GKKVTKD4GJ349845; 1GKKVTKD4GJ393845; 1GKKVTKD4GJ371196 | 1GKKVTKD4GJ324606 | 1GKKVTKD4GJ351451; 1GKKVTKD4GJ320555

1GKKVTKD4GJ351059; 1GKKVTKD4GJ376303; 1GKKVTKD4GJ337839; 1GKKVTKD4GJ345908 | 1GKKVTKD4GJ378973 | 1GKKVTKD4GJ334388

1GKKVTKD4GJ327103 | 1GKKVTKD4GJ307773 | 1GKKVTKD4GJ350364 | 1GKKVTKD4GJ322824 | 1GKKVTKD4GJ334083 | 1GKKVTKD4GJ347917 | 1GKKVTKD4GJ370730 | 1GKKVTKD4GJ347495 | 1GKKVTKD4GJ380593 | 1GKKVTKD4GJ396079; 1GKKVTKD4GJ310172 | 1GKKVTKD4GJ378147 | 1GKKVTKD4GJ311466; 1GKKVTKD4GJ323133 | 1GKKVTKD4GJ301844 | 1GKKVTKD4GJ391691 | 1GKKVTKD4GJ340675; 1GKKVTKD4GJ374311 | 1GKKVTKD4GJ315209; 1GKKVTKD4GJ313525 | 1GKKVTKD4GJ396468; 1GKKVTKD4GJ314268; 1GKKVTKD4GJ325447 | 1GKKVTKD4GJ314139; 1GKKVTKD4GJ386619; 1GKKVTKD4GJ308924 | 1GKKVTKD4GJ311726 | 1GKKVTKD4GJ315274 | 1GKKVTKD4GJ369903 | 1GKKVTKD4GJ354849 | 1GKKVTKD4GJ327649; 1GKKVTKD4GJ364197; 1GKKVTKD4GJ333693 | 1GKKVTKD4GJ352938 | 1GKKVTKD4GJ351580 | 1GKKVTKD4GJ385177 | 1GKKVTKD4GJ338361; 1GKKVTKD4GJ396809; 1GKKVTKD4GJ356357 | 1GKKVTKD4GJ365933; 1GKKVTKD4GJ359209 | 1GKKVTKD4GJ311404 | 1GKKVTKD4GJ348999 | 1GKKVTKD4GJ339669 | 1GKKVTKD4GJ381565; 1GKKVTKD4GJ371957 | 1GKKVTKD4GJ337825; 1GKKVTKD4GJ347786 | 1GKKVTKD4GJ386815 | 1GKKVTKD4GJ311175 | 1GKKVTKD4GJ362966 | 1GKKVTKD4GJ308020; 1GKKVTKD4GJ380948 | 1GKKVTKD4GJ388872 | 1GKKVTKD4GJ378858

1GKKVTKD4GJ371473 | 1GKKVTKD4GJ383994 | 1GKKVTKD4GJ389939 | 1GKKVTKD4GJ358948 | 1GKKVTKD4GJ371389 | 1GKKVTKD4GJ397054 | 1GKKVTKD4GJ346587 | 1GKKVTKD4GJ320040; 1GKKVTKD4GJ373806; 1GKKVTKD4GJ304470

1GKKVTKD4GJ340255; 1GKKVTKD4GJ367682 | 1GKKVTKD4GJ337484 | 1GKKVTKD4GJ398902; 1GKKVTKD4GJ327912; 1GKKVTKD4GJ342152; 1GKKVTKD4GJ359355; 1GKKVTKD4GJ317347; 1GKKVTKD4GJ333032 | 1GKKVTKD4GJ305957 | 1GKKVTKD4GJ337159 | 1GKKVTKD4GJ334813 | 1GKKVTKD4GJ377810 | 1GKKVTKD4GJ373336; 1GKKVTKD4GJ385700 | 1GKKVTKD4GJ397751 | 1GKKVTKD4GJ319146 | 1GKKVTKD4GJ351692 | 1GKKVTKD4GJ386118 | 1GKKVTKD4GJ354740; 1GKKVTKD4GJ345097 | 1GKKVTKD4GJ350171 | 1GKKVTKD4GJ380786 | 1GKKVTKD4GJ340658; 1GKKVTKD4GJ398656 | 1GKKVTKD4GJ348355 | 1GKKVTKD4GJ329921 | 1GKKVTKD4GJ338909 | 1GKKVTKD4GJ324444 | 1GKKVTKD4GJ391447 | 1GKKVTKD4GJ394459 | 1GKKVTKD4GJ313296 | 1GKKVTKD4GJ335993 | 1GKKVTKD4GJ307174 | 1GKKVTKD4GJ361946 | 1GKKVTKD4GJ363762; 1GKKVTKD4GJ355211 | 1GKKVTKD4GJ347805

1GKKVTKD4GJ323617 | 1GKKVTKD4GJ381520 | 1GKKVTKD4GJ394462

1GKKVTKD4GJ351286

1GKKVTKD4GJ387012 | 1GKKVTKD4GJ320054 | 1GKKVTKD4GJ342894 | 1GKKVTKD4GJ339316 | 1GKKVTKD4GJ302766; 1GKKVTKD4GJ337713; 1GKKVTKD4GJ332270; 1GKKVTKD4GJ338697 | 1GKKVTKD4GJ362871; 1GKKVTKD4GJ398737 | 1GKKVTKD4GJ361073 | 1GKKVTKD4GJ354530 | 1GKKVTKD4GJ360442 | 1GKKVTKD4GJ393988 | 1GKKVTKD4GJ352261; 1GKKVTKD4GJ355564 | 1GKKVTKD4GJ361185; 1GKKVTKD4GJ388659; 1GKKVTKD4GJ308826

1GKKVTKD4GJ385759 | 1GKKVTKD4GJ392601; 1GKKVTKD4GJ361591; 1GKKVTKD4GJ345830 | 1GKKVTKD4GJ300001 | 1GKKVTKD4GJ337355

1GKKVTKD4GJ328400 | 1GKKVTKD4GJ305733; 1GKKVTKD4GJ300046; 1GKKVTKD4GJ303626; 1GKKVTKD4GJ390248 | 1GKKVTKD4GJ348940 | 1GKKVTKD4GJ329644; 1GKKVTKD4GJ386216 | 1GKKVTKD4GJ326761 | 1GKKVTKD4GJ314464 | 1GKKVTKD4GJ377757; 1GKKVTKD4GJ359307 | 1GKKVTKD4GJ311533 | 1GKKVTKD4GJ379363; 1GKKVTKD4GJ312245 | 1GKKVTKD4GJ388578; 1GKKVTKD4GJ323827 | 1GKKVTKD4GJ320037; 1GKKVTKD4GJ359484 | 1GKKVTKD4GJ344869 | 1GKKVTKD4GJ382277; 1GKKVTKD4GJ396843 | 1GKKVTKD4GJ362160; 1GKKVTKD4GJ361137; 1GKKVTKD4GJ381646 | 1GKKVTKD4GJ314836 | 1GKKVTKD4GJ379234 | 1GKKVTKD4GJ363387

1GKKVTKD4GJ324041 | 1GKKVTKD4GJ365057; 1GKKVTKD4GJ363874 | 1GKKVTKD4GJ312715; 1GKKVTKD4GJ368881 | 1GKKVTKD4GJ346038 | 1GKKVTKD4GJ358884 | 1GKKVTKD4GJ340501

1GKKVTKD4GJ370064 | 1GKKVTKD4GJ310527; 1GKKVTKD4GJ324640; 1GKKVTKD4GJ392050 | 1GKKVTKD4GJ336786 | 1GKKVTKD4GJ366046; 1GKKVTKD4GJ322421 | 1GKKVTKD4GJ377869

1GKKVTKD4GJ380299; 1GKKVTKD4GJ392551; 1GKKVTKD4GJ321317 | 1GKKVTKD4GJ361008; 1GKKVTKD4GJ305215; 1GKKVTKD4GJ347013 | 1GKKVTKD4GJ352115; 1GKKVTKD4GJ306428; 1GKKVTKD4GJ324492 | 1GKKVTKD4GJ311788; 1GKKVTKD4GJ352597 | 1GKKVTKD4GJ364605 | 1GKKVTKD4GJ326260; 1GKKVTKD4GJ396132

1GKKVTKD4GJ306431; 1GKKVTKD4GJ395188; 1GKKVTKD4GJ379265; 1GKKVTKD4GJ372168 | 1GKKVTKD4GJ313377; 1GKKVTKD4GJ339087 | 1GKKVTKD4GJ351319

1GKKVTKD4GJ392307; 1GKKVTKD4GJ371747 | 1GKKVTKD4GJ362773; 1GKKVTKD4GJ362076 | 1GKKVTKD4GJ309460 | 1GKKVTKD4GJ373465 | 1GKKVTKD4GJ311354 | 1GKKVTKD4GJ338313; 1GKKVTKD4GJ369495 | 1GKKVTKD4GJ309751 | 1GKKVTKD4GJ315548 | 1GKKVTKD4GJ393764

1GKKVTKD4GJ306932 | 1GKKVTKD4GJ353121 | 1GKKVTKD4GJ398687 | 1GKKVTKD4GJ345827 | 1GKKVTKD4GJ313380

1GKKVTKD4GJ350994 | 1GKKVTKD4GJ313878; 1GKKVTKD4GJ333757; 1GKKVTKD4GJ334116 | 1GKKVTKD4GJ362627; 1GKKVTKD4GJ378455; 1GKKVTKD4GJ358416 | 1GKKVTKD4GJ340465; 1GKKVTKD4GJ355953 | 1GKKVTKD4GJ368668; 1GKKVTKD4GJ319406 | 1GKKVTKD4GJ363549 | 1GKKVTKD4GJ349621; 1GKKVTKD4GJ348324; 1GKKVTKD4GJ380044 | 1GKKVTKD4GJ385714; 1GKKVTKD4GJ393800 | 1GKKVTKD4GJ386930; 1GKKVTKD4GJ379766; 1GKKVTKD4GJ341406; 1GKKVTKD4GJ334617 | 1GKKVTKD4GJ377239; 1GKKVTKD4GJ346203 | 1GKKVTKD4GJ301343 | 1GKKVTKD4GJ335881 | 1GKKVTKD4GJ340692 | 1GKKVTKD4GJ300497 | 1GKKVTKD4GJ363521 | 1GKKVTKD4GJ324802 | 1GKKVTKD4GJ344709; 1GKKVTKD4GJ365138 | 1GKKVTKD4GJ382747 | 1GKKVTKD4GJ332754; 1GKKVTKD4GJ317509 | 1GKKVTKD4GJ313945 | 1GKKVTKD4GJ376530 | 1GKKVTKD4GJ342622 | 1GKKVTKD4GJ322659 | 1GKKVTKD4GJ347383; 1GKKVTKD4GJ335718; 1GKKVTKD4GJ368184; 1GKKVTKD4GJ344581; 1GKKVTKD4GJ340773 | 1GKKVTKD4GJ394137 | 1GKKVTKD4GJ315260 | 1GKKVTKD4GJ343933 | 1GKKVTKD4GJ386572 | 1GKKVTKD4GJ301245 | 1GKKVTKD4GJ322211 | 1GKKVTKD4GJ393473; 1GKKVTKD4GJ386684 | 1GKKVTKD4GJ341860; 1GKKVTKD4GJ364443 | 1GKKVTKD4GJ364930 | 1GKKVTKD4GJ341518 | 1GKKVTKD4GJ371344; 1GKKVTKD4GJ336982 | 1GKKVTKD4GJ396955 | 1GKKVTKD4GJ361218 | 1GKKVTKD4GJ353118 | 1GKKVTKD4GJ351577 | 1GKKVTKD4GJ313038 | 1GKKVTKD4GJ383798 | 1GKKVTKD4GJ370419 | 1GKKVTKD4GJ324315

1GKKVTKD4GJ334018 | 1GKKVTKD4GJ342829; 1GKKVTKD4GJ340966 | 1GKKVTKD4GJ330941 | 1GKKVTKD4GJ346881 | 1GKKVTKD4GJ368069; 1GKKVTKD4GJ380903 | 1GKKVTKD4GJ332687 | 1GKKVTKD4GJ376009; 1GKKVTKD4GJ309538 | 1GKKVTKD4GJ321608; 1GKKVTKD4GJ310074; 1GKKVTKD4GJ330700 | 1GKKVTKD4GJ394607 | 1GKKVTKD4GJ303710 | 1GKKVTKD4GJ334794; 1GKKVTKD4GJ333791 | 1GKKVTKD4GJ344953; 1GKKVTKD4GJ383106; 1GKKVTKD4GJ327733; 1GKKVTKD4GJ359176 | 1GKKVTKD4GJ344595 | 1GKKVTKD4GJ378813; 1GKKVTKD4GJ325755; 1GKKVTKD4GJ376897

1GKKVTKD4GJ336321; 1GKKVTKD4GJ309295 | 1GKKVTKD4GJ310902; 1GKKVTKD4GJ330258; 1GKKVTKD4GJ365365 | 1GKKVTKD4GJ348890 | 1GKKVTKD4GJ311936; 1GKKVTKD4GJ356696 | 1GKKVTKD4GJ372378

1GKKVTKD4GJ357086 | 1GKKVTKD4GJ321186; 1GKKVTKD4GJ347674 | 1GKKVTKD4GJ386751; 1GKKVTKD4GJ368525 | 1GKKVTKD4GJ338862

1GKKVTKD4GJ385003 | 1GKKVTKD4GJ312455; 1GKKVTKD4GJ320216

1GKKVTKD4GJ374227 | 1GKKVTKD4GJ333127; 1GKKVTKD4GJ378214

1GKKVTKD4GJ376155 | 1GKKVTKD4GJ349442 | 1GKKVTKD4GJ338036; 1GKKVTKD4GJ347559; 1GKKVTKD4GJ397488 | 1GKKVTKD4GJ366192 | 1GKKVTKD4GJ350848; 1GKKVTKD4GJ374521 | 1GKKVTKD4GJ327330 | 1GKKVTKD4GJ356861; 1GKKVTKD4GJ390170 | 1GKKVTKD4GJ372946 | 1GKKVTKD4GJ329126 | 1GKKVTKD4GJ364135; 1GKKVTKD4GJ323035; 1GKKVTKD4GJ379685 | 1GKKVTKD4GJ380349; 1GKKVTKD4GJ359095; 1GKKVTKD4GJ383350; 1GKKVTKD4GJ352602 | 1GKKVTKD4GJ303366; 1GKKVTKD4GJ392260; 1GKKVTKD4GJ309250; 1GKKVTKD4GJ346802; 1GKKVTKD4GJ382909 | 1GKKVTKD4GJ330163; 1GKKVTKD4GJ320152

1GKKVTKD4GJ347531 | 1GKKVTKD4GJ327263; 1GKKVTKD4GJ347321 | 1GKKVTKD4GJ347075; 1GKKVTKD4GJ303786 | 1GKKVTKD4GJ323830 | 1GKKVTKD4GJ379461 | 1GKKVTKD4GJ302069 | 1GKKVTKD4GJ345116 | 1GKKVTKD4GJ324458 | 1GKKVTKD4GJ313007; 1GKKVTKD4GJ301813 | 1GKKVTKD4GJ364426; 1GKKVTKD4GJ396230 | 1GKKVTKD4GJ346380 | 1GKKVTKD4GJ336836; 1GKKVTKD4GJ333452 | 1GKKVTKD4GJ374552

1GKKVTKD4GJ337999 | 1GKKVTKD4GJ354902 | 1GKKVTKD4GJ310270 | 1GKKVTKD4GJ355273 | 1GKKVTKD4GJ345200 | 1GKKVTKD4GJ326985 | 1GKKVTKD4GJ359162; 1GKKVTKD4GJ346461; 1GKKVTKD4GJ308664 | 1GKKVTKD4GJ314867 | 1GKKVTKD4GJ357489 | 1GKKVTKD4GJ340725 | 1GKKVTKD4GJ379086 | 1GKKVTKD4GJ309717 | 1GKKVTKD4GJ394283 | 1GKKVTKD4GJ364765; 1GKKVTKD4GJ304162 | 1GKKVTKD4GJ334150

1GKKVTKD4GJ397281 | 1GKKVTKD4GJ367133 | 1GKKVTKD4GJ375765; 1GKKVTKD4GJ365219 | 1GKKVTKD4GJ381971 | 1GKKVTKD4GJ320510 | 1GKKVTKD4GJ324623; 1GKKVTKD4GJ305070 | 1GKKVTKD4GJ306817 | 1GKKVTKD4GJ304789 | 1GKKVTKD4GJ353457 | 1GKKVTKD4GJ383610 | 1GKKVTKD4GJ357685 | 1GKKVTKD4GJ361221 | 1GKKVTKD4GJ319616 | 1GKKVTKD4GJ385535

1GKKVTKD4GJ335119 | 1GKKVTKD4GJ340904 | 1GKKVTKD4GJ367424 | 1GKKVTKD4GJ345584 | 1GKKVTKD4GJ373157 | 1GKKVTKD4GJ391612 | 1GKKVTKD4GJ312441 | 1GKKVTKD4GJ387432; 1GKKVTKD4GJ333306; 1GKKVTKD4GJ337369 | 1GKKVTKD4GJ345780 | 1GKKVTKD4GJ383896 | 1GKKVTKD4GJ319762 | 1GKKVTKD4GJ371134; 1GKKVTKD4GJ322855; 1GKKVTKD4GJ306557

1GKKVTKD4GJ366161; 1GKKVTKD4GJ393375; 1GKKVTKD4GJ384272; 1GKKVTKD4GJ379248 | 1GKKVTKD4GJ314691; 1GKKVTKD4GJ372381; 1GKKVTKD4GJ317591 | 1GKKVTKD4GJ369593 | 1GKKVTKD4GJ325545 | 1GKKVTKD4GJ317137 | 1GKKVTKD4GJ337016 | 1GKKVTKD4GJ358075; 1GKKVTKD4GJ317963; 1GKKVTKD4GJ317087 | 1GKKVTKD4GJ315940

1GKKVTKD4GJ306686 | 1GKKVTKD4GJ333225; 1GKKVTKD4GJ369254; 1GKKVTKD4GJ339218

1GKKVTKD4GJ361459; 1GKKVTKD4GJ356181

1GKKVTKD4GJ354639 | 1GKKVTKD4GJ334553 | 1GKKVTKD4GJ316375 | 1GKKVTKD4GJ395014 | 1GKKVTKD4GJ341597; 1GKKVTKD4GJ339736 | 1GKKVTKD4GJ370291 | 1GKKVTKD4GJ300029; 1GKKVTKD4GJ389813 | 1GKKVTKD4GJ327229 | 1GKKVTKD4GJ377998 | 1GKKVTKD4GJ325870; 1GKKVTKD4GJ391853 | 1GKKVTKD4GJ311970 | 1GKKVTKD4GJ320166 | 1GKKVTKD4GJ374566 | 1GKKVTKD4GJ325643 | 1GKKVTKD4GJ371831; 1GKKVTKD4GJ331880 | 1GKKVTKD4GJ367035 | 1GKKVTKD4GJ327571 | 1GKKVTKD4GJ394171 | 1GKKVTKD4GJ395238 | 1GKKVTKD4GJ327313; 1GKKVTKD4GJ358626 | 1GKKVTKD4GJ341471 | 1GKKVTKD4GJ396292; 1GKKVTKD4GJ381808

1GKKVTKD4GJ394106; 1GKKVTKD4GJ345147 | 1GKKVTKD4GJ393585 | 1GKKVTKD4GJ307157; 1GKKVTKD4GJ316330; 1GKKVTKD4GJ361266 | 1GKKVTKD4GJ366130; 1GKKVTKD4GJ302086; 1GKKVTKD4GJ308258 | 1GKKVTKD4GJ387673 | 1GKKVTKD4GJ388080 | 1GKKVTKD4GJ376561; 1GKKVTKD4GJ325285 | 1GKKVTKD4GJ307160 | 1GKKVTKD4GJ384904

1GKKVTKD4GJ324931; 1GKKVTKD4GJ351773 | 1GKKVTKD4GJ325349; 1GKKVTKD4GJ370520 | 1GKKVTKD4GJ348971; 1GKKVTKD4GJ314724 | 1GKKVTKD4GJ387107 | 1GKKVTKD4GJ354348 | 1GKKVTKD4GJ302444 | 1GKKVTKD4GJ306610 | 1GKKVTKD4GJ351952

1GKKVTKD4GJ327960 | 1GKKVTKD4GJ373899 | 1GKKVTKD4GJ382103 | 1GKKVTKD4GJ300905 | 1GKKVTKD4GJ365723

1GKKVTKD4GJ331619 | 1GKKVTKD4GJ396227 | 1GKKVTKD4GJ338487 | 1GKKVTKD4GJ396180 | 1GKKVTKD4GJ399516 | 1GKKVTKD4GJ376284 | 1GKKVTKD4GJ307448; 1GKKVTKD4GJ311418

1GKKVTKD4GJ387186 | 1GKKVTKD4GJ396759 | 1GKKVTKD4GJ374776 | 1GKKVTKD4GJ350879 | 1GKKVTKD4GJ309376 | 1GKKVTKD4GJ330566 | 1GKKVTKD4GJ349117 | 1GKKVTKD4GJ339249 | 1GKKVTKD4GJ313721 | 1GKKVTKD4GJ330180; 1GKKVTKD4GJ324198; 1GKKVTKD4GJ309684 | 1GKKVTKD4GJ353412

1GKKVTKD4GJ394543 | 1GKKVTKD4GJ372395 | 1GKKVTKD4GJ364507 | 1GKKVTKD4GJ329496

1GKKVTKD4GJ315386; 1GKKVTKD4GJ323178; 1GKKVTKD4GJ349487 | 1GKKVTKD4GJ317056 | 1GKKVTKD4GJ301083

1GKKVTKD4GJ393425; 1GKKVTKD4GJ398429; 1GKKVTKD4GJ314254 | 1GKKVTKD4GJ303044; 1GKKVTKD4GJ329305 | 1GKKVTKD4GJ366760 | 1GKKVTKD4GJ388158 | 1GKKVTKD4GJ346444; 1GKKVTKD4GJ301150; 1GKKVTKD4GJ345004

1GKKVTKD4GJ369951; 1GKKVTKD4GJ376835 | 1GKKVTKD4GJ378472; 1GKKVTKD4GJ398298 | 1GKKVTKD4GJ345293 | 1GKKVTKD4GJ305781 | 1GKKVTKD4GJ339557 | 1GKKVTKD4GJ308891 | 1GKKVTKD4GJ377404 | 1GKKVTKD4GJ331197 | 1GKKVTKD4GJ358562; 1GKKVTKD4GJ319230; 1GKKVTKD4GJ398690

1GKKVTKD4GJ355337 | 1GKKVTKD4GJ327974 | 1GKKVTKD4GJ378729 | 1GKKVTKD4GJ348565 | 1GKKVTKD4GJ386636 | 1GKKVTKD4GJ355323 | 1GKKVTKD4GJ387608; 1GKKVTKD4GJ320295 | 1GKKVTKD4GJ335105; 1GKKVTKD4GJ375670; 1GKKVTKD4GJ354642; 1GKKVTKD4GJ372266; 1GKKVTKD4GJ368234 | 1GKKVTKD4GJ399970 | 1GKKVTKD4GJ316263 | 1GKKVTKD4GJ302220 | 1GKKVTKD4GJ320751; 1GKKVTKD4GJ350638 | 1GKKVTKD4GJ372719 | 1GKKVTKD4GJ336576 | 1GKKVTKD4GJ392792; 1GKKVTKD4GJ369562; 1GKKVTKD4GJ367116; 1GKKVTKD4GJ318594

1GKKVTKD4GJ337291; 1GKKVTKD4GJ339980 | 1GKKVTKD4GJ352356 | 1GKKVTKD4GJ319454

1GKKVTKD4GJ309006 | 1GKKVTKD4GJ380318; 1GKKVTKD4GJ372123; 1GKKVTKD4GJ337615; 1GKKVTKD4GJ301777 | 1GKKVTKD4GJ351174 | 1GKKVTKD4GJ375605 | 1GKKVTKD4GJ352213; 1GKKVTKD4GJ326405 | 1GKKVTKD4GJ367732 | 1GKKVTKD4GJ322922 | 1GKKVTKD4GJ345357

1GKKVTKD4GJ347061 | 1GKKVTKD4GJ341602 | 1GKKVTKD4GJ362353; 1GKKVTKD4GJ366449 | 1GKKVTKD4GJ345648 | 1GKKVTKD4GJ375894 | 1GKKVTKD4GJ332916; 1GKKVTKD4GJ318790 | 1GKKVTKD4GJ360926 | 1GKKVTKD4GJ327165; 1GKKVTKD4GJ318966; 1GKKVTKD4GJ374387 | 1GKKVTKD4GJ376253 | 1GKKVTKD4GJ397524; 1GKKVTKD4GJ338134 | 1GKKVTKD4GJ327781 | 1GKKVTKD4GJ316280 | 1GKKVTKD4GJ374096

1GKKVTKD4GJ391903 | 1GKKVTKD4GJ310642; 1GKKVTKD4GJ374650 | 1GKKVTKD4GJ338327 | 1GKKVTKD4GJ344287; 1GKKVTKD4GJ337226 | 1GKKVTKD4GJ348615 | 1GKKVTKD4GJ329188; 1GKKVTKD4GJ336612 | 1GKKVTKD4GJ398009; 1GKKVTKD4GJ388144 | 1GKKVTKD4GJ326498 | 1GKKVTKD4GJ388094 | 1GKKVTKD4GJ306266 | 1GKKVTKD4GJ313248 | 1GKKVTKD4GJ327778 | 1GKKVTKD4GJ376270; 1GKKVTKD4GJ341650; 1GKKVTKD4GJ307708 | 1GKKVTKD4GJ303089 | 1GKKVTKD4GJ368945 | 1GKKVTKD4GJ352017

1GKKVTKD4GJ355693 | 1GKKVTKD4GJ376124 | 1GKKVTKD4GJ329658 | 1GKKVTKD4GJ364295 | 1GKKVTKD4GJ382425 | 1GKKVTKD4GJ355760 | 1GKKVTKD4GJ396938 | 1GKKVTKD4GJ376804 | 1GKKVTKD4GJ343978 | 1GKKVTKD4GJ399693; 1GKKVTKD4GJ318675; 1GKKVTKD4GJ382991; 1GKKVTKD4GJ368203 | 1GKKVTKD4GJ367469; 1GKKVTKD4GJ307871 | 1GKKVTKD4GJ382361; 1GKKVTKD4GJ353331; 1GKKVTKD4GJ388757 | 1GKKVTKD4GJ344614 | 1GKKVTKD4GJ397538

1GKKVTKD4GJ347089 | 1GKKVTKD4GJ391318 | 1GKKVTKD4GJ376494; 1GKKVTKD4GJ316683 | 1GKKVTKD4GJ389374 | 1GKKVTKD4GJ383784 | 1GKKVTKD4GJ344127 | 1GKKVTKD4GJ300435

1GKKVTKD4GJ367200; 1GKKVTKD4GJ379413; 1GKKVTKD4GJ308177 | 1GKKVTKD4GJ360084 | 1GKKVTKD4GJ341079 | 1GKKVTKD4GJ334987 | 1GKKVTKD4GJ349683 | 1GKKVTKD4GJ331703; 1GKKVTKD4GJ381940 | 1GKKVTKD4GJ393991; 1GKKVTKD4GJ348193 | 1GKKVTKD4GJ302508 | 1GKKVTKD4GJ361302; 1GKKVTKD4GJ323200 | 1GKKVTKD4GJ370338 | 1GKKVTKD4GJ384210 | 1GKKVTKD4GJ340529 | 1GKKVTKD4GJ370629 | 1GKKVTKD4GJ337954 | 1GKKVTKD4GJ302380 | 1GKKVTKD4GJ333550 | 1GKKVTKD4GJ399466 | 1GKKVTKD4GJ349991 | 1GKKVTKD4GJ364782 | 1GKKVTKD4GJ354432; 1GKKVTKD4GJ342989 | 1GKKVTKD4GJ344726

1GKKVTKD4GJ394977 | 1GKKVTKD4GJ313881 | 1GKKVTKD4GJ339493 | 1GKKVTKD4GJ398964; 1GKKVTKD4GJ353233 | 1GKKVTKD4GJ399449 | 1GKKVTKD4GJ326436 | 1GKKVTKD4GJ340207; 1GKKVTKD4GJ383736 | 1GKKVTKD4GJ330146; 1GKKVTKD4GJ307918 | 1GKKVTKD4GJ321981 | 1GKKVTKD4GJ383851 | 1GKKVTKD4GJ385891 | 1GKKVTKD4GJ303724; 1GKKVTKD4GJ376589 | 1GKKVTKD4GJ396535 | 1GKKVTKD4GJ337470 | 1GKKVTKD4GJ329854 | 1GKKVTKD4GJ355970

1GKKVTKD4GJ303173; 1GKKVTKD4GJ314271; 1GKKVTKD4GJ396678 | 1GKKVTKD4GJ344760 | 1GKKVTKD4GJ355032 | 1GKKVTKD4GJ363647

1GKKVTKD4GJ318062 | 1GKKVTKD4GJ365818 | 1GKKVTKD4GJ381856; 1GKKVTKD4GJ397796 | 1GKKVTKD4GJ347934 | 1GKKVTKD4GJ380755; 1GKKVTKD4GJ391125; 1GKKVTKD4GJ329336 | 1GKKVTKD4GJ320278 | 1GKKVTKD4GJ389746 | 1GKKVTKD4GJ332575; 1GKKVTKD4GJ324136 | 1GKKVTKD4GJ376754; 1GKKVTKD4GJ320958; 1GKKVTKD4GJ334682 | 1GKKVTKD4GJ365656; 1GKKVTKD4GJ368556

1GKKVTKD4GJ318255 | 1GKKVTKD4GJ318420; 1GKKVTKD4GJ324413 | 1GKKVTKD4GJ349196 | 1GKKVTKD4GJ317896; 1GKKVTKD4GJ361817 | 1GKKVTKD4GJ359467; 1GKKVTKD4GJ356262 | 1GKKVTKD4GJ387575 | 1GKKVTKD4GJ349425; 1GKKVTKD4GJ330499

1GKKVTKD4GJ383977; 1GKKVTKD4GJ380853 | 1GKKVTKD4GJ378746 | 1GKKVTKD4GJ345990 | 1GKKVTKD4GJ315727; 1GKKVTKD4GJ357914

1GKKVTKD4GJ397264; 1GKKVTKD4GJ371165; 1GKKVTKD4GJ394087; 1GKKVTKD4GJ386152 | 1GKKVTKD4GJ305828; 1GKKVTKD4GJ310415

1GKKVTKD4GJ399533 | 1GKKVTKD4GJ372042 | 1GKKVTKD4GJ306820; 1GKKVTKD4GJ338408; 1GKKVTKD4GJ363700 | 1GKKVTKD4GJ312696; 1GKKVTKD4GJ351109 | 1GKKVTKD4GJ348016 | 1GKKVTKD4GJ348677 | 1GKKVTKD4GJ328624; 1GKKVTKD4GJ315405 | 1GKKVTKD4GJ361154 | 1GKKVTKD4GJ395174 | 1GKKVTKD4GJ397474 | 1GKKVTKD4GJ355399 | 1GKKVTKD4GJ347173 | 1GKKVTKD4GJ303593 | 1GKKVTKD4GJ321172

1GKKVTKD4GJ341714 | 1GKKVTKD4GJ318529

1GKKVTKD4GJ301164; 1GKKVTKD4GJ393621; 1GKKVTKD4GJ350204 | 1GKKVTKD4GJ332723 | 1GKKVTKD4GJ358674; 1GKKVTKD4GJ367911 | 1GKKVTKD4GJ312908; 1GKKVTKD4GJ396020 | 1GKKVTKD4GJ309796; 1GKKVTKD4GJ321155 | 1GKKVTKD4GJ363924 | 1GKKVTKD4GJ311080; 1GKKVTKD4GJ387558

1GKKVTKD4GJ310821

1GKKVTKD4GJ378424 | 1GKKVTKD4GJ340305; 1GKKVTKD4GJ314674 | 1GKKVTKD4GJ363471; 1GKKVTKD4GJ334360 | 1GKKVTKD4GJ398138 | 1GKKVTKD4GJ369884; 1GKKVTKD4GJ373711 | 1GKKVTKD4GJ380996; 1GKKVTKD4GJ326470 | 1GKKVTKD4GJ354012 | 1GKKVTKD4GJ314822; 1GKKVTKD4GJ362000; 1GKKVTKD4GJ335928 | 1GKKVTKD4GJ318627 | 1GKKVTKD4GJ348579 | 1GKKVTKD4GJ391609 | 1GKKVTKD4GJ365902 | 1GKKVTKD4GJ393974; 1GKKVTKD4GJ305196

1GKKVTKD4GJ375393 | 1GKKVTKD4GJ316117 | 1GKKVTKD4GJ312469 | 1GKKVTKD4GJ309040; 1GKKVTKD4GJ395742 | 1GKKVTKD4GJ376379 | 1GKKVTKD4GJ326517 | 1GKKVTKD4GJ337551; 1GKKVTKD4GJ398396; 1GKKVTKD4GJ384465 | 1GKKVTKD4GJ321334 | 1GKKVTKD4GJ313735; 1GKKVTKD4GJ346573

1GKKVTKD4GJ350333; 1GKKVTKD4GJ355502; 1GKKVTKD4GJ361798 | 1GKKVTKD4GJ354950 | 1GKKVTKD4GJ313265 | 1GKKVTKD4GJ338344

1GKKVTKD4GJ328817 | 1GKKVTKD4GJ304274; 1GKKVTKD4GJ306560 | 1GKKVTKD4GJ302430; 1GKKVTKD4GJ319390 | 1GKKVTKD4GJ321043 | 1GKKVTKD4GJ305747 | 1GKKVTKD4GJ322354; 1GKKVTKD4GJ330910; 1GKKVTKD4GJ338084; 1GKKVTKD4GJ326808

1GKKVTKD4GJ355838; 1GKKVTKD4GJ386457 | 1GKKVTKD4GJ309541 | 1GKKVTKD4GJ301794

1GKKVTKD4GJ352003 | 1GKKVTKD4GJ304100 | 1GKKVTKD4GJ324959; 1GKKVTKD4GJ377032 | 1GKKVTKD4GJ347738; 1GKKVTKD4GJ352096; 1GKKVTKD4GJ301570; 1GKKVTKD4GJ325335; 1GKKVTKD4GJ312102 | 1GKKVTKD4GJ304260 | 1GKKVTKD4GJ349232 | 1GKKVTKD4GJ309846 | 1GKKVTKD4GJ371232 | 1GKKVTKD4GJ391299 | 1GKKVTKD4GJ305750 | 1GKKVTKD4GJ336044 | 1GKKVTKD4GJ395580; 1GKKVTKD4GJ382635 | 1GKKVTKD4GJ338716 | 1GKKVTKD4GJ367388 | 1GKKVTKD4GJ304842; 1GKKVTKD4GJ358951; 1GKKVTKD4GJ378309; 1GKKVTKD4GJ393487 | 1GKKVTKD4GJ397555

1GKKVTKD4GJ385888; 1GKKVTKD4GJ352647; 1GKKVTKD4GJ323763 | 1GKKVTKD4GJ302654 | 1GKKVTKD4GJ374986 | 1GKKVTKD4GJ318191

1GKKVTKD4GJ341969 | 1GKKVTKD4GJ304601; 1GKKVTKD4GJ387866 | 1GKKVTKD4GJ364314

1GKKVTKD4GJ327411 | 1GKKVTKD4GJ398589 | 1GKKVTKD4GJ337758; 1GKKVTKD4GJ310687 | 1GKKVTKD4GJ345651 | 1GKKVTKD4GJ365687 | 1GKKVTKD4GJ353104 | 1GKKVTKD4GJ331393; 1GKKVTKD4GJ399192 | 1GKKVTKD4GJ346928; 1GKKVTKD4GJ350574 | 1GKKVTKD4GJ302055 | 1GKKVTKD4GJ322516; 1GKKVTKD4GJ318109; 1GKKVTKD4GJ387205; 1GKKVTKD4GJ344094; 1GKKVTKD4GJ380447 | 1GKKVTKD4GJ360425; 1GKKVTKD4GJ333855; 1GKKVTKD4GJ305618 | 1GKKVTKD4GJ345245; 1GKKVTKD4GJ378956 | 1GKKVTKD4GJ300483 | 1GKKVTKD4GJ352969 | 1GKKVTKD4GJ371568 | 1GKKVTKD4GJ368041 | 1GKKVTKD4GJ345360 | 1GKKVTKD4GJ380237 | 1GKKVTKD4GJ331202 | 1GKKVTKD4GJ364362; 1GKKVTKD4GJ346069; 1GKKVTKD4GJ390721 | 1GKKVTKD4GJ307613; 1GKKVTKD4GJ358769 | 1GKKVTKD4GJ334326 | 1GKKVTKD4GJ345181 | 1GKKVTKD4GJ399869; 1GKKVTKD4GJ395093; 1GKKVTKD4GJ326467 | 1GKKVTKD4GJ304114; 1GKKVTKD4GJ301018; 1GKKVTKD4GJ344693; 1GKKVTKD4GJ365298 | 1GKKVTKD4GJ383431; 1GKKVTKD4GJ335587 | 1GKKVTKD4GJ316070; 1GKKVTKD4GJ316103 | 1GKKVTKD4GJ352955 | 1GKKVTKD4GJ376785 | 1GKKVTKD4GJ324119 | 1GKKVTKD4GJ367875; 1GKKVTKD4GJ367746 | 1GKKVTKD4GJ380089 | 1GKKVTKD4GJ328512 | 1GKKVTKD4GJ320023; 1GKKVTKD4GJ390704; 1GKKVTKD4GJ345617 | 1GKKVTKD4GJ390122; 1GKKVTKD4GJ358285 | 1GKKVTKD4GJ369870 | 1GKKVTKD4GJ352289 | 1GKKVTKD4GJ398527; 1GKKVTKD4GJ369237 | 1GKKVTKD4GJ301875; 1GKKVTKD4GJ337727 | 1GKKVTKD4GJ375328 | 1GKKVTKD4GJ371893 | 1GKKVTKD4GJ322127; 1GKKVTKD4GJ394428; 1GKKVTKD4GJ353894 | 1GKKVTKD4GJ335640

1GKKVTKD4GJ365401

1GKKVTKD4GJ303674 | 1GKKVTKD4GJ386104 | 1GKKVTKD4GJ305117 | 1GKKVTKD4GJ353491 | 1GKKVTKD4GJ385549 | 1GKKVTKD4GJ349201; 1GKKVTKD4GJ382246 | 1GKKVTKD4GJ339767 | 1GKKVTKD4GJ372364; 1GKKVTKD4GJ354673; 1GKKVTKD4GJ389942 | 1GKKVTKD4GJ373868 | 1GKKVTKD4GJ321124 | 1GKKVTKD4GJ360652; 1GKKVTKD4GJ385955

1GKKVTKD4GJ374373 | 1GKKVTKD4GJ369402 | 1GKKVTKD4GJ371151; 1GKKVTKD4GJ309118 | 1GKKVTKD4GJ394641 | 1GKKVTKD4GJ324427 | 1GKKVTKD4GJ384515 | 1GKKVTKD4GJ391710 | 1GKKVTKD4GJ316442; 1GKKVTKD4GJ360909 | 1GKKVTKD4GJ333922; 1GKKVTKD4GJ397653 | 1GKKVTKD4GJ326520 | 1GKKVTKD4GJ353684 | 1GKKVTKD4GJ309572 | 1GKKVTKD4GJ373210; 1GKKVTKD4GJ302539; 1GKKVTKD4GJ348792 | 1GKKVTKD4GJ333872 | 1GKKVTKD4GJ325402 | 1GKKVTKD4GJ374891

1GKKVTKD4GJ369206 | 1GKKVTKD4GJ385504; 1GKKVTKD4GJ317171

1GKKVTKD4GJ364779 | 1GKKVTKD4GJ391237; 1GKKVTKD4GJ351207; 1GKKVTKD4GJ352633 | 1GKKVTKD4GJ396549 | 1GKKVTKD4GJ393358

1GKKVTKD4GJ328171 | 1GKKVTKD4GJ328302 | 1GKKVTKD4GJ319275; 1GKKVTKD4GJ367844 | 1GKKVTKD4GJ300838; 1GKKVTKD4GJ357539; 1GKKVTKD4GJ309278 | 1GKKVTKD4GJ349912; 1GKKVTKD4GJ399757 | 1GKKVTKD4GJ372431 | 1GKKVTKD4GJ393179 | 1GKKVTKD4GJ395255 | 1GKKVTKD4GJ382652

1GKKVTKD4GJ334181; 1GKKVTKD4GJ370484 | 1GKKVTKD4GJ309068 | 1GKKVTKD4GJ399015 | 1GKKVTKD4GJ341891 | 1GKKVTKD4GJ310723; 1GKKVTKD4GJ318983 | 1GKKVTKD4GJ300192 | 1GKKVTKD4GJ345472 | 1GKKVTKD4GJ354866 | 1GKKVTKD4GJ313993

1GKKVTKD4GJ306154; 1GKKVTKD4GJ359873; 1GKKVTKD4GJ380321 | 1GKKVTKD4GJ325898 | 1GKKVTKD4GJ378908; 1GKKVTKD4GJ384739 | 1GKKVTKD4GJ379962 | 1GKKVTKD4GJ304128 | 1GKKVTKD4GJ339624 | 1GKKVTKD4GJ317798 | 1GKKVTKD4GJ301651

1GKKVTKD4GJ313671

1GKKVTKD4GJ310933; 1GKKVTKD4GJ323634 | 1GKKVTKD4GJ325786 | 1GKKVTKD4GJ349411

1GKKVTKD4GJ315419 | 1GKKVTKD4GJ373255; 1GKKVTKD4GJ371800; 1GKKVTKD4GJ391285 | 1GKKVTKD4GJ333984 | 1GKKVTKD4GJ361610 | 1GKKVTKD4GJ321429 | 1GKKVTKD4GJ336092; 1GKKVTKD4GJ350817 | 1GKKVTKD4GJ331099 | 1GKKVTKD4GJ339428; 1GKKVTKD4GJ331460 | 1GKKVTKD4GJ300810 | 1GKKVTKD4GJ341888; 1GKKVTKD4GJ380707 | 1GKKVTKD4GJ351921 | 1GKKVTKD4GJ300287; 1GKKVTKD4GJ340174; 1GKKVTKD4GJ326081 | 1GKKVTKD4GJ303948 | 1GKKVTKD4GJ344516 | 1GKKVTKD4GJ386538 | 1GKKVTKD4GJ342149; 1GKKVTKD4GJ350946; 1GKKVTKD4GJ349120 | 1GKKVTKD4GJ355161; 1GKKVTKD4GJ330373 | 1GKKVTKD4GJ376821; 1GKKVTKD4GJ323844

1GKKVTKD4GJ320894 | 1GKKVTKD4GJ325383; 1GKKVTKD4GJ345049; 1GKKVTKD4GJ369058; 1GKKVTKD4GJ330826 | 1GKKVTKD4GJ303447 | 1GKKVTKD4GJ354107; 1GKKVTKD4GJ332611 | 1GKKVTKD4GJ303187; 1GKKVTKD4GJ365205 | 1GKKVTKD4GJ352020; 1GKKVTKD4GJ392436; 1GKKVTKD4GJ363759; 1GKKVTKD4GJ330308; 1GKKVTKD4GJ357105 | 1GKKVTKD4GJ343771 | 1GKKVTKD4GJ346153 | 1GKKVTKD4GJ359601; 1GKKVTKD4GJ306090; 1GKKVTKD4GJ335251; 1GKKVTKD4GJ310317 | 1GKKVTKD4GJ317302 | 1GKKVTKD4GJ361056; 1GKKVTKD4GJ347724; 1GKKVTKD4GJ315162 | 1GKKVTKD4GJ323875 | 1GKKVTKD4GJ366872; 1GKKVTKD4GJ356522 | 1GKKVTKD4GJ368198; 1GKKVTKD4GJ387141 | 1GKKVTKD4GJ320619

1GKKVTKD4GJ349375

1GKKVTKD4GJ338859 | 1GKKVTKD4GJ355774 | 1GKKVTKD4GJ310561 | 1GKKVTKD4GJ333676; 1GKKVTKD4GJ309300

1GKKVTKD4GJ373739 | 1GKKVTKD4GJ316909 | 1GKKVTKD4GJ393361 | 1GKKVTKD4GJ318448 | 1GKKVTKD4GJ361090 | 1GKKVTKD4GJ395143

1GKKVTKD4GJ336318 | 1GKKVTKD4GJ328218 | 1GKKVTKD4GJ382392 | 1GKKVTKD4GJ306784 | 1GKKVTKD4GJ394218 | 1GKKVTKD4GJ362448 | 1GKKVTKD4GJ380416 | 1GKKVTKD4GJ326727; 1GKKVTKD4GJ328736 | 1GKKVTKD4GJ311399 | 1GKKVTKD4GJ357301; 1GKKVTKD4GJ360375 | 1GKKVTKD4GJ337842 | 1GKKVTKD4GJ302282; 1GKKVTKD4GJ372963; 1GKKVTKD4GJ358660 | 1GKKVTKD4GJ340160; 1GKKVTKD4GJ396499 | 1GKKVTKD4GJ371182 | 1GKKVTKD4GJ304839 | 1GKKVTKD4GJ317395 | 1GKKVTKD4GJ354821; 1GKKVTKD4GJ377225 | 1GKKVTKD4GJ351045; 1GKKVTKD4GJ352437 | 1GKKVTKD4GJ306798

1GKKVTKD4GJ340448

1GKKVTKD4GJ387642 | 1GKKVTKD4GJ321284 | 1GKKVTKD4GJ318532; 1GKKVTKD4GJ355791; 1GKKVTKD4GJ323276; 1GKKVTKD4GJ344791 | 1GKKVTKD4GJ347125 | 1GKKVTKD4GJ365561

1GKKVTKD4GJ368699 | 1GKKVTKD4GJ369917; 1GKKVTKD4GJ393084 | 1GKKVTKD4GJ305599 | 1GKKVTKD4GJ302413 | 1GKKVTKD4GJ374759 | 1GKKVTKD4GJ384594; 1GKKVTKD4GJ321236 | 1GKKVTKD4GJ344273; 1GKKVTKD4GJ386250; 1GKKVTKD4GJ397636; 1GKKVTKD4GJ390475; 1GKKVTKD4GJ318112; 1GKKVTKD4GJ354009; 1GKKVTKD4GJ385258 | 1GKKVTKD4GJ392694 | 1GKKVTKD4GJ309782 | 1GKKVTKD4GJ342782 | 1GKKVTKD4GJ333077 | 1GKKVTKD4GJ343754; 1GKKVTKD4GJ341230; 1GKKVTKD4GJ341423; 1GKKVTKD4GJ373501 | 1GKKVTKD4GJ304968

1GKKVTKD4GJ345942; 1GKKVTKD4GJ374681; 1GKKVTKD4GJ370811

1GKKVTKD4GJ350459; 1GKKVTKD4GJ306672; 1GKKVTKD4GJ310740 | 1GKKVTKD4GJ344371 | 1GKKVTKD4GJ308132 | 1GKKVTKD4GJ334228 | 1GKKVTKD4GJ329403

1GKKVTKD4GJ320779 | 1GKKVTKD4GJ324573 | 1GKKVTKD4GJ321799 | 1GKKVTKD4GJ383087 | 1GKKVTKD4GJ301259 | 1GKKVTKD4GJ366452 | 1GKKVTKD4GJ326047; 1GKKVTKD4GJ385468 | 1GKKVTKD4GJ371697 | 1GKKVTKD4GJ361705; 1GKKVTKD4GJ319082 | 1GKKVTKD4GJ383624 | 1GKKVTKD4GJ304064 | 1GKKVTKD4GJ345228 | 1GKKVTKD4GJ325741; 1GKKVTKD4GJ380206; 1GKKVTKD4GJ302136 | 1GKKVTKD4GJ346623 | 1GKKVTKD4GJ379427 | 1GKKVTKD4GJ323780 | 1GKKVTKD4GJ373966 | 1GKKVTKD4GJ395272 | 1GKKVTKD4GJ335962; 1GKKVTKD4GJ321401; 1GKKVTKD4GJ354964; 1GKKVTKD4GJ342409 | 1GKKVTKD4GJ307403 | 1GKKVTKD4GJ343267 | 1GKKVTKD4GJ317834 | 1GKKVTKD4GJ364250; 1GKKVTKD4GJ308213; 1GKKVTKD4GJ382232 | 1GKKVTKD4GJ367083 | 1GKKVTKD4GJ353541 | 1GKKVTKD4GJ373515; 1GKKVTKD4GJ304324 | 1GKKVTKD4GJ315100

1GKKVTKD4GJ333967 | 1GKKVTKD4GJ311967 | 1GKKVTKD4GJ308390 | 1GKKVTKD4GJ353409; 1GKKVTKD4GJ372879; 1GKKVTKD4GJ399838; 1GKKVTKD4GJ369514

1GKKVTKD4GJ333368 | 1GKKVTKD4GJ370078 | 1GKKVTKD4GJ395109

1GKKVTKD4GJ316473 | 1GKKVTKD4GJ388113 | 1GKKVTKD4GJ357816; 1GKKVTKD4GJ343401 | 1GKKVTKD4GJ325223 | 1GKKVTKD4GJ364040; 1GKKVTKD4GJ389164

1GKKVTKD4GJ355466 | 1GKKVTKD4GJ390282 | 1GKKVTKD4GJ342412 | 1GKKVTKD4GJ305098 | 1GKKVTKD4GJ368394 | 1GKKVTKD4GJ326050 | 1GKKVTKD4GJ362417 | 1GKKVTKD4GJ393733; 1GKKVTKD4GJ347464 | 1GKKVTKD4GJ310849 | 1GKKVTKD4GJ351028 | 1GKKVTKD4GJ379198 | 1GKKVTKD4GJ365611; 1GKKVTKD4GJ359579; 1GKKVTKD4GJ314853; 1GKKVTKD4GJ326288; 1GKKVTKD4GJ373045 | 1GKKVTKD4GJ355788 | 1GKKVTKD4GJ307255 | 1GKKVTKD4GJ370386 | 1GKKVTKD4GJ333578 | 1GKKVTKD4GJ389200 | 1GKKVTKD4GJ343849 | 1GKKVTKD4GJ398267; 1GKKVTKD4GJ353507 | 1GKKVTKD4GJ341342 | 1GKKVTKD4GJ374213 | 1GKKVTKD4GJ320412 | 1GKKVTKD4GJ327375 | 1GKKVTKD4GJ317025 | 1GKKVTKD4GJ326324

1GKKVTKD4GJ321690 | 1GKKVTKD4GJ388936

1GKKVTKD4GJ399872; 1GKKVTKD4GJ326176

1GKKVTKD4GJ312939 | 1GKKVTKD4GJ328994; 1GKKVTKD4GJ315565 | 1GKKVTKD4GJ329174 | 1GKKVTKD4GJ330776 | 1GKKVTKD4GJ338702 | 1GKKVTKD4GJ319017

1GKKVTKD4GJ359145 | 1GKKVTKD4GJ370825 | 1GKKVTKD4GJ302315 | 1GKKVTKD4GJ322452 | 1GKKVTKD4GJ389715; 1GKKVTKD4GJ319177 | 1GKKVTKD4GJ335315

1GKKVTKD4GJ356391; 1GKKVTKD4GJ347576 | 1GKKVTKD4GJ308440

1GKKVTKD4GJ395028; 1GKKVTKD4GJ308373; 1GKKVTKD4GJ378259; 1GKKVTKD4GJ381680; 1GKKVTKD4GJ305408 | 1GKKVTKD4GJ396115 | 1GKKVTKD4GJ308342; 1GKKVTKD4GJ322757; 1GKKVTKD4GJ385096

1GKKVTKD4GJ331300 | 1GKKVTKD4GJ365947 | 1GKKVTKD4GJ353443; 1GKKVTKD4GJ330020; 1GKKVTKD4GJ323990 | 1GKKVTKD4GJ368864 | 1GKKVTKD4GJ378763 | 1GKKVTKD4GJ358738 | 1GKKVTKD4GJ371666; 1GKKVTKD4GJ372428; 1GKKVTKD4GJ316702 | 1GKKVTKD4GJ305926 | 1GKKVTKD4GJ300824

1GKKVTKD4GJ351627 | 1GKKVTKD4GJ362532; 1GKKVTKD4GJ380058 | 1GKKVTKD4GJ370713 | 1GKKVTKD4GJ369030 | 1GKKVTKD4GJ317767 | 1GKKVTKD4GJ361543 | 1GKKVTKD4GJ359372 | 1GKKVTKD4GJ319602; 1GKKVTKD4GJ363311 | 1GKKVTKD4GJ338053; 1GKKVTKD4GJ359338 | 1GKKVTKD4GJ352244 | 1GKKVTKD4GJ324914; 1GKKVTKD4GJ324122 | 1GKKVTKD4GJ330633 | 1GKKVTKD4GJ373692; 1GKKVTKD4GJ387172 | 1GKKVTKD4GJ304887 | 1GKKVTKD4GJ384093 | 1GKKVTKD4GJ343687; 1GKKVTKD4GJ353863 | 1GKKVTKD4GJ305036 | 1GKKVTKD4GJ374812

1GKKVTKD4GJ332513 | 1GKKVTKD4GJ354365 | 1GKKVTKD4GJ339784; 1GKKVTKD4GJ349716 | 1GKKVTKD4GJ374809; 1GKKVTKD4GJ369027 | 1GKKVTKD4GJ329479; 1GKKVTKD4GJ373322; 1GKKVTKD4GJ398303 | 1GKKVTKD4GJ354396 | 1GKKVTKD4GJ354379; 1GKKVTKD4GJ387169 | 1GKKVTKD4GJ389925 | 1GKKVTKD4GJ342264; 1GKKVTKD4GJ304856; 1GKKVTKD4GJ324072; 1GKKVTKD4GJ361994 | 1GKKVTKD4GJ358321 | 1GKKVTKD4GJ342247 | 1GKKVTKD4GJ339008 | 1GKKVTKD4GJ388418 | 1GKKVTKD4GJ350431 | 1GKKVTKD4GJ356679; 1GKKVTKD4GJ309071 | 1GKKVTKD4GJ308874 | 1GKKVTKD4GJ315131

1GKKVTKD4GJ309989 | 1GKKVTKD4GJ372204 | 1GKKVTKD4GJ379783 | 1GKKVTKD4GJ351420 | 1GKKVTKD4GJ351496 | 1GKKVTKD4GJ372574 | 1GKKVTKD4GJ310608 | 1GKKVTKD4GJ391061 | 1GKKVTKD4GJ353636 | 1GKKVTKD4GJ319373 | 1GKKVTKD4GJ398432 | 1GKKVTKD4GJ350154

1GKKVTKD4GJ347304 | 1GKKVTKD4GJ313668 | 1GKKVTKD4GJ379282 | 1GKKVTKD4GJ365866; 1GKKVTKD4GJ315758 | 1GKKVTKD4GJ316604 | 1GKKVTKD4GJ306896 | 1GKKVTKD4GJ310754; 1GKKVTKD4GJ391996 | 1GKKVTKD4GJ395837 | 1GKKVTKD4GJ314030; 1GKKVTKD4GJ378116 | 1GKKVTKD4GJ370081 | 1GKKVTKD4GJ347481 | 1GKKVTKD4GJ305716 | 1GKKVTKD4GJ394204; 1GKKVTKD4GJ392355 | 1GKKVTKD4GJ360778 | 1GKKVTKD4GJ301181 | 1GKKVTKD4GJ312889; 1GKKVTKD4GJ361557; 1GKKVTKD4GJ326257 | 1GKKVTKD4GJ311001; 1GKKVTKD4GJ322323 | 1GKKVTKD4GJ373272 | 1GKKVTKD4GJ314643 | 1GKKVTKD4GJ311130 | 1GKKVTKD4GJ307238 | 1GKKVTKD4GJ385180 | 1GKKVTKD4GJ316411 | 1GKKVTKD4GJ384885; 1GKKVTKD4GJ329076 | 1GKKVTKD4GJ308910 | 1GKKVTKD4GJ335606; 1GKKVTKD4GJ344872; 1GKKVTKD4GJ349943; 1GKKVTKD4GJ354852; 1GKKVTKD4GJ336559 | 1GKKVTKD4GJ346637 | 1GKKVTKD4GJ351904; 1GKKVTKD4GJ334875 | 1GKKVTKD4GJ370372 | 1GKKVTKD4GJ332947 | 1GKKVTKD4GJ311144 | 1GKKVTKD4GJ314478 | 1GKKVTKD4GJ328929 | 1GKKVTKD4GJ386734 | 1GKKVTKD4GJ390881 | 1GKKVTKD4GJ376480; 1GKKVTKD4GJ349666; 1GKKVTKD4GJ390007; 1GKKVTKD4GJ343544; 1GKKVTKD4GJ350347

1GKKVTKD4GJ316568 | 1GKKVTKD4GJ322595; 1GKKVTKD4GJ354818 | 1GKKVTKD4GJ380562 | 1GKKVTKD4GJ350297; 1GKKVTKD4GJ399497 | 1GKKVTKD4GJ326307 | 1GKKVTKD4GJ325996 | 1GKKVTKD4GJ310253 | 1GKKVTKD4GJ393148 | 1GKKVTKD4GJ399662 | 1GKKVTKD4GJ381291 | 1GKKVTKD4GJ317249; 1GKKVTKD4GJ356312 | 1GKKVTKD4GJ342104 | 1GKKVTKD4GJ322340 | 1GKKVTKD4GJ322094 | 1GKKVTKD4GJ352292 | 1GKKVTKD4GJ300080 | 1GKKVTKD4GJ332298; 1GKKVTKD4GJ362918; 1GKKVTKD4GJ368931 | 1GKKVTKD4GJ377774 | 1GKKVTKD4GJ331720 | 1GKKVTKD4GJ331507; 1GKKVTKD4GJ362983; 1GKKVTKD4GJ373658 | 1GKKVTKD4GJ330695 | 1GKKVTKD4GJ331068; 1GKKVTKD4GJ354110 | 1GKKVTKD4GJ398785

1GKKVTKD4GJ334701; 1GKKVTKD4GJ330518; 1GKKVTKD4GJ339509; 1GKKVTKD4GJ354480 | 1GKKVTKD4GJ372185 | 1GKKVTKD4GJ373126; 1GKKVTKD4GJ312584 | 1GKKVTKD4GJ328493 | 1GKKVTKD4GJ367293; 1GKKVTKD4GJ370839 | 1GKKVTKD4GJ344998; 1GKKVTKD4GJ304081; 1GKKVTKD4GJ378343; 1GKKVTKD4GJ313864 | 1GKKVTKD4GJ314769 | 1GKKVTKD4GJ358772; 1GKKVTKD4GJ382358 | 1GKKVTKD4GJ308003; 1GKKVTKD4GJ315226; 1GKKVTKD4GJ316747

1GKKVTKD4GJ376558 | 1GKKVTKD4GJ391755 | 1GKKVTKD4GJ376706; 1GKKVTKD4GJ336111; 1GKKVTKD4GJ345391

1GKKVTKD4GJ323584; 1GKKVTKD4GJ314450 | 1GKKVTKD4GJ345892 | 1GKKVTKD4GJ358836 | 1GKKVTKD4GJ304369 | 1GKKVTKD4GJ309152; 1GKKVTKD4GJ356925 | 1GKKVTKD4GJ380805 | 1GKKVTKD4GJ347707 | 1GKKVTKD4GJ352924; 1GKKVTKD4GJ385390 | 1GKKVTKD4GJ325366 | 1GKKVTKD4GJ351062 | 1GKKVTKD4GJ377676 | 1GKKVTKD4GJ332222 | 1GKKVTKD4GJ394638 | 1GKKVTKD4GJ362837 | 1GKKVTKD4GJ327859; 1GKKVTKD4GJ323164; 1GKKVTKD4GJ350901 | 1GKKVTKD4GJ373160 | 1GKKVTKD4GJ336142

1GKKVTKD4GJ302864 | 1GKKVTKD4GJ309104 | 1GKKVTKD4GJ324704; 1GKKVTKD4GJ355709; 1GKKVTKD4GJ394512 | 1GKKVTKD4GJ375166; 1GKKVTKD4GJ313069

1GKKVTKD4GJ359971 | 1GKKVTKD4GJ384868 | 1GKKVTKD4GJ313752; 1GKKVTKD4GJ331765; 1GKKVTKD4GJ376527 | 1GKKVTKD4GJ352731 | 1GKKVTKD4GJ316912 | 1GKKVTKD4GJ397930 | 1GKKVTKD4GJ374244 | 1GKKVTKD4GJ308244 | 1GKKVTKD4GJ366614 | 1GKKVTKD4GJ387513 | 1GKKVTKD4GJ316781; 1GKKVTKD4GJ315789 | 1GKKVTKD4GJ304629; 1GKKVTKD4GJ352325 | 1GKKVTKD4GJ342359 | 1GKKVTKD4GJ346752

1GKKVTKD4GJ364281 | 1GKKVTKD4GJ343110 | 1GKKVTKD4GJ329790; 1GKKVTKD4GJ301939 | 1GKKVTKD4GJ354155 | 1GKKVTKD4GJ301746 | 1GKKVTKD4GJ359310; 1GKKVTKD4GJ342068 | 1GKKVTKD4GJ388550 | 1GKKVTKD4GJ377063; 1GKKVTKD4GJ326825 | 1GKKVTKD4GJ336352 | 1GKKVTKD4GJ386670 | 1GKKVTKD4GJ338215; 1GKKVTKD4GJ397409; 1GKKVTKD4GJ327179 | 1GKKVTKD4GJ331491

1GKKVTKD4GJ376852 | 1GKKVTKD4GJ348338 | 1GKKVTKD4GJ309412; 1GKKVTKD4GJ328123 | 1GKKVTKD4GJ362515; 1GKKVTKD4GJ306803 | 1GKKVTKD4GJ384658; 1GKKVTKD4GJ330843

1GKKVTKD4GJ309765 | 1GKKVTKD4GJ374065 | 1GKKVTKD4GJ393876; 1GKKVTKD4GJ320068 | 1GKKVTKD4GJ397166 | 1GKKVTKD4GJ356665; 1GKKVTKD4GJ385440 | 1GKKVTKD4GJ304582 | 1GKKVTKD4GJ391075 | 1GKKVTKD4GJ351434 | 1GKKVTKD4GJ380531 | 1GKKVTKD4GJ369223 | 1GKKVTKD4GJ331331

1GKKVTKD4GJ332799 | 1GKKVTKD4GJ358240; 1GKKVTKD4GJ384692 | 1GKKVTKD4GJ318305 | 1GKKVTKD4GJ342670 | 1GKKVTKD4GJ369559

1GKKVTKD4GJ340093; 1GKKVTKD4GJ369321 | 1GKKVTKD4GJ308101; 1GKKVTKD4GJ304873 | 1GKKVTKD4GJ320636 | 1GKKVTKD4GJ318756 | 1GKKVTKD4GJ346508 | 1GKKVTKD4GJ316408; 1GKKVTKD4GJ313783 | 1GKKVTKD4GJ328770 | 1GKKVTKD4GJ390816 | 1GKKVTKD4GJ384417 | 1GKKVTKD4GJ311273 | 1GKKVTKD4GJ352065 | 1GKKVTKD4GJ364958; 1GKKVTKD4GJ302573 | 1GKKVTKD4GJ384580; 1GKKVTKD4GJ372848 | 1GKKVTKD4GJ376799 | 1GKKVTKD4GJ315680; 1GKKVTKD4GJ328607 | 1GKKVTKD4GJ300077 | 1GKKVTKD4GJ336173; 1GKKVTKD4GJ322631 | 1GKKVTKD4GJ338148 | 1GKKVTKD4GJ332558 | 1GKKVTKD4GJ313976; 1GKKVTKD4GJ387527 | 1GKKVTKD4GJ371988 | 1GKKVTKD4GJ374602

1GKKVTKD4GJ399855 | 1GKKVTKD4GJ340918; 1GKKVTKD4GJ387947; 1GKKVTKD4GJ326291 | 1GKKVTKD4GJ347058 | 1GKKVTKD4GJ353314 | 1GKKVTKD4GJ324797 | 1GKKVTKD4GJ361526 | 1GKKVTKD4GJ394414 | 1GKKVTKD4GJ394834 | 1GKKVTKD4GJ339610 | 1GKKVTKD4GJ374535 | 1GKKVTKD4GJ373532 | 1GKKVTKD4GJ313153; 1GKKVTKD4GJ329210 | 1GKKVTKD4GJ317672 | 1GKKVTKD4GJ335069

1GKKVTKD4GJ311841 | 1GKKVTKD4GJ313699 | 1GKKVTKD4GJ383381 | 1GKKVTKD4GJ330602 | 1GKKVTKD4GJ335332; 1GKKVTKD4GJ358609; 1GKKVTKD4GJ318059; 1GKKVTKD4GJ333287 | 1GKKVTKD4GJ370159; 1GKKVTKD4GJ328915 | 1GKKVTKD4GJ335749

1GKKVTKD4GJ334911 | 1GKKVTKD4GJ338165; 1GKKVTKD4GJ364975 | 1GKKVTKD4GJ387222; 1GKKVTKD4GJ368962; 1GKKVTKD4GJ397703 | 1GKKVTKD4GJ346377; 1GKKVTKD4GJ312018 | 1GKKVTKD4GJ383705; 1GKKVTKD4GJ392078 | 1GKKVTKD4GJ339770; 1GKKVTKD4GJ336545 | 1GKKVTKD4GJ349022; 1GKKVTKD4GJ329997; 1GKKVTKD4GJ332348; 1GKKVTKD4GJ313282 | 1GKKVTKD4GJ395627; 1GKKVTKD4GJ355550 | 1GKKVTKD4GJ381968; 1GKKVTKD4GJ329160 | 1GKKVTKD4GJ375295 | 1GKKVTKD4GJ316571; 1GKKVTKD4GJ392825 | 1GKKVTKD4GJ360392 | 1GKKVTKD4GJ360215; 1GKKVTKD4GJ397121; 1GKKVTKD4GJ367150 | 1GKKVTKD4GJ316019 | 1GKKVTKD4GJ359405; 1GKKVTKD4GJ319809 | 1GKKVTKD4GJ339039; 1GKKVTKD4GJ342510

1GKKVTKD4GJ348498; 1GKKVTKD4GJ380576 | 1GKKVTKD4GJ324489; 1GKKVTKD4GJ359999; 1GKKVTKD4GJ382036; 1GKKVTKD4GJ374003

1GKKVTKD4GJ321804 | 1GKKVTKD4GJ343091 | 1GKKVTKD4GJ300290 | 1GKKVTKD4GJ340532 | 1GKKVTKD4GJ320104 | 1GKKVTKD4GJ352910 | 1GKKVTKD4GJ367259 | 1GKKVTKD4GJ343222; 1GKKVTKD4GJ354124; 1GKKVTKD4GJ387995 | 1GKKVTKD4GJ348209 | 1GKKVTKD4GJ319891; 1GKKVTKD4GJ305067; 1GKKVTKD4GJ340563 | 1GKKVTKD4GJ341096 | 1GKKVTKD4GJ321253 | 1GKKVTKD4GJ329689; 1GKKVTKD4GJ348632 | 1GKKVTKD4GJ391156

1GKKVTKD4GJ381839; 1GKKVTKD4GJ321057; 1GKKVTKD4GJ364491; 1GKKVTKD4GJ393571; 1GKKVTKD4GJ385373; 1GKKVTKD4GJ385664 | 1GKKVTKD4GJ377726 | 1GKKVTKD4GJ303349 | 1GKKVTKD4GJ314223; 1GKKVTKD4GJ312133 | 1GKKVTKD4GJ373076 | 1GKKVTKD4GJ315677 | 1GKKVTKD4GJ382019 | 1GKKVTKD4GJ396518; 1GKKVTKD4GJ331247; 1GKKVTKD4GJ399452 | 1GKKVTKD4GJ349859 | 1GKKVTKD4GJ374616 | 1GKKVTKD4GJ338442; 1GKKVTKD4GJ330812 | 1GKKVTKD4GJ345455; 1GKKVTKD4GJ370016 | 1GKKVTKD4GJ340336

1GKKVTKD4GJ329787 | 1GKKVTKD4GJ330096 | 1GKKVTKD4GJ363065; 1GKKVTKD4GJ348503 | 1GKKVTKD4GJ394719 | 1GKKVTKD4GJ392548 | 1GKKVTKD4GJ315582 | 1GKKVTKD4GJ356567 | 1GKKVTKD4GJ312035 | 1GKKVTKD4GJ368251 | 1GKKVTKD4GJ392288 | 1GKKVTKD4GJ386278; 1GKKVTKD4GJ347593; 1GKKVTKD4GJ319356; 1GKKVTKD4GJ317705; 1GKKVTKD4GJ305814 | 1GKKVTKD4GJ395658; 1GKKVTKD4GJ382621; 1GKKVTKD4GJ355726 | 1GKKVTKD4GJ307420; 1GKKVTKD4GJ378598 | 1GKKVTKD4GJ321530 | 1GKKVTKD4GJ386443; 1GKKVTKD4GJ327277; 1GKKVTKD4GJ307739 | 1GKKVTKD4GJ360506; 1GKKVTKD4GJ392517 | 1GKKVTKD4GJ335394; 1GKKVTKD4GJ321673 | 1GKKVTKD4GJ390895 | 1GKKVTKD4GJ333175 | 1GKKVTKD4GJ323701 | 1GKKVTKD4GJ305571

1GKKVTKD4GJ360439; 1GKKVTKD4GJ322256; 1GKKVTKD4GJ304727 | 1GKKVTKD4GJ381632 | 1GKKVTKD4GJ395322 | 1GKKVTKD4GJ381162 | 1GKKVTKD4GJ324394 | 1GKKVTKD4GJ351384; 1GKKVTKD4GJ358139 | 1GKKVTKD4GJ384305; 1GKKVTKD4GJ329546; 1GKKVTKD4GJ346363; 1GKKVTKD4GJ330521 | 1GKKVTKD4GJ369092; 1GKKVTKD4GJ378679 | 1GKKVTKD4GJ314920; 1GKKVTKD4GJ355659; 1GKKVTKD4GJ392064 | 1GKKVTKD4GJ365236; 1GKKVTKD4GJ326503 | 1GKKVTKD4GJ361168 | 1GKKVTKD4GJ379525 | 1GKKVTKD4GJ336190; 1GKKVTKD4GJ382201

1GKKVTKD4GJ383039; 1GKKVTKD4GJ317204; 1GKKVTKD4GJ390220 | 1GKKVTKD4GJ322337 | 1GKKVTKD4GJ323438

1GKKVTKD4GJ369139; 1GKKVTKD4GJ333970 | 1GKKVTKD4GJ391545; 1GKKVTKD4GJ301598 | 1GKKVTKD4GJ390024; 1GKKVTKD4GJ300015 | 1GKKVTKD4GJ328588; 1GKKVTKD4GJ341907 | 1GKKVTKD4GJ363163; 1GKKVTKD4GJ384482; 1GKKVTKD4GJ321933 | 1GKKVTKD4GJ371098 | 1GKKVTKD4GJ347352 | 1GKKVTKD4GJ352471 | 1GKKVTKD4GJ317154 | 1GKKVTKD4GJ348856 | 1GKKVTKD4GJ303061; 1GKKVTKD4GJ377581 | 1GKKVTKD4GJ329837; 1GKKVTKD4GJ305652; 1GKKVTKD4GJ397913 | 1GKKVTKD4GJ387494 | 1GKKVTKD4GJ354785 | 1GKKVTKD4GJ313072 | 1GKKVTKD4GJ362594; 1GKKVTKD4GJ384160 | 1GKKVTKD4GJ319986 | 1GKKVTKD4GJ372056 | 1GKKVTKD4GJ354334 | 1GKKVTKD4GJ326159 | 1GKKVTKD4GJ350770

1GKKVTKD4GJ317364 | 1GKKVTKD4GJ388662 | 1GKKVTKD4GJ365639 | 1GKKVTKD4GJ311306 | 1GKKVTKD4GJ391402; 1GKKVTKD4GJ308809 | 1GKKVTKD4GJ370047 | 1GKKVTKD4GJ356746 | 1GKKVTKD4GJ327084 | 1GKKVTKD4GJ321513 | 1GKKVTKD4GJ364202; 1GKKVTKD4GJ368105 | 1GKKVTKD4GJ306574; 1GKKVTKD4GJ312214; 1GKKVTKD4GJ332429 | 1GKKVTKD4GJ391769; 1GKKVTKD4GJ375622 | 1GKKVTKD4GJ320765; 1GKKVTKD4GJ328090 | 1GKKVTKD4GJ396924 | 1GKKVTKD4GJ332432; 1GKKVTKD4GJ346525 | 1GKKVTKD4GJ301648 | 1GKKVTKD4GJ352762 | 1GKKVTKD4GJ339462

1GKKVTKD4GJ342619; 1GKKVTKD4GJ398849 | 1GKKVTKD4GJ393960; 1GKKVTKD4GJ352681; 1GKKVTKD4GJ399032 | 1GKKVTKD4GJ388631 | 1GKKVTKD4GJ365026; 1GKKVTKD4GJ353989 | 1GKKVTKD4GJ399080 | 1GKKVTKD4GJ349764

1GKKVTKD4GJ301990 | 1GKKVTKD4GJ374308 | 1GKKVTKD4GJ307000; 1GKKVTKD4GJ350235 | 1GKKVTKD4GJ372509 | 1GKKVTKD4GJ375491 | 1GKKVTKD4GJ325772 | 1GKKVTKD4GJ375183; 1GKKVTKD4GJ389522; 1GKKVTKD4GJ336691; 1GKKVTKD4GJ364569; 1GKKVTKD4GJ363793; 1GKKVTKD4GJ363115 | 1GKKVTKD4GJ319292

1GKKVTKD4GJ391898 | 1GKKVTKD4GJ323729 | 1GKKVTKD4GJ394736

1GKKVTKD4GJ396857; 1GKKVTKD4GJ378987 | 1GKKVTKD4GJ360148 | 1GKKVTKD4GJ341678 | 1GKKVTKD4GJ323925 | 1GKKVTKD4GJ399113; 1GKKVTKD4GJ348095 | 1GKKVTKD4GJ306199 | 1GKKVTKD4GJ377001

1GKKVTKD4GJ302752; 1GKKVTKD4GJ387639; 1GKKVTKD4GJ383879 | 1GKKVTKD4GJ354656; 1GKKVTKD4GJ365589; 1GKKVTKD4GJ310432 | 1GKKVTKD4GJ371277 | 1GKKVTKD4GJ359761; 1GKKVTKD4GJ335279 | 1GKKVTKD4GJ399144 | 1GKKVTKD4GJ376740 | 1GKKVTKD4GJ337209; 1GKKVTKD4GJ323116 | 1GKKVTKD4GJ304906 | 1GKKVTKD4GJ391108; 1GKKVTKD4GJ305912 | 1GKKVTKD4GJ330275 | 1GKKVTKD4GJ301407 | 1GKKVTKD4GJ377497 | 1GKKVTKD4GJ379346; 1GKKVTKD4GJ326016 | 1GKKVTKD4GJ392744; 1GKKVTKD4GJ303870 | 1GKKVTKD4GJ394655; 1GKKVTKD4GJ388564 | 1GKKVTKD4GJ357038 | 1GKKVTKD4GJ391867; 1GKKVTKD4GJ396244 | 1GKKVTKD4GJ352941; 1GKKVTKD4GJ315856 | 1GKKVTKD4GJ326971 | 1GKKVTKD4GJ355967; 1GKKVTKD4GJ330986; 1GKKVTKD4GJ378004; 1GKKVTKD4GJ377418 | 1GKKVTKD4GJ336335; 1GKKVTKD4GJ353068 | 1GKKVTKD4GJ306543; 1GKKVTKD4GJ329417; 1GKKVTKD4GJ300418 | 1GKKVTKD4GJ313136 | 1GKKVTKD4GJ327764 | 1GKKVTKD4GJ322175 | 1GKKVTKD4GJ383266 | 1GKKVTKD4GJ351076 | 1GKKVTKD4GJ325027 | 1GKKVTKD4GJ358013 | 1GKKVTKD4GJ300354 | 1GKKVTKD4GJ317980; 1GKKVTKD4GJ338814; 1GKKVTKD4GJ350977; 1GKKVTKD4GJ308860

1GKKVTKD4GJ344404 | 1GKKVTKD4GJ397569 | 1GKKVTKD4GJ356519 | 1GKKVTKD4GJ357296; 1GKKVTKD4GJ330650 | 1GKKVTKD4GJ306915 | 1GKKVTKD4GJ364653 | 1GKKVTKD4GJ324766 | 1GKKVTKD4GJ332785 | 1GKKVTKD4GJ347920 | 1GKKVTKD4GJ389441 | 1GKKVTKD4GJ346878 | 1GKKVTKD4GJ391870; 1GKKVTKD4GJ388077 | 1GKKVTKD4GJ397376 | 1GKKVTKD4GJ398754; 1GKKVTKD4GJ337940 | 1GKKVTKD4GJ322435

1GKKVTKD4GJ391514; 1GKKVTKD4GJ397085 | 1GKKVTKD4GJ391528 | 1GKKVTKD4GJ331183 | 1GKKVTKD4GJ390976; 1GKKVTKD4GJ395787; 1GKKVTKD4GJ314707; 1GKKVTKD4GJ371523 | 1GKKVTKD4GJ349828 | 1GKKVTKD4GJ373191 | 1GKKVTKD4GJ328252; 1GKKVTKD4GJ315937; 1GKKVTKD4GJ333919; 1GKKVTKD4GJ371294 | 1GKKVTKD4GJ301312 | 1GKKVTKD4GJ382716 | 1GKKVTKD4GJ369822 | 1GKKVTKD4GJ394798; 1GKKVTKD4GJ362014; 1GKKVTKD4GJ302217 | 1GKKVTKD4GJ300466; 1GKKVTKD4GJ375782 | 1GKKVTKD4GJ337081

1GKKVTKD4GJ306591; 1GKKVTKD4GJ327831 | 1GKKVTKD4GJ307921 | 1GKKVTKD4GJ302914 | 1GKKVTKD4GJ314397 | 1GKKVTKD4GJ302797

1GKKVTKD4GJ332091 | 1GKKVTKD4GJ397975 | 1GKKVTKD4GJ360313 | 1GKKVTKD4GJ331930 | 1GKKVTKD4GJ385566 | 1GKKVTKD4GJ310477 | 1GKKVTKD4GJ360246

1GKKVTKD4GJ370260; 1GKKVTKD4GJ333385; 1GKKVTKD4GJ341552 | 1GKKVTKD4GJ324654; 1GKKVTKD4GJ359887; 1GKKVTKD4GJ304436; 1GKKVTKD4GJ307109 | 1GKKVTKD4GJ346900; 1GKKVTKD4GJ352535 | 1GKKVTKD4GJ343897 | 1GKKVTKD4GJ397118 | 1GKKVTKD4GJ377984 | 1GKKVTKD4GJ380545 | 1GKKVTKD4GJ344158 | 1GKKVTKD4GJ388516 | 1GKKVTKD4GJ388208

1GKKVTKD4GJ354057; 1GKKVTKD4GJ365950; 1GKKVTKD4GJ396504; 1GKKVTKD4GJ390279; 1GKKVTKD4GJ328462 | 1GKKVTKD4GJ317753 | 1GKKVTKD4GJ354527 | 1GKKVTKD4GJ387124 | 1GKKVTKD4GJ330857

1GKKVTKD4GJ399922 | 1GKKVTKD4GJ350414; 1GKKVTKD4GJ314447 | 1GKKVTKD4GJ384823; 1GKKVTKD4GJ356259 | 1GKKVTKD4GJ325593 | 1GKKVTKD4GJ364278 | 1GKKVTKD4GJ394896 | 1GKKVTKD4GJ399807 | 1GKKVTKD4GJ377208 | 1GKKVTKD4GJ306722 | 1GKKVTKD4GJ334942; 1GKKVTKD4GJ338554; 1GKKVTKD4GJ353605 | 1GKKVTKD4GJ363034 | 1GKKVTKD4GJ398558 | 1GKKVTKD4GJ351563; 1GKKVTKD4GJ339591; 1GKKVTKD4GJ371506 | 1GKKVTKD4GJ312486 | 1GKKVTKD4GJ347612 | 1GKKVTKD4GJ393781 | 1GKKVTKD4GJ329840 | 1GKKVTKD4GJ335850 | 1GKKVTKD4GJ375412 | 1GKKVTKD4GJ347447 | 1GKKVTKD4GJ323939 | 1GKKVTKD4GJ372025; 1GKKVTKD4GJ363227; 1GKKVTKD4GJ327473 | 1GKKVTKD4GJ394039 | 1GKKVTKD4GJ377967; 1GKKVTKD4GJ352826 | 1GKKVTKD4GJ317607

1GKKVTKD4GJ303576 | 1GKKVTKD4GJ371960 | 1GKKVTKD4GJ357122; 1GKKVTKD4GJ397068 | 1GKKVTKD4GJ350302 | 1GKKVTKD4GJ307093 | 1GKKVTKD4GJ389293 | 1GKKVTKD4GJ398642; 1GKKVTKD4GJ353538

1GKKVTKD4GJ328185 | 1GKKVTKD4GJ379654; 1GKKVTKD4GJ306168; 1GKKVTKD4GJ308857 | 1GKKVTKD4GJ372753 | 1GKKVTKD4GJ341700; 1GKKVTKD4GJ396907 | 1GKKVTKD4GJ361588 | 1GKKVTKD4GJ393053 | 1GKKVTKD4GJ303397; 1GKKVTKD4GJ321642 | 1GKKVTKD4GJ376334; 1GKKVTKD4GJ363230 | 1GKKVTKD4GJ355063 | 1GKKVTKD4GJ372493; 1GKKVTKD4GJ351658; 1GKKVTKD4GJ390041 | 1GKKVTKD4GJ352857; 1GKKVTKD4GJ311127 | 1GKKVTKD4GJ374034 | 1GKKVTKD4GJ304145

1GKKVTKD4GJ383459 | 1GKKVTKD4GJ383297; 1GKKVTKD4GJ395059; 1GKKVTKD4GJ358044 | 1GKKVTKD4GJ352728 | 1GKKVTKD4GJ399502

1GKKVTKD4GJ378102 | 1GKKVTKD4GJ376012; 1GKKVTKD4GJ341874 | 1GKKVTKD4GJ397815 | 1GKKVTKD4GJ310866 | 1GKKVTKD4GJ391688; 1GKKVTKD4GJ336058; 1GKKVTKD4GJ353054; 1GKKVTKD4GJ315968 | 1GKKVTKD4GJ384675 | 1GKKVTKD4GJ368797 | 1GKKVTKD4GJ305876 | 1GKKVTKD4GJ352146; 1GKKVTKD4GJ347867 | 1GKKVTKD4GJ350753 | 1GKKVTKD4GJ336447; 1GKKVTKD4GJ366354 | 1GKKVTKD4GJ387916 | 1GKKVTKD4GJ317719 | 1GKKVTKD4GJ324170; 1GKKVTKD4GJ355631; 1GKKVTKD4GJ353474 | 1GKKVTKD4GJ302962 | 1GKKVTKD4GJ310186 | 1GKKVTKD4GJ339932; 1GKKVTKD4GJ345312

1GKKVTKD4GJ324220; 1GKKVTKD4GJ314089 | 1GKKVTKD4GJ327666 | 1GKKVTKD4GJ322662

1GKKVTKD4GJ396339; 1GKKVTKD4GJ329918

1GKKVTKD4GJ311449

1GKKVTKD4GJ336285 | 1GKKVTKD4GJ329448 | 1GKKVTKD4GJ367956 | 1GKKVTKD4GJ306526 | 1GKKVTKD4GJ356052 | 1GKKVTKD4GJ360103 | 1GKKVTKD4GJ311497; 1GKKVTKD4GJ309622 | 1GKKVTKD4GJ305764; 1GKKVTKD4GJ348811 | 1GKKVTKD4GJ359002

1GKKVTKD4GJ318434 | 1GKKVTKD4GJ300712 | 1GKKVTKD4GJ373983 | 1GKKVTKD4GJ373918 | 1GKKVTKD4GJ367357 | 1GKKVTKD4GJ350736 | 1GKKVTKD4GJ340997 | 1GKKVTKD4GJ319700 | 1GKKVTKD4GJ340191

1GKKVTKD4GJ359503; 1GKKVTKD4GJ395613 | 1GKKVTKD4GJ334732 | 1GKKVTKD4GJ352163; 1GKKVTKD4GJ395367 | 1GKKVTKD4GJ396731 | 1GKKVTKD4GJ320989 | 1GKKVTKD4GJ329739 | 1GKKVTKD4GJ325111; 1GKKVTKD4GJ364457

1GKKVTKD4GJ302007 | 1GKKVTKD4GJ352521 | 1GKKVTKD4GJ314531; 1GKKVTKD4GJ354544

1GKKVTKD4GJ360361 | 1GKKVTKD4GJ310673

1GKKVTKD4GJ387298 | 1GKKVTKD4GJ384756 | 1GKKVTKD4GJ388628; 1GKKVTKD4GJ375474 | 1GKKVTKD4GJ381534; 1GKKVTKD4GJ363356; 1GKKVTKD4GJ392856 | 1GKKVTKD4GJ338067 | 1GKKVTKD4GJ380156 | 1GKKVTKD4GJ305392; 1GKKVTKD4GJ393408; 1GKKVTKD4GJ384143 | 1GKKVTKD4GJ334410 | 1GKKVTKD4GJ341213; 1GKKVTKD4GJ306073 | 1GKKVTKD4GJ334956 | 1GKKVTKD4GJ368833 | 1GKKVTKD4GJ364541 | 1GKKVTKD4GJ339817 | 1GKKVTKD4GJ365303 | 1GKKVTKD4GJ361722 | 1GKKVTKD4GJ377306 | 1GKKVTKD4GJ360263 | 1GKKVTKD4GJ335363; 1GKKVTKD4GJ311158; 1GKKVTKD4GJ361123 | 1GKKVTKD4GJ374745 | 1GKKVTKD4GJ340109 | 1GKKVTKD4GJ382988

1GKKVTKD4GJ332303 | 1GKKVTKD4GJ357802 | 1GKKVTKD4GJ384787 | 1GKKVTKD4GJ319034 | 1GKKVTKD4GJ367343 | 1GKKVTKD4GJ330681 | 1GKKVTKD4GJ383137 | 1GKKVTKD4GJ346041

1GKKVTKD4GJ392405 | 1GKKVTKD4GJ392615

1GKKVTKD4GJ395336; 1GKKVTKD4GJ353555; 1GKKVTKD4GJ335783 | 1GKKVTKD4GJ344810 | 1GKKVTKD4GJ375863 | 1GKKVTKD4GJ348839; 1GKKVTKD4GJ323603; 1GKKVTKD4GJ355001; 1GKKVTKD4GJ320796 | 1GKKVTKD4GJ332060 | 1GKKVTKD4GJ326923; 1GKKVTKD4GJ383946; 1GKKVTKD4GJ311287 | 1GKKVTKD4GJ369819 | 1GKKVTKD4GJ337243 | 1GKKVTKD4GJ394123 | 1GKKVTKD4GJ348534; 1GKKVTKD4GJ348842 | 1GKKVTKD4GJ340515 | 1GKKVTKD4GJ333807 | 1GKKVTKD4GJ364085 | 1GKKVTKD4GJ302928 | 1GKKVTKD4GJ320815 | 1GKKVTKD4GJ342538; 1GKKVTKD4GJ395899 | 1GKKVTKD4GJ354835 | 1GKKVTKD4GJ312519 | 1GKKVTKD4GJ334746; 1GKKVTKD4GJ374907

1GKKVTKD4GJ336349 | 1GKKVTKD4GJ363289 | 1GKKVTKD4GJ330678 | 1GKKVTKD4GJ325321 | 1GKKVTKD4GJ332642 | 1GKKVTKD4GJ388242

1GKKVTKD4GJ384238 | 1GKKVTKD4GJ398351 | 1GKKVTKD4GJ382442

1GKKVTKD4GJ300208; 1GKKVTKD4GJ358710; 1GKKVTKD4GJ393828; 1GKKVTKD4GJ306297 | 1GKKVTKD4GJ386586 | 1GKKVTKD4GJ390444 | 1GKKVTKD4GJ364555 | 1GKKVTKD4GJ330552

1GKKVTKD4GJ397765; 1GKKVTKD4GJ357587 | 1GKKVTKD4GJ382537; 1GKKVTKD4GJ398883 | 1GKKVTKD4GJ334472 | 1GKKVTKD4GJ387754; 1GKKVTKD4GJ348176; 1GKKVTKD4GJ395384 | 1GKKVTKD4GJ326906 | 1GKKVTKD4GJ355418; 1GKKVTKD4GJ392890 | 1GKKVTKD4GJ357119 | 1GKKVTKD4GJ300628; 1GKKVTKD4GJ392369; 1GKKVTKD4GJ379105 | 1GKKVTKD4GJ326209 | 1GKKVTKD4GJ358318; 1GKKVTKD4GJ337906; 1GKKVTKD4GJ309393 | 1GKKVTKD4GJ348131 | 1GKKVTKD4GJ325528 | 1GKKVTKD4GJ397457 | 1GKKVTKD4GJ365625; 1GKKVTKD4GJ346220 | 1GKKVTKD4GJ317168 | 1GKKVTKD4GJ384014 | 1GKKVTKD4GJ308695 | 1GKKVTKD4GJ392131 | 1GKKVTKD4GJ343219 | 1GKKVTKD4GJ383512

1GKKVTKD4GJ364684; 1GKKVTKD4GJ309992 | 1GKKVTKD4GJ362580 | 1GKKVTKD4GJ365978; 1GKKVTKD4GJ390654 | 1GKKVTKD4GJ341664

1GKKVTKD4GJ367018 | 1GKKVTKD4GJ306249 | 1GKKVTKD4GJ314898 | 1GKKVTKD4GJ338750; 1GKKVTKD4GJ353796 | 1GKKVTKD4GJ324511; 1GKKVTKD4GJ399368 | 1GKKVTKD4GJ326579; 1GKKVTKD4GJ366483

1GKKVTKD4GJ394929; 1GKKVTKD4GJ332835; 1GKKVTKD4GJ392338 | 1GKKVTKD4GJ326873 | 1GKKVTKD4GJ304663; 1GKKVTKD4GJ311595; 1GKKVTKD4GJ381484; 1GKKVTKD4GJ343172 | 1GKKVTKD4GJ371036 | 1GKKVTKD4GJ324993 | 1GKKVTKD4GJ362479 | 1GKKVTKD4GJ359856 | 1GKKVTKD4GJ336917 | 1GKKVTKD4GJ364927 | 1GKKVTKD4GJ307076; 1GKKVTKD4GJ309670 | 1GKKVTKD4GJ304338 | 1GKKVTKD4GJ383591; 1GKKVTKD4GJ320328 | 1GKKVTKD4GJ305649 | 1GKKVTKD4GJ380674 | 1GKKVTKD4GJ335542 | 1GKKVTKD4GJ367763 | 1GKKVTKD4GJ313802 | 1GKKVTKD4GJ309877 | 1GKKVTKD4GJ320359 | 1GKKVTKD4GJ374633 | 1GKKVTKD4GJ381999 | 1GKKVTKD4GJ389360 | 1GKKVTKD4GJ318160 | 1GKKVTKD4GJ336643; 1GKKVTKD4GJ319549 | 1GKKVTKD4GJ371201 | 1GKKVTKD4GJ357251 | 1GKKVTKD4GJ358271; 1GKKVTKD4GJ335699; 1GKKVTKD4GJ374647; 1GKKVTKD4GJ389035; 1GKKVTKD4GJ348887 | 1GKKVTKD4GJ302606 | 1GKKVTKD4GJ366032; 1GKKVTKD4GJ303299 | 1GKKVTKD4GJ382490 | 1GKKVTKD4GJ332592 | 1GKKVTKD4GJ371909 | 1GKKVTKD4GJ324346 | 1GKKVTKD4GJ389178 | 1GKKVTKD4GJ329529 | 1GKKVTKD4GJ322046 | 1GKKVTKD4GJ357380; 1GKKVTKD4GJ386944 | 1GKKVTKD4GJ384420 | 1GKKVTKD4GJ302685 | 1GKKVTKD4GJ344466; 1GKKVTKD4GJ386247 | 1GKKVTKD4GJ357850; 1GKKVTKD4GJ300676 | 1GKKVTKD4GJ398639

1GKKVTKD4GJ376382; 1GKKVTKD4GJ398317

1GKKVTKD4GJ390119; 1GKKVTKD4GJ347609; 1GKKVTKD4GJ356844

1GKKVTKD4GJ367049 | 1GKKVTKD4GJ324301 | 1GKKVTKD4GJ322998 | 1GKKVTKD4GJ322502; 1GKKVTKD4GJ389827 | 1GKKVTKD4GJ310558; 1GKKVTKD4GJ362434 | 1GKKVTKD4GJ348582 | 1GKKVTKD4GJ352390 | 1GKKVTKD4GJ364748; 1GKKVTKD4GJ383199 | 1GKKVTKD4GJ325464 | 1GKKVTKD4GJ339820; 1GKKVTKD4GJ377614 | 1GKKVTKD4GJ339221 | 1GKKVTKD4GJ305621 | 1GKKVTKD4GJ332365; 1GKKVTKD4GJ312830 | 1GKKVTKD4GJ328168 | 1GKKVTKD4GJ326596; 1GKKVTKD4GJ355287 | 1GKKVTKD4GJ300645 | 1GKKVTKD4GJ381260 | 1GKKVTKD4GJ321205; 1GKKVTKD4GJ328235; 1GKKVTKD4GJ379301; 1GKKVTKD4GJ379492

1GKKVTKD4GJ310639 | 1GKKVTKD4GJ314092; 1GKKVTKD4GJ385650 | 1GKKVTKD4GJ316649 | 1GKKVTKD4GJ362370; 1GKKVTKD4GJ386412; 1GKKVTKD4GJ386037; 1GKKVTKD4GJ356701

1GKKVTKD4GJ362482; 1GKKVTKD4GJ398950 | 1GKKVTKD4GJ384529 | 1GKKVTKD4GJ383865 | 1GKKVTKD4GJ335122 | 1GKKVTKD4GJ372610 | 1GKKVTKD4GJ384949 | 1GKKVTKD4GJ391562 | 1GKKVTKD4GJ381503 | 1GKKVTKD4GJ397197 | 1GKKVTKD4GJ368430 | 1GKKVTKD4GJ398107

1GKKVTKD4GJ392971 | 1GKKVTKD4GJ310205

1GKKVTKD4GJ373496; 1GKKVTKD4GJ333239 | 1GKKVTKD4GJ315517 | 1GKKVTKD4GJ393716

1GKKVTKD4GJ389505 | 1GKKVTKD4GJ349893 | 1GKKVTKD4GJ393022 | 1GKKVTKD4GJ341163 | 1GKKVTKD4GJ366788; 1GKKVTKD4GJ395529

1GKKVTKD4GJ365107 | 1GKKVTKD4GJ329627

1GKKVTKD4GJ332043; 1GKKVTKD4GJ316523 | 1GKKVTKD4GJ325142 | 1GKKVTKD4GJ381775

1GKKVTKD4GJ307756 | 1GKKVTKD4GJ300032 | 1GKKVTKD4GJ302038 | 1GKKVTKD4GJ340742; 1GKKVTKD4GJ360067 | 1GKKVTKD4GJ382666

1GKKVTKD4GJ318630 | 1GKKVTKD4GJ309555; 1GKKVTKD4GJ376320

1GKKVTKD4GJ348520; 1GKKVTKD4GJ339235 | 1GKKVTKD4GJ362174 | 1GKKVTKD4GJ372090 | 1GKKVTKD4GJ385289 | 1GKKVTKD4GJ343639

1GKKVTKD4GJ367052; 1GKKVTKD4GJ338893 | 1GKKVTKD4GJ308339; 1GKKVTKD4GJ344211 | 1GKKVTKD4GJ346105; 1GKKVTKD4GJ380013; 1GKKVTKD4GJ363258 | 1GKKVTKD4GJ372672; 1GKKVTKD4GJ376950; 1GKKVTKD4GJ375684 | 1GKKVTKD4GJ338747; 1GKKVTKD4GJ337775 | 1GKKVTKD4GJ332995 | 1GKKVTKD4GJ339753 | 1GKKVTKD4GJ317493; 1GKKVTKD4GJ345794 | 1GKKVTKD4GJ371828; 1GKKVTKD4GJ320703 | 1GKKVTKD4GJ355712 | 1GKKVTKD4GJ356620; 1GKKVTKD4GJ349599 | 1GKKVTKD4GJ302881 | 1GKKVTKD4GJ330535; 1GKKVTKD4GJ320409 | 1GKKVTKD4GJ379069 | 1GKKVTKD4GJ304985; 1GKKVTKD4GJ383526; 1GKKVTKD4GJ345066

1GKKVTKD4GJ392159 | 1GKKVTKD4GJ327022 | 1GKKVTKD4GJ370954 | 1GKKVTKD4GJ376074

1GKKVTKD4GJ361879 | 1GKKVTKD4GJ366967 | 1GKKVTKD4GJ356617; 1GKKVTKD4GJ345813; 1GKKVTKD4GJ390783

1GKKVTKD4GJ308308; 1GKKVTKD4GJ307126 | 1GKKVTKD4GJ375569 | 1GKKVTKD4GJ391884 | 1GKKVTKD4GJ338358; 1GKKVTKD4GJ398110; 1GKKVTKD4GJ306221; 1GKKVTKD4GJ377340

1GKKVTKD4GJ392758 | 1GKKVTKD4GJ367455 | 1GKKVTKD4GJ368010; 1GKKVTKD4GJ345195 | 1GKKVTKD4GJ342281 | 1GKKVTKD4GJ349294 | 1GKKVTKD4GJ364796 | 1GKKVTKD4GJ366015; 1GKKVTKD4GJ308115 | 1GKKVTKD4GJ398768 | 1GKKVTKD4GJ320961; 1GKKVTKD4GJ303271 | 1GKKVTKD4GJ341812 | 1GKKVTKD4GJ333533; 1GKKVTKD4GJ380240 | 1GKKVTKD4GJ347108; 1GKKVTKD4GJ302637 | 1GKKVTKD4GJ382683 | 1GKKVTKD4GJ329885 | 1GKKVTKD4GJ330485 | 1GKKVTKD4GJ332107 | 1GKKVTKD4GJ353717 | 1GKKVTKD4GJ344483; 1GKKVTKD4GJ352888 | 1GKKVTKD4GJ317669; 1GKKVTKD4GJ339459 | 1GKKVTKD4GJ355371

1GKKVTKD4GJ391948 | 1GKKVTKD4GJ300614 | 1GKKVTKD4GJ399001 | 1GKKVTKD4GJ342765 | 1GKKVTKD4GJ330793; 1GKKVTKD4GJ317817 | 1GKKVTKD4GJ311953 | 1GKKVTKD4GJ345701 | 1GKKVTKD4GJ341132 | 1GKKVTKD4GJ305568; 1GKKVTKD4GJ373143 | 1GKKVTKD4GJ343656; 1GKKVTKD4GJ335721 | 1GKKVTKD4GJ362398 | 1GKKVTKD4GJ363566 | 1GKKVTKD4GJ322192; 1GKKVTKD4GJ322886; 1GKKVTKD4GJ313640 | 1GKKVTKD4GJ375832 | 1GKKVTKD4GJ396616 | 1GKKVTKD4GJ317185 | 1GKKVTKD4GJ315114; 1GKKVTKD4GJ307689

1GKKVTKD4GJ320586; 1GKKVTKD4GJ383235 | 1GKKVTKD4GJ377368; 1GKKVTKD4GJ373742 | 1GKKVTKD4GJ330583 | 1GKKVTKD4GJ335945 | 1GKKVTKD4GJ365334 | 1GKKVTKD4GJ352101; 1GKKVTKD4GJ323651 | 1GKKVTKD4GJ336206 | 1GKKVTKD4GJ386099 | 1GKKVTKD4GJ359548 | 1GKKVTKD4GJ338182 | 1GKKVTKD4GJ328266; 1GKKVTKD4GJ343916 | 1GKKVTKD4GJ306476 | 1GKKVTKD4GJ360568 | 1GKKVTKD4GJ367374; 1GKKVTKD4GJ348744; 1GKKVTKD4GJ311029; 1GKKVTKD4GJ372669; 1GKKVTKD4GJ353362 | 1GKKVTKD4GJ343060 | 1GKKVTKD4GJ365608 | 1GKKVTKD4GJ367472 | 1GKKVTKD4GJ398320; 1GKKVTKD4GJ342877; 1GKKVTKD4GJ395997 | 1GKKVTKD4GJ375376 | 1GKKVTKD4GJ359663 | 1GKKVTKD4GJ303934 | 1GKKVTKD4GJ311516 | 1GKKVTKD4GJ364474 | 1GKKVTKD4GJ346797 | 1GKKVTKD4GJ318207 | 1GKKVTKD4GJ306400 | 1GKKVTKD4GJ305442 | 1GKKVTKD4GJ331815; 1GKKVTKD4GJ364961; 1GKKVTKD4GJ335430; 1GKKVTKD4GJ346976

1GKKVTKD4GJ375541 | 1GKKVTKD4GJ312553 | 1GKKVTKD4GJ389584 | 1GKKVTKD4GJ350462 | 1GKKVTKD4GJ301004 | 1GKKVTKD4GJ398270 | 1GKKVTKD4GJ322919 | 1GKKVTKD4GJ337534 | 1GKKVTKD4GJ376088; 1GKKVTKD4GJ337307; 1GKKVTKD4GJ334441 | 1GKKVTKD4GJ364233 | 1GKKVTKD4GJ399385 | 1GKKVTKD4GJ334634 | 1GKKVTKD4GJ340837

1GKKVTKD4GJ392145 | 1GKKVTKD4GJ324542 | 1GKKVTKD4GJ378519 | 1GKKVTKD4GJ303013 | 1GKKVTKD4GJ364944 | 1GKKVTKD4GJ333936; 1GKKVTKD4GJ326758 | 1GKKVTKD4GJ381985; 1GKKVTKD4GJ394980 | 1GKKVTKD4GJ399709 | 1GKKVTKD4GJ378410; 1GKKVTKD4GJ392176 | 1GKKVTKD4GJ360229 | 1GKKVTKD4GJ388810; 1GKKVTKD4GJ390332 | 1GKKVTKD4GJ388855; 1GKKVTKD4GJ380612 | 1GKKVTKD4GJ377872 | 1GKKVTKD4GJ315999 | 1GKKVTKD4GJ357511 | 1GKKVTKD4GJ352843 | 1GKKVTKD4GJ333242 | 1GKKVTKD4GJ351031 | 1GKKVTKD4GJ365446; 1GKKVTKD4GJ344533; 1GKKVTKD4GJ313203 | 1GKKVTKD4GJ383252 | 1GKKVTKD4GJ340580; 1GKKVTKD4GJ381887; 1GKKVTKD4GJ337792 | 1GKKVTKD4GJ336920 | 1GKKVTKD4GJ331846; 1GKKVTKD4GJ307997 | 1GKKVTKD4GJ373708 | 1GKKVTKD4GJ307045 | 1GKKVTKD4GJ323648 | 1GKKVTKD4GJ327389; 1GKKVTKD4GJ350980; 1GKKVTKD4GJ356830; 1GKKVTKD4GJ319437 | 1GKKVTKD4GJ331524 | 1GKKVTKD4GJ328204 | 1GKKVTKD4GJ372736; 1GKKVTKD4GJ351689 | 1GKKVTKD4GJ315713 | 1GKKVTKD4GJ317123; 1GKKVTKD4GJ362207 | 1GKKVTKD4GJ380478 | 1GKKVTKD4GJ391836; 1GKKVTKD4GJ394154; 1GKKVTKD4GJ395305 | 1GKKVTKD4GJ374390 | 1GKKVTKD4GJ387401 | 1GKKVTKD4GJ332852 | 1GKKVTKD4GJ327098

1GKKVTKD4GJ328526; 1GKKVTKD4GJ360019; 1GKKVTKD4GJ360540 | 1GKKVTKD4GJ342717

1GKKVTKD4GJ333323; 1GKKVTKD4GJ369125; 1GKKVTKD4GJ376902 | 1GKKVTKD4GJ324251 | 1GKKVTKD4GJ323083; 1GKKVTKD4GJ306235 | 1GKKVTKD4GJ391495 | 1GKKVTKD4GJ377712 | 1GKKVTKD4GJ322449; 1GKKVTKD4GJ355192 | 1GKKVTKD4GJ310804 | 1GKKVTKD4GJ385602 | 1GKKVTKD4GJ343236 | 1GKKVTKD4GJ337694 | 1GKKVTKD4GJ393666 | 1GKKVTKD4GJ391254; 1GKKVTKD4GJ370677 | 1GKKVTKD4GJ318417

1GKKVTKD4GJ354768 | 1GKKVTKD4GJ305487

1GKKVTKD4GJ394705; 1GKKVTKD4GJ303156 | 1GKKVTKD4GJ382649 | 1GKKVTKD4GJ346945; 1GKKVTKD4GJ376575; 1GKKVTKD4GJ358903 | 1GKKVTKD4GJ343043 | 1GKKVTKD4GJ311922 | 1GKKVTKD4GJ316974 | 1GKKVTKD4GJ365995; 1GKKVTKD4GJ380867 | 1GKKVTKD4GJ394266 | 1GKKVTKD4GJ316988 | 1GKKVTKD4GJ390296 | 1GKKVTKD4GJ355676 | 1GKKVTKD4GJ340224

1GKKVTKD4GJ308499 | 1GKKVTKD4GJ341986; 1GKKVTKD4GJ392212 | 1GKKVTKD4GJ392470 | 1GKKVTKD4GJ333595 | 1GKKVTKD4GJ344676 | 1GKKVTKD4GJ323455 | 1GKKVTKD4GJ320443 | 1GKKVTKD4GJ374518 | 1GKKVTKD4GJ326114 | 1GKKVTKD4GJ381842 | 1GKKVTKD4GJ369738 | 1GKKVTKD4GJ369061 | 1GKKVTKD4GJ365799 | 1GKKVTKD4GJ344175 | 1GKKVTKD4GJ390542; 1GKKVTKD4GJ392100 | 1GKKVTKD4GJ396325 | 1GKKVTKD4GJ317543 | 1GKKVTKD4GJ312505 | 1GKKVTKD4GJ337310 | 1GKKVTKD4GJ377533; 1GKKVTKD4GJ391450; 1GKKVTKD4GJ363454; 1GKKVTKD4GJ376091 | 1GKKVTKD4GJ369044; 1GKKVTKD4GJ310463 | 1GKKVTKD4GJ312701; 1GKKVTKD4GJ356634 | 1GKKVTKD4GJ363888 | 1GKKVTKD4GJ310799 | 1GKKVTKD4GJ349862; 1GKKVTKD4GJ358934 | 1GKKVTKD4GJ323469; 1GKKVTKD4GJ369481 | 1GKKVTKD4GJ337095; 1GKKVTKD4GJ394591; 1GKKVTKD4GJ306056; 1GKKVTKD4GJ350381 | 1GKKVTKD4GJ394140; 1GKKVTKD4GJ357458 | 1GKKVTKD4GJ395661 | 1GKKVTKD4GJ371554 | 1GKKVTKD4GJ373482 | 1GKKVTKD4GJ314190; 1GKKVTKD4GJ334830 | 1GKKVTKD4GJ386720; 1GKKVTKD4GJ351465; 1GKKVTKD4GJ351353 | 1GKKVTKD4GJ300807

1GKKVTKD4GJ324864 | 1GKKVTKD4GJ378018

1GKKVTKD4GJ308647 | 1GKKVTKD4GJ346279 | 1GKKVTKD4GJ337677; 1GKKVTKD4GJ343317 | 1GKKVTKD4GJ330924 | 1GKKVTKD4GJ356150; 1GKKVTKD4GJ343513; 1GKKVTKD4GJ334780; 1GKKVTKD4GJ363177; 1GKKVTKD4GJ337453 | 1GKKVTKD4GJ310110 | 1GKKVTKD4GJ332012

1GKKVTKD4GJ350090; 1GKKVTKD4GJ384997 | 1GKKVTKD4GJ332141 | 1GKKVTKD4GJ357928

1GKKVTKD4GJ387592 | 1GKKVTKD4GJ389651 | 1GKKVTKD4GJ331314 | 1GKKVTKD4GJ363325 | 1GKKVTKD4GJ336724 | 1GKKVTKD4GJ339672; 1GKKVTKD4GJ336996; 1GKKVTKD4GJ336674 | 1GKKVTKD4GJ389259; 1GKKVTKD4GJ370579; 1GKKVTKD4GJ300953; 1GKKVTKD4GJ398835; 1GKKVTKD4GJ370226 | 1GKKVTKD4GJ317655; 1GKKVTKD4GJ314285; 1GKKVTKD4GJ386233; 1GKKVTKD4GJ356164; 1GKKVTKD4GJ342250 | 1GKKVTKD4GJ332415 | 1GKKVTKD4GJ357329; 1GKKVTKD4GJ341776 | 1GKKVTKD4GJ372851; 1GKKVTKD4GJ360599 | 1GKKVTKD4GJ375636 | 1GKKVTKD4GJ354060; 1GKKVTKD4GJ345844 | 1GKKVTKD4GJ332236 | 1GKKVTKD4GJ351255 | 1GKKVTKD4GJ317235 | 1GKKVTKD4GJ358125 | 1GKKVTKD4GJ368136 | 1GKKVTKD4GJ373854; 1GKKVTKD4GJ384627 | 1GKKVTKD4GJ378021; 1GKKVTKD4GJ366421 | 1GKKVTKD4GJ341857; 1GKKVTKD4GJ318076 | 1GKKVTKD4GJ311435; 1GKKVTKD4GJ350252 | 1GKKVTKD4GJ395224; 1GKKVTKD4GJ335296 | 1GKKVTKD4GJ364510 | 1GKKVTKD4GJ377662 | 1GKKVTKD4GJ374924 | 1GKKVTKD4GJ336867 | 1GKKVTKD4GJ307840; 1GKKVTKD4GJ352860; 1GKKVTKD4GJ381243; 1GKKVTKD4GJ355578; 1GKKVTKD4GJ336187 | 1GKKVTKD4GJ389276

1GKKVTKD4GJ397586 | 1GKKVTKD4GJ375734; 1GKKVTKD4GJ316084

1GKKVTKD4GJ383560

1GKKVTKD4GJ340613; 1GKKVTKD4GJ315176 | 1GKKVTKD4GJ326422; 1GKKVTKD4GJ366838; 1GKKVTKD4GJ357508 | 1GKKVTKD4GJ302184 | 1GKKVTKD4GJ315369 | 1GKKVTKD4GJ301133 | 1GKKVTKD4GJ397698 | 1GKKVTKD4GJ322533 | 1GKKVTKD4GJ378312 | 1GKKVTKD4GJ323066 | 1GKKVTKD4GJ338229; 1GKKVTKD4GJ308521 | 1GKKVTKD4GJ342023; 1GKKVTKD4GJ389665 | 1GKKVTKD4GJ321527 | 1GKKVTKD4GJ355385; 1GKKVTKD4GJ334293; 1GKKVTKD4GJ338621 | 1GKKVTKD4GJ305134; 1GKKVTKD4GJ395319; 1GKKVTKD4GJ377936; 1GKKVTKD4GJ367522 | 1GKKVTKD4GJ390590; 1GKKVTKD4GJ309829; 1GKKVTKD4GJ316229; 1GKKVTKD4GJ352518 | 1GKKVTKD4GJ368671 | 1GKKVTKD4GJ350929

1GKKVTKD4GJ357394 | 1GKKVTKD4GJ359453 | 1GKKVTKD4GJ331135

1GKKVTKD4GJ354799; 1GKKVTKD4GJ362420 | 1GKKVTKD4GJ302122 | 1GKKVTKD4GJ320670 | 1GKKVTKD4GJ389102 | 1GKKVTKD4GJ346704 | 1GKKVTKD4GJ370033 | 1GKKVTKD4GJ309605; 1GKKVTKD4GJ365320 | 1GKKVTKD4GJ385518 | 1GKKVTKD4GJ300936 | 1GKKVTKD4GJ311256 | 1GKKVTKD4GJ337811; 1GKKVTKD4GJ303531 | 1GKKVTKD4GJ355113; 1GKKVTKD4GJ330874 | 1GKKVTKD4GJ397006; 1GKKVTKD4GJ345519 | 1GKKVTKD4GJ364121; 1GKKVTKD4GJ341633; 1GKKVTKD4GJ312052 | 1GKKVTKD4GJ367827 | 1GKKVTKD4GJ395689 | 1GKKVTKD4GJ383011 | 1GKKVTKD4GJ346072; 1GKKVTKD4GJ312875 | 1GKKVTKD4GJ345133 | 1GKKVTKD4GJ302461 | 1GKKVTKD4GJ325495; 1GKKVTKD4GJ347870; 1GKKVTKD4GJ319728 | 1GKKVTKD4GJ374972 | 1GKKVTKD4GJ363745; 1GKKVTKD4GJ387348 | 1GKKVTKD4GJ305361; 1GKKVTKD4GJ303514 | 1GKKVTKD4GJ366273 | 1GKKVTKD4GJ375488 | 1GKKVTKD4GJ318871

1GKKVTKD4GJ397720; 1GKKVTKD4GJ396275 | 1GKKVTKD4GJ364054 | 1GKKVTKD4GJ330082 | 1GKKVTKD4GJ346489 | 1GKKVTKD4GJ333774; 1GKKVTKD4GJ356570; 1GKKVTKD4GJ347626; 1GKKVTKD4GJ326193 | 1GKKVTKD4GJ386765 | 1GKKVTKD4GJ358920 | 1GKKVTKD4GJ347044 | 1GKKVTKD4GJ391092 | 1GKKVTKD4GJ320653 | 1GKKVTKD4GJ345875; 1GKKVTKD4GJ373000 | 1GKKVTKD4GJ349053 | 1GKKVTKD4GJ356388 | 1GKKVTKD4GJ355368 | 1GKKVTKD4GJ325206

1GKKVTKD4GJ308700 | 1GKKVTKD4GJ306493; 1GKKVTKD4GJ333029 | 1GKKVTKD4GJ314545 | 1GKKVTKD4GJ318269 | 1GKKVTKD4GJ396972 | 1GKKVTKD4GJ338294; 1GKKVTKD4GJ336366 | 1GKKVTKD4GJ358822; 1GKKVTKD4GJ370470; 1GKKVTKD4GJ339042 | 1GKKVTKD4GJ308423 | 1GKKVTKD4GJ384157; 1GKKVTKD4GJ377659; 1GKKVTKD4GJ343074 | 1GKKVTKD4GJ341793 | 1GKKVTKD4GJ362126 | 1GKKVTKD4GJ348064 | 1GKKVTKD4GJ349151 | 1GKKVTKD4GJ389875; 1GKKVTKD4GJ308678 | 1GKKVTKD4GJ318451; 1GKKVTKD4GJ343737 | 1GKKVTKD4GJ368878 | 1GKKVTKD4GJ333581; 1GKKVTKD4GJ372767 | 1GKKVTKD4GJ316165

1GKKVTKD4GJ365253 | 1GKKVTKD4GJ378200 | 1GKKVTKD4GJ333273 | 1GKKVTKD4GJ316490 | 1GKKVTKD4GJ312567; 1GKKVTKD4GJ300967 | 1GKKVTKD4GJ370694; 1GKKVTKD4GJ333418; 1GKKVTKD4GJ320006 | 1GKKVTKD4GJ388807 | 1GKKVTKD4GJ357203

1GKKVTKD4GJ350221 | 1GKKVTKD4GJ399421

1GKKVTKD4GJ312231 | 1GKKVTKD4GJ383932 | 1GKKVTKD4GJ340711

1GKKVTKD4GJ309653; 1GKKVTKD4GJ348873 | 1GKKVTKD4GJ371442 | 1GKKVTKD4GJ329000 | 1GKKVTKD4GJ359890 | 1GKKVTKD4GJ377645

1GKKVTKD4GJ335671 | 1GKKVTKD4GJ368248 | 1GKKVTKD4GJ337873 | 1GKKVTKD4GJ367102; 1GKKVTKD4GJ385583; 1GKKVTKD4GJ321558 | 1GKKVTKD4GJ343012 | 1GKKVTKD4GJ390461; 1GKKVTKD4GJ314366; 1GKKVTKD4GJ379380

1GKKVTKD4GJ330406 | 1GKKVTKD4GJ327506 | 1GKKVTKD4GJ314609

1GKKVTKD4GJ393392 | 1GKKVTKD4GJ365804; 1GKKVTKD4GJ381727; 1GKKVTKD4GJ391822 | 1GKKVTKD4GJ319213; 1GKKVTKD4GJ388239; 1GKKVTKD4GJ339476; 1GKKVTKD4GJ301973; 1GKKVTKD4GJ332804; 1GKKVTKD4GJ344046 | 1GKKVTKD4GJ372199 | 1GKKVTKD4GJ388032 | 1GKKVTKD4GJ384899 | 1GKKVTKD4GJ322466 | 1GKKVTKD4GJ327392; 1GKKVTKD4GJ360697; 1GKKVTKD4GJ332625 | 1GKKVTKD4GJ399273; 1GKKVTKD4GJ314626 | 1GKKVTKD4GJ315047 | 1GKKVTKD4GJ315615; 1GKKVTKD4GJ319793

1GKKVTKD4GJ355077 | 1GKKVTKD4GJ364104 | 1GKKVTKD4GJ303562 | 1GKKVTKD4GJ392629 | 1GKKVTKD4GJ396812; 1GKKVTKD4GJ353751; 1GKKVTKD4GJ307546 | 1GKKVTKD4GJ353829 | 1GKKVTKD4GJ337789; 1GKKVTKD4GJ359985; 1GKKVTKD4GJ327070

1GKKVTKD4GJ357475

1GKKVTKD4GJ379136 | 1GKKVTKD4GJ316957

1GKKVTKD4GJ343706; 1GKKVTKD4GJ363079 | 1GKKVTKD4GJ339283; 1GKKVTKD4GJ362756 | 1GKKVTKD4GJ340949; 1GKKVTKD4GJ319244 | 1GKKVTKD4GJ333998 | 1GKKVTKD4GJ359842

1GKKVTKD4GJ316652 | 1GKKVTKD4GJ347688 | 1GKKVTKD4GJ354608 | 1GKKVTKD4GJ391657; 1GKKVTKD4GJ387818 | 1GKKVTKD4GJ322645 | 1GKKVTKD4GJ364989; 1GKKVTKD4GJ396874 | 1GKKVTKD4GJ303304 | 1GKKVTKD4GJ355645 | 1GKKVTKD4GJ304341

1GKKVTKD4GJ324184; 1GKKVTKD4GJ320345; 1GKKVTKD4GJ335623; 1GKKVTKD4GJ304713; 1GKKVTKD4GJ360635; 1GKKVTKD4GJ340112

1GKKVTKD4GJ317459 | 1GKKVTKD4GJ356472 | 1GKKVTKD4GJ356486 | 1GKKVTKD4GJ348713 | 1GKKVTKD4GJ301455; 1GKKVTKD4GJ300631; 1GKKVTKD4GJ350798 | 1GKKVTKD4GJ320717 | 1GKKVTKD4GJ347982 | 1GKKVTKD4GJ363275 | 1GKKVTKD4GJ391674 | 1GKKVTKD4GJ356827 | 1GKKVTKD4GJ355810 | 1GKKVTKD4GJ394381 | 1GKKVTKD4GJ306512 | 1GKKVTKD4GJ377290 | 1GKKVTKD4GJ394025

1GKKVTKD4GJ384367 | 1GKKVTKD4GJ319857 | 1GKKVTKD4GJ384028; 1GKKVTKD4GJ324895

1GKKVTKD4GJ335220 | 1GKKVTKD4GJ376916; 1GKKVTKD4GJ321320 | 1GKKVTKD4GJ382778 | 1GKKVTKD4GJ368055 | 1GKKVTKD4GJ345309 | 1GKKVTKD4GJ329322 | 1GKKVTKD4GJ315811 | 1GKKVTKD4GJ359324 | 1GKKVTKD4GJ342491 | 1GKKVTKD4GJ337176; 1GKKVTKD4GJ325240; 1GKKVTKD4GJ330549

1GKKVTKD4GJ366306; 1GKKVTKD4GJ369707 | 1GKKVTKD4GJ371179 | 1GKKVTKD4GJ342863 | 1GKKVTKD4GJ347884 | 1GKKVTKD4GJ342328 | 1GKKVTKD4GJ316392 | 1GKKVTKD4GJ371487 | 1GKKVTKD4GJ389424 | 1GKKVTKD4GJ348954 | 1GKKVTKD4GJ332138 | 1GKKVTKD4GJ357931 | 1GKKVTKD4GJ338103

1GKKVTKD4GJ309474; 1GKKVTKD4GJ373434; 1GKKVTKD4GJ362630 | 1GKKVTKD4GJ308485 | 1GKKVTKD4GJ329112; 1GKKVTKD4GJ399564 | 1GKKVTKD4GJ350400 | 1GKKVTKD4GJ336626; 1GKKVTKD4GJ323374 | 1GKKVTKD4GJ357492 | 1GKKVTKD4GJ393778 | 1GKKVTKD4GJ364023 | 1GKKVTKD4GJ372316; 1GKKVTKD4GJ302198; 1GKKVTKD4GJ334696 | 1GKKVTKD4GJ390878; 1GKKVTKD4GJ375913; 1GKKVTKD4GJ370999; 1GKKVTKD4GJ385485; 1GKKVTKD4GJ343026

1GKKVTKD4GJ389486; 1GKKVTKD4GJ301021 | 1GKKVTKD4GJ371750 | 1GKKVTKD4GJ304503; 1GKKVTKD4GJ374969 | 1GKKVTKD4GJ320460; 1GKKVTKD4GJ307868; 1GKKVTKD4GJ348226

1GKKVTKD4GJ397667 | 1GKKVTKD4GJ397958; 1GKKVTKD4GJ350963

1GKKVTKD4GJ353006 | 1GKKVTKD4GJ379217; 1GKKVTKD4GJ379976 | 1GKKVTKD4GJ380979 | 1GKKVTKD4GJ305330 | 1GKKVTKD4GJ390606 | 1GKKVTKD4GJ328221 | 1GKKVTKD4GJ366113 | 1GKKVTKD4GJ393389; 1GKKVTKD4GJ309748 | 1GKKVTKD4GJ315310 | 1GKKVTKD4GJ300189

1GKKVTKD4GJ316554 | 1GKKVTKD4GJ359212 | 1GKKVTKD4GJ350011

1GKKVTKD4GJ355208; 1GKKVTKD4GJ324878; 1GKKVTKD4GJ356228

1GKKVTKD4GJ312424; 1GKKVTKD4GJ363213; 1GKKVTKD4GJ380691; 1GKKVTKD4GJ307269; 1GKKVTKD4GJ367584 | 1GKKVTKD4GJ357881; 1GKKVTKD4GJ316943 | 1GKKVTKD4GJ314142; 1GKKVTKD4GJ316277 | 1GKKVTKD4GJ363597; 1GKKVTKD4GJ348467 | 1GKKVTKD4GJ352230 | 1GKKVTKD4GJ343494 | 1GKKVTKD4GJ304453

1GKKVTKD4GJ333063 | 1GKKVTKD4GJ301469 | 1GKKVTKD4GJ393229 | 1GKKVTKD4GJ348775; 1GKKVTKD4GJ316876 | 1GKKVTKD4GJ374714 | 1GKKVTKD4GJ321592 | 1GKKVTKD4GJ390802 | 1GKKVTKD4GJ376771; 1GKKVTKD4GJ311693 | 1GKKVTKD4GJ354883 | 1GKKVTKD4GJ310348 | 1GKKVTKD4GJ366919; 1GKKVTKD4GJ322225 | 1GKKVTKD4GJ368783; 1GKKVTKD4GJ307112 | 1GKKVTKD4GJ322418

1GKKVTKD4GJ355130 | 1GKKVTKD4GJ339171; 1GKKVTKD4GJ362496; 1GKKVTKD4GJ326713 | 1GKKVTKD4GJ306333 | 1GKKVTKD4GJ301858 | 1GKKVTKD4GJ395286; 1GKKVTKD4GJ321625 | 1GKKVTKD4GJ361686 | 1GKKVTKD4GJ352874 | 1GKKVTKD4GJ388922 | 1GKKVTKD4GJ353426 | 1GKKVTKD4GJ332608 | 1GKKVTKD4GJ358187; 1GKKVTKD4GJ328767 | 1GKKVTKD4GJ387060 | 1GKKVTKD4GJ356178; 1GKKVTKD4GJ325626 | 1GKKVTKD4GJ345178; 1GKKVTKD4GJ383638 | 1GKKVTKD4GJ378777; 1GKKVTKD4GJ361896; 1GKKVTKD4GJ326615 | 1GKKVTKD4GJ391366 | 1GKKVTKD4GJ358223 | 1GKKVTKD4GJ318661 | 1GKKVTKD4GJ364572; 1GKKVTKD4GJ363552 | 1GKKVTKD4GJ369013; 1GKKVTKD4GJ346783 | 1GKKVTKD4GJ385311

1GKKVTKD4GJ379749 | 1GKKVTKD4GJ362692; 1GKKVTKD4GJ316098 | 1GKKVTKD4GJ363180 | 1GKKVTKD4GJ354415

1GKKVTKD4GJ322841 | 1GKKVTKD4GJ310446 | 1GKKVTKD4GJ354611

1GKKVTKD4GJ323536; 1GKKVTKD4GJ377449 | 1GKKVTKD4GJ392954; 1GKKVTKD4GJ309457 | 1GKKVTKD4GJ364524 | 1GKKVTKD4GJ345326 | 1GKKVTKD4GJ371859; 1GKKVTKD4GJ387253; 1GKKVTKD4GJ308972

1GKKVTKD4GJ334486 | 1GKKVTKD4GJ346850 | 1GKKVTKD4GJ358464 | 1GKKVTKD4GJ385454; 1GKKVTKD4GJ372624; 1GKKVTKD4GJ315453 | 1GKKVTKD4GJ309524; 1GKKVTKD4GJ336304 | 1GKKVTKD4GJ356536; 1GKKVTKD4GJ362823 | 1GKKVTKD4GJ352549 | 1GKKVTKD4GJ346668 | 1GKKVTKD4GJ394476 | 1GKKVTKD4GJ304078; 1GKKVTKD4GJ375202; 1GKKVTKD4GJ366726; 1GKKVTKD4GJ390931 | 1GKKVTKD4GJ302119 | 1GKKVTKD4GJ358867 | 1GKKVTKD4GJ389553

1GKKVTKD4GJ354169 | 1GKKVTKD4GJ369397; 1GKKVTKD4GJ390394

1GKKVTKD4GJ362451 | 1GKKVTKD4GJ330079 | 1GKKVTKD4GJ305635 | 1GKKVTKD4GJ306140; 1GKKVTKD4GJ329949; 1GKKVTKD4GJ365883; 1GKKVTKD4GJ398334; 1GKKVTKD4GJ351949; 1GKKVTKD4GJ310298 | 1GKKVTKD4GJ312651 | 1GKKVTKD4GJ334097 | 1GKKVTKD4GJ316540 | 1GKKVTKD4GJ342667 | 1GKKVTKD4GJ346198; 1GKKVTKD4GJ356214; 1GKKVTKD4GJ371215; 1GKKVTKD4GJ315033 | 1GKKVTKD4GJ398799

1GKKVTKD4GJ312083 | 1GKKVTKD4GJ335833 | 1GKKVTKD4GJ343253 | 1GKKVTKD4GJ380111 | 1GKKVTKD4GJ336108; 1GKKVTKD4GJ355175; 1GKKVTKD4GJ359274 | 1GKKVTKD4GJ301830 | 1GKKVTKD4GJ325478 | 1GKKVTKD4GJ325691 | 1GKKVTKD4GJ353510 | 1GKKVTKD4GJ304291

1GKKVTKD4GJ326369 | 1GKKVTKD4GJ397944; 1GKKVTKD4GJ316862 | 1GKKVTKD4GJ346301 | 1GKKVTKD4GJ314321; 1GKKVTKD4GJ367925 | 1GKKVTKD4GJ387849; 1GKKVTKD4GJ363051 | 1GKKVTKD4GJ342927 | 1GKKVTKD4GJ374762 | 1GKKVTKD4GJ313461 | 1GKKVTKD4GJ361641 | 1GKKVTKD4GJ318045 | 1GKKVTKD4GJ306185 | 1GKKVTKD4GJ336268 | 1GKKVTKD4GJ353930

1GKKVTKD4GJ359954; 1GKKVTKD4GJ309734 | 1GKKVTKD4GJ360389; 1GKKVTKD4GJ396941 | 1GKKVTKD4GJ317557 | 1GKKVTKD4GJ303108 | 1GKKVTKD4GJ315971 | 1GKKVTKD4GJ304422 | 1GKKVTKD4GJ312858 | 1GKKVTKD4GJ383722

1GKKVTKD4GJ343379 | 1GKKVTKD4GJ352342; 1GKKVTKD4GJ371327 | 1GKKVTKD4GJ361400

1GKKVTKD4GJ367942; 1GKKVTKD4GJ303416; 1GKKVTKD4GJ364832 | 1GKKVTKD4GJ320202; 1GKKVTKD4GJ354222 | 1GKKVTKD4GJ386779 | 1GKKVTKD4GJ312312; 1GKKVTKD4GJ390265; 1GKKVTKD4GJ382408 | 1GKKVTKD4GJ380934 | 1GKKVTKD4GJ380285 | 1GKKVTKD4GJ362935

1GKKVTKD4GJ361574 | 1GKKVTKD4GJ399810; 1GKKVTKD4GJ307837 | 1GKKVTKD4GJ377385 | 1GKKVTKD4GJ367939 | 1GKKVTKD4GJ324363 | 1GKKVTKD4GJ396213 | 1GKKVTKD4GJ397491; 1GKKVTKD4GJ328848 | 1GKKVTKD4GJ314576 | 1GKKVTKD4GJ358299; 1GKKVTKD4GJ341521; 1GKKVTKD4GJ330230; 1GKKVTKD4GJ399290; 1GKKVTKD4GJ380660; 1GKKVTKD4GJ366399; 1GKKVTKD4GJ337047; 1GKKVTKD4GJ366855; 1GKKVTKD4GJ302587; 1GKKVTKD4GJ347562 | 1GKKVTKD4GJ365706 | 1GKKVTKD4GJ314528 | 1GKKVTKD4GJ304744 | 1GKKVTKD4GJ363342 | 1GKKVTKD4GJ381498 | 1GKKVTKD4GJ350896 | 1GKKVTKD4GJ316733 | 1GKKVTKD4GJ336755 | 1GKKVTKD4GJ355662 | 1GKKVTKD4GJ344290 | 1GKKVTKD4GJ386801 | 1GKKVTKD4GJ391271; 1GKKVTKD4GJ390380 | 1GKKVTKD4GJ331426; 1GKKVTKD4GJ373871 | 1GKKVTKD4GJ347710 | 1GKKVTKD4GJ335637; 1GKKVTKD4GJ353720 | 1GKKVTKD4GJ360988 | 1GKKVTKD4GJ399631 | 1GKKVTKD4GJ337923; 1GKKVTKD4GJ321396 | 1GKKVTKD4GJ349652 | 1GKKVTKD4GJ384644; 1GKKVTKD4GJ357167 | 1GKKVTKD4GJ365737 | 1GKKVTKD4GJ316828; 1GKKVTKD4GJ383767; 1GKKVTKD4GJ342992 | 1GKKVTKD4GJ317588 | 1GKKVTKD4GJ348694 | 1GKKVTKD4GJ395191

1GKKVTKD4GJ383882 | 1GKKVTKD4GJ389617; 1GKKVTKD4GJ362255 | 1GKKVTKD4GJ353779; 1GKKVTKD4GJ395739; 1GKKVTKD4GJ392761 | 1GKKVTKD4GJ362384 | 1GKKVTKD4GJ394932

1GKKVTKD4GJ314612 | 1GKKVTKD4GJ339851 | 1GKKVTKD4GJ361199

1GKKVTKD4GJ324086 | 1GKKVTKD4GJ354706 | 1GKKVTKD4GJ371702; 1GKKVTKD4GJ358500

1GKKVTKD4GJ354043; 1GKKVTKD4GJ367505 | 1GKKVTKD4GJ316585 | 1GKKVTKD4GJ355757 | 1GKKVTKD4GJ318773; 1GKKVTKD4GJ374941 | 1GKKVTKD4GJ399189; 1GKKVTKD4GJ304825 | 1GKKVTKD4GJ362322 | 1GKKVTKD4GJ317574 | 1GKKVTKD4GJ366287 | 1GKKVTKD4GJ310284; 1GKKVTKD4GJ384918; 1GKKVTKD4GJ384398 | 1GKKVTKD4GJ369464 | 1GKKVTKD4GJ345343; 1GKKVTKD4GJ303075 | 1GKKVTKD4GJ395157 | 1GKKVTKD4GJ349618 | 1GKKVTKD4GJ377127 | 1GKKVTKD4GJ305120 | 1GKKVTKD4GJ328140; 1GKKVTKD4GJ342880

1GKKVTKD4GJ318370 | 1GKKVTKD4GJ392730; 1GKKVTKD4GJ348470 | 1GKKVTKD4GJ312648 | 1GKKVTKD4GJ319227; 1GKKVTKD4GJ317946 | 1GKKVTKD4GJ356892 | 1GKKVTKD4GJ379010 | 1GKKVTKD4GJ358352 | 1GKKVTKD4GJ305831 | 1GKKVTKD4GJ365897; 1GKKVTKD4GJ344502; 1GKKVTKD4GJ323259 | 1GKKVTKD4GJ377371 | 1GKKVTKD4GJ366337 | 1GKKVTKD4GJ301262; 1GKKVTKD4GJ375927 | 1GKKVTKD4GJ354723 | 1GKKVTKD4GJ385776 | 1GKKVTKD4GJ335413 | 1GKKVTKD4GJ365530 | 1GKKVTKD4GJ357976; 1GKKVTKD4GJ317736; 1GKKVTKD4GJ314979 | 1GKKVTKD4GJ398897; 1GKKVTKD4GJ365060; 1GKKVTKD4GJ309233 | 1GKKVTKD4GJ326002 | 1GKKVTKD4GJ396745 | 1GKKVTKD4GJ337078; 1GKKVTKD4GJ366225; 1GKKVTKD4GJ385339 | 1GKKVTKD4GJ393893; 1GKKVTKD4GJ317283 | 1GKKVTKD4GJ331975

1GKKVTKD4GJ349070 | 1GKKVTKD4GJ376401 | 1GKKVTKD4GJ348288 | 1GKKVTKD4GJ386393; 1GKKVTKD4GJ382229

1GKKVTKD4GJ354690

1GKKVTKD4GJ359811 | 1GKKVTKD4GJ343804 | 1GKKVTKD4GJ357332; 1GKKVTKD4GJ396681 | 1GKKVTKD4GJ326534 | 1GKKVTKD4GJ373238 | 1GKKVTKD4GJ338795 | 1GKKVTKD4GJ392372; 1GKKVTKD4GJ354477; 1GKKVTKD4GJ324590 | 1GKKVTKD4GJ359033 | 1GKKVTKD4GJ356004; 1GKKVTKD4GJ335914 | 1GKKVTKD4GJ314688; 1GKKVTKD4GJ311659 | 1GKKVTKD4GJ333516 | 1GKKVTKD4GJ359906; 1GKKVTKD4GJ391030; 1GKKVTKD4GJ321141; 1GKKVTKD4GJ365642; 1GKKVTKD4GJ345634; 1GKKVTKD4GJ302234; 1GKKVTKD4GJ311712; 1GKKVTKD4GJ307210 | 1GKKVTKD4GJ310334; 1GKKVTKD4GJ379279 | 1GKKVTKD4GJ369142; 1GKKVTKD4GJ341065 | 1GKKVTKD4GJ314111 | 1GKKVTKD4GJ361672 | 1GKKVTKD4GJ328798 | 1GKKVTKD4GJ314304; 1GKKVTKD4GJ302959; 1GKKVTKD4GJ355497 | 1GKKVTKD4GJ321835 | 1GKKVTKD4GJ301620 | 1GKKVTKD4GJ384451; 1GKKVTKD4GJ357721; 1GKKVTKD4GJ380481 | 1GKKVTKD4GJ365396

1GKKVTKD4GJ385194

1GKKVTKD4GJ323620; 1GKKVTKD4GJ331538 | 1GKKVTKD4GJ359677 | 1GKKVTKD4GJ349067 | 1GKKVTKD4GJ381095 | 1GKKVTKD4GJ349800 | 1GKKVTKD4GJ319339; 1GKKVTKD4GJ351417 | 1GKKVTKD4GJ395076 | 1GKKVTKD4GJ392503 | 1GKKVTKD4GJ349568; 1GKKVTKD4GJ331295 | 1GKKVTKD4GJ364698 | 1GKKVTKD4GJ399094 | 1GKKVTKD4GJ329823; 1GKKVTKD4GJ357833; 1GKKVTKD4GJ369299 | 1GKKVTKD4GJ321351 | 1GKKVTKD4GJ361171; 1GKKVTKD4GJ328753; 1GKKVTKD4GJ313279; 1GKKVTKD4GJ359551 | 1GKKVTKD4GJ324881 | 1GKKVTKD4GJ390833 | 1GKKVTKD4GJ303223 | 1GKKVTKD4GJ386328; 1GKKVTKD4GJ307594 | 1GKKVTKD4GJ345035 | 1GKKVTKD4GJ382828; 1GKKVTKD4GJ303352 | 1GKKVTKD4GJ396387 | 1GKKVTKD4GJ397619

1GKKVTKD4GJ314335; 1GKKVTKD4GJ346315 | 1GKKVTKD4GJ388886 | 1GKKVTKD4GJ371490 | 1GKKVTKD4GJ393294 | 1GKKVTKD4GJ374079; 1GKKVTKD4GJ394400 | 1GKKVTKD4GJ396728 | 1GKKVTKD4GJ335377 | 1GKKVTKD4GJ367651 | 1GKKVTKD4GJ344967 | 1GKKVTKD4GJ303433; 1GKKVTKD4GJ366810; 1GKKVTKD4GJ304095 | 1GKKVTKD4GJ362787 | 1GKKVTKD4GJ302749 | 1GKKVTKD4GJ339395 | 1GKKVTKD4GJ335458; 1GKKVTKD4GJ306008 | 1GKKVTKD4GJ321589; 1GKKVTKD4GJ360750; 1GKKVTKD4GJ390198; 1GKKVTKD4GJ326582; 1GKKVTKD4GJ352552; 1GKKVTKD4GJ324430

1GKKVTKD4GJ383283; 1GKKVTKD4GJ366824 | 1GKKVTKD4GJ336965; 1GKKVTKD4GJ304467 | 1GKKVTKD4GJ339252; 1GKKVTKD4GJ388547; 1GKKVTKD4GJ342295 | 1GKKVTKD4GJ348601 | 1GKKVTKD4GJ353328; 1GKKVTKD4GJ342135; 1GKKVTKD4GJ343608 | 1GKKVTKD4GJ390363 | 1GKKVTKD4GJ330261 | 1GKKVTKD4GJ382599; 1GKKVTKD4GJ392453 | 1GKKVTKD4GJ312925 | 1GKKVTKD4GJ376964 | 1GKKVTKD4GJ311077 | 1GKKVTKD4GJ302363 | 1GKKVTKD4GJ300659 | 1GKKVTKD4GJ335511; 1GKKVTKD4GJ348825 | 1GKKVTKD4GJ361039; 1GKKVTKD4GJ303528 | 1GKKVTKD4GJ349473 | 1GKKVTKD4GJ354687; 1GKKVTKD4GJ378097

1GKKVTKD4GJ371263; 1GKKVTKD4GJ307207 | 1GKKVTKD4GJ335329; 1GKKVTKD4GJ351935; 1GKKVTKD4GJ345150 | 1GKKVTKD4GJ363826; 1GKKVTKD4GJ381825; 1GKKVTKD4GJ303450 | 1GKKVTKD4GJ353992; 1GKKVTKD4GJ303819 | 1GKKVTKD4GJ357413; 1GKKVTKD4GJ385213 | 1GKKVTKD4GJ356133; 1GKKVTKD4GJ325609 | 1GKKVTKD4GJ301763; 1GKKVTKD4GJ379542 | 1GKKVTKD4GJ376267 | 1GKKVTKD4GJ319566 | 1GKKVTKD4GJ375717; 1GKKVTKD4GJ322760; 1GKKVTKD4GJ377452 | 1GKKVTKD4GJ316053 | 1GKKVTKD4GJ368346; 1GKKVTKD4GJ348386; 1GKKVTKD4GJ336769 | 1GKKVTKD4GJ334679

1GKKVTKD4GJ318787 | 1GKKVTKD4GJ313900 | 1GKKVTKD4GJ357623 | 1GKKVTKD4GJ374860; 1GKKVTKD4GJ372784 | 1GKKVTKD4GJ372235; 1GKKVTKD4GJ372915 | 1GKKVTKD4GJ367147 | 1GKKVTKD4GJ396177 | 1GKKVTKD4GJ386202; 1GKKVTKD4GJ319289; 1GKKVTKD4GJ301553 | 1GKKVTKD4GJ326632; 1GKKVTKD4GJ307336; 1GKKVTKD4GJ339364 | 1GKKVTKD4GJ397300; 1GKKVTKD4GJ348405 | 1GKKVTKD4GJ368850 | 1GKKVTKD4GJ365267 | 1GKKVTKD4GJ335153; 1GKKVTKD4GJ346816; 1GKKVTKD4GJ357234 | 1GKKVTKD4GJ301066 | 1GKKVTKD4GJ357430 | 1GKKVTKD4GJ357735 | 1GKKVTKD4GJ384062 | 1GKKVTKD4GJ384711 | 1GKKVTKD4GJ352132; 1GKKVTKD4GJ307658; 1GKKVTKD4GJ306364; 1GKKVTKD4GJ310575 | 1GKKVTKD4GJ369416 | 1GKKVTKD4GJ301147

1GKKVTKD4GJ391240 | 1GKKVTKD4GJ369108; 1GKKVTKD4GJ305991; 1GKKVTKD4GJ379721; 1GKKVTKD4GJ344922 | 1GKKVTKD4GJ384689; 1GKKVTKD4GJ381792; 1GKKVTKD4GJ372803; 1GKKVTKD4GJ392906 | 1GKKVTKD4GJ373580 | 1GKKVTKD4GJ331958 | 1GKKVTKD4GJ395644 | 1GKKVTKD4GJ388273

1GKKVTKD4GJ372722 | 1GKKVTKD4GJ339056 | 1GKKVTKD4GJ335167

1GKKVTKD4GJ389245 | 1GKKVTKD4GJ386460; 1GKKVTKD4GJ385972; 1GKKVTKD4GJ336819 | 1GKKVTKD4GJ362661; 1GKKVTKD4GJ331684; 1GKKVTKD4GJ390489; 1GKKVTKD4GJ341616; 1GKKVTKD4GJ341437 | 1GKKVTKD4GJ301309; 1GKKVTKD4GJ370873 | 1GKKVTKD4GJ363423

1GKKVTKD4GJ391190; 1GKKVTKD4GJ338232; 1GKKVTKD4GJ311290 | 1GKKVTKD4GJ335931 | 1GKKVTKD4GJ339798 | 1GKKVTKD4GJ387480 | 1GKKVTKD4GJ388211 | 1GKKVTKD4GJ383543 | 1GKKVTKD4GJ315243 | 1GKKVTKD4GJ327067 | 1GKKVTKD4GJ369352; 1GKKVTKD4GJ387687; 1GKKVTKD4GJ377502

1GKKVTKD4GJ350316 | 1GKKVTKD4GJ374454 | 1GKKVTKD4GJ314755 | 1GKKVTKD4GJ331152; 1GKKVTKD4GJ338490 | 1GKKVTKD4GJ303318 | 1GKKVTKD4GJ354284 | 1GKKVTKD4GJ343463 | 1GKKVTKD4GJ383140 | 1GKKVTKD4GJ331569 | 1GKKVTKD4GJ390640 | 1GKKVTKD4GJ353037; 1GKKVTKD4GJ358741 | 1GKKVTKD4GJ378276; 1GKKVTKD4GJ337002 | 1GKKVTKD4GJ369609 | 1GKKVTKD4GJ308812; 1GKKVTKD4GJ360490; 1GKKVTKD4GJ308230; 1GKKVTKD4GJ354575 | 1GKKVTKD4GJ305439 | 1GKKVTKD4GJ350445; 1GKKVTKD4GJ336884; 1GKKVTKD4GJ387477 | 1GKKVTKD4GJ326033; 1GKKVTKD4GJ337632 | 1GKKVTKD4GJ341485 | 1GKKVTKD4GJ340238 | 1GKKVTKD4GJ364801 | 1GKKVTKD4GJ370601 | 1GKKVTKD4GJ321222 | 1GKKVTKD4GJ338375; 1GKKVTKD4GJ365222 | 1GKKVTKD4GJ309183; 1GKKVTKD4GJ368122; 1GKKVTKD4GJ338022 | 1GKKVTKD4GJ303979 | 1GKKVTKD4GJ327750 | 1GKKVTKD4GJ392016; 1GKKVTKD4GJ345164 | 1GKKVTKD4GJ369156 | 1GKKVTKD4GJ353653 | 1GKKVTKD4GJ346492 | 1GKKVTKD4GJ385809 | 1GKKVTKD4GJ375748; 1GKKVTKD4GJ320488; 1GKKVTKD4GJ379587 | 1GKKVTKD4GJ353250 | 1GKKVTKD4GJ385325 | 1GKKVTKD4GJ312410 | 1GKKVTKD4GJ318272 | 1GKKVTKD4GJ301276 | 1GKKVTKD4GJ340210 | 1GKKVTKD4GJ318238; 1GKKVTKD4GJ348372; 1GKKVTKD4GJ380142 | 1GKKVTKD4GJ313847 | 1GKKVTKD4GJ340272 | 1GKKVTKD4GJ362143 | 1GKKVTKD4GJ379203; 1GKKVTKD4GJ391934 | 1GKKVTKD4GJ396406 | 1GKKVTKD4GJ343950 | 1GKKVTKD4GJ342362 | 1GKKVTKD4GJ394333 | 1GKKVTKD4GJ395871; 1GKKVTKD4GJ376351 | 1GKKVTKD4GJ318739; 1GKKVTKD4GJ313458 | 1GKKVTKD4GJ304405 | 1GKKVTKD4GJ343558; 1GKKVTKD4GJ331653; 1GKKVTKD4GJ310351 | 1GKKVTKD4GJ373031 | 1GKKVTKD4GJ389150; 1GKKVTKD4GJ315095

1GKKVTKD4GJ357749 | 1GKKVTKD4GJ346511 | 1GKKVTKD4GJ397247 | 1GKKVTKD4GJ367231 | 1GKKVTKD4GJ360733 | 1GKKVTKD4GJ369724

1GKKVTKD4GJ389228; 1GKKVTKD4GJ367892; 1GKKVTKD4GJ302167 | 1GKKVTKD4GJ352079 | 1GKKVTKD4GJ363129 | 1GKKVTKD4GJ368315 | 1GKKVTKD4GJ361607 | 1GKKVTKD4GJ324752; 1GKKVTKD4GJ398544 | 1GKKVTKD4GJ370002; 1GKKVTKD4GJ364300; 1GKKVTKD4GJ322306; 1GKKVTKD4GJ367908 | 1GKKVTKD4GJ362028 | 1GKKVTKD4GJ359646 | 1GKKVTKD4GJ325397 | 1GKKVTKD4GJ358514; 1GKKVTKD4GJ375846 | 1GKKVTKD4GJ310303 | 1GKKVTKD4GJ333905 | 1GKKVTKD4GJ338845 | 1GKKVTKD4GJ358450; 1GKKVTKD4GJ341390 | 1GKKVTKD4GJ312620; 1GKKVTKD4GJ389343; 1GKKVTKD4GJ396373; 1GKKVTKD4GJ363194 | 1GKKVTKD4GJ370212 | 1GKKVTKD4GJ350851 | 1GKKVTKD4GJ363728; 1GKKVTKD4GJ346265 | 1GKKVTKD4GJ389701 | 1GKKVTKD4GJ305201 | 1GKKVTKD4GJ377077 | 1GKKVTKD4GJ327036; 1GKKVTKD4GJ344385 | 1GKKVTKD4GJ350168 | 1GKKVTKD4GJ321219 | 1GKKVTKD4GJ390346 | 1GKKVTKD4GJ319650 | 1GKKVTKD4GJ379556; 1GKKVTKD4GJ379704; 1GKKVTKD4GJ358870 | 1GKKVTKD4GJ390637 | 1GKKVTKD4GJ322984 | 1GKKVTKD4GJ305473 | 1GKKVTKD4GJ334469

1GKKVTKD4GJ348730; 1GKKVTKD4GJ325173; 1GKKVTKD4GJ304534

1GKKVTKD4GJ340885; 1GKKVTKD4GJ383400 | 1GKKVTKD4GJ302301; 1GKKVTKD4GJ334584 | 1GKKVTKD4GJ315145; 1GKKVTKD4GJ398169; 1GKKVTKD4GJ319843 | 1GKKVTKD4GJ398608 | 1GKKVTKD4GJ355435 | 1GKKVTKD4GJ327568 | 1GKKVTKD4GJ308079 | 1GKKVTKD4GJ367410 | 1GKKVTKD4GJ349523 | 1GKKVTKD4GJ344628 | 1GKKVTKD4GJ369366 | 1GKKVTKD4GJ348341; 1GKKVTKD4GJ393201 | 1GKKVTKD4GJ305019; 1GKKVTKD4GJ391304 | 1GKKVTKD4GJ329093 | 1GKKVTKD4GJ381713 | 1GKKVTKD4GJ358402 | 1GKKVTKD4GJ314884; 1GKKVTKD4GJ358304; 1GKKVTKD4GJ320684 | 1GKKVTKD4GJ357363 | 1GKKVTKD4GJ375975; 1GKKVTKD4GJ318501; 1GKKVTKD4GJ371411 | 1GKKVTKD4GJ330325; 1GKKVTKD4GJ334763; 1GKKVTKD4GJ355144 | 1GKKVTKD4GJ341941 | 1GKKVTKD4GJ391576 | 1GKKVTKD4GJ302296 | 1GKKVTKD4GJ353202 | 1GKKVTKD4GJ373790; 1GKKVTKD4GJ360800

1GKKVTKD4GJ386071; 1GKKVTKD4GJ347979; 1GKKVTKD4GJ362305 | 1GKKVTKD4GJ321902; 1GKKVTKD4GJ300788 | 1GKKVTKD4GJ332849; 1GKKVTKD4GJ360571 | 1GKKVTKD4GJ378830 | 1GKKVTKD4GJ357993 | 1GKKVTKD4GJ353359; 1GKKVTKD4GJ378360; 1GKKVTKD4GJ308437 | 1GKKVTKD4GJ319924 | 1GKKVTKD4GJ374728; 1GKKVTKD4GJ317512 | 1GKKVTKD4GJ348257 | 1GKKVTKD4GJ386426 | 1GKKVTKD4GJ358917

1GKKVTKD4GJ303058 | 1GKKVTKD4GJ333838 | 1GKKVTKD4GJ346590 | 1GKKVTKD4GJ336156; 1GKKVTKD4GJ350610 | 1GKKVTKD4GJ396647

1GKKVTKD4GJ397331 | 1GKKVTKD4GJ366144; 1GKKVTKD4GJ397040; 1GKKVTKD4GJ388483 | 1GKKVTKD4GJ361767; 1GKKVTKD4GJ370193; 1GKKVTKD4GJ314299 | 1GKKVTKD4GJ366340; 1GKKVTKD4GJ326839 | 1GKKVTKD4GJ362157 | 1GKKVTKD4GJ328820 | 1GKKVTKD4GJ359260 | 1GKKVTKD4GJ380092; 1GKKVTKD4GJ354737 | 1GKKVTKD4GJ354771; 1GKKVTKD4GJ329675 | 1GKKVTKD4GJ324024 | 1GKKVTKD4GJ372008; 1GKKVTKD4GJ348484 | 1GKKVTKD4GJ392579 | 1GKKVTKD4GJ370288; 1GKKVTKD4GJ336495 | 1GKKVTKD4GJ351482; 1GKKVTKD4GJ301522 | 1GKKVTKD4GJ396146 | 1GKKVTKD4GJ387009 | 1GKKVTKD4GJ384403 | 1GKKVTKD4GJ389682 | 1GKKVTKD4GJ326131; 1GKKVTKD4GJ306879 | 1GKKVTKD4GJ322032; 1GKKVTKD4GJ304615 | 1GKKVTKD4GJ338568 | 1GKKVTKD4GJ357136 | 1GKKVTKD4GJ318126 | 1GKKVTKD4GJ393165; 1GKKVTKD4GJ395823; 1GKKVTKD4GJ331037; 1GKKVTKD4GJ379606 | 1GKKVTKD4GJ326842 | 1GKKVTKD4GJ367715 | 1GKKVTKD4GJ341146; 1GKKVTKD4GJ395935 | 1GKKVTKD4GJ386183; 1GKKVTKD4GJ368363 | 1GKKVTKD4GJ364877 | 1GKKVTKD4GJ371313 | 1GKKVTKD4GJ351000; 1GKKVTKD4GJ364460; 1GKKVTKD4GJ383056; 1GKKVTKD4GJ373093; 1GKKVTKD4GJ362675 | 1GKKVTKD4GJ339977 | 1GKKVTKD4GJ370310; 1GKKVTKD4GJ370856 | 1GKKVTKD4GJ372834; 1GKKVTKD4GJ345665; 1GKKVTKD4GJ319776

1GKKVTKD4GJ303500 | 1GKKVTKD4GJ338926 | 1GKKVTKD4GJ329904

1GKKVTKD4GJ381047 | 1GKKVTKD4GJ392095 | 1GKKVTKD4GJ343446

1GKKVTKD4GJ308468; 1GKKVTKD4GJ352504 | 1GKKVTKD4GJ346234; 1GKKVTKD4GJ366290 | 1GKKVTKD4GJ322273; 1GKKVTKD4GJ332026 | 1GKKVTKD4GJ312861 | 1GKKVTKD4GJ321432 | 1GKKVTKD4GJ370937 | 1GKKVTKD4GJ343382 | 1GKKVTKD4GJ350087 | 1GKKVTKD4GJ333760 | 1GKKVTKD4GJ315646; 1GKKVTKD4GJ337341 | 1GKKVTKD4GJ366208 | 1GKKVTKD4GJ323309; 1GKKVTKD4GJ312357; 1GKKVTKD4GJ340417; 1GKKVTKD4GJ371974; 1GKKVTKD4GJ390914; 1GKKVTKD4GJ316313; 1GKKVTKD4GJ377550 | 1GKKVTKD4GJ365415 | 1GKKVTKD4GJ379394 | 1GKKVTKD4GJ349814 | 1GKKVTKD4GJ376818; 1GKKVTKD4GJ345732; 1GKKVTKD4GJ392257 | 1GKKVTKD4GJ379489 | 1GKKVTKD4GJ352051 | 1GKKVTKD4GJ382117; 1GKKVTKD4GJ353295 | 1GKKVTKD4GJ396048 | 1GKKVTKD4GJ378228

1GKKVTKD4GJ322614 | 1GKKVTKD4GJ387544 | 1GKKVTKD4GJ320135; 1GKKVTKD4GJ315288 | 1GKKVTKD4GJ329109 | 1GKKVTKD4GJ303769

1GKKVTKD4GJ385731; 1GKKVTKD4GJ389911 | 1GKKVTKD4GJ307224; 1GKKVTKD4GJ324296 | 1GKKVTKD4GJ325044; 1GKKVTKD4GJ353152 | 1GKKVTKD4GJ329286; 1GKKVTKD4GJ363504; 1GKKVTKD4GJ319020; 1GKKVTKD4GJ347318 | 1GKKVTKD4GJ329014; 1GKKVTKD4GJ327702 | 1GKKVTKD4GJ366029; 1GKKVTKD4GJ374129 | 1GKKVTKD4GJ361378; 1GKKVTKD4GJ303903; 1GKKVTKD4GJ371943; 1GKKVTKD4GJ356598 | 1GKKVTKD4GJ333046 | 1GKKVTKD4GJ313234 | 1GKKVTKD4GJ302329 | 1GKKVTKD4GJ321415; 1GKKVTKD4GJ387219; 1GKKVTKD4GJ322144 | 1GKKVTKD4GJ359081 | 1GKKVTKD4GJ378486 | 1GKKVTKD4GJ326212; 1GKKVTKD4GJ306865 | 1GKKVTKD4GJ321916 | 1GKKVTKD4GJ320071; 1GKKVTKD4GJ379377; 1GKKVTKD4GJ349974; 1GKKVTKD4GJ330065; 1GKKVTKD4GJ393005 | 1GKKVTKD4GJ323911 | 1GKKVTKD4GJ344306 | 1GKKVTKD4GJ391464; 1GKKVTKD4GJ322712 | 1GKKVTKD4GJ323696; 1GKKVTKD4GJ314075

1GKKVTKD4GJ300578; 1GKKVTKD4GJ343530 | 1GKKVTKD4GJ318479 | 1GKKVTKD4GJ365835; 1GKKVTKD4GJ353166; 1GKKVTKD4GJ367780; 1GKKVTKD4GJ360859 | 1GKKVTKD4GJ320829 | 1GKKVTKD4GJ304193; 1GKKVTKD4GJ349702

1GKKVTKD4GJ369691 | 1GKKVTKD4GJ340787 | 1GKKVTKD4GJ307904 | 1GKKVTKD4GJ329451; 1GKKVTKD4GJ330759

1GKKVTKD4GJ343740 | 1GKKVTKD4GJ392193; 1GKKVTKD4GJ307451 | 1GKKVTKD4GJ391741 | 1GKKVTKD4GJ313542 | 1GKKVTKD4GJ316831

1GKKVTKD4GJ353698 | 1GKKVTKD4GJ355516; 1GKKVTKD4GJ323973 | 1GKKVTKD4GJ315050; 1GKKVTKD4GJ343155; 1GKKVTKD4GJ386121; 1GKKVTKD4GJ316134 | 1GKKVTKD4GJ312004; 1GKKVTKD4GJ356939 | 1GKKVTKD4GJ329711 | 1GKKVTKD4GJ360747 | 1GKKVTKD4GJ379878

1GKKVTKD4GJ371585 | 1GKKVTKD4GJ336383; 1GKKVTKD4GJ321723 | 1GKKVTKD4GJ344208 | 1GKKVTKD4GJ339090; 1GKKVTKD4GJ346931 | 1GKKVTKD4GJ364345; 1GKKVTKD4GJ342653; 1GKKVTKD4GJ306302 | 1GKKVTKD4GJ351305 | 1GKKVTKD4GJ322581 | 1GKKVTKD4GJ377953; 1GKKVTKD4GJ376463 | 1GKKVTKD4GJ331474

1GKKVTKD4GJ329966 | 1GKKVTKD4GJ337128; 1GKKVTKD4GJ348680 | 1GKKVTKD4GJ301911; 1GKKVTKD4GJ396910 | 1GKKVTKD4GJ357640; 1GKKVTKD4GJ362045 | 1GKKVTKD4GJ372865 | 1GKKVTKD4GJ341910 | 1GKKVTKD4GJ375135; 1GKKVTKD4GJ307384 | 1GKKVTKD4GJ320538 | 1GKKVTKD4GJ375572 | 1GKKVTKD4GJ308745; 1GKKVTKD4GJ389570 | 1GKKVTKD4GJ384501 | 1GKKVTKD4GJ343298 | 1GKKVTKD4GJ358383 | 1GKKVTKD4GJ399676 | 1GKKVTKD4GJ316960; 1GKKVTKD4GJ358965 | 1GKKVTKD4GJ334102; 1GKKVTKD4GJ338280

1GKKVTKD4GJ355449 | 1GKKVTKD4GJ311015 | 1GKKVTKD4GJ358805 | 1GKKVTKD4GJ302556 | 1GKKVTKD4GJ399550 | 1GKKVTKD4GJ352387 | 1GKKVTKD4GJ390797

1GKKVTKD4GJ360537; 1GKKVTKD4GJ330423 | 1GKKVTKD4GJ322113; 1GKKVTKD4GJ326789 | 1GKKVTKD4GJ369304; 1GKKVTKD4GJ331555; 1GKKVTKD4GJ313413 | 1GKKVTKD4GJ394770; 1GKKVTKD4GJ383042; 1GKKVTKD4GJ346329; 1GKKVTKD4GJ382487 | 1GKKVTKD4GJ362367 | 1GKKVTKD4GJ333421; 1GKKVTKD4GJ310043 | 1GKKVTKD4GJ345438 | 1GKKVTKD4GJ395692; 1GKKVTKD4GJ320300; 1GKKVTKD4GJ308065 | 1GKKVTKD4GJ336934 | 1GKKVTKD4GJ359968 | 1GKKVTKD4GJ330048; 1GKKVTKD4GJ318563; 1GKKVTKD4GJ329935; 1GKKVTKD4GJ340952; 1GKKVTKD4GJ390010 | 1GKKVTKD4GJ304811; 1GKKVTKD4GJ389519 | 1GKKVTKD4GJ336898 | 1GKKVTKD4GJ312438; 1GKKVTKD4GJ355256 | 1GKKVTKD4GJ319583 | 1GKKVTKD4GJ343334 | 1GKKVTKD4GJ394302 | 1GKKVTKD4GJ325433;
The car appears to be a Gmc.
The specific car is a Acadia according to our records.
Find details on VINs that start with 1GKKVTKD4GJ3.
1GKKVTKD4GJ391383 | 1GKKVTKD4GJ399998 | 1GKKVTKD4GJ386975; 1GKKVTKD4GJ364667 | 1GKKVTKD4GJ378651 | 1GKKVTKD4GJ334276; 1GKKVTKD4GJ385048 | 1GKKVTKD4GJ368007; 1GKKVTKD4GJ335864; 1GKKVTKD4GJ329028; 1GKKVTKD4GJ330809 | 1GKKVTKD4GJ341373 | 1GKKVTKD4GJ372896; 1GKKVTKD4GJ329577

1GKKVTKD4GJ348808; 1GKKVTKD4GJ353944 | 1GKKVTKD4GJ324329 | 1GKKVTKD4GJ365592 | 1GKKVTKD4GJ382053; 1GKKVTKD4GJ395370 | 1GKKVTKD4GJ396258 | 1GKKVTKD4GJ314562 | 1GKKVTKD4GJ399063; 1GKKVTKD4GJ390055; 1GKKVTKD4GJ333631 | 1GKKVTKD4GJ302704 | 1GKKVTKD4GJ345939 | 1GKKVTKD4GJ363373

1GKKVTKD4GJ348517; 1GKKVTKD4GJ356441 | 1GKKVTKD4GJ392081 | 1GKKVTKD4GJ340823

1GKKVTKD4GJ318286 | 1GKKVTKD4GJ388421; 1GKKVTKD4GJ387611 | 1GKKVTKD4GJ387334 | 1GKKVTKD4GJ322130 | 1GKKVTKD4GJ373174; 1GKKVTKD4GJ328431 | 1GKKVTKD4GJ378648; 1GKKVTKD4GJ394364 | 1GKKVTKD4GJ363518 | 1GKKVTKD4GJ350395 | 1GKKVTKD4GJ368637; 1GKKVTKD4GJ358335 | 1GKKVTKD4GJ341034; 1GKKVTKD4GJ344743 | 1GKKVTKD4GJ311371; 1GKKVTKD4GJ360232 | 1GKKVTKD4GJ368329; 1GKKVTKD4GJ398611 | 1GKKVTKD4GJ396065; 1GKKVTKD4GJ354172 | 1GKKVTKD4GJ383980 | 1GKKVTKD4GJ343642 | 1GKKVTKD4GJ347156; 1GKKVTKD4GJ395725 | 1GKKVTKD4GJ395773 | 1GKKVTKD4GJ338540; 1GKKVTKD4GJ394168 | 1GKKVTKD4GJ378861 | 1GKKVTKD4GJ365382 | 1GKKVTKD4GJ394686; 1GKKVTKD4GJ332110; 1GKKVTKD4GJ344399 | 1GKKVTKD4GJ329031 | 1GKKVTKD4GJ380173 | 1GKKVTKD4GJ391593; 1GKKVTKD4GJ316666 | 1GKKVTKD4GJ399158; 1GKKVTKD4GJ359534 | 1GKKVTKD4GJ327604; 1GKKVTKD4GJ390315; 1GKKVTKD4GJ302248 | 1GKKVTKD4GJ330891 | 1GKKVTKD4GJ332530 | 1GKKVTKD4GJ328073; 1GKKVTKD4GJ302332; 1GKKVTKD4GJ358755 | 1GKKVTKD4GJ300256; 1GKKVTKD4GJ378066 | 1GKKVTKD4GJ344838 | 1GKKVTKD4GJ316750; 1GKKVTKD4GJ375104 | 1GKKVTKD4GJ354933 | 1GKKVTKD4GJ366256 | 1GKKVTKD4GJ313508 | 1GKKVTKD4GJ331605; 1GKKVTKD4GJ351787 | 1GKKVTKD4GJ332267; 1GKKVTKD4GJ386989 | 1GKKVTKD4GJ329613; 1GKKVTKD4GJ330115; 1GKKVTKD4GJ382330 | 1GKKVTKD4GJ390136; 1GKKVTKD4GJ368458 | 1GKKVTKD4GJ323388 | 1GKKVTKD4GJ325576 | 1GKKVTKD4GJ367648; 1GKKVTKD4GJ300368; 1GKKVTKD4GJ354382; 1GKKVTKD4GJ321611 | 1GKKVTKD4GJ311094 | 1GKKVTKD4GJ394994 | 1GKKVTKD4GJ308356 | 1GKKVTKD4GJ391089 | 1GKKVTKD4GJ301102 | 1GKKVTKD4GJ375409; 1GKKVTKD4GJ378133 | 1GKKVTKD4GJ350915 | 1GKKVTKD4GJ307286 | 1GKKVTKD4GJ389861 | 1GKKVTKD4GJ319051 | 1GKKVTKD4GJ399919 | 1GKKVTKD4GJ306123

1GKKVTKD4GJ328669 | 1GKKVTKD4GJ312956

1GKKVTKD4GJ310947; 1GKKVTKD4GJ370923; 1GKKVTKD4GJ378682 | 1GKKVTKD4GJ318224 | 1GKKVTKD4GJ309488 | 1GKKVTKD4GJ331863 | 1GKKVTKD4GJ326386 | 1GKKVTKD4GJ325125; 1GKKVTKD4GJ317882 | 1GKKVTKD4GJ324265; 1GKKVTKD4GJ303321 | 1GKKVTKD4GJ311368; 1GKKVTKD4GJ355483 | 1GKKVTKD4GJ366063; 1GKKVTKD4GJ375555

1GKKVTKD4GJ327182 | 1GKKVTKD4GJ333712 | 1GKKVTKD4GJ305389 | 1GKKVTKD4GJ325822 | 1GKKVTKD4GJ315078 | 1GKKVTKD4GJ391223 | 1GKKVTKD4GJ388399 | 1GKKVTKD4GJ367973; 1GKKVTKD4GJ337100 | 1GKKVTKD4GJ380190 | 1GKKVTKD4GJ364880 | 1GKKVTKD4GJ323682 | 1GKKVTKD4GJ342815 | 1GKKVTKD4GJ326145; 1GKKVTKD4GJ363003 | 1GKKVTKD4GJ339574 | 1GKKVTKD4GJ347772 | 1GKKVTKD4GJ382845

1GKKVTKD4GJ313766 | 1GKKVTKD4GJ364846; 1GKKVTKD4GJ389049 | 1GKKVTKD4GJ379007 | 1GKKVTKD4GJ390329 | 1GKKVTKD4GJ374048; 1GKKVTKD4GJ377807; 1GKKVTKD4GJ378181 | 1GKKVTKD4GJ360702 | 1GKKVTKD4GJ368685 | 1GKKVTKD4GJ390928 | 1GKKVTKD4GJ315694 | 1GKKVTKD4GJ330356 | 1GKKVTKD4GJ303139; 1GKKVTKD4GJ338523; 1GKKVTKD4GJ360912; 1GKKVTKD4GJ380982 | 1GKKVTKD4GJ367634 | 1GKKVTKD4GJ358495; 1GKKVTKD4GJ301472

1GKKVTKD4GJ353085 | 1GKKVTKD4GJ371599 | 1GKKVTKD4GJ380626 | 1GKKVTKD4GJ315842 | 1GKKVTKD4GJ360022 | 1GKKVTKD4GJ301679 | 1GKKVTKD4GJ368024; 1GKKVTKD4GJ322483; 1GKKVTKD4GJ366841 | 1GKKVTKD4GJ304677

1GKKVTKD4GJ326680 | 1GKKVTKD4GJ360974 | 1GKKVTKD4GJ361753; 1GKKVTKD4GJ321897 | 1GKKVTKD4GJ335072 | 1GKKVTKD4GJ345598 | 1GKKVTKD4GJ387883 | 1GKKVTKD4GJ371067; 1GKKVTKD4GJ308776; 1GKKVTKD4GJ390587 | 1GKKVTKD4GJ317915 | 1GKKVTKD4GJ392811 | 1GKKVTKD4GJ332284 | 1GKKVTKD4GJ302895 | 1GKKVTKD4GJ328719; 1GKKVTKD4GJ380884 | 1GKKVTKD4GJ391268 | 1GKKVTKD4GJ390556 | 1GKKVTKD4GJ331748

1GKKVTKD4GJ338800 | 1GKKVTKD4GJ319664 | 1GKKVTKD4GJ301374 | 1GKKVTKD4GJ397135 | 1GKKVTKD4GJ370565; 1GKKVTKD4GJ381419; 1GKKVTKD4GJ316182; 1GKKVTKD4GJ375703 | 1GKKVTKD4GJ310480; 1GKKVTKD4GJ315761 | 1GKKVTKD4GJ317848; 1GKKVTKD4GJ342507; 1GKKVTKD4GJ360294 | 1GKKVTKD4GJ374583 | 1GKKVTKD4GJ316246; 1GKKVTKD4GJ378827 | 1GKKVTKD4GJ345486 | 1GKKVTKD4GJ329269 | 1GKKVTKD4GJ354141 | 1GKKVTKD4GJ388161 | 1GKKVTKD4GJ313475 | 1GKKVTKD4GJ372252; 1GKKVTKD4GJ360098; 1GKKVTKD4GJ329756; 1GKKVTKD4GJ366581 | 1GKKVTKD4GJ384224 | 1GKKVTKD4GJ345729 | 1GKKVTKD4GJ382862 | 1GKKVTKD4GJ396583 | 1GKKVTKD4GJ363499 | 1GKKVTKD4GJ358688 | 1GKKVTKD4GJ334407

1GKKVTKD4GJ351966 | 1GKKVTKD4GJ329515 | 1GKKVTKD4GJ346430; 1GKKVTKD4GJ393702 | 1GKKVTKD4GJ390251

1GKKVTKD4GJ355936; 1GKKVTKD4GJ368282; 1GKKVTKD4GJ383686 | 1GKKVTKD4GJ394865; 1GKKVTKD4GJ346136 | 1GKKVTKD4GJ314495 | 1GKKVTKD4GJ311046; 1GKKVTKD4GJ327635 | 1GKKVTKD4GJ346251 | 1GKKVTKD4GJ342846 | 1GKKVTKD4GJ308714 | 1GKKVTKD4GJ350588 | 1GKKVTKD4GJ326372; 1GKKVTKD4GJ305103; 1GKKVTKD4GJ386958 | 1GKKVTKD4GJ328476 | 1GKKVTKD4GJ370176 | 1GKKVTKD4GJ306381; 1GKKVTKD4GJ373367 | 1GKKVTKD4GJ376687 | 1GKKVTKD4GJ375538 | 1GKKVTKD4GJ312570; 1GKKVTKD4GJ318577 | 1GKKVTKD4GJ318997; 1GKKVTKD4GJ339882; 1GKKVTKD4GJ304212; 1GKKVTKD4GJ341051 | 1GKKVTKD4GJ368413; 1GKKVTKD4GJ336688; 1GKKVTKD4GJ368606; 1GKKVTKD4GJ308180 | 1GKKVTKD4GJ328655; 1GKKVTKD4GJ312732 | 1GKKVTKD4GJ383218; 1GKKVTKD4GJ397541 | 1GKKVTKD4GJ390072 | 1GKKVTKD4GJ319504; 1GKKVTKD4GJ362272 | 1GKKVTKD4GJ390850 | 1GKKVTKD4GJ366080

1GKKVTKD4GJ389536 | 1GKKVTKD4GJ369710 | 1GKKVTKD4GJ381288 | 1GKKVTKD4GJ333337; 1GKKVTKD4GJ391660 | 1GKKVTKD4GJ367262

1GKKVTKD4GJ380710 | 1GKKVTKD4GJ348260; 1GKKVTKD4GJ357377 | 1GKKVTKD4GJ393831

1GKKVTKD4GJ348212

1GKKVTKD4GJ327618 | 1GKKVTKD4GJ308387 | 1GKKVTKD4GJ308504; 1GKKVTKD4GJ345715; 1GKKVTKD4GJ332169; 1GKKVTKD4GJ345407; 1GKKVTKD4GJ356553 | 1GKKVTKD4GJ318210; 1GKKVTKD4GJ377242 | 1GKKVTKD4GJ354463; 1GKKVTKD4GJ334990; 1GKKVTKD4GJ375152 | 1GKKVTKD4GJ303383 | 1GKKVTKD4GJ331149; 1GKKVTKD4GJ391352 | 1GKKVTKD4GJ345505 | 1GKKVTKD4GJ302542 | 1GKKVTKD4GJ309569; 1GKKVTKD4GJ309264 | 1GKKVTKD4GJ353765 | 1GKKVTKD4GJ319907 | 1GKKVTKD4GJ377841 | 1GKKVTKD4GJ300774; 1GKKVTKD4GJ392646; 1GKKVTKD4GJ360960; 1GKKVTKD4GJ350106 | 1GKKVTKD4GJ316926; 1GKKVTKD4GJ301861; 1GKKVTKD4GJ366497; 1GKKVTKD4GJ336951; 1GKKVTKD4GJ304498; 1GKKVTKD4GJ360845 | 1GKKVTKD4GJ329398 | 1GKKVTKD4GJ372655; 1GKKVTKD4GJ378567 | 1GKKVTKD4GJ397362 | 1GKKVTKD4GJ398494 | 1GKKVTKD4GJ342975 | 1GKKVTKD4GJ358853 | 1GKKVTKD4GJ304730 | 1GKKVTKD4GJ396440

1GKKVTKD4GJ338070 | 1GKKVTKD4GJ358030

1GKKVTKD4GJ378231; 1GKKVTKD4GJ303125 | 1GKKVTKD4GJ333449 | 1GKKVTKD4GJ320085 | 1GKKVTKD4GJ350705; 1GKKVTKD4GJ319552 | 1GKKVTKD4GJ399953; 1GKKVTKD4GJ336402; 1GKKVTKD4GJ370887; 1GKKVTKD4GJ335041; 1GKKVTKD4GJ337212

1GKKVTKD4GJ337274 | 1GKKVTKD4GJ317140 | 1GKKVTKD4GJ326162; 1GKKVTKD4GJ304386; 1GKKVTKD4GJ305277; 1GKKVTKD4GJ399628 | 1GKKVTKD4GJ380187 | 1GKKVTKD4GJ308129 | 1GKKVTKD4GJ310379 | 1GKKVTKD4GJ335282; 1GKKVTKD4GJ388693 | 1GKKVTKD4GJ311225

1GKKVTKD4GJ313492 | 1GKKVTKD4GJ398575; 1GKKVTKD4GJ337663; 1GKKVTKD4GJ339266 | 1GKKVTKD4GJ363292; 1GKKVTKD4GJ351594; 1GKKVTKD4GJ300791; 1GKKVTKD4GJ356889 | 1GKKVTKD4GJ302640; 1GKKVTKD4GJ396082; 1GKKVTKD4GJ388502 | 1GKKVTKD4GJ361431 | 1GKKVTKD4GJ308888 | 1GKKVTKD4GJ365379 | 1GKKVTKD4GJ313346; 1GKKVTKD4GJ396521 | 1GKKVTKD4GJ363776

1GKKVTKD4GJ355614 | 1GKKVTKD4GJ303206 | 1GKKVTKD4GJ386796; 1GKKVTKD4GJ379699; 1GKKVTKD4GJ332088 | 1GKKVTKD4GJ394624 | 1GKKVTKD4GJ372140 | 1GKKVTKD4GJ399371 | 1GKKVTKD4GJ338960 | 1GKKVTKD4GJ389598 | 1GKKVTKD4GJ325237; 1GKKVTKD4GJ368167; 1GKKVTKD4GJ313010; 1GKKVTKD4GJ381226 | 1GKKVTKD4GJ347030; 1GKKVTKD4GJ399936; 1GKKVTKD4GJ384921 | 1GKKVTKD4GJ362224 | 1GKKVTKD4GJ381694; 1GKKVTKD4GJ333001

1GKKVTKD4GJ340143; 1GKKVTKD4GJ376396; 1GKKVTKD4GJ358397; 1GKKVTKD4GJ373479 | 1GKKVTKD4GJ317820 | 1GKKVTKD4GJ367164 | 1GKKVTKD4GJ367696 | 1GKKVTKD4GJ308096 | 1GKKVTKD4GJ360666 | 1GKKVTKD4GJ328445 | 1GKKVTKD4GJ304940 | 1GKKVTKD4GJ345214 | 1GKKVTKD4GJ381310 | 1GKKVTKD4GJ385051; 1GKKVTKD4GJ341762; 1GKKVTKD4GJ341440 | 1GKKVTKD4GJ310737 | 1GKKVTKD4GJ341129 | 1GKKVTKD4GJ397460 | 1GKKVTKD4GJ384434; 1GKKVTKD4GJ321737 | 1GKKVTKD4GJ363261

1GKKVTKD4GJ361655; 1GKKVTKD4GJ398771

1GKKVTKD4GJ330860 | 1GKKVTKD4GJ303691; 1GKKVTKD4GJ399208 | 1GKKVTKD4GJ399239 | 1GKKVTKD4GJ370968 | 1GKKVTKD4GJ389195 | 1GKKVTKD4GJ308728 | 1GKKVTKD4GJ324055 | 1GKKVTKD4GJ317770; 1GKKVTKD4GJ387902; 1GKKVTKD4GJ338666 | 1GKKVTKD4GJ346167; 1GKKVTKD4GJ328106 | 1GKKVTKD4GJ301732 | 1GKKVTKD4GJ301424 | 1GKKVTKD4GJ307580; 1GKKVTKD4GJ378522 | 1GKKVTKD4GJ319101 | 1GKKVTKD4GJ355581; 1GKKVTKD4GJ384935 | 1GKKVTKD4GJ325416 | 1GKKVTKD4GJ324010; 1GKKVTKD4GJ390766 | 1GKKVTKD4GJ398124 | 1GKKVTKD4GJ376673 | 1GKKVTKD4GJ377130

1GKKVTKD4GJ379167

1GKKVTKD4GJ377970 | 1GKKVTKD4GJ300399 | 1GKKVTKD4GJ310995 | 1GKKVTKD4GJ334827 | 1GKKVTKD4GJ369187; 1GKKVTKD4GJ364622; 1GKKVTKD4GJ368816 | 1GKKVTKD4GJ319261; 1GKKVTKD4GJ381596 | 1GKKVTKD4GJ337680 | 1GKKVTKD4GJ354253; 1GKKVTKD4GJ344919 | 1GKKVTKD4GJ340479 | 1GKKVTKD4GJ398205; 1GKKVTKD4GJ318336 | 1GKKVTKD4GJ301987 | 1GKKVTKD4GJ381145; 1GKKVTKD4GJ394378; 1GKKVTKD4GJ379119 | 1GKKVTKD4GJ324816; 1GKKVTKD4GJ349604 | 1GKKVTKD4GJ382974; 1GKKVTKD4GJ395790 | 1GKKVTKD4GJ319826 | 1GKKVTKD4GJ324377; 1GKKVTKD4GJ315470; 1GKKVTKD4GJ312407 | 1GKKVTKD4GJ311547; 1GKKVTKD4GJ397152 | 1GKKVTKD4GJ384370 | 1GKKVTKD4GJ360828

1GKKVTKD4GJ336089; 1GKKVTKD4GJ300581 | 1GKKVTKD4GJ326064 | 1GKKVTKD4GJ370582; 1GKKVTKD4GJ393280 | 1GKKVTKD4GJ322015; 1GKKVTKD4GJ397507 | 1GKKVTKD4GJ381744; 1GKKVTKD4GJ331250 | 1GKKVTKD4GJ374325 | 1GKKVTKD4GJ326100 | 1GKKVTKD4GJ345746; 1GKKVTKD4GJ305974 | 1GKKVTKD4GJ338019; 1GKKVTKD4GJ317199

1GKKVTKD4GJ309779 | 1GKKVTKD4GJ361851 | 1GKKVTKD4GJ348789 | 1GKKVTKD4GJ341325; 1GKKVTKD4GJ385342 | 1GKKVTKD4GJ369268; 1GKKVTKD4GJ320622 | 1GKKVTKD4GJ313024 | 1GKKVTKD4GJ391335 | 1GKKVTKD4GJ329367 | 1GKKVTKD4GJ323794; 1GKKVTKD4GJ336271; 1GKKVTKD4GJ342748 | 1GKKVTKD4GJ343625; 1GKKVTKD4GJ347187 | 1GKKVTKD4GJ323150 | 1GKKVTKD4GJ352812; 1GKKVTKD4GJ373112 | 1GKKVTKD4GJ321026; 1GKKVTKD4GJ301536 | 1GKKVTKD4GJ375801; 1GKKVTKD4GJ389133 | 1GKKVTKD4GJ308289 | 1GKKVTKD4GJ355869; 1GKKVTKD4GJ319910; 1GKKVTKD4GJ313167 | 1GKKVTKD4GJ333886; 1GKKVTKD4GJ399161 | 1GKKVTKD4GJ334505 | 1GKKVTKD4GJ383395 | 1GKKVTKD4GJ323861

1GKKVTKD4GJ305005 | 1GKKVTKD4GJ324167; 1GKKVTKD4GJ331023 | 1GKKVTKD4GJ375216 | 1GKKVTKD4GJ304792; 1GKKVTKD4GJ354978 | 1GKKVTKD4GJ335170 | 1GKKVTKD4GJ371862; 1GKKVTKD4GJ385762 | 1GKKVTKD4GJ324783 | 1GKKVTKD4GJ380108 | 1GKKVTKD4GJ343009 | 1GKKVTKD4GJ308454 | 1GKKVTKD4GJ331216 | 1GKKVTKD4GJ326887; 1GKKVTKD4GJ354267 | 1GKKVTKD4GJ390668; 1GKKVTKD4GJ312021; 1GKKVTKD4GJ373594; 1GKKVTKD4GJ325156; 1GKKVTKD4GJ393490 | 1GKKVTKD4GJ394672; 1GKKVTKD4GJ379458; 1GKKVTKD4GJ395983; 1GKKVTKD4GJ397877 | 1GKKVTKD4GJ366676; 1GKKVTKD4GJ329952; 1GKKVTKD4GJ390430 | 1GKKVTKD4GJ351501 | 1GKKVTKD4GJ386488 | 1GKKVTKD4GJ349148 | 1GKKVTKD4GJ334973; 1GKKVTKD4GJ367021 | 1GKKVTKD4GJ392310 | 1GKKVTKD4GJ312634 | 1GKKVTKD4GJ389620; 1GKKVTKD4GJ360943 | 1GKKVTKD4GJ317252 | 1GKKVTKD4GJ326565; 1GKKVTKD4GJ309135; 1GKKVTKD4GJ331457; 1GKKVTKD4GJ373904 | 1GKKVTKD4GJ368489; 1GKKVTKD4GJ359422; 1GKKVTKD4GJ308566; 1GKKVTKD4GJ327599 | 1GKKVTKD4GJ325724

1GKKVTKD4GJ305585 | 1GKKVTKD4GJ385907 | 1GKKVTKD4GJ349957 | 1GKKVTKD4GJ301231 | 1GKKVTKD4GJ314383 | 1GKKVTKD4GJ384353; 1GKKVTKD4GJ382764 | 1GKKVTKD4GJ385857; 1GKKVTKD4GJ382196 | 1GKKVTKD4GJ327151 | 1GKKVTKD4GJ325531 | 1GKKVTKD4GJ382070 | 1GKKVTKD4GJ359629; 1GKKVTKD4GJ303643; 1GKKVTKD4GJ383025 | 1GKKVTKD4GJ324539 | 1GKKVTKD4GJ327893 | 1GKKVTKD4GJ394526

1GKKVTKD4GJ352129 | 1GKKVTKD4GJ354074; 1GKKVTKD4GJ385499 | 1GKKVTKD4GJ366127 | 1GKKVTKD4GJ316635 | 1GKKVTKD4GJ384188 | 1GKKVTKD4GJ358349; 1GKKVTKD4GJ324234

1GKKVTKD4GJ303867 | 1GKKVTKD4GJ311810 | 1GKKVTKD4GJ352566 | 1GKKVTKD4GJ305263 | 1GKKVTKD4GJ336707 | 1GKKVTKD4GJ352311 | 1GKKVTKD4GJ321687 | 1GKKVTKD4GJ302900 | 1GKKVTKD4GJ391805 | 1GKKVTKD4GJ380450; 1GKKVTKD4GJ357590 | 1GKKVTKD4GJ390203 | 1GKKVTKD4GJ388063 | 1GKKVTKD4GJ340790 | 1GKKVTKD4GJ375751 | 1GKKVTKD4GJ347335 | 1GKKVTKD4GJ340451; 1GKKVTKD4GJ385633; 1GKKVTKD4GJ349540 | 1GKKVTKD4GJ387382 | 1GKKVTKD4GJ388354 | 1GKKVTKD4GJ385793; 1GKKVTKD4GJ363678 | 1GKKVTKD4GJ392923 | 1GKKVTKD4GJ322970; 1GKKVTKD4GJ331006 | 1GKKVTKD4GJ385437 | 1GKKVTKD4GJ343964 | 1GKKVTKD4GJ333158 | 1GKKVTKD4GJ347402; 1GKKVTKD4GJ365009 | 1GKKVTKD4GJ342698 | 1GKKVTKD4GJ327988 | 1GKKVTKD4GJ307529 | 1GKKVTKD4GJ305053; 1GKKVTKD4GJ375071

1GKKVTKD4GJ384496

1GKKVTKD4GJ310107 | 1GKKVTKD4GJ382473 | 1GKKVTKD4GJ372638; 1GKKVTKD4GJ370341 | 1GKKVTKD4GJ382618; 1GKKVTKD4GJ373661 | 1GKKVTKD4GJ335508 | 1GKKVTKD4GJ387785 | 1GKKVTKD4GJ345262

1GKKVTKD4GJ365348 | 1GKKVTKD4GJ351899

1GKKVTKD4GJ310494 | 1GKKVTKD4GJ386927; 1GKKVTKD4GJ310320 | 1GKKVTKD4GJ330745 | 1GKKVTKD4GJ314559 | 1GKKVTKD4GJ321107 | 1GKKVTKD4GJ350199; 1GKKVTKD4GJ331829 | 1GKKVTKD4GJ375023 | 1GKKVTKD4GJ398995; 1GKKVTKD4GJ322404 | 1GKKVTKD4GJ341809 | 1GKKVTKD4GJ361350

1GKKVTKD4GJ367603; 1GKKVTKD4GJ395630 | 1GKKVTKD4GJ366158; 1GKKVTKD4GJ318885 | 1GKKVTKD4GJ313590

1GKKVTKD4GJ355127 | 1GKKVTKD4GJ308552; 1GKKVTKD4GJ364636 | 1GKKVTKD4GJ341759 | 1GKKVTKD4GJ357752; 1GKKVTKD4GJ351983 | 1GKKVTKD4GJ377046 | 1GKKVTKD4GJ315436 | 1GKKVTKD4GJ331961 | 1GKKVTKD4GJ338618; 1GKKVTKD4GJ395160 | 1GKKVTKD4GJ369920; 1GKKVTKD4GJ347397 | 1GKKVTKD4GJ396602; 1GKKVTKD4GJ391917 | 1GKKVTKD4GJ370095 | 1GKKVTKD4GJ329868 | 1GKKVTKD4GJ349490 | 1GKKVTKD4GJ309331 | 1GKKVTKD4GJ372283 | 1GKKVTKD4GJ396051; 1GKKVTKD4GJ351515; 1GKKVTKD4GJ383770 | 1GKKVTKD4GJ312679

1GKKVTKD4GJ327876 | 1GKKVTKD4GJ391173 | 1GKKVTKD4GJ333340; 1GKKVTKD4GJ398978 | 1GKKVTKD4GJ300306 | 1GKKVTKD4GJ305182; 1GKKVTKD4GJ348727 | 1GKKVTKD4GJ386040 | 1GKKVTKD4GJ314433; 1GKKVTKD4GJ301892; 1GKKVTKD4GJ396793 | 1GKKVTKD4GJ390718 | 1GKKVTKD4GJ364328 | 1GKKVTKD4GJ345052 | 1GKKVTKD4GJ356911 | 1GKKVTKD4GJ349697; 1GKKVTKD4GJ334522 | 1GKKVTKD4GJ328641 | 1GKKVTKD4GJ388371 | 1GKKVTKD4GJ333161 | 1GKKVTKD4GJ357265 | 1GKKVTKD4GJ371649 | 1GKKVTKD4GJ364183 | 1GKKVTKD4GJ342099; 1GKKVTKD4GJ356956 | 1GKKVTKD4GJ385230 | 1GKKVTKD4GJ329465; 1GKKVTKD4GJ365673 | 1GKKVTKD4GJ327683 | 1GKKVTKD4GJ370145 | 1GKKVTKD4GJ317090; 1GKKVTKD4GJ302427 | 1GKKVTKD4GJ312665 | 1GKKVTKD4GJ332950 | 1GKKVTKD4GJ398723; 1GKKVTKD4GJ372106

1GKKVTKD4GJ311869 | 1GKKVTKD4GJ371733

1GKKVTKD4GJ398804 | 1GKKVTKD4GJ304016 | 1GKKVTKD4GJ388841; 1GKKVTKD4GJ374180; 1GKKVTKD4GJ334164; 1GKKVTKD4GJ323956 | 1GKKVTKD4GJ343818 | 1GKKVTKD4GJ370792

1GKKVTKD4GJ307319; 1GKKVTKD4GJ302833; 1GKKVTKD4GJ369531; 1GKKVTKD4GJ381372 | 1GKKVTKD4GJ341728 | 1GKKVTKD4GJ353345 | 1GKKVTKD4GJ362577 | 1GKKVTKD4GJ323326

1GKKVTKD4GJ392498

1GKKVTKD4GJ398172 | 1GKKVTKD4GJ354236; 1GKKVTKD4GJ341924; 1GKKVTKD4GJ388404 | 1GKKVTKD4GJ345889 | 1GKKVTKD4GJ379315

1GKKVTKD4GJ337288; 1GKKVTKD4GJ350882 | 1GKKVTKD4GJ312598; 1GKKVTKD4GJ395675 | 1GKKVTKD4GJ303920 | 1GKKVTKD4GJ306414 | 1GKKVTKD4GJ302041

1GKKVTKD4GJ306039 | 1GKKVTKD4GJ351806; 1GKKVTKD4GJ337601; 1GKKVTKD4GJ380125 | 1GKKVTKD4GJ327814 | 1GKKVTKD4GJ352034 | 1GKKVTKD4GJ399029; 1GKKVTKD4GJ336979; 1GKKVTKD4GJ354401; 1GKKVTKD4GJ348100; 1GKKVTKD4GJ320667 | 1GKKVTKD4GJ317879 | 1GKKVTKD4GJ346184 | 1GKKVTKD4GJ363602

1GKKVTKD4GJ385969; 1GKKVTKD4GJ396776 | 1GKKVTKD4GJ397071

1GKKVTKD4GJ369934 | 1GKKVTKD4GJ309328 | 1GKKVTKD4GJ351272 | 1GKKVTKD4GJ394011 | 1GKKVTKD4GJ393957 | 1GKKVTKD4GJ306963; 1GKKVTKD4GJ386331 | 1GKKVTKD4GJ334214 | 1GKKVTKD4GJ316358 | 1GKKVTKD4GJ350722

1GKKVTKD4GJ392727 | 1GKKVTKD4GJ368119 | 1GKKVTKD4GJ342443 | 1GKKVTKD4GJ387429 | 1GKKVTKD4GJ317221 | 1GKKVTKD4GJ320569 | 1GKKVTKD4GJ324556 | 1GKKVTKD4GJ315954; 1GKKVTKD4GJ382005; 1GKKVTKD4GJ366628 | 1GKKVTKD4GJ385034 | 1GKKVTKD4GJ319969 | 1GKKVTKD4GJ381131 | 1GKKVTKD4GJ385910; 1GKKVTKD4GJ338506 | 1GKKVTKD4GJ378374; 1GKKVTKD4GJ342488 | 1GKKVTKD4GJ346170 | 1GKKVTKD4GJ370615 | 1GKKVTKD4GJ317977; 1GKKVTKD4GJ328722 | 1GKKVTKD4GJ307367; 1GKKVTKD4GJ322578; 1GKKVTKD4GJ333502 | 1GKKVTKD4GJ386491 | 1GKKVTKD4GJ395434

1GKKVTKD4GJ316327

1GKKVTKD4GJ356763 | 1GKKVTKD4GJ383378 | 1GKKVTKD4GJ313301 | 1GKKVTKD4GJ323665 | 1GKKVTKD4GJ344774 | 1GKKVTKD4GJ319938 | 1GKKVTKD4GJ393540; 1GKKVTKD4GJ332771 | 1GKKVTKD4GJ339543 | 1GKKVTKD4GJ312472 | 1GKKVTKD4GJ388774 | 1GKKVTKD4GJ315422 | 1GKKVTKD4GJ386846 | 1GKKVTKD4GJ367486

1GKKVTKD4GJ326811; 1GKKVTKD4GJ382859 | 1GKKVTKD4GJ392422 | 1GKKVTKD4GJ375099 | 1GKKVTKD4GJ344161 | 1GKKVTKD4GJ387091

1GKKVTKD4GJ382151 | 1GKKVTKD4GJ329062 | 1GKKVTKD4GJ325271 | 1GKKVTKD4GJ348968 | 1GKKVTKD4GJ313198 | 1GKKVTKD4GJ364331 | 1GKKVTKD4GJ341499 | 1GKKVTKD4GJ363146 | 1GKKVTKD4GJ328672 | 1GKKVTKD4GJ370209; 1GKKVTKD4GJ305702 | 1GKKVTKD4GJ301603; 1GKKVTKD4GJ337114 | 1GKKVTKD4GJ399483 | 1GKKVTKD4GJ368900; 1GKKVTKD4GJ370758; 1GKKVTKD4GJ365074; 1GKKVTKD4GJ391500 | 1GKKVTKD4GJ328283 | 1GKKVTKD4GJ349165 | 1GKKVTKD4GJ384045; 1GKKVTKD4GJ343785; 1GKKVTKD4GJ317851 | 1GKKVTKD4GJ381761 | 1GKKVTKD4GJ325707 | 1GKKVTKD4GJ379590; 1GKKVTKD4GJ358545; 1GKKVTKD4GJ381436 | 1GKKVTKD4GJ344449 | 1GKKVTKD4GJ382084 | 1GKKVTKD4GJ316697; 1GKKVTKD4GJ342832 | 1GKKVTKD4GJ311886

1GKKVTKD4GJ332821 | 1GKKVTKD4GJ308549

1GKKVTKD4GJ318904

1GKKVTKD4GJ335234; 1GKKVTKD4GJ367598; 1GKKVTKD4GJ374020 | 1GKKVTKD4GJ313430 | 1GKKVTKD4GJ370436 | 1GKKVTKD4GJ356035 | 1GKKVTKD4GJ330101; 1GKKVTKD4GJ364264 | 1GKKVTKD4GJ339400; 1GKKVTKD4GJ390900 | 1GKKVTKD4GJ388760; 1GKKVTKD4GJ328803 | 1GKKVTKD4GJ399354; 1GKKVTKD4GJ385163 | 1GKKVTKD4GJ381663 | 1GKKVTKD4GJ305229 | 1GKKVTKD4GJ344080 | 1GKKVTKD4GJ328543 | 1GKKVTKD4GJ375281; 1GKKVTKD4GJ352423; 1GKKVTKD4GJ367004; 1GKKVTKD4GJ398057; 1GKKVTKD4GJ353619 | 1GKKVTKD4GJ307062; 1GKKVTKD4GJ383428; 1GKKVTKD4GJ375037; 1GKKVTKD4GJ368993; 1GKKVTKD4GJ326940; 1GKKVTKD4GJ374793; 1GKKVTKD4GJ334374 | 1GKKVTKD4GJ333659 | 1GKKVTKD4GJ318823 | 1GKKVTKD4GJ348243; 1GKKVTKD4GJ388984; 1GKKVTKD4GJ361865 | 1GKKVTKD4GJ382165 | 1GKKVTKD4GJ346413; 1GKKVTKD4GJ348162 | 1GKKVTKD4GJ317400 | 1GKKVTKD4GJ398818 | 1GKKVTKD4GJ304484 | 1GKKVTKD4GJ377144 | 1GKKVTKD4GJ308602 | 1GKKVTKD4GJ392677 | 1GKKVTKD4GJ307644; 1GKKVTKD4GJ340594 | 1GKKVTKD4GJ359582 | 1GKKVTKD4GJ345374; 1GKKVTKD4GJ336450 | 1GKKVTKD4GJ347223; 1GKKVTKD4GJ376205; 1GKKVTKD4GJ325612 | 1GKKVTKD4GJ335301 | 1GKKVTKD4GJ391707 | 1GKKVTKD4GJ389214; 1GKKVTKD4GJ323343 | 1GKKVTKD4GJ396390; 1GKKVTKD4GJ300662 | 1GKKVTKD4GJ334889 | 1GKKVTKD4GJ374695 | 1GKKVTKD4GJ395563 | 1GKKVTKD4GJ317428; 1GKKVTKD4GJ339705; 1GKKVTKD4GJ375958 | 1GKKVTKD4GJ382926 | 1GKKVTKD4GJ324850; 1GKKVTKD4GJ334245 | 1GKKVTKD4GJ398933 | 1GKKVTKD4GJ336075 | 1GKKVTKD4GJ394235 | 1GKKVTKD4GJ395515 | 1GKKVTKD4GJ374938; 1GKKVTKD4GJ372414; 1GKKVTKD4GJ369612 | 1GKKVTKD4GJ398561 | 1GKKVTKD4GJ373370; 1GKKVTKD4GJ342474 | 1GKKVTKD4GJ366533 | 1GKKVTKD4GJ353670 | 1GKKVTKD4GJ366757; 1GKKVTKD4GJ303657 | 1GKKVTKD4GJ369643 | 1GKKVTKD4GJ318241 | 1GKKVTKD4GJ371103 | 1GKKVTKD4GJ370050 | 1GKKVTKD4GJ340577

1GKKVTKD4GJ304517 | 1GKKVTKD4GJ320992 | 1GKKVTKD4GJ352700 | 1GKKVTKD4GJ309314 | 1GKKVTKD4GJ341289; 1GKKVTKD4GJ367441 | 1GKKVTKD4GJ357945 | 1GKKVTKD4GJ356097 | 1GKKVTKD4GJ322063; 1GKKVTKD4GJ376639 | 1GKKVTKD4GJ361929; 1GKKVTKD4GJ361042 | 1GKKVTKD4GJ346010 | 1GKKVTKD4GJ388595; 1GKKVTKD4GJ369965; 1GKKVTKD4GJ311709; 1GKKVTKD4GJ325657 | 1GKKVTKD4GJ314206 | 1GKKVTKD4GJ309359; 1GKKVTKD4GJ329255

1GKKVTKD4GJ358366; 1GKKVTKD4GJ351367 | 1GKKVTKD4GJ312844 | 1GKKVTKD4GJ305537 | 1GKKVTKD4GJ366564; 1GKKVTKD4GJ344077 | 1GKKVTKD4GJ349313; 1GKKVTKD4GJ350803 | 1GKKVTKD4GJ385728 | 1GKKVTKD4GJ397717 | 1GKKVTKD4GJ311614; 1GKKVTKD4GJ363633 | 1GKKVTKD4GJ319471; 1GKKVTKD4GJ388919 | 1GKKVTKD4GJ399905 | 1GKKVTKD4GJ381453; 1GKKVTKD4GJ384174 | 1GKKVTKD4GJ337856

1GKKVTKD4GJ353216 | 1GKKVTKD4GJ340319; 1GKKVTKD4GJ314948

1GKKVTKD4GJ364152 | 1GKKVTKD4GJ344189 | 1GKKVTKD4GJ383154; 1GKKVTKD4GJ361638; 1GKKVTKD4GJ334147; 1GKKVTKD4GJ396342

1GKKVTKD4GJ333113 | 1GKKVTKD4GJ310589; 1GKKVTKD4GJ321821

1GKKVTKD4GJ343088 | 1GKKVTKD4GJ388788 | 1GKKVTKD4GJ319258 | 1GKKVTKD4GJ385681 | 1GKKVTKD4GJ325884; 1GKKVTKD4GJ338733; 1GKKVTKD4GJ389312 | 1GKKVTKD4GJ318613; 1GKKVTKD4GJ352583 | 1GKKVTKD4GJ344662 | 1GKKVTKD4GJ394073 | 1GKKVTKD4GJ331412 | 1GKKVTKD4GJ315551 | 1GKKVTKD4GJ395546; 1GKKVTKD4GJ317378 | 1GKKVTKD4GJ386863

1GKKVTKD4GJ375118 | 1GKKVTKD4GJ362658 | 1GKKVTKD4GJ354205 | 1GKKVTKD4GJ354494; 1GKKVTKD4GJ366547 | 1GKKVTKD4GJ394509; 1GKKVTKD4GJ309121 | 1GKKVTKD4GJ306252 | 1GKKVTKD4GJ358237 | 1GKKVTKD4GJ377287 | 1GKKVTKD4GJ367570 | 1GKKVTKD4GJ323598; 1GKKVTKD4GJ312164 | 1GKKVTKD4GJ387320 | 1GKKVTKD4GJ377080; 1GKKVTKD4GJ328025 | 1GKKVTKD4GJ323858

1GKKVTKD4GJ318031; 1GKKVTKD4GJ349344; 1GKKVTKD4GJ391142 | 1GKKVTKD4GJ307496

1GKKVTKD4GJ308051; 1GKKVTKD4GJ388449 | 1GKKVTKD4GJ319518 | 1GKKVTKD4GJ339414 | 1GKKVTKD4GJ364863 | 1GKKVTKD4GJ324217 | 1GKKVTKD4GJ356021 | 1GKKVTKD4GJ369528 | 1GKKVTKD4GJ316005 | 1GKKVTKD4GJ369285; 1GKKVTKD4GJ376768 | 1GKKVTKD4GJ311998

1GKKVTKD4GJ370131; 1GKKVTKD4GJ351742 | 1GKKVTKD4GJ379539 | 1GKKVTKD4GJ389732 | 1GKKVTKD4GJ311564; 1GKKVTKD4GJ372137 | 1GKKVTKD4GJ352194; 1GKKVTKD4GJ389083; 1GKKVTKD4GJ328932; 1GKKVTKD4GJ337257 | 1GKKVTKD4GJ393683 | 1GKKVTKD4GJ334858; 1GKKVTKD4GJ399824 | 1GKKVTKD4GJ382134; 1GKKVTKD4GJ372011 | 1GKKVTKD4GJ329045 | 1GKKVTKD4GJ387236; 1GKKVTKD4GJ334259; 1GKKVTKD4GJ376365 | 1GKKVTKD4GJ340983; 1GKKVTKD4GJ300757; 1GKKVTKD4GJ332396 | 1GKKVTKD4GJ305862 | 1GKKVTKD4GJ345973; 1GKKVTKD4GJ334519

1GKKVTKD4GJ381582 | 1GKKVTKD4GJ358786; 1GKKVTKD4GJ368170; 1GKKVTKD4GJ364216 | 1GKKVTKD4GJ321575 | 1GKKVTKD4GJ318014; 1GKKVTKD4GJ338330 | 1GKKVTKD4GJ344855 | 1GKKVTKD4GJ350025 | 1GKKVTKD4GJ366953

1GKKVTKD4GJ326792 | 1GKKVTKD4GJ392484 | 1GKKVTKD4GJ371781; 1GKKVTKD4GJ300743 | 1GKKVTKD4GJ386314; 1GKKVTKD4GJ371053 | 1GKKVTKD4GJ374261

1GKKVTKD4GJ319308; 1GKKVTKD4GJ306395 | 1GKKVTKD4GJ398463; 1GKKVTKD4GJ305943; 1GKKVTKD4GJ302816 | 1GKKVTKD4GJ376642 | 1GKKVTKD4GJ364393 | 1GKKVTKD4GJ349747 | 1GKKVTKD4GJ392968 | 1GKKVTKD4GJ332124 | 1GKKVTKD4GJ360862; 1GKKVTKD4GJ343821; 1GKKVTKD4GJ333645 | 1GKKVTKD4GJ303190; 1GKKVTKD4GJ313718 | 1GKKVTKD4GJ308146 | 1GKKVTKD4GJ326999 | 1GKKVTKD4GJ367620 | 1GKKVTKD4GJ314657 | 1GKKVTKD4GJ337498 | 1GKKVTKD4GJ397684 | 1GKKVTKD4GJ313170 | 1GKKVTKD4GJ378150

1GKKVTKD4GJ393859; 1GKKVTKD4GJ302377; 1GKKVTKD4GJ379816 | 1GKKVTKD4GJ340367 | 1GKKVTKD4GJ344984; 1GKKVTKD4GJ347416 | 1GKKVTKD4GJ310396; 1GKKVTKD4GJ306350; 1GKKVTKD4GJ305554; 1GKKVTKD4GJ370467; 1GKKVTKD4GJ306848 | 1GKKVTKD4GJ362501; 1GKKVTKD4GJ359680 | 1GKKVTKD4GJ359792; 1GKKVTKD4GJ356407 | 1GKKVTKD4GJ362949 | 1GKKVTKD4GJ345469; 1GKKVTKD4GJ397183 | 1GKKVTKD4GJ390573; 1GKKVTKD4GJ343527 | 1GKKVTKD4GJ322628 | 1GKKVTKD4GJ378469 | 1GKKVTKD4GJ384336 | 1GKKVTKD4GJ399435; 1GKKVTKD4GJ348923

1GKKVTKD4GJ384708 | 1GKKVTKD4GJ371280 | 1GKKVTKD4GJ363809; 1GKKVTKD4GJ334049; 1GKKVTKD4GJ307885; 1GKKVTKD4GJ326744; 1GKKVTKD4GJ396597; 1GKKVTKD4GJ343351 | 1GKKVTKD4GJ345522 | 1GKKVTKD4GJ355855 | 1GKKVTKD4GJ316361 | 1GKKVTKD4GJ309409; 1GKKVTKD4GJ361428; 1GKKVTKD4GJ385938; 1GKKVTKD4GJ396017 | 1GKKVTKD4GJ381307 | 1GKKVTKD4GJ342457; 1GKKVTKD4GJ358996 | 1GKKVTKD4GJ369089 | 1GKKVTKD4GJ361493; 1GKKVTKD4GJ306655; 1GKKVTKD4GJ349361; 1GKKVTKD4GJ391772; 1GKKVTKD4GJ353586 | 1GKKVTKD4GJ359064; 1GKKVTKD4GJ322743; 1GKKVTKD4GJ314058

1GKKVTKD4GJ394560 | 1GKKVTKD4GJ352907 | 1GKKVTKD4GJ384319; 1GKKVTKD4GJ391920; 1GKKVTKD4GJ318742

1GKKVTKD4GJ389956 | 1GKKVTKD4GJ321706 | 1GKKVTKD4GJ321348 | 1GKKVTKD4GJ321995 | 1GKKVTKD4GJ304632 | 1GKKVTKD4GJ336500 | 1GKKVTKD4GJ366211 | 1GKKVTKD4GJ328350; 1GKKVTKD4GJ350137

1GKKVTKD4GJ368735 | 1GKKVTKD4GJ382957 | 1GKKVTKD4GJ320748; 1GKKVTKD4GJ335766 | 1GKKVTKD4GJ307014

1GKKVTKD4GJ327943 | 1GKKVTKD4GJ325979; 1GKKVTKD4GJ388838; 1GKKVTKD4GJ301665 | 1GKKVTKD4GJ354513; 1GKKVTKD4GJ386894

1GKKVTKD4GJ389648; 1GKKVTKD4GJ384790 | 1GKKVTKD4GJ319079 | 1GKKVTKD4GJ331359 | 1GKKVTKD4GJ394803; 1GKKVTKD4GJ305683 | 1GKKVTKD4GJ388290 | 1GKKVTKD4GJ324900 | 1GKKVTKD4GJ307692; 1GKKVTKD4GJ333404; 1GKKVTKD4GJ328946 | 1GKKVTKD4GJ342684; 1GKKVTKD4GJ325092 | 1GKKVTKD4GJ356682 | 1GKKVTKD4GJ333399; 1GKKVTKD4GJ354186 | 1GKKVTKD4GJ323519; 1GKKVTKD4GJ335198 | 1GKKVTKD4GJ372641 | 1GKKVTKD4GJ327232 | 1GKKVTKD4GJ376608; 1GKKVTKD4GJ322550 | 1GKKVTKD4GJ344354 | 1GKKVTKD4GJ341972 | 1GKKVTKD4GJ395448 | 1GKKVTKD4GJ301567 | 1GKKVTKD4GJ345956; 1GKKVTKD4GJ353703 | 1GKKVTKD4GJ370842 | 1GKKVTKD4GJ381128; 1GKKVTKD4GJ323181 | 1GKKVTKD4GJ362708; 1GKKVTKD4GJ386068 | 1GKKVTKD4GJ355421 | 1GKKVTKD4GJ358481; 1GKKVTKD4GJ370890; 1GKKVTKD4GJ344032 | 1GKKVTKD4GJ351241 | 1GKKVTKD4GJ382795; 1GKKVTKD4GJ360523; 1GKKVTKD4GJ379881 | 1GKKVTKD4GJ335444

1GKKVTKD4GJ343561 | 1GKKVTKD4GJ346296 | 1GKKVTKD4GJ379623 | 1GKKVTKD4GJ325139; 1GKKVTKD4GJ394445 | 1GKKVTKD4GJ346640

1GKKVTKD4GJ329806 | 1GKKVTKD4GJ381274 | 1GKKVTKD4GJ395403; 1GKKVTKD4GJ377922; 1GKKVTKD4GJ310267

1GKKVTKD4GJ308292 | 1GKKVTKD4GJ379637 | 1GKKVTKD4GJ308034; 1GKKVTKD4GJ386300

1GKKVTKD4GJ332964; 1GKKVTKD4GJ348646 | 1GKKVTKD4GJ374440 | 1GKKVTKD4GJ385860 | 1GKKVTKD4GJ359825 | 1GKKVTKD4GJ346055 | 1GKKVTKD4GJ353667; 1GKKVTKD4GJ354804; 1GKKVTKD4GJ336139 | 1GKKVTKD4GJ314514 | 1GKKVTKD4GJ381467 | 1GKKVTKD4GJ388189; 1GKKVTKD4GJ303741; 1GKKVTKD4GJ330292; 1GKKVTKD4GJ308406 | 1GKKVTKD4GJ357797 | 1GKKVTKD4GJ362241 | 1GKKVTKD4GJ341003; 1GKKVTKD4GJ324203; 1GKKVTKD4GJ364717; 1GKKVTKD4GJ317297 | 1GKKVTKD4GJ308535; 1GKKVTKD4GJ362238 | 1GKKVTKD4GJ367360; 1GKKVTKD4GJ364815; 1GKKVTKD4GJ321754 | 1GKKVTKD4GJ320605; 1GKKVTKD4GJ354270 | 1GKKVTKD4GJ351479 | 1GKKVTKD4GJ375944 | 1GKKVTKD4GJ317526; 1GKKVTKD4GJ312262 | 1GKKVTKD4GJ381906 | 1GKKVTKD4GJ334343 | 1GKKVTKD4GJ387737 | 1GKKVTKD4GJ398866 | 1GKKVTKD4GJ396356 | 1GKKVTKD4GJ332351; 1GKKVTKD4GJ333290 | 1GKKVTKD4GJ369447 | 1GKKVTKD4GJ362854 | 1GKKVTKD4GJ323357 | 1GKKVTKD4GJ327862

1GKKVTKD4GJ364734 | 1GKKVTKD4GJ395479 | 1GKKVTKD4GJ359713 | 1GKKVTKD4GJ319535 | 1GKKVTKD4GJ342085 | 1GKKVTKD4GJ329420; 1GKKVTKD4GJ361381 | 1GKKVTKD4GJ367617 | 1GKKVTKD4GJ319499 | 1GKKVTKD4GJ311743 | 1GKKVTKD4GJ300516 | 1GKKVTKD4GJ355080 | 1GKKVTKD4GJ381078

1GKKVTKD4GJ362806 | 1GKKVTKD4GJ337467 | 1GKKVTKD4GJ343852; 1GKKVTKD4GJ326968 | 1GKKVTKD4GJ339915; 1GKKVTKD4GJ347366 | 1GKKVTKD4GJ313962; 1GKKVTKD4GJ374485 | 1GKKVTKD4GJ392937; 1GKKVTKD4GJ365155 | 1GKKVTKD4GJ383655

1GKKVTKD4GJ325710 | 1GKKVTKD4GJ363468 | 1GKKVTKD4GJ356360 | 1GKKVTKD4GJ363969 | 1GKKVTKD4GJ334262 | 1GKKVTKD4GJ363714 | 1GKKVTKD4GJ394963 | 1GKKVTKD4GJ335797; 1GKKVTKD4GJ304548; 1GKKVTKD4GJ369755 | 1GKKVTKD4GJ388368

1GKKVTKD4GJ357248 | 1GKKVTKD4GJ383462 | 1GKKVTKD4GJ353748 | 1GKKVTKD4GJ387043; 1GKKVTKD4GJ393067 | 1GKKVTKD4GJ369769 | 1GKKVTKD4GJ304694 | 1GKKVTKD4GJ349134 | 1GKKVTKD4GJ300127; 1GKKVTKD4GJ390945; 1GKKVTKD4GJ340482

1GKKVTKD4GJ396762

1GKKVTKD4GJ344936

1GKKVTKD4GJ359937 | 1GKKVTKD4GJ343981 | 1GKKVTKD4GJ372073; 1GKKVTKD4GJ386605; 1GKKVTKD4GJ363731; 1GKKVTKD4GJ359078 | 1GKKVTKD4GJ354351

1GKKVTKD4GJ377337 | 1GKKVTKD4GJ392713; 1GKKVTKD4GJ363616 | 1GKKVTKD4GJ352440

1GKKVTKD4GJ332463 | 1GKKVTKD4GJ314786 | 1GKKVTKD4GJ381324; 1GKKVTKD4GJ379668; 1GKKVTKD4GJ368802 | 1GKKVTKD4GJ368654 | 1GKKVTKD4GJ308163 | 1GKKVTKD4GJ394042 | 1GKKVTKD4GJ340854; 1GKKVTKD4GJ318580 | 1GKKVTKD4GJ368332 | 1GKKVTKD4GJ395806 | 1GKKVTKD4GJ396454 | 1GKKVTKD4GJ314996 | 1GKKVTKD4GJ364118; 1GKKVTKD4GJ373420 | 1GKKVTKD4GJ379850; 1GKKVTKD4GJ389455 | 1GKKVTKD4GJ328199

1GKKVTKD4GJ395918; 1GKKVTKD4GJ337131; 1GKKVTKD4GJ324721; 1GKKVTKD4GJ366595 | 1GKKVTKD4GJ339512; 1GKKVTKD4GJ350249; 1GKKVTKD4GJ384983; 1GKKVTKD4GJ338991; 1GKKVTKD4GJ355242 | 1GKKVTKD4GJ366693

1GKKVTKD4GJ383834 | 1GKKVTKD4GJ376429; 1GKKVTKD4GJ347755 | 1GKKVTKD4GJ372171; 1GKKVTKD4GJ326775 | 1GKKVTKD4GJ336464 | 1GKKVTKD4GJ353376 | 1GKKVTKD4GJ326310 | 1GKKVTKD4GJ382943 | 1GKKVTKD4GJ369786

1GKKVTKD4GJ343396; 1GKKVTKD4GJ341566; 1GKKVTKD4GJ311189; 1GKKVTKD4GJ315792; 1GKKVTKD4GJ372994 | 1GKKVTKD4GJ356455; 1GKKVTKD4GJ391819 | 1GKKVTKD4GJ327697; 1GKKVTKD4GJ386698 | 1GKKVTKD4GJ378391 | 1GKKVTKD4GJ302251 | 1GKKVTKD4GJ305909 | 1GKKVTKD4GJ343866; 1GKKVTKD4GJ300760

1GKKVTKD4GJ377029; 1GKKVTKD4GJ394221; 1GKKVTKD4GJ381193 | 1GKKVTKD4GJ319812; 1GKKVTKD4GJ391433 | 1GKKVTKD4GJ385261 | 1GKKVTKD4GJ301410; 1GKKVTKD4GJ305280 | 1GKKVTKD4GJ351790 | 1GKKVTKD4GJ341681; 1GKKVTKD4GJ359341 | 1GKKVTKD4GJ328333 | 1GKKVTKD4GJ386006

1GKKVTKD4GJ333208 | 1GKKVTKD4GJ339638 | 1GKKVTKD4GJ352308 | 1GKKVTKD4GJ380741 | 1GKKVTKD4GJ381209; 1GKKVTKD4GJ344239 | 1GKKVTKD4GJ362952 | 1GKKVTKD4GJ370422; 1GKKVTKD4GJ372557 | 1GKKVTKD4GJ306316 | 1GKKVTKD4GJ393554; 1GKKVTKD4GJ372543 | 1GKKVTKD4GJ320507; 1GKKVTKD4GJ359050 | 1GKKVTKD4GJ318319 | 1GKKVTKD4GJ313606 | 1GKKVTKD4GJ330504 | 1GKKVTKD4GJ392047 | 1GKKVTKD4GJ395708 | 1GKKVTKD4GJ346217

1GKKVTKD4GJ381176 | 1GKKVTKD4GJ377760 | 1GKKVTKD4GJ333466; 1GKKVTKD4GJ386913; 1GKKVTKD4GJ327523 | 1GKKVTKD4GJ317266; 1GKKVTKD4GJ370808; 1GKKVTKD4GJ382294 | 1GKKVTKD4GJ373613 | 1GKKVTKD4GJ316618 | 1GKKVTKD4GJ355239 | 1GKKVTKD4GJ362689; 1GKKVTKD4GJ333371 | 1GKKVTKD4GJ387270; 1GKKVTKD4GJ387446 | 1GKKVTKD4GJ340644; 1GKKVTKD4GJ371618 | 1GKKVTKD4GJ351532 | 1GKKVTKD4GJ308907 | 1GKKVTKD4GJ313427; 1GKKVTKD4GJ393134

1GKKVTKD4GJ364913

1GKKVTKD4GJ333824; 1GKKVTKD4GJ349005

1GKKVTKD4GJ310513 | 1GKKVTKD4GJ395207 | 1GKKVTKD4GJ309698; 1GKKVTKD4GJ324749 | 1GKKVTKD4GJ307515; 1GKKVTKD4GJ365740; 1GKKVTKD4GJ337520 | 1GKKVTKD4GJ344435; 1GKKVTKD4GJ339655 | 1GKKVTKD4GJ327828; 1GKKVTKD4GJ370114 | 1GKKVTKD4GJ369898; 1GKKVTKD4GJ358092; 1GKKVTKD4GJ308017 | 1GKKVTKD4GJ362210 | 1GKKVTKD4GJ367889; 1GKKVTKD4GJ303402 | 1GKKVTKD4GJ309801; 1GKKVTKD4GJ363650 | 1GKKVTKD4GJ324976 | 1GKKVTKD4GJ301701; 1GKKVTKD4GJ373546 | 1GKKVTKD4GJ323908; 1GKKVTKD4GJ359128 | 1GKKVTKD4GJ331409; 1GKKVTKD4GJ381064 | 1GKKVTKD4GJ394851; 1GKKVTKD4GJ371019 | 1GKKVTKD4GJ351918; 1GKKVTKD4GJ337761; 1GKKVTKD4GJ303464 | 1GKKVTKD4GJ388001 | 1GKKVTKD4GJ350672 | 1GKKVTKD4GJ329191; 1GKKVTKD4GJ321947 | 1GKKVTKD4GJ349229 | 1GKKVTKD4GJ300998

1GKKVTKD4GJ387267

1GKKVTKD4GJ399225 | 1GKKVTKD4GJ395269 | 1GKKVTKD4GJ373028 | 1GKKVTKD4GJ352468 | 1GKKVTKD4GJ330034 | 1GKKVTKD4GJ302721; 1GKKVTKD4GJ343432 | 1GKKVTKD4GJ380917; 1GKKVTKD4GJ334357; 1GKKVTKD4GJ365690

1GKKVTKD4GJ343141

1GKKVTKD4GJ318367; 1GKKVTKD4GJ371845; 1GKKVTKD4GJ363048 | 1GKKVTKD4GJ343768 | 1GKKVTKD4GJ342720; 1GKKVTKD4GJ306946

1GKKVTKD4GJ332740 | 1GKKVTKD4GJ353832 | 1GKKVTKD4GJ342958 | 1GKKVTKD4GJ350932 | 1GKKVTKD4GJ353801 | 1GKKVTKD4GJ377466 | 1GKKVTKD4GJ332561; 1GKKVTKD4GJ399256; 1GKKVTKD4GJ348047 | 1GKKVTKD4GJ359436; 1GKKVTKD4GJ352454; 1GKKVTKD4GJ311872 | 1GKKVTKD4GJ374230 | 1GKKVTKD4GJ393263 | 1GKKVTKD4GJ393912 | 1GKKVTKD4GJ397023 | 1GKKVTKD4GJ337730; 1GKKVTKD4GJ320877 | 1GKKVTKD4GJ396194 | 1GKKVTKD4GJ319132; 1GKKVTKD4GJ348078 | 1GKKVTKD4GJ321088 | 1GKKVTKD4GJ337646; 1GKKVTKD4GJ389262 | 1GKKVTKD4GJ382411; 1GKKVTKD4GJ335816 | 1GKKVTKD4GJ345102 | 1GKKVTKD4GJ304310; 1GKKVTKD4GJ389763 | 1GKKVTKD4GJ322497 | 1GKKVTKD4GJ388953; 1GKKVTKD4GJ333726; 1GKKVTKD4GJ387026; 1GKKVTKD4GJ359291 | 1GKKVTKD4GJ321818; 1GKKVTKD4GJ315484 | 1GKKVTKD4GJ349554 | 1GKKVTKD4GJ307787 | 1GKKVTKD4GJ335136 | 1GKKVTKD4GJ318157 | 1GKKVTKD4GJ375779 | 1GKKVTKD4GJ365558; 1GKKVTKD4GJ392565 | 1GKKVTKD4GJ349327

1GKKVTKD4GJ388791; 1GKKVTKD4GJ378911 | 1GKKVTKD4GJ319972; 1GKKVTKD4GJ362921; 1GKKVTKD4GJ331944 | 1GKKVTKD4GJ312150 | 1GKKVTKD4GJ369075; 1GKKVTKD4GJ325352 | 1GKKVTKD4GJ326453 | 1GKKVTKD4GJ323892 | 1GKKVTKD4GJ343205; 1GKKVTKD4GJ351546 | 1GKKVTKD4GJ382733 | 1GKKVTKD4GJ345861 | 1GKKVTKD4GJ337596 | 1GKKVTKD4GJ327201 | 1GKKVTKD4GJ322810 | 1GKKVTKD4GJ368749 | 1GKKVTKD4GJ343169 | 1GKKVTKD4GJ309720 | 1GKKVTKD4GJ387303

1GKKVTKD4GJ345682

1GKKVTKD4GJ376348 | 1GKKVTKD4GJ357668 | 1GKKVTKD4GJ385423; 1GKKVTKD4GJ331572; 1GKKVTKD4GJ330938; 1GKKVTKD4GJ339204 | 1GKKVTKD4GJ359016

1GKKVTKD4GJ372526

1GKKVTKD4GJ326551; 1GKKVTKD4GJ332009

1GKKVTKD4GJ376110; 1GKKVTKD4GJ361719; 1GKKVTKD4GJ373837; 1GKKVTKD4GJ338831 | 1GKKVTKD4GJ349506; 1GKKVTKD4GJ376141 | 1GKKVTKD4GJ349649

1GKKVTKD4GJ341082 | 1GKKVTKD4GJ359226 | 1GKKVTKD4GJ395501 | 1GKKVTKD4GJ300113; 1GKKVTKD4GJ313315; 1GKKVTKD4GJ371361

1GKKVTKD4GJ336741; 1GKKVTKD4GJ320197 | 1GKKVTKD4GJ385292 | 1GKKVTKD4GJ382120 | 1GKKVTKD4GJ361509 | 1GKKVTKD4GJ348310 | 1GKKVTKD4GJ389326; 1GKKVTKD4GJ383221 | 1GKKVTKD4GJ344497 | 1GKKVTKD4GJ360330; 1GKKVTKD4GJ395210 | 1GKKVTKD4GJ375040 | 1GKKVTKD4GJ342006 | 1GKKVTKD4GJ374082 | 1GKKVTKD4GJ344841 | 1GKKVTKD4GJ325108 | 1GKKVTKD4GJ388287 | 1GKKVTKD4GJ348663

1GKKVTKD4GJ325075

1GKKVTKD4GJ377838 | 1GKKVTKD4GJ376625 | 1GKKVTKD4GJ362031 | 1GKKVTKD4GJ370369

1GKKVTKD4GJ342121 | 1GKKVTKD4GJ356777 | 1GKKVTKD4GJ390069 | 1GKKVTKD4GJ335217 | 1GKKVTKD4GJ330387 | 1GKKVTKD4GJ313749; 1GKKVTKD4GJ336805 | 1GKKVTKD4GJ344225 | 1GKKVTKD4GJ336903; 1GKKVTKD4GJ367519

1GKKVTKD4GJ358061 | 1GKKVTKD4GJ320426; 1GKKVTKD4GJ367066 | 1GKKVTKD4GJ382439 | 1GKKVTKD4GJ308633; 1GKKVTKD4GJ341017; 1GKKVTKD4GJ340840 | 1GKKVTKD4GJ356648 | 1GKKVTKD4GJ328249

1GKKVTKD4GJ319888; 1GKKVTKD4GJ317686; 1GKKVTKD4GJ393635 | 1GKKVTKD4GJ365110 | 1GKKVTKD4GJ340241 | 1GKKVTKD4GJ351160; 1GKKVTKD4GJ375345; 1GKKVTKD4GJ317350 | 1GKKVTKD4GJ346539 | 1GKKVTKD4GJ316778

1GKKVTKD4GJ371537 | 1GKKVTKD4GJ356083 | 1GKKVTKD4GJ318921; 1GKKVTKD4GJ319115; 1GKKVTKD4GJ337162; 1GKKVTKD4GJ346556 | 1GKKVTKD4GJ354625 | 1GKKVTKD4GJ308471; 1GKKVTKD4GJ317476; 1GKKVTKD4GJ341308 | 1GKKVTKD4GJ373725 | 1GKKVTKD4GJ379640; 1GKKVTKD4GJ304176; 1GKKVTKD4GJ360618 | 1GKKVTKD4GJ316859

1GKKVTKD4GJ360036 | 1GKKVTKD4GJ349439 | 1GKKVTKD4GJ370100 | 1GKKVTKD4GJ390458 | 1GKKVTKD4GJ394395 | 1GKKVTKD4GJ337937 | 1GKKVTKD4GJ393103

1GKKVTKD4GJ390508 | 1GKKVTKD4GJ375233 | 1GKKVTKD4GJ347190; 1GKKVTKD4GJ370243 | 1GKKVTKD4GJ377709; 1GKKVTKD4GJ338781; 1GKKVTKD4GJ368573; 1GKKVTKD4GJ316537 | 1GKKVTKD4GJ358111 | 1GKKVTKD4GJ339381 | 1GKKVTKD4GJ378441 | 1GKKVTKD4GJ352714 | 1GKKVTKD4GJ378925 | 1GKKVTKD4GJ398480 | 1GKKVTKD4GJ307272 | 1GKKVTKD4GJ328137; 1GKKVTKD4GJ329580; 1GKKVTKD4GJ325982; 1GKKVTKD4GJ347660 | 1GKKVTKD4GJ398088 | 1GKKVTKD4GJ300726 | 1GKKVTKD4GJ342944 | 1GKKVTKD4GJ360585; 1GKKVTKD4GJ326338 | 1GKKVTKD4GJ378195; 1GKKVTKD4GJ315467; 1GKKVTKD4GJ316621 | 1GKKVTKD4GJ345925 | 1GKKVTKD4GJ304646 | 1GKKVTKD4GJ319874; 1GKKVTKD4GJ375930 | 1GKKVTKD4GJ339106 | 1GKKVTKD4GJ369450 | 1GKKVTKD4GJ345763 | 1GKKVTKD4GJ312116 | 1GKKVTKD4GJ383963 | 1GKKVTKD4GJ323147; 1GKKVTKD4GJ374843 | 1GKKVTKD4GJ343348; 1GKKVTKD4GJ389794 | 1GKKVTKD4GJ395840; 1GKKVTKD4GJ376432 | 1GKKVTKD4GJ345567; 1GKKVTKD4GJ398415 | 1GKKVTKD4GJ373630 | 1GKKVTKD4GJ336416 | 1GKKVTKD4GJ335976; 1GKKVTKD4GJ364619 | 1GKKVTKD4GJ353913; 1GKKVTKD4GJ314741 | 1GKKVTKD4GJ300449; 1GKKVTKD4GJ361364 | 1GKKVTKD4GJ397927 | 1GKKVTKD4GJ350767; 1GKKVTKD4GJ337324; 1GKKVTKD4GJ365544 | 1GKKVTKD4GJ326419 | 1GKKVTKD4GJ337579; 1GKKVTKD4GJ398947 | 1GKKVTKD4GJ331717 | 1GKKVTKD4GJ300709 | 1GKKVTKD4GJ382523 | 1GKKVTKD4GJ379184; 1GKKVTKD4GJ343107; 1GKKVTKD4GJ334309

1GKKVTKD4GJ375667 | 1GKKVTKD4GJ336609; 1GKKVTKD4GJ357024 | 1GKKVTKD4GJ361977 | 1GKKVTKD4GJ392128 | 1GKKVTKD4GJ394252 | 1GKKVTKD4GJ373997; 1GKKVTKD4GJ372459 | 1GKKVTKD4GJ359839 | 1GKKVTKD4GJ370971 | 1GKKVTKD4GJ388824 | 1GKKVTKD4GJ375314 | 1GKKVTKD4GJ362997 | 1GKKVTKD4GJ378794 | 1GKKVTKD4GJ356245 | 1GKKVTKD4GJ389858 | 1GKKVTKD4GJ390038 | 1GKKVTKD4GJ398365 | 1GKKVTKD4GJ388970 | 1GKKVTKD4GJ318918 | 1GKKVTKD4GJ333130 | 1GKKVTKD4GJ338604 | 1GKKVTKD4GJ327019 | 1GKKVTKD4GJ313251 | 1GKKVTKD4GJ361140; 1GKKVTKD4GJ394915; 1GKKVTKD4GJ367701; 1GKKVTKD4GJ376883 | 1GKKVTKD4GJ317445 | 1GKKVTKD4GJ366807

1GKKVTKD4GJ343270 | 1GKKVTKD4GJ305506 | 1GKKVTKD4GJ372249; 1GKKVTKD4GJ325061

1GKKVTKD4GJ357766

1GKKVTKD4GJ312228 | 1GKKVTKD4GJ328087 | 1GKKVTKD4GJ327456 | 1GKKVTKD4GJ319096 | 1GKKVTKD4GJ323505 | 1GKKVTKD4GJ301942; 1GKKVTKD4GJ393523 | 1GKKVTKD4GJ398821 | 1GKKVTKD4GJ338456 | 1GKKVTKD4GJ307899; 1GKKVTKD4GJ366712

1GKKVTKD4GJ334391 | 1GKKVTKD4GJ370534; 1GKKVTKD4GJ311824 | 1GKKVTKD4GJ310544 | 1GKKVTKD4GJ342734; 1GKKVTKD4GJ319387; 1GKKVTKD4GJ391559 | 1GKKVTKD4GJ361736; 1GKKVTKD4GJ323360 | 1GKKVTKD4GJ379847 | 1GKKVTKD4GJ347254 | 1GKKVTKD4GJ302105; 1GKKVTKD4GJ383641 | 1GKKVTKD4GJ334052 | 1GKKVTKD4GJ335184 | 1GKKVTKD4GJ362742 | 1GKKVTKD4GJ376172 | 1GKKVTKD4GJ395398 | 1GKKVTKD4GJ392419

1GKKVTKD4GJ324282; 1GKKVTKD4GJ307532 | 1GKKVTKD4GJ355547 | 1GKKVTKD4GJ334424; 1GKKVTKD4GJ388385

1GKKVTKD4GJ363583; 1GKKVTKD4GJ312536 | 1GKKVTKD4GJ338988 | 1GKKVTKD4GJ362109 | 1GKKVTKD4GJ354317

1GKKVTKD4GJ312522 | 1GKKVTKD4GJ383848 | 1GKKVTKD4GJ353846

1GKKVTKD4GJ387625 | 1GKKVTKD4GJ399614 | 1GKKVTKD4GJ383557; 1GKKVTKD4GJ307823 | 1GKKVTKD4GJ365124; 1GKKVTKD4GJ370632 | 1GKKVTKD4GJ396308 | 1GKKVTKD4GJ387317; 1GKKVTKD4GJ351854; 1GKKVTKD4GJ321270 | 1GKKVTKD4GJ325948 | 1GKKVTKD4GJ339185 | 1GKKVTKD4GJ398012 | 1GKKVTKD4GJ345603 | 1GKKVTKD4GJ305845 | 1GKKVTKD4GJ353099 | 1GKKVTKD4GJ320491 | 1GKKVTKD4GJ389052 | 1GKKVTKD4GJ385678 | 1GKKVTKD4GJ377399

1GKKVTKD4GJ349926; 1GKKVTKD4GJ357198 | 1GKKVTKD4GJ324279; 1GKKVTKD4GJ309975; 1GKKVTKD4GJ315016 | 1GKKVTKD4GJ351644 | 1GKKVTKD4GJ354446 | 1GKKVTKD4GJ352986

1GKKVTKD4GJ323004 | 1GKKVTKD4GJ373398 | 1GKKVTKD4GJ357315 | 1GKKVTKD4GJ370663; 1GKKVTKD4GJ329434 | 1GKKVTKD4GJ379573 | 1GKKVTKD4GJ377435 | 1GKKVTKD4GJ385695 | 1GKKVTKD4GJ374468; 1GKKVTKD4GJ336237 | 1GKKVTKD4GJ328879

1GKKVTKD4GJ311550; 1GKKVTKD4GJ324461 | 1GKKVTKD4GJ353734; 1GKKVTKD4GJ372350

1GKKVTKD4GJ395496 | 1GKKVTKD4GJ366998 | 1GKKVTKD4GJ310060

1GKKVTKD4GJ365463 | 1GKKVTKD4GJ394882 | 1GKKVTKD4GJ366385 | 1GKKVTKD4GJ310706 | 1GKKVTKD4GJ359758 | 1GKKVTKD4GJ307188 | 1GKKVTKD4GJ372039

1GKKVTKD4GJ323102; 1GKKVTKD4GJ319468 | 1GKKVTKD4GJ337517 | 1GKKVTKD4GJ324928 | 1GKKVTKD4GJ399323 | 1GKKVTKD4GJ389472; 1GKKVTKD4GJ303559; 1GKKVTKD4GJ318028 | 1GKKVTKD4GJ348274 | 1GKKVTKD4GJ388676 | 1GKKVTKD4GJ322693 | 1GKKVTKD4GJ342913 | 1GKKVTKD4GJ380397 | 1GKKVTKD4GJ374132; 1GKKVTKD4GJ332253; 1GKKVTKD4GJ389181 | 1GKKVTKD4GJ371621 | 1GKKVTKD4GJ344452; 1GKKVTKD4GJ328459 | 1GKKVTKD4GJ305358 | 1GKKVTKD4GJ312147; 1GKKVTKD4GJ315212 | 1GKKVTKD4GJ336223; 1GKKVTKD4GJ387799 | 1GKKVTKD4GJ328591 | 1GKKVTKD4GJ365141; 1GKKVTKD4GJ369996 | 1GKKVTKD4GJ366922 | 1GKKVTKD4GJ321138 | 1GKKVTKD4GJ387804; 1GKKVTKD4GJ300547 | 1GKKVTKD4GJ383820 | 1GKKVTKD4GJ329353; 1GKKVTKD4GJ333354; 1GKKVTKD4GJ361624; 1GKKVTKD4GJ300337; 1GKKVTKD4GJ319955; 1GKKVTKD4GJ393120 | 1GKKVTKD4GJ312827; 1GKKVTKD4GJ392663

1GKKVTKD4GJ390153; 1GKKVTKD4GJ349330 | 1GKKVTKD4GJ357637 | 1GKKVTKD4GJ322001 | 1GKKVTKD4GJ399984; 1GKKVTKD4GJ389357 | 1GKKVTKD4GJ360053; 1GKKVTKD4GJ316487 | 1GKKVTKD4GJ309913; 1GKKVTKD4GJ399774 | 1GKKVTKD4GJ375460 | 1GKKVTKD4GJ307353

1GKKVTKD4GJ361011 | 1GKKVTKD4GJ315341 | 1GKKVTKD4GJ310057 | 1GKKVTKD4GJ307434 | 1GKKVTKD4GJ330597 | 1GKKVTKD4GJ339333

1GKKVTKD4GJ371425 | 1GKKVTKD4GJ383333; 1GKKVTKD4GJ323228; 1GKKVTKD4GJ348291 | 1GKKVTKD4GJ312892; 1GKKVTKD4GJ315257; 1GKKVTKD4GJ340031; 1GKKVTKD4GJ367245

1GKKVTKD4GJ346847; 1GKKVTKD4GJ394669; 1GKKVTKD4GJ335427 | 1GKKVTKD4GJ397412 | 1GKKVTKD4GJ313329; 1GKKVTKD4GJ382604; 1GKKVTKD4GJ365527 | 1GKKVTKD4GJ365351; 1GKKVTKD4GJ306736 | 1GKKVTKD4GJ325481; 1GKKVTKD4GJ339123 | 1GKKVTKD4GJ389987 | 1GKKVTKD4GJ366791 | 1GKKVTKD4GJ355029; 1GKKVTKD4GJ377113 | 1GKKVTKD4GJ327716 | 1GKKVTKD4GJ372820 | 1GKKVTKD4GJ371764 | 1GKKVTKD4GJ336254 | 1GKKVTKD4GJ363910 | 1GKKVTKD4GJ321298; 1GKKVTKD4GJ367679; 1GKKVTKD4GJ337582; 1GKKVTKD4GJ332978 | 1GKKVTKD4GJ384126 | 1GKKVTKD4GJ304307 | 1GKKVTKD4GJ307059 | 1GKKVTKD4GJ377547 | 1GKKVTKD4GJ308986

1GKKVTKD4GJ387852; 1GKKVTKD4GJ300855; 1GKKVTKD4GJ321477 | 1GKKVTKD4GJ317932 | 1GKKVTKD4GJ340370 | 1GKKVTKD4GJ301617; 1GKKVTKD4GJ386295 | 1GKKVTKD4GJ302511 | 1GKKVTKD4GJ369349 | 1GKKVTKD4GJ327148

1GKKVTKD4GJ335038

1GKKVTKD4GJ305084 | 1GKKVTKD4GJ303688; 1GKKVTKD4GJ329370 | 1GKKVTKD4GJ383090 | 1GKKVTKD4GJ300922 | 1GKKVTKD4GJ375524 | 1GKKVTKD4GJ329143; 1GKKVTKD4GJ342393; 1GKKVTKD4GJ364376 | 1GKKVTKD4GJ338828 | 1GKKVTKD4GJ363986 | 1GKKVTKD4GJ392002 | 1GKKVTKD4GJ318868 | 1GKKVTKD4GJ373627 | 1GKKVTKD4GJ394316 | 1GKKVTKD4GJ324699

1GKKVTKD4GJ377824; 1GKKVTKD4GJ326677; 1GKKVTKD4GJ313539

1GKKVTKD4GJ332706 | 1GKKVTKD4GJ351403 | 1GKKVTKD4GJ320734; 1GKKVTKD4GJ380643 | 1GKKVTKD4GJ323889

1GKKVTKD4GJ398219 | 1GKKVTKD4GJ319714; 1GKKVTKD4GJ323214 | 1GKKVTKD4GJ361025 | 1GKKVTKD4GJ372770 | 1GKKVTKD4GJ303836; 1GKKVTKD4GJ383509 | 1GKKVTKD4GJ334133 | 1GKKVTKD4GJ367858; 1GKKVTKD4GJ341955 | 1GKKVTKD4GJ322788

1GKKVTKD4GJ381937 | 1GKKVTKD4GJ308793 | 1GKKVTKD4GJ333547 | 1GKKVTKD4GJ307935 | 1GKKVTKD4GJ319440 | 1GKKVTKD4GJ319342; 1GKKVTKD4GJ381890 | 1GKKVTKD4GJ396986 | 1GKKVTKD4GJ384241; 1GKKVTKD4GJ376981; 1GKKVTKD4GJ382800 | 1GKKVTKD4GJ345388 | 1GKKVTKD4GJ300063 | 1GKKVTKD4GJ326629 | 1GKKVTKD4GJ338957 | 1GKKVTKD4GJ338571 | 1GKKVTKD4GJ318403; 1GKKVTKD4GJ314481 | 1GKKVTKD4GJ374177 | 1GKKVTKD4GJ304226 | 1GKKVTKD4GJ373840

1GKKVTKD4GJ310883; 1GKKVTKD4GJ320118 | 1GKKVTKD4GJ353975 | 1GKKVTKD4GJ301956 | 1GKKVTKD4GJ317722 | 1GKKVTKD4GJ323097; 1GKKVTKD4GJ329224; 1GKKVTKD4GJ304243 | 1GKKVTKD4GJ356987 | 1GKKVTKD4GJ393327 | 1GKKVTKD4GJ385275; 1GKKVTKD4GJ349392; 1GKKVTKD4GJ347285 | 1GKKVTKD4GJ370727; 1GKKVTKD4GJ399841; 1GKKVTKD4GJ389018 | 1GKKVTKD4GJ322872 | 1GKKVTKD4GJ348629 | 1GKKVTKD4GJ356942 | 1GKKVTKD4GJ384191; 1GKKVTKD4GJ327747; 1GKKVTKD4GJ310978

1GKKVTKD4GJ385986 | 1GKKVTKD4GJ352339 | 1GKKVTKD4GJ381114 | 1GKKVTKD4GJ368279 | 1GKKVTKD4GJ365981; 1GKKVTKD4GJ380268; 1GKKVTKD4GJ397099

1GKKVTKD4GJ310429 | 1GKKVTKD4GJ353815 | 1GKKVTKD4GJ318482 | 1GKKVTKD4GJ317042 | 1GKKVTKD4GJ382585 | 1GKKVTKD4GJ311628 | 1GKKVTKD4GJ307417 | 1GKKVTKD4GJ333483 | 1GKKVTKD4GJ327358 | 1GKKVTKD4GJ300404 | 1GKKVTKD4GJ307854 | 1GKKVTKD4GJ354303; 1GKKVTKD4GJ330227 | 1GKKVTKD4GJ357010

1GKKVTKD4GJ328896; 1GKKVTKD4GJ345259

1GKKVTKD4GJ393599; 1GKKVTKD4GJ359520 | 1GKKVTKD4GJ316179 | 1GKKVTKD4GJ342071 | 1GKKVTKD4GJ351739

1GKKVTKD4GJ344807 | 1GKKVTKD4GJ397443 | 1GKKVTKD4GJ300242 | 1GKKVTKD4GJ350493 | 1GKKVTKD4GJ366984; 1GKKVTKD4GJ314934 | 1GKKVTKD4GJ339350 | 1GKKVTKD4GJ330714 | 1GKKVTKD4GJ371926 | 1GKKVTKD4GJ311192 | 1GKKVTKD4GJ399399 | 1GKKVTKD4GJ381677 | 1GKKVTKD4GJ319731; 1GKKVTKD4GJ344421 | 1GKKVTKD4GJ360814; 1GKKVTKD4GJ379959; 1GKKVTKD4GJ304288 | 1GKKVTKD4GJ349182

1GKKVTKD4GJ312813 | 1GKKVTKD4GJ315601 | 1GKKVTKD4GJ359047; 1GKKVTKD4GJ319678 | 1GKKVTKD4GJ369836 | 1GKKVTKD4GJ302265 | 1GKKVTKD4GJ391013 | 1GKKVTKD4GJ375443 | 1GKKVTKD4GJ302072 | 1GKKVTKD4GJ392274 | 1GKKVTKD4GJ374146 | 1GKKVTKD4GJ314982; 1GKKVTKD4GJ364099 | 1GKKVTKD4GJ374826; 1GKKVTKD4GJ361848; 1GKKVTKD4GJ371117 | 1GKKVTKD4GJ363082 | 1GKKVTKD4GJ358612; 1GKKVTKD4GJ311855; 1GKKVTKD4GJ309958 | 1GKKVTKD4GJ361462

1GKKVTKD4GJ399886

1GKKVTKD4GJ361963 | 1GKKVTKD4GJ359565 | 1GKKVTKD4GJ331166 | 1GKKVTKD4GJ387656 | 1GKKVTKD4GJ301391; 1GKKVTKD4GJ356780 | 1GKKVTKD4GJ306669 | 1GKKVTKD4GJ331264; 1GKKVTKD4GJ304890; 1GKKVTKD4GJ332768 | 1GKKVTKD4GJ327800 | 1GKKVTKD4GJ315663 | 1GKKVTKD4GJ347478

1GKKVTKD4GJ335492 | 1GKKVTKD4GJ315291; 1GKKVTKD4GJ328056 | 1GKKVTKD4GJ386085 | 1GKKVTKD4GJ324038; 1GKKVTKD4GJ319745; 1GKKVTKD4GJ379914 | 1GKKVTKD4GJ301195

1GKKVTKD4GJ370985 | 1GKKVTKD4GJ370551 | 1GKKVTKD4GJ396163; 1GKKVTKD4GJ344886 | 1GKKVTKD4GJ355998 | 1GKKVTKD4GJ379895 | 1GKKVTKD4GJ387821 | 1GKKVTKD4GJ358691 | 1GKKVTKD4GJ336433 | 1GKKVTKD4GJ328509; 1GKKVTKD4GJ376317 | 1GKKVTKD4GJ365270; 1GKKVTKD4GJ350039; 1GKKVTKD4GJ385079 | 1GKKVTKD4GJ339378; 1GKKVTKD4GJ376933; 1GKKVTKD4GJ344712; 1GKKVTKD4GJ355872 | 1GKKVTKD4GJ305778 | 1GKKVTKD4GJ382814 | 1GKKVTKD4GJ326226

1GKKVTKD4GJ394574; 1GKKVTKD4GJ379170; 1GKKVTKD4GJ383476; 1GKKVTKD4GJ350476 | 1GKKVTKD4GJ372882; 1GKKVTKD4GJ378407; 1GKKVTKD4GJ328977; 1GKKVTKD4GJ355452

1GKKVTKD4GJ328901 | 1GKKVTKD4GJ364359 | 1GKKVTKD4GJ381873 | 1GKKVTKD4GJ365043; 1GKKVTKD4GJ340868

1GKKVTKD4GJ394820 | 1GKKVTKD4GJ371439; 1GKKVTKD4GJ314349; 1GKKVTKD4GJ349585; 1GKKVTKD4GJ372297 | 1GKKVTKD4GJ313119; 1GKKVTKD4GJ396423 | 1GKKVTKD4GJ301360 | 1GKKVTKD4GJ349909 | 1GKKVTKD4GJ351448 | 1GKKVTKD4GJ351708; 1GKKVTKD4GJ372607 | 1GKKVTKD4GJ316800

1GKKVTKD4GJ358142 | 1GKKVTKD4GJ334567

1GKKVTKD4GJ359615 | 1GKKVTKD4GJ307661

1GKKVTKD4GJ307711; 1GKKVTKD4GJ316344 | 1GKKVTKD4GJ312200; 1GKKVTKD4GJ335878 | 1GKKVTKD4GJ319695 | 1GKKVTKD4GJ384322 | 1GKKVTKD4GJ316456; 1GKKVTKD4GJ306719; 1GKKVTKD4GJ397216; 1GKKVTKD4GJ347819 | 1GKKVTKD4GJ346914; 1GKKVTKD4GJ334908 | 1GKKVTKD4GJ385843 | 1GKKVTKD4GJ347691 | 1GKKVTKD4GJ388726; 1GKKVTKD4GJ385132 | 1GKKVTKD4GJ385146; 1GKKVTKD4GJ346735 | 1GKKVTKD4GJ309443; 1GKKVTKD4GJ365088; 1GKKVTKD4GJ369772 | 1GKKVTKD4GJ309894; 1GKKVTKD4GJ392226 | 1GKKVTKD4GJ332382 | 1GKKVTKD4GJ369478 | 1GKKVTKD4GJ363339; 1GKKVTKD4GJ338912

1GKKVTKD4GJ364992; 1GKKVTKD4GJ333435; 1GKKVTKD4GJ329773 | 1GKKVTKD4GJ343799 | 1GKKVTKD4GJ303237 | 1GKKVTKD4GJ319485; 1GKKVTKD4GJ397104 | 1GKKVTKD4GJ318546

1GKKVTKD4GJ366077

1GKKVTKD4GJ323813 | 1GKKVTKD4GJ393943; 1GKKVTKD4GJ362062; 1GKKVTKD4GJ341227; 1GKKVTKD4GJ342541 | 1GKKVTKD4GJ328414 | 1GKKVTKD4GJ371795 | 1GKKVTKD4GJ335685; 1GKKVTKD4GJ342202 | 1GKKVTKD4GJ388743; 1GKKVTKD4GJ375698 | 1GKKVTKD4GJ393182 | 1GKKVTKD4GJ371652 | 1GKKVTKD4GJ380495 | 1GKKVTKD4GJ307028; 1GKKVTKD4GJ350784

1GKKVTKD4GJ376690 | 1GKKVTKD4GJ300385; 1GKKVTKD4GJ311208; 1GKKVTKD4GJ361820; 1GKKVTKD4GJ382179 | 1GKKVTKD4GJ362613 | 1GKKVTKD4GJ380657 | 1GKKVTKD4GJ318644; 1GKKVTKD4GJ321169 | 1GKKVTKD4GJ325769 | 1GKKVTKD4GJ302279; 1GKKVTKD4GJ347528 | 1GKKVTKD4GJ320247 | 1GKKVTKD4GJ309197; 1GKKVTKD4GJ394588 | 1GKKVTKD4GJ338585; 1GKKVTKD4GJ366578 | 1GKKVTKD4GJ325190 | 1GKKVTKD4GJ376995; 1GKKVTKD4GJ374888

1GKKVTKD4GJ312729; 1GKKVTKD4GJ362885 | 1GKKVTKD4GJ351630; 1GKKVTKD4GJ383672 | 1GKKVTKD4GJ388533

1GKKVTKD4GJ329661 | 1GKKVTKD4GJ395031; 1GKKVTKD4GJ316814 | 1GKKVTKD4GJ350669 | 1GKKVTKD4GJ311600 | 1GKKVTKD4GJ300323 | 1GKKVTKD4GJ373644

1GKKVTKD4GJ327540; 1GKKVTKD4GJ397359; 1GKKVTKD4GJ351188; 1GKKVTKD4GJ351675 | 1GKKVTKD4GJ397894 | 1GKKVTKD4GJ376057 | 1GKKVTKD4GJ305344 | 1GKKVTKD4GJ326646; 1GKKVTKD4GJ331345 | 1GKKVTKD4GJ356505; 1GKKVTKD4GJ345777 | 1GKKVTKD4GJ347027 | 1GKKVTKD4GJ357895 | 1GKKVTKD4GJ320927; 1GKKVTKD4GJ333869 | 1GKKVTKD4GJ368217 | 1GKKVTKD4GJ364586; 1GKKVTKD4GJ338439; 1GKKVTKD4GJ394722; 1GKKVTKD4GJ398673; 1GKKVTKD4GJ331376; 1GKKVTKD4GJ346542; 1GKKVTKD4GJ395904

1GKKVTKD4GJ350607; 1GKKVTKD4GJ353197 | 1GKKVTKD4GJ312326; 1GKKVTKD4GJ311452 | 1GKKVTKD4GJ370775; 1GKKVTKD4GJ379735 | 1GKKVTKD4GJ303917 | 1GKKVTKD4GJ374549; 1GKKVTKD4GJ361333; 1GKKVTKD4GJ334925 | 1GKKVTKD4GJ315307 | 1GKKVTKD4GJ338778; 1GKKVTKD4GJ335525 | 1GKKVTKD4GJ395451 | 1GKKVTKD4GJ393246 | 1GKKVTKD4GJ304999 | 1GKKVTKD4GJ302668; 1GKKVTKD4GJ358027 | 1GKKVTKD4GJ381730 | 1GKKVTKD4GJ365186 | 1GKKVTKD4GJ357704 | 1GKKVTKD4GJ393232; 1GKKVTKD4GJ312990 | 1GKKVTKD4GJ325917

1GKKVTKD4GJ307465 | 1GKKVTKD4GJ386345; 1GKKVTKD4GJ363941 | 1GKKVTKD4GJ356973; 1GKKVTKD4GJ339526; 1GKKVTKD4GJ368976; 1GKKVTKD4GJ306882; 1GKKVTKD4GJ397622 | 1GKKVTKD4GJ326274; 1GKKVTKD4GJ388192; 1GKKVTKD4GJ396552; 1GKKVTKD4GJ360182 | 1GKKVTKD4GJ303335 | 1GKKVTKD4GJ334570 | 1GKKVTKD4GJ377189 | 1GKKVTKD4GJ372462 | 1GKKVTKD4GJ312391 | 1GKKVTKD4GJ322869; 1GKKVTKD4GJ353622 | 1GKKVTKD4GJ310771 | 1GKKVTKD4GJ331927 | 1GKKVTKD4GJ342586 | 1GKKVTKD4GJ386281; 1GKKVTKD4GJ346122

1GKKVTKD4GJ351224; 1GKKVTKD4GJ313623 | 1GKKVTKD4GJ307398; 1GKKVTKD4GJ350560 | 1GKKVTKD4GJ318935 | 1GKKVTKD4GJ366175 | 1GKKVTKD4GJ376222; 1GKKVTKD4GJ305795 | 1GKKVTKD4GJ302024; 1GKKVTKD4GJ378939 | 1GKKVTKD4GJ300919; 1GKKVTKD4GJ364071 | 1GKKVTKD4GJ335668; 1GKKVTKD4GJ362112 | 1GKKVTKD4GJ314772; 1GKKVTKD4GJ346332 | 1GKKVTKD4GJ373188 | 1GKKVTKD4GJ309930 | 1GKKVTKD4GJ360070 | 1GKKVTKD4GJ330017; 1GKKVTKD4GJ381758; 1GKKVTKD4GJ338389 | 1GKKVTKD4GJ314416 | 1GKKVTKD4GJ339686 | 1GKKVTKD4GJ354091 | 1GKKVTKD4GJ328154 | 1GKKVTKD4GJ313833 | 1GKKVTKD4GJ352972 | 1GKKVTKD4GJ330969 | 1GKKVTKD4GJ317624 | 1GKKVTKD4GJ373689 | 1GKKVTKD4GJ386748 | 1GKKVTKD4GJ363244 | 1GKKVTKD4GJ357461; 1GKKVTKD4GJ342054 | 1GKKVTKD4GJ362319; 1GKKVTKD4GJ397863 | 1GKKVTKD4GJ323987; 1GKKVTKD4GJ378665

1GKKVTKD4GJ344905 | 1GKKVTKD4GJ315579 | 1GKKVTKD4GJ314108; 1GKKVTKD4GJ321480; 1GKKVTKD4GJ338392 | 1GKKVTKD4GJ314044 | 1GKKVTKD4GJ384773; 1GKKVTKD4GJ325299 | 1GKKVTKD4GJ381923 | 1GKKVTKD4GJ308759

1GKKVTKD4GJ322371; 1GKKVTKD4GJ308731 | 1GKKVTKD4GJ377743; 1GKKVTKD4GJ324833 | 1GKKVTKD4GJ355189; 1GKKVTKD4GJ361901 | 1GKKVTKD4GJ378262 | 1GKKVTKD4GJ312097; 1GKKVTKD4GJ309345; 1GKKVTKD4GJ308955 | 1GKKVTKD4GJ384112; 1GKKVTKD4GJ356584 | 1GKKVTKD4GJ386166 | 1GKKVTKD4GJ339963 | 1GKKVTKD4GJ350526 | 1GKKVTKD4GJ391531 | 1GKKVTKD4GJ304209; 1GKKVTKD4GJ366516 | 1GKKVTKD4GJ336061 | 1GKKVTKD4GJ378553

1GKKVTKD4GJ314710 | 1GKKVTKD4GJ381551 | 1GKKVTKD4GJ311337

1GKKVTKD4GJ307479 | 1GKKVTKD4GJ312259 | 1GKKVTKD4GJ352745 | 1GKKVTKD4GJ330390; 1GKKVTKD4GJ337436 | 1GKKVTKD4GJ399791; 1GKKVTKD4GJ321379 | 1GKKVTKD4GJ356102; 1GKKVTKD4GJ357220 | 1GKKVTKD4GJ306459; 1GKKVTKD4GJ345424 | 1GKKVTKD4GJ350042

1GKKVTKD4GJ382182; 1GKKVTKD4GJ334861 | 1GKKVTKD4GJ341695 | 1GKKVTKD4GJ346749 | 1GKKVTKD4GJ389844 | 1GKKVTKD4GJ363843; 1GKKVTKD4GJ386474; 1GKKVTKD4GJ377788; 1GKKVTKD4GJ329899 | 1GKKVTKD4GJ354558 | 1GKKVTKD4GJ313055; 1GKKVTKD4GJ359632 | 1GKKVTKD4GJ336514 | 1GKKVTKD4GJ342636

1GKKVTKD4GJ310897 | 1GKKVTKD4GJ303996 | 1GKKVTKD4GJ316120

1GKKVTKD4GJ381811 | 1GKKVTKD4GJ303092

1GKKVTKD4GJ303660 | 1GKKVTKD4GJ326548 | 1GKKVTKD4GJ359470 | 1GKKVTKD4GJ309815 | 1GKKVTKD4GJ366001; 1GKKVTKD4GJ335346; 1GKKVTKD4GJ332933 | 1GKKVTKD4GJ388614 | 1GKKVTKD4GJ382280 | 1GKKVTKD4GJ339025 | 1GKKVTKD4GJ390086; 1GKKVTKD4GJ374731 | 1GKKVTKD4GJ342376 | 1GKKVTKD4GJ329563 | 1GKKVTKD4GJ309491 | 1GKKVTKD4GJ398446; 1GKKVTKD4GJ390699 | 1GKKVTKD4GJ306106 | 1GKKVTKD4GJ306509 | 1GKKVTKD4GJ360957 | 1GKKVTKD4GJ317218 | 1GKKVTKD4GJ368766 | 1GKKVTKD4GJ322029 | 1GKKVTKD4GJ375992

1GKKVTKD4GJ354088 | 1GKKVTKD4GJ393215 | 1GKKVTKD4GJ329207 | 1GKKVTKD4GJ341194; 1GKKVTKD4GJ319647 | 1GKKVTKD4GJ310219; 1GKKVTKD4GJ328381 | 1GKKVTKD4GJ363406 | 1GKKVTKD4GJ347948 | 1GKKVTKD4GJ376611 | 1GKKVTKD4GJ384532; 1GKKVTKD4GJ394767 | 1GKKVTKD4GJ317994; 1GKKVTKD4GJ301116 | 1GKKVTKD4GJ370503; 1GKKVTKD4GJ388175

1GKKVTKD4GJ356603 | 1GKKVTKD4GJ391724 | 1GKKVTKD4GJ308938 | 1GKKVTKD4GJ335475 | 1GKKVTKD4GJ373403; 1GKKVTKD4GJ362059 | 1GKKVTKD4GJ358433

1GKKVTKD4GJ395241 | 1GKKVTKD4GJ389777; 1GKKVTKD4GJ371148; 1GKKVTKD4GJ307949 | 1GKKVTKD4GJ383249 | 1GKKVTKD4GJ379718; 1GKKVTKD4GJ355158; 1GKKVTKD4GJ335248 | 1GKKVTKD4GJ397393 | 1GKKVTKD4GJ381341; 1GKKVTKD4GJ353488; 1GKKVTKD4GJ356147

1GKKVTKD4GJ372218 | 1GKKVTKD4GJ310222 | 1GKKVTKD4GJ309281 | 1GKKVTKD4GJ347433 | 1GKKVTKD4GJ393618; 1GKKVTKD4GJ343673; 1GKKVTKD4GJ398155 | 1GKKVTKD4GJ353071; 1GKKVTKD4GJ326730; 1GKKVTKD4GJ332589; 1GKKVTKD4GJ342166 | 1GKKVTKD4GJ397572 | 1GKKVTKD4GJ330342

1GKKVTKD4GJ322385; 1GKKVTKD4GJ356231 | 1GKKVTKD4GJ368377; 1GKKVTKD4GJ368587; 1GKKVTKD4GJ313816 | 1GKKVTKD4GJ313122 | 1GKKVTKD4GJ332902; 1GKKVTKD4GJ302993 | 1GKKVTKD4GJ351871; 1GKKVTKD4GJ367990

1GKKVTKD4GJ315338 | 1GKKVTKD4GJ348081; 1GKKVTKD4GJ315128; 1GKKVTKD4GJ306607 | 1GKKVTKD4GJ307630 | 1GKKVTKD4GJ364166; 1GKKVTKD4GJ356908 | 1GKKVTKD4GJ379931; 1GKKVTKD4GJ307742; 1GKKVTKD4GJ373823 | 1GKKVTKD4GJ331992 | 1GKKVTKD4GJ328574 | 1GKKVTKD4GJ323052; 1GKKVTKD4GJ316151

1GKKVTKD4GJ343902 | 1GKKVTKD4GJ307143 | 1GKKVTKD4GJ315744; 1GKKVTKD4GJ342040 | 1GKKVTKD4GJ317414 | 1GKKVTKD4GJ381615 | 1GKKVTKD4GJ398401; 1GKKVTKD4GJ361882 | 1GKKVTKD4GJ336531 | 1GKKVTKD4GJ336240; 1GKKVTKD4GJ312763; 1GKKVTKD4GJ397989 | 1GKKVTKD4GJ324248; 1GKKVTKD4GJ301908 | 1GKKVTKD4GJ399547 | 1GKKVTKD4GJ323049

1GKKVTKD4GJ341339 | 1GKKVTKD4GJ324069 | 1GKKVTKD4GJ387897; 1GKKVTKD4GJ362790; 1GKKVTKD4GJ352678; 1GKKVTKD4GJ393277; 1GKKVTKD4GJ363440; 1GKKVTKD4GJ383171 | 1GKKVTKD4GJ326937 | 1GKKVTKD4GJ307563 | 1GKKVTKD4GJ367312 | 1GKKVTKD4GJ316148; 1GKKVTKD4GJ344256; 1GKKVTKD4GJ315596 | 1GKKVTKD4GJ335752

1GKKVTKD4GJ357606 | 1GKKVTKD4GJ337565 | 1GKKVTKD4GJ350185; 1GKKVTKD4GJ309927

1GKKVTKD4GJ336593; 1GKKVTKD4GJ340756; 1GKKVTKD4GJ360649 | 1GKKVTKD4GJ312178 | 1GKKVTKD4GJ323021; 1GKKVTKD4GJ364720 | 1GKKVTKD4GJ393098 | 1GKKVTKD4GJ351370; 1GKKVTKD4GJ330647; 1GKKVTKD4GJ365849 | 1GKKVTKD4GJ344659; 1GKKVTKD4GJ372560 | 1GKKVTKD4GJ308762; 1GKKVTKD4GJ383607; 1GKKVTKD4GJ361249 | 1GKKVTKD4GJ350428; 1GKKVTKD4GJ357217; 1GKKVTKD4GJ352177; 1GKKVTKD4GJ327439 | 1GKKVTKD4GJ324380 | 1GKKVTKD4GJ393344

1GKKVTKD4GJ375720 | 1GKKVTKD4GJ363938 | 1GKKVTKD4GJ374406; 1GKKVTKD4GJ368511; 1GKKVTKD4GJ338411 | 1GKKVTKD4GJ343365 | 1GKKVTKD4GJ360795 | 1GKKVTKD4GJ368914 | 1GKKVTKD4GJ340496 | 1GKKVTKD4GJ330471; 1GKKVTKD4GJ316389; 1GKKVTKD4GJ342801 | 1GKKVTKD4GJ333256 | 1GKKVTKD4GJ364149 | 1GKKVTKD4GJ303609 | 1GKKVTKD4GJ310365 | 1GKKVTKD4GJ381355; 1GKKVTKD4GJ393649; 1GKKVTKD4GJ392808; 1GKKVTKD4GJ389780; 1GKKVTKD4GJ316215 | 1GKKVTKD4GJ319597 | 1GKKVTKD4GJ370453; 1GKKVTKD4GJ322791 | 1GKKVTKD4GJ359940; 1GKKVTKD4GJ315081 | 1GKKVTKD4GJ316196 | 1GKKVTKD4GJ328008

1GKKVTKD4GJ329708; 1GKKVTKD4GJ361235 | 1GKKVTKD4GJ370257 | 1GKKVTKD4GJ302346; 1GKKVTKD4GJ385082 | 1GKKVTKD4GJ345083; 1GKKVTKD4GJ355533; 1GKKVTKD4GJ394848; 1GKKVTKD4GJ363308; 1GKKVTKD4GJ327215

1GKKVTKD4GJ334200 | 1GKKVTKD4GJ343057 | 1GKKVTKD4GJ306588 | 1GKKVTKD4GJ308941 | 1GKKVTKD4GJ317901 | 1GKKVTKD4GJ351837; 1GKKVTKD4GJ390217; 1GKKVTKD4GJ360991 | 1GKKVTKD4GJ346606; 1GKKVTKD4GJ301097 | 1GKKVTKD4GJ354561; 1GKKVTKD4GJ316764 | 1GKKVTKD4GJ390539; 1GKKVTKD4GJ353247; 1GKKVTKD4GJ398513 | 1GKKVTKD4GJ310916; 1GKKVTKD4GJ379444; 1GKKVTKD4GJ338683 | 1GKKVTKD4GJ316893; 1GKKVTKD4GJ315632 | 1GKKVTKD4GJ318952

1GKKVTKD4GJ301780 | 1GKKVTKD4GJ397829

1GKKVTKD4GJ325559 | 1GKKVTKD4GJ372932 | 1GKKVTKD4GJ325805; 1GKKVTKD4GJ378696 | 1GKKVTKD4GJ349831 | 1GKKVTKD4GJ341244 | 1GKKVTKD4GJ347657; 1GKKVTKD4GJ319129 | 1GKKVTKD4GJ352776 | 1GKKVTKD4GJ392033 | 1GKKVTKD4GJ358707; 1GKKVTKD4GJ305523 | 1GKKVTKD4GJ371120; 1GKKVTKD4GJ388967 | 1GKKVTKD4GJ369576 | 1GKKVTKD4GJ396633; 1GKKVTKD4GJ393456 | 1GKKVTKD4GJ331622; 1GKKVTKD4GJ362286 | 1GKKVTKD4GJ359808

1GKKVTKD4GJ395045; 1GKKVTKD4GJ342572; 1GKKVTKD4GJ399130; 1GKKVTKD4GJ339347; 1GKKVTKD4GJ362840 | 1GKKVTKD4GJ374275; 1GKKVTKD4GJ301049; 1GKKVTKD4GJ372588; 1GKKVTKD4GJ387706 | 1GKKVTKD4GJ387110 | 1GKKVTKD4GJ351997 | 1GKKVTKD4GJ381629; 1GKKVTKD4GJ301889 | 1GKKVTKD4GJ396700; 1GKKVTKD4GJ387284 | 1GKKVTKD4GJ350008; 1GKKVTKD4GJ310138; 1GKKVTKD4GJ363955 | 1GKKVTKD4GJ366404 | 1GKKVTKD4GJ382327 | 1GKKVTKD4GJ303111; 1GKKVTKD4GJ377175; 1GKKVTKD4GJ306025 | 1GKKVTKD4GJ337985 | 1GKKVTKD4GJ319633 | 1GKKVTKD4GJ330289; 1GKKVTKD4GJ391965; 1GKKVTKD4GJ312066; 1GKKVTKD4GJ371330 | 1GKKVTKD4GJ338974; 1GKKVTKD4GJ356813 | 1GKKVTKD4GJ345018; 1GKKVTKD4GJ314027

1GKKVTKD4GJ394199 | 1GKKVTKD4GJ314240 | 1GKKVTKD4GJ396096 | 1GKKVTKD4GJ378603; 1GKKVTKD4GJ382781; 1GKKVTKD4GJ355919; 1GKKVTKD4GJ371778

1GKKVTKD4GJ320457; 1GKKVTKD4GJ309216 | 1GKKVTKD4GJ397250; 1GKKVTKD4GJ308681; 1GKKVTKD4GJ380559 | 1GKKVTKD4GJ336030 | 1GKKVTKD4GJ334844 | 1GKKVTKD4GJ347822; 1GKKVTKD4GJ382375; 1GKKVTKD4GJ308082 | 1GKKVTKD4GJ324637 | 1GKKVTKD4GJ367195 | 1GKKVTKD4GJ399726 | 1GKKVTKD4GJ314156; 1GKKVTKD4GJ368959; 1GKKVTKD4GJ362739 | 1GKKVTKD4GJ386197; 1GKKVTKD4GJ307322

1GKKVTKD4GJ358643; 1GKKVTKD4GJ304372 | 1GKKVTKD4GJ384000 | 1GKKVTKD4GJ375278 | 1GKKVTKD4GJ321091 | 1GKKVTKD4GJ399211 | 1GKKVTKD4GJ349246 | 1GKKVTKD4GJ395966; 1GKKVTKD4GJ351143

1GKKVTKD4GJ379153 | 1GKKVTKD4GJ336013; 1GKKVTKD4GJ348419 | 1GKKVTKD4GJ304131; 1GKKVTKD4GJ340286 | 1GKKVTKD4GJ364068 | 1GKKVTKD4GJ385552 | 1GKKVTKD4GJ391982 | 1GKKVTKD4GJ358206; 1GKKVTKD4GJ379833; 1GKKVTKD4GJ328638 | 1GKKVTKD4GJ317073; 1GKKVTKD4GJ301293; 1GKKVTKD4GJ302976 | 1GKKVTKD4GJ394249 | 1GKKVTKD4GJ306042 | 1GKKVTKD4GJ351823 | 1GKKVTKD4GJ325013; 1GKKVTKD4GJ323231

1GKKVTKD4GJ331670; 1GKKVTKD4GJ324475; 1GKKVTKD4GJ318398 | 1GKKVTKD4GJ310169; 1GKKVTKD4GJ317333 | 1GKKVTKD4GJ340384; 1GKKVTKD4GJ313041 | 1GKKVTKD4GJ300600; 1GKKVTKD4GJ350591 | 1GKKVTKD4GJ319003 | 1GKKVTKD4GJ329630; 1GKKVTKD4GJ365821 | 1GKKVTKD4GJ335654; 1GKKVTKD4GJ321009; 1GKKVTKD4GJ345987 | 1GKKVTKD4GJ375510 | 1GKKVTKD4GJ395000 | 1GKKVTKD4GJ319521 | 1GKKVTKD4GJ353023; 1GKKVTKD4GJ399418 | 1GKKVTKD4GJ351885

1GKKVTKD4GJ390735; 1GKKVTKD4GJ342460 | 1GKKVTKD4GJ384661; 1GKKVTKD4GJ316439 | 1GKKVTKD4GJ329871; 1GKKVTKD4GJ348128; 1GKKVTKD4GJ311340; 1GKKVTKD4GJ353572 | 1GKKVTKD4GJ396437; 1GKKVTKD4GJ346394 | 1GKKVTKD4GJ347903 | 1GKKVTKD4GJ325738 | 1GKKVTKD4GJ325514 | 1GKKVTKD4GJ370355; 1GKKVTKD4GJ357184 | 1GKKVTKD4GJ397880; 1GKKVTKD4GJ363101 | 1GKKVTKD4GJ318515 | 1GKKVTKD4GJ357864 | 1GKKVTKD4GJ387690 | 1GKKVTKD4GJ336027 | 1GKKVTKD4GJ333192

1GKKVTKD4GJ318711; 1GKKVTKD4GJ311502 | 1GKKVTKD4GJ336772 | 1GKKVTKD4GJ378780 | 1GKKVTKD4GJ387138 | 1GKKVTKD4GJ332690; 1GKKVTKD4GJ376026; 1GKKVTKD4GJ338179

1GKKVTKD4GJ359131 | 1GKKVTKD4GJ392520; 1GKKVTKD4GJ374874; 1GKKVTKD4GJ360344 | 1GKKVTKD4GJ381470 | 1GKKVTKD4GJ366774; 1GKKVTKD4GJ335556 | 1GKKVTKD4GJ329532

1GKKVTKD4GJ315193 | 1GKKVTKD4GJ369741 | 1GKKVTKD4GJ362465 | 1GKKVTKD4GJ366645; 1GKKVTKD4GJ396826 | 1GKKVTKD4GJ368590; 1GKKVTKD4GJ359114; 1GKKVTKD4GJ332401; 1GKKVTKD4GJ329238

1GKKVTKD4GJ312388 | 1GKKVTKD4GJ337064; 1GKKVTKD4GJ325819 | 1GKKVTKD4GJ340398; 1GKKVTKD4GJ308843; 1GKKVTKD4GJ379038; 1GKKVTKD4GJ370680 | 1GKKVTKD4GJ367178 | 1GKKVTKD4GJ302699; 1GKKVTKD4GJ353927; 1GKKVTKD4GJ312746 | 1GKKVTKD4GJ318949; 1GKKVTKD4GJ385406 | 1GKKVTKD4GJ318188 | 1GKKVTKD4GJ383493 | 1GKKVTKD4GJ309863 | 1GKKVTKD4GJ311239; 1GKKVTKD4GJ360277 | 1GKKVTKD4GJ321463 | 1GKKVTKD4GJ364829

1GKKVTKD4GJ314965; 1GKKVTKD4GJ307305 | 1GKKVTKD4GJ397734 | 1GKKVTKD4GJ359775; 1GKKVTKD4GJ306980 | 1GKKVTKD4GJ344063; 1GKKVTKD4GJ381579; 1GKKVTKD4GJ380500 | 1GKKVTKD4GJ389097; 1GKKVTKD4GJ303822; 1GKKVTKD4GJ396485 | 1GKKVTKD4GJ388709; 1GKKVTKD4GJ300371 | 1GKKVTKD4GJ380027; 1GKKVTKD4GJ325058 | 1GKKVTKD4GJ315730 | 1GKKVTKD4GJ308275; 1GKKVTKD4GJ347139 | 1GKKVTKD4GJ321303 | 1GKKVTKD4GJ338635 | 1GKKVTKD4GJ360764 | 1GKKVTKD4GJ399242 | 1GKKVTKD4GJ360005 | 1GKKVTKD4GJ375149 | 1GKKVTKD4GJ347643 | 1GKKVTKD4GJ344368; 1GKKVTKD4GJ349215 | 1GKKVTKD4GJ392386

1GKKVTKD4GJ394493 | 1GKKVTKD4GJ384630 | 1GKKVTKD4GJ305313; 1GKKVTKD4GJ388323 | 1GKKVTKD4GJ367181 | 1GKKVTKD4GJ328963 | 1GKKVTKD4GJ321768; 1GKKVTKD4GJ341101 | 1GKKVTKD4GJ303495; 1GKKVTKD4GJ368380 | 1GKKVTKD4GJ326095 | 1GKKVTKD4GJ376043

1GKKVTKD4GJ330129 | 1GKKVTKD4GJ338425; 1GKKVTKD4GJ366502; 1GKKVTKD4GJ300970 | 1GKKVTKD4GJ324685 | 1GKKVTKD4GJ390184; 1GKKVTKD4GJ392162

1GKKVTKD4GJ356066 | 1GKKVTKD4GJ356469 | 1GKKVTKD4GJ382831 | 1GKKVTKD4GJ381257 | 1GKKVTKD4GJ355046 | 1GKKVTKD4GJ337887 | 1GKKVTKD4GJ383185 | 1GKKVTKD4GJ363891

1GKKVTKD4GJ388256 | 1GKKVTKD4GJ304257 | 1GKKVTKD4GJ358173 | 1GKKVTKD4GJ382506 | 1GKKVTKD4GJ342961 | 1GKKVTKD4GJ315985 | 1GKKVTKD4GJ377564 | 1GKKVTKD4GJ325318; 1GKKVTKD4GJ379072 | 1GKKVTKD4GJ387768 | 1GKKVTKD4GJ395594 | 1GKKVTKD4GJ353183; 1GKKVTKD4GJ355628; 1GKKVTKD4GJ360487 | 1GKKVTKD4GJ386376 | 1GKKVTKD4GJ329983 | 1GKKVTKD4GJ387057 | 1GKKVTKD4GJ328297; 1GKKVTKD4GJ347853

1GKKVTKD4GJ335055 | 1GKKVTKD4GJ319048 | 1GKKVTKD4GJ333211 | 1GKKVTKD4GJ330888 | 1GKKVTKD4GJ300872 | 1GKKVTKD4GJ352048 | 1GKKVTKD4GJ393604 | 1GKKVTKD4GJ384479 | 1GKKVTKD4GJ350509 | 1GKKVTKD4GJ352695 | 1GKKVTKD4GJ363020 | 1GKKVTKD4GJ367228 | 1GKKVTKD4GJ384725 | 1GKKVTKD4GJ326484 | 1GKKVTKD4GJ395711; 1GKKVTKD4GJ385471 | 1GKKVTKD4GJ374471; 1GKKVTKD4GJ346007; 1GKKVTKD4GJ367326 | 1GKKVTKD4GJ376298 | 1GKKVTKD4GJ355807 | 1GKKVTKD4GJ390492; 1GKKVTKD4GJ370498 | 1GKKVTKD4GJ376107 | 1GKKVTKD4GJ399175 | 1GKKVTKD4GJ374115 | 1GKKVTKD4GJ332074 | 1GKKVTKD4GJ335489 | 1GKKVTKD4GJ386023 | 1GKKVTKD4GJ358089 | 1GKKVTKD4GJ339154 | 1GKKVTKD4GJ336948 | 1GKKVTKD4GJ369948 | 1GKKVTKD4GJ321849 | 1GKKVTKD4GJ359100 | 1GKKVTKD4GJ327120 | 1GKKVTKD4GJ366371; 1GKKVTKD4GJ349795 | 1GKKVTKD4GJ372445 | 1GKKVTKD4GJ334892; 1GKKVTKD4GJ314318; 1GKKVTKD4GJ397233; 1GKKVTKD4GJ322967

1GKKVTKD4GJ322161 | 1GKKVTKD4GJ360604; 1GKKVTKD4GJ344631 | 1GKKVTKD4GJ396566; 1GKKVTKD4GJ358657 | 1GKKVTKD4GJ393019 | 1GKKVTKD4GJ349084 | 1GKKVTKD4GJ357525; 1GKKVTKD4GJ343995; 1GKKVTKD4GJ340806; 1GKKVTKD4GJ398222 | 1GKKVTKD4GJ350283 | 1GKKVTKD4GJ375507; 1GKKVTKD4GJ341504 | 1GKKVTKD4GJ311483; 1GKKVTKD4GJ312309

1GKKVTKD4GJ348369; 1GKKVTKD4GJ317106; 1GKKVTKD4GJ367309 | 1GKKVTKD4GJ371084; 1GKKVTKD4GJ312780

1GKKVTKD4GJ342118; 1GKKVTKD4GJ340871 | 1GKKVTKD4GJ308969

1GKKVTKD4GJ369433 | 1GKKVTKD4GJ340000; 1GKKVTKD4GJ320863 | 1GKKVTKD4GJ384952 | 1GKKVTKD4GJ357654 | 1GKKVTKD4GJ335704; 1GKKVTKD4GJ378892; 1GKKVTKD4GJ382912 | 1GKKVTKD4GJ345620; 1GKKVTKD4GJ395112

1GKKVTKD4GJ359288; 1GKKVTKD4GJ322807 | 1GKKVTKD4GJ306638 | 1GKKVTKD4GJ342314; 1GKKVTKD4GJ389696 | 1GKKVTKD4GJ314738; 1GKKVTKD4GJ375989 | 1GKKVTKD4GJ389889 | 1GKKVTKD4GJ325867 | 1GKKVTKD4GJ368086 | 1GKKVTKD4GJ376513 | 1GKKVTKD4GJ373059 | 1GKKVTKD4GJ313637 | 1GKKVTKD4GJ337338 | 1GKKVTKD4GJ309202; 1GKKVTKD4GJ351725; 1GKKVTKD4GJ359159 | 1GKKVTKD4GJ319860; 1GKKVTKD4GJ378326 | 1GKKVTKD4GJ305294 | 1GKKVTKD4GJ339946; 1GKKVTKD4GJ334536 | 1GKKVTKD4GJ379122 | 1GKKVTKD4GJ384109 | 1GKKVTKD4GJ399340; 1GKKVTKD4GJ362725

1GKKVTKD4GJ372705 | 1GKKVTKD4GJ301441 | 1GKKVTKD4GJ368847 | 1GKKVTKD4GJ356858; 1GKKVTKD4GJ398348 | 1GKKVTKD4GJ310236 | 1GKKVTKD4GJ350686; 1GKKVTKD4GJ382067 | 1GKKVTKD4GJ382389 | 1GKKVTKD4GJ375457 | 1GKKVTKD4GJ387463 | 1GKKVTKD4GJ327487 | 1GKKVTKD4GJ378715 | 1GKKVTKD4GJ365091 | 1GKKVTKD4GJ304923 | 1GKKVTKD4GJ390749; 1GKKVTKD4GJ398916 | 1GKKVTKD4GJ321382

1GKKVTKD4GJ336481; 1GKKVTKD4GJ377273; 1GKKVTKD4GJ335203; 1GKKVTKD4GJ378617 | 1GKKVTKD4GJ316294 | 1GKKVTKD4GJ343320 | 1GKKVTKD4GJ398706 | 1GKKVTKD4GJ396969; 1GKKVTKD4GJ313086; 1GKKVTKD4GJ391626 | 1GKKVTKD4GJ332186 | 1GKKVTKD4GJ336822 | 1GKKVTKD4GJ377578; 1GKKVTKD4GJ373269; 1GKKVTKD4GJ383414; 1GKKVTKD4GJ331328; 1GKKVTKD4GJ389634 | 1GKKVTKD4GJ367391; 1GKKVTKD4GJ324962 | 1GKKVTKD4GJ346086 | 1GKKVTKD4GJ333614 | 1GKKVTKD4GJ314187; 1GKKVTKD4GJ322936 | 1GKKVTKD4GJ338652

1GKKVTKD4GJ327652; 1GKKVTKD4GJ378293 | 1GKKVTKD4GJ391027 | 1GKKVTKD4GJ317381 | 1GKKVTKD4GJ348453 | 1GKKVTKD4GJ327537 | 1GKKVTKD4GJ363860 | 1GKKVTKD4GJ379220; 1GKKVTKD4GJ320930 | 1GKKVTKD4GJ303240 | 1GKKVTKD4GJ365172

1GKKVTKD4GJ368704 | 1GKKVTKD4GJ388340 | 1GKKVTKD4GJ375054; 1GKKVTKD4GJ348050 | 1GKKVTKD4GJ349098; 1GKKVTKD4GJ302802; 1GKKVTKD4GJ365575; 1GKKVTKD4GJ375796 | 1GKKVTKD4GJ308325 | 1GKKVTKD4GJ347349 | 1GKKVTKD4GJ374857 | 1GKKVTKD4GJ347769 | 1GKKVTKD4GJ396860 | 1GKKVTKD4GJ362529; 1GKKVTKD4GJ345553; 1GKKVTKD4GJ380951 | 1GKKVTKD4GJ347545; 1GKKVTKD4GJ327442; 1GKKVTKD4GJ356195 | 1GKKVTKD4GJ349358 | 1GKKVTKD4GJ347450; 1GKKVTKD4GJ388337 | 1GKKVTKD4GJ323441; 1GKKVTKD4GJ388600 | 1GKKVTKD4GJ381100; 1GKKVTKD4GJ380030 | 1GKKVTKD4GJ349781

1GKKVTKD4GJ350624; 1GKKVTKD4GJ378083

1GKKVTKD4GJ380383 | 1GKKVTKD4GJ330972 | 1GKKVTKD4GJ342555 | 1GKKVTKD4GJ306753; 1GKKVTKD4GJ323486; 1GKKVTKD4GJ349456 | 1GKKVTKD4GJ347996 | 1GKKVTKD4GJ392985; 1GKKVTKD4GJ370906; 1GKKVTKD4GJ327845; 1GKKVTKD4GJ375815 | 1GKKVTKD4GJ373305

1GKKVTKD4GJ301715; 1GKKVTKD4GJ311838 | 1GKKVTKD4GJ372929 | 1GKKVTKD4GJ321771 | 1GKKVTKD4GJ335573 | 1GKKVTKD4GJ338005

1GKKVTKD4GJ350543; 1GKKVTKD4GJ335086; 1GKKVTKD4GJ368220 | 1GKKVTKD4GJ312195 | 1GKKVTKD4GJ376446 | 1GKKVTKD4GJ354026; 1GKKVTKD4GJ356018; 1GKKVTKD4GJ313850 | 1GKKVTKD4GJ385597; 1GKKVTKD4GJ300144 | 1GKKVTKD4GJ356200 | 1GKKVTKD4GJ394946 | 1GKKVTKD4GJ351014 | 1GKKVTKD4GJ385521

1GKKVTKD4GJ344144 | 1GKKVTKD4GJ350865 | 1GKKVTKD4GJ380061; 1GKKVTKD4GJ310026 | 1GKKVTKD4GJ301214; 1GKKVTKD4GJ331801 | 1GKKVTKD4GJ309166; 1GKKVTKD4GJ381386 | 1GKKVTKD4GJ322290; 1GKKVTKD4GJ346864

1GKKVTKD4GJ384269 | 1GKKVTKD4GJ366905

1GKKVTKD4GJ304033 | 1GKKVTKD4GJ315923 | 1GKKVTKD4GJ302492 | 1GKKVTKD4GJ393439; 1GKKVTKD4GJ397345; 1GKKVTKD4GJ377791 | 1GKKVTKD4GJ383588; 1GKKVTKD4GJ331085; 1GKKVTKD4GJ398253 | 1GKKVTKD4GJ342233

1GKKVTKD4GJ366239; 1GKKVTKD4GJ361803 | 1GKKVTKD4GJ317462 | 1GKKVTKD4GJ352809; 1GKKVTKD4GJ356715; 1GKKVTKD4GJ371683 | 1GKKVTKD4GJ358576; 1GKKVTKD4GJ339641; 1GKKVTKD4GJ348114; 1GKKVTKD4GJ310530

1GKKVTKD4GJ335010 | 1GKKVTKD4GJ339994 | 1GKKVTKD4GJ391951; 1GKKVTKD4GJ321785; 1GKKVTKD4GJ342751; 1GKKVTKD4GJ341048; 1GKKVTKD4GJ339865 | 1GKKVTKD4GJ377516 | 1GKKVTKD4GJ325674 | 1GKKVTKD4GJ345679 | 1GKKVTKD4GJ390847 | 1GKKVTKD4GJ330051 | 1GKKVTKD4GJ334651; 1GKKVTKD4GJ355600; 1GKKVTKD4GJ371229 | 1GKKVTKD4GJ320331; 1GKKVTKD4GJ331894 | 1GKKVTKD4GJ331832; 1GKKVTKD4GJ362546 | 1GKKVTKD4GJ310964 | 1GKKVTKD4GJ333628; 1GKKVTKD4GJ379041 | 1GKKVTKD4GJ344578 | 1GKKVTKD4GJ310818 | 1GKKVTKD4GJ320524

1GKKVTKD4GJ389973 | 1GKKVTKD4GJ375359 | 1GKKVTKD4GJ322726 | 1GKKVTKD4GJ307966

1GKKVTKD4GJ360781 | 1GKKVTKD4GJ347206; 1GKKVTKD4GJ392467 | 1GKKVTKD4GJ376544 | 1GKKVTKD4GJ328980 | 1GKKVTKD4GJ313217 | 1GKKVTKD4GJ304971 | 1GKKVTKD4GJ330468 | 1GKKVTKD4GJ366970; 1GKKVTKD4GJ310835 | 1GKKVTKD4GJ342197 | 1GKKVTKD4GJ324668; 1GKKVTKD4GJ381002 | 1GKKVTKD4GJ361316 | 1GKKVTKD4GJ395420; 1GKKVTKD4GJ340546; 1GKKVTKD4GJ330003 | 1GKKVTKD4GJ389438; 1GKKVTKD4GJ381050 | 1GKKVTKD4GJ319325; 1GKKVTKD4GJ309667 | 1GKKVTKD4GJ353961 | 1GKKVTKD4GJ312617 | 1GKKVTKD4GJ310088

1GKKVTKD4GJ301634; 1GKKVTKD4GJ326341; 1GKKVTKD4GJ393117 | 1GKKVTKD4GJ309703; 1GKKVTKD4GJ332818; 1GKKVTKD4GJ395482 | 1GKKVTKD4GJ302878 | 1GKKVTKD4GJ386135 | 1GKKVTKD4GJ351191; 1GKKVTKD4GJ384806 | 1GKKVTKD4GJ351157 | 1GKKVTKD4GJ311421 | 1GKKVTKD4GJ394753; 1GKKVTKD4GJ373935

1GKKVTKD4GJ368539 | 1GKKVTKD4GJ354754 | 1GKKVTKD4GJ387835 | 1GKKVTKD4GJ376060; 1GKKVTKD4GJ367438 | 1GKKVTKD4GJ322287 | 1GKKVTKD4GJ376236 | 1GKKVTKD4GJ331586 | 1GKKVTKD4GJ346833 | 1GKKVTKD4GJ374597 | 1GKKVTKD4GJ302945 | 1GKKVTKD4GJ300564 | 1GKKVTKD4GJ348906; 1GKKVTKD4GJ386717; 1GKKVTKD4GJ315534 | 1GKKVTKD4GJ399645 | 1GKKVTKD4GJ341647; 1GKKVTKD4GJ330955; 1GKKVTKD4GJ300693 | 1GKKVTKD4GJ359517 | 1GKKVTKD4GJ351336; 1GKKVTKD4GJ390301; 1GKKVTKD4GJ396664 | 1GKKVTKD4GJ303612; 1GKKVTKD4GJ380352 | 1GKKVTKD4GJ388306; 1GKKVTKD4GJ359386 | 1GKKVTKD4GJ330132; 1GKKVTKD4GJ305490 | 1GKKVTKD4GJ394350 | 1GKKVTKD4GJ372347 | 1GKKVTKD4GJ380870; 1GKKVTKD4GJ309586 | 1GKKVTKD4GJ327425

1GKKVTKD4GJ351093 | 1GKKVTKD4GJ383817 | 1GKKVTKD4GJ347092 | 1GKKVTKD4GJ366418 | 1GKKVTKD4GJ372817; 1GKKVTKD4GJ300533; 1GKKVTKD4GJ356374; 1GKKVTKD4GJ372154 | 1GKKVTKD4GJ334231 | 1GKKVTKD4GJ373949 | 1GKKVTKD4GJ341261; 1GKKVTKD4GJ387561

1GKKVTKD4GJ327344 | 1GKKVTKD4GJ357444 | 1GKKVTKD4GJ311113; 1GKKVTKD4GJ352891

1GKKVTKD4GJ379329 | 1GKKVTKD4GJ360683 | 1GKKVTKD4GJ322208; 1GKKVTKD4GJ380304 | 1GKKVTKD4GJ301925 | 1GKKVTKD4GJ335895 | 1GKKVTKD4GJ302735 | 1GKKVTKD4GJ393070 | 1GKKVTKD4GJ384563 | 1GKKVTKD4GJ318854; 1GKKVTKD4GJ313895 | 1GKKVTKD4GJ349280 | 1GKKVTKD4GJ326078 | 1GKKVTKD4GJ303285 | 1GKKVTKD4GJ330339 | 1GKKVTKD4GJ311807 | 1GKKVTKD4GJ308261 | 1GKKVTKD4GJ318689 | 1GKKVTKD4GJ368895 | 1GKKVTKD4GJ305800; 1GKKVTKD4GJ338943; 1GKKVTKD4GJ305960 | 1GKKVTKD4GJ365964 | 1GKKVTKD4GJ389231 | 1GKKVTKD4GJ323293; 1GKKVTKD4GJ357959; 1GKKVTKD4GJ301357 | 1GKKVTKD4GJ346895 | 1GKKVTKD4GJ339560; 1GKKVTKD4GJ342331; 1GKKVTKD4GJ344015

1GKKVTKD4GJ396129; 1GKKVTKD4GJ335590; 1GKKVTKD4GJ393330

1GKKVTKD4GJ373756 | 1GKKVTKD4GJ332544; 1GKKVTKD4GJ358982 | 1GKKVTKD4GJ331782 | 1GKKVTKD4GJ384255 | 1GKKVTKD4GJ351756 | 1GKKVTKD4GJ342796; 1GKKVTKD4GJ391478 | 1GKKVTKD4GJ339445 | 1GKKVTKD4GJ386362 | 1GKKVTKD4GJ380769; 1GKKVTKD4GJ368427 | 1GKKVTKD4GJ324153 | 1GKKVTKD4GJ375880 | 1GKKVTKD4GJ385115 | 1GKKVTKD4GJ317865 | 1GKKVTKD4GJ357007 | 1GKKVTKD4GJ327361 | 1GKKVTKD4GJ360165 | 1GKKVTKD4GJ367553 | 1GKKVTKD4GJ320281 | 1GKKVTKD4GJ373353 | 1GKKVTKD4GJ334598

1GKKVTKD4GJ365754 | 1GKKVTKD4GJ320913; 1GKKVTKD4GJ378357

1GKKVTKD4GJ336299 | 1GKKVTKD4GJ350123 | 1GKKVTKD4GJ397748; 1GKKVTKD4GJ341020; 1GKKVTKD4GJ384871 | 1GKKVTKD4GJ357069; 1GKKVTKD4GJ386569 | 1GKKVTKD4GJ312343

1GKKVTKD4GJ380335 | 1GKKVTKD4GJ382554 | 1GKKVTKD4GJ392632; 1GKKVTKD4GJ387933; 1GKKVTKD4GJ355340; 1GKKVTKD4GJ331278 | 1GKKVTKD4GJ373062; 1GKKVTKD4GJ338246; 1GKKVTKD4GJ315498; 1GKKVTKD4GJ313489 | 1GKKVTKD4GJ392291 | 1GKKVTKD4GJ373921 | 1GKKVTKD4GJ349408 | 1GKKVTKD4GJ340403 | 1GKKVTKD4GJ373451; 1GKKVTKD4GJ301519 | 1GKKVTKD4GJ367536; 1GKKVTKD4GJ323942; 1GKKVTKD4GJ313914; 1GKKVTKD4GJ370162; 1GKKVTKD4GJ399600 | 1GKKVTKD4GJ307806 | 1GKKVTKD4GJ339719 | 1GKKVTKD4GJ320782; 1GKKVTKD4GJ377421 | 1GKKVTKD4GJ305327; 1GKKVTKD4GJ380819 | 1GKKVTKD4GJ340434 | 1GKKVTKD4GJ345276 | 1GKKVTKD4GJ375362 | 1GKKVTKD4GJ387589 | 1GKKVTKD4GJ336660 | 1GKKVTKD4GJ358531 | 1GKKVTKD4GJ333600 | 1GKKVTKD4GJ397149; 1GKKVTKD4GJ320572; 1GKKVTKD4GJ378875 | 1GKKVTKD4GJ332219 | 1GKKVTKD4GJ368461 | 1GKKVTKD4GJ389603 | 1GKKVTKD4GJ310690 | 1GKKVTKD4GJ397782; 1GKKVTKD4GJ325500 | 1GKKVTKD4GJ391397; 1GKKVTKD4GJ311032 | 1GKKVTKD4GJ301729; 1GKKVTKD4GJ343138

1GKKVTKD4GJ387740; 1GKKVTKD4GJ375877 | 1GKKVTKD4GJ337422

1GKKVTKD4GJ394090; 1GKKVTKD4GJ398074 | 1GKKVTKD4GJ326663 | 1GKKVTKD4GJ369853 | 1GKKVTKD4GJ391416 | 1GKKVTKD4GJ386880; 1GKKVTKD4GJ341583 | 1GKKVTKD4GJ377855 | 1GKKVTKD4GJ340059; 1GKKVTKD4GJ393313

1GKKVTKD4GJ386961 | 1GKKVTKD4GJ302394 | 1GKKVTKD4GJ374258 | 1GKKVTKD4GJ302847 | 1GKKVTKD4GJ399077; 1GKKVTKD4GJ357671; 1GKKVTKD4GJ317784; 1GKKVTKD4GJ329241; 1GKKVTKD4GJ362644 | 1GKKVTKD4GJ334729 | 1GKKVTKD4GJ326856 | 1GKKVTKD4GJ328042; 1GKKVTKD4GJ340322; 1GKKVTKD4GJ376849

1GKKVTKD4GJ326355; 1GKKVTKD4GJ335900 | 1GKKVTKD4GJ346993 | 1GKKVTKD4GJ348307; 1GKKVTKD4GJ341115 | 1GKKVTKD4GJ374339 | 1GKKVTKD4GJ318384; 1GKKVTKD4GJ304954 | 1GKKVTKD4GJ300841 | 1GKKVTKD4GJ313105 | 1GKKVTKD4GJ393506

1GKKVTKD4GJ352180 | 1GKKVTKD4GJ325934; 1GKKVTKD4GJ361395 | 1GKKVTKD4GJ331779; 1GKKVTKD4GJ379251; 1GKKVTKD4GJ350820 | 1GKKVTKD4GJ334620 | 1GKKVTKD4GJ340689 | 1GKKVTKD4GJ388869 | 1GKKVTKD4GJ322838 | 1GKKVTKD4GJ392324 | 1GKKVTKD4GJ378634 | 1GKKVTKD4GJ373563; 1GKKVTKD4GJ379296

1GKKVTKD4GJ354429 | 1GKKVTKD4GJ375068 | 1GKKVTKD4GJ365785 | 1GKKVTKD4GJ300273 | 1GKKVTKD4GJ372977 | 1GKKVTKD4GJ398236 | 1GKKVTKD4GJ310981; 1GKKVTKD4GJ358447 | 1GKKVTKD4GJ330437; 1GKKVTKD4GJ371456 | 1GKKVTKD4GJ348159 | 1GKKVTKD4GJ359257; 1GKKVTKD4GJ369335 | 1GKKVTKD4GJ378732 | 1GKKVTKD4GJ361347 | 1GKKVTKD4GJ338201 | 1GKKVTKD4GJ328686 | 1GKKVTKD4GJ348033 | 1GKKVTKD4GJ305411 | 1GKKVTKD4GJ383073; 1GKKVTKD4GJ350557 | 1GKKVTKD4GJ330177 | 1GKKVTKD4GJ378052 | 1GKKVTKD4GJ393036; 1GKKVTKD4GJ361980 | 1GKKVTKD4GJ311063 | 1GKKVTKD4GJ300595 | 1GKKVTKD4GJ399760 | 1GKKVTKD4GJ399337 | 1GKKVTKD4GJ347142 | 1GKKVTKD4GJ339199; 1GKKVTKD4GJ353782; 1GKKVTKD4GJ360196; 1GKKVTKD4GJ390234 | 1GKKVTKD4GJ375653 | 1GKKVTKD4GJ344029 | 1GKKVTKD4GJ396650; 1GKKVTKD4GJ368038; 1GKKVTKD4GJ310009; 1GKKVTKD4GJ348758 | 1GKKVTKD4GJ356424; 1GKKVTKD4GJ300340 | 1GKKVTKD4GJ392114 | 1GKKVTKD4GJ367097 | 1GKKVTKD4GJ398740 | 1GKKVTKD4GJ314173 | 1GKKVTKD4GJ392596 | 1GKKVTKD4GJ385244 | 1GKKVTKD4GJ312911 | 1GKKVTKD4GJ332379 | 1GKKVTKD4GJ339896; 1GKKVTKD4GJ355824 | 1GKKVTKD4GJ343575

1GKKVTKD4GJ368508; 1GKKVTKD4GJ350719; 1GKKVTKD4GJ336870; 1GKKVTKD4GJ364409 | 1GKKVTKD4GJ383719 | 1GKKVTKD4GJ386782 | 1GKKVTKD4GJ304419; 1GKKVTKD4GJ325187; 1GKKVTKD4GJ344192; 1GKKVTKD4GJ382098 | 1GKKVTKD4GJ327490 | 1GKKVTKD4GJ337405 | 1GKKVTKD4GJ361669 | 1GKKVTKD4GJ368492 | 1GKKVTKD4GJ328882; 1GKKVTKD4GJ392243 | 1GKKVTKD4GJ368265; 1GKKVTKD4GJ322600 | 1GKKVTKD4GJ305165 | 1GKKVTKD4GJ394297 | 1GKKVTKD4GJ369867

1GKKVTKD4GJ389410 | 1GKKVTKD4GJ397202 | 1GKKVTKD4GJ321852 | 1GKKVTKD4GJ316036 | 1GKKVTKD4GJ333662; 1GKKVTKD4GJ339431; 1GKKVTKD4GJ381338 | 1GKKVTKD4GJ323567; 1GKKVTKD4GJ302783; 1GKKVTKD4GJ322158 | 1GKKVTKD4GJ313394 | 1GKKVTKD4GJ353278 | 1GKKVTKD4GJ363812 | 1GKKVTKD4GJ355841 | 1GKKVTKD4GJ335959

1GKKVTKD4GJ348596 | 1GKKVTKD4GJ381548; 1GKKVTKD4GJ325304; 1GKKVTKD4GJ330454; 1GKKVTKD4GJ388029; 1GKKVTKD4GJ345410; 1GKKVTKD4GJ354947 | 1GKKVTKD4GJ381422 | 1GKKVTKD4GJ320393 | 1GKKVTKD4GJ365477 | 1GKKVTKD4GJ391481 | 1GKKVTKD4GJ377628 | 1GKKVTKD4GJ337548; 1GKKVTKD4GJ325836 | 1GKKVTKD4GJ349277; 1GKKVTKD4GJ323245 | 1GKKVTKD4GJ387981; 1GKKVTKD4GJ324671; 1GKKVTKD4GJ336528 | 1GKKVTKD4GJ374664 | 1GKKVTKD4GJ350073 | 1GKKVTKD4GJ398043 | 1GKKVTKD4GJ369173 | 1GKKVTKD4GJ341258 | 1GKKVTKD4GJ376656; 1GKKVTKD4GJ347836 | 1GKKVTKD4GJ380688 | 1GKKVTKD4GJ367861 | 1GKKVTKD4GJ376477 | 1GKKVTKD4GJ306929 | 1GKKVTKD4GJ391139 | 1GKKVTKD4GJ393652; 1GKKVTKD4GJ312942

1GKKVTKD4GJ383574 | 1GKKVTKD4GJ303030 | 1GKKVTKD4GJ344645; 1GKKVTKD4GJ316425; 1GKKVTKD4GJ302153 | 1GKKVTKD4GJ383316; 1GKKVTKD4GJ305666 | 1GKKVTKD4GJ349876; 1GKKVTKD4GJ311774

1GKKVTKD4GJ336562; 1GKKVTKD4GJ375331 | 1GKKVTKD4GJ399306 | 1GKKVTKD4GJ371540; 1GKKVTKD4GJ337033; 1GKKVTKD4GJ398141 | 1GKKVTKD4GJ390427; 1GKKVTKD4GJ389021 | 1GKKVTKD4GJ395577 | 1GKKVTKD4GJ363017 | 1GKKVTKD4GJ303545 | 1GKKVTKD4GJ376415; 1GKKVTKD4GJ359789; 1GKKVTKD4GJ382313 | 1GKKVTKD4GJ364006; 1GKKVTKD4GJ379900 | 1GKKVTKD4GJ313931; 1GKKVTKD4GJ313797; 1GKKVTKD4GJ340076; 1GKKVTKD4GJ315825; 1GKKVTKD4GJ337260 | 1GKKVTKD4GJ390525 | 1GKKVTKD4GJ327554; 1GKKVTKD4GJ332639; 1GKKVTKD4GJ363437 | 1GKKVTKD4GJ342216; 1GKKVTKD4GJ313332 | 1GKKVTKD4GJ310852; 1GKKVTKD4GJ344001 | 1GKKVTKD4GJ356309 | 1GKKVTKD4GJ386510

1GKKVTKD4GJ306624 | 1GKKVTKD4GJ303805 | 1GKKVTKD4GJ349960 | 1GKKVTKD4GJ392873 | 1GKKVTKD4GJ375829; 1GKKVTKD4GJ359243; 1GKKVTKD4GJ385647 | 1GKKVTKD4GJ361834

1GKKVTKD4GJ329482 | 1GKKVTKD4GJ399788; 1GKKVTKD4GJ357847; 1GKKVTKD4GJ375121 | 1GKKVTKD4GJ386524 | 1GKKVTKD4GJ381212 | 1GKKVTKD4GJ340420 | 1GKKVTKD4GJ361297; 1GKKVTKD4GJ359498 | 1GKKVTKD4GJ302203 | 1GKKVTKD4GJ351613 | 1GKKVTKD4GJ341177

1GKKVTKD4GJ337890; 1GKKVTKD4GJ322774; 1GKKVTKD4GJ334715 | 1GKKVTKD4GJ330731 | 1GKKVTKD4GJ362188; 1GKKVTKD4GJ384837; 1GKKVTKD4GJ352406 | 1GKKVTKD4GJ360201 | 1GKKVTKD4GJ379024; 1GKKVTKD4GJ314819 | 1GKKVTKD4GJ305697 | 1GKKVTKD4GJ336657; 1GKKVTKD4GJ339879; 1GKKVTKD4GJ303707 | 1GKKVTKD4GJ331071 | 1GKKVTKD4GJ354916 | 1GKKVTKD4GJ377161; 1GKKVTKD4GJ385941; 1GKKVTKD4GJ347965 | 1GKKVTKD4GJ334195 | 1GKKVTKD4GJ344600 | 1GKKVTKD4GJ365916 | 1GKKVTKD4GJ349571; 1GKKVTKD4GJ357055 | 1GKKVTKD4GJ304680; 1GKKVTKD4GJ343611 | 1GKKVTKD4GJ312181; 1GKKVTKD4GJ372221 | 1GKKVTKD4GJ328316 | 1GKKVTKD4GJ338764 | 1GKKVTKD4GJ330762 | 1GKKVTKD4GJ361932 | 1GKKVTKD4GJ383008 | 1GKKVTKD4GJ343592; 1GKKVTKD4GJ344337

1GKKVTKD4GJ397037 | 1GKKVTKD4GJ396003 | 1GKKVTKD4GJ325920 | 1GKKVTKD4GJ303027 | 1GKKVTKD4GJ377015 | 1GKKVTKD4GJ387964 | 1GKKVTKD4GJ314660

1GKKVTKD4GJ325450 | 1GKKVTKD4GJ324847; 1GKKVTKD4GJ393747; 1GKKVTKD4GJ383123; 1GKKVTKD4GJ301388 | 1GKKVTKD4GJ388905 | 1GKKVTKD4GJ327196 | 1GKKVTKD4GJ300225; 1GKKVTKD4GJ323472; 1GKKVTKD4GJ309507; 1GKKVTKD4GJ300421 | 1GKKVTKD4GJ325660 | 1GKKVTKD4GJ324525 | 1GKKVTKD4GJ378990 | 1GKKVTKD4GJ333080; 1GKKVTKD4GJ324735 | 1GKKVTKD4GJ387379

1GKKVTKD4GJ321656 | 1GKKVTKD4GJ398530; 1GKKVTKD4GJ365852

1GKKVTKD4GJ318143 | 1GKKVTKD4GJ349750 | 1GKKVTKD4GJ366659 | 1GKKVTKD4GJ386054; 1GKKVTKD4GJ314805; 1GKKVTKD4GJ318899; 1GKKVTKD4GJ397426; 1GKKVTKD4GJ306641; 1GKKVTKD4GJ351661 | 1GKKVTKD4GJ319759 | 1GKKVTKD4GJ387415; 1GKKVTKD4GJ384613 | 1GKKVTKD4GJ329725 | 1GKKVTKD4GJ380223 | 1GKKVTKD4GJ382344; 1GKKVTKD4GJ315520 | 1GKKVTKD4GJ369626 | 1GKKVTKD4GJ304808; 1GKKVTKD4GJ328011 | 1GKKVTKD4GJ331054 | 1GKKVTKD4GJ309149 | 1GKKVTKD4GJ322709 | 1GKKVTKD4GJ374292; 1GKKVTKD4GJ317560; 1GKKVTKD4GJ364037 | 1GKKVTKD4GJ383302; 1GKKVTKD4GJ395885 | 1GKKVTKD4GJ346699 | 1GKKVTKD4GJ351126; 1GKKVTKD4GJ396888; 1GKKVTKD4GJ329319 | 1GKKVTKD4GJ354981 | 1GKKVTKD4GJ316845 | 1GKKVTKD4GJ369657 | 1GKKVTKD4GJ390993 | 1GKKVTKD4GJ357170; 1GKKVTKD4GJ326128 | 1GKKVTKD4GJ320121 | 1GKKVTKD4GJ367777; 1GKKVTKD4GJ322399; 1GKKVTKD4GJ391738 | 1GKKVTKD4GJ392341 | 1GKKVTKD4GJ330194 | 1GKKVTKD4GJ369982; 1GKKVTKD4GJ325030; 1GKKVTKD4GJ392680 | 1GKKVTKD4GJ341180 | 1GKKVTKD4GJ361560; 1GKKVTKD4GJ391044 | 1GKKVTKD4GJ375006 | 1GKKVTKD4GJ314125 | 1GKKVTKD4GJ343723 | 1GKKVTKD4GJ319194 | 1GKKVTKD4GJ334004 | 1GKKVTKD4GJ319065

1GKKVTKD4GJ318093; 1GKKVTKD4GJ353524 | 1GKKVTKD4GJ397605; 1GKKVTKD4GJ301052; 1GKKVTKD4GJ351238; 1GKKVTKD4GJ359730 | 1GKKVTKD4GJ343303

1GKKVTKD4GJ384840 | 1GKKVTKD4GJ367567 | 1GKKVTKD4GJ338151; 1GKKVTKD4GJ358979 | 1GKKVTKD4GJ388225; 1GKKVTKD4GJ350218 | 1GKKVTKD4GJ356116 | 1GKKVTKD4GJ383347 | 1GKKVTKD4GJ307241; 1GKKVTKD4GJ378049; 1GKKVTKD4GJ347111; 1GKKVTKD4GJ355886 | 1GKKVTKD4GJ364247; 1GKKVTKD4GJ339168; 1GKKVTKD4GJ378438; 1GKKVTKD4GJ373207 | 1GKKVTKD4GJ363390; 1GKKVTKD4GJ384448 | 1GKKVTKD4GJ373417; 1GKKVTKD4GJ320149; 1GKKVTKD4GJ330244; 1GKKVTKD4GJ313220 | 1GKKVTKD4GJ372591 | 1GKKVTKD4GJ370646

1GKKVTKD4GJ332673; 1GKKVTKD4GJ342605 | 1GKKVTKD4GJ344757 | 1GKKVTKD4GJ368296; 1GKKVTKD4GJ374163 | 1GKKVTKD4GJ327005 | 1GKKVTKD4GJ365169 | 1GKKVTKD4GJ397832; 1GKKVTKD4GJ306378 | 1GKKVTKD4GJ317610

1GKKVTKD4GJ378942 | 1GKKVTKD4GJ349389 | 1GKKVTKD4GJ398026 | 1GKKVTKD4GJ301696 | 1GKKVTKD4GJ362093

1GKKVTKD4GJ380738

1GKKVTKD4GJ358268; 1GKKVTKD4GJ352373; 1GKKVTKD4GJ313444; 1GKKVTKD4GJ323732

1GKKVTKD4GJ395062

1GKKVTKD4GJ343835; 1GKKVTKD4GJ319180 | 1GKKVTKD4GJ317929; 1GKKVTKD4GJ371392 | 1GKKVTKD4GJ331698; 1GKKVTKD4GJ315324; 1GKKVTKD4GJ321074

1GKKVTKD4GJ385017 | 1GKKVTKD4GJ393196 | 1GKKVTKD4GJ377094 | 1GKKVTKD4GJ360120

1GKKVTKD4GJ381016; 1GKKVTKD4GJ333810; 1GKKVTKD4GJ383901 | 1GKKVTKD4GJ338263

1GKKVTKD4GJ379752 | 1GKKVTKD4GJ353149 | 1GKKVTKD4GJ398592 | 1GKKVTKD4GJ368542; 1GKKVTKD4GJ391321; 1GKKVTKD4GJ390413 | 1GKKVTKD4GJ310950 | 1GKKVTKD4GJ340269 | 1GKKVTKD4GJ337503 | 1GKKVTKD4GJ309085 | 1GKKVTKD4GJ387978 | 1GKKVTKD4GJ399046; 1GKKVTKD4GJ389830

1GKKVTKD4GJ378584 | 1GKKVTKD4GJ377256 | 1GKKVTKD4GJ374910 | 1GKKVTKD4GJ353300 | 1GKKVTKD4GJ325268 | 1GKKVTKD4GJ300158

1GKKVTKD4GJ320944 | 1GKKVTKD4GJ387530

1GKKVTKD4GJ359923; 1GKKVTKD4GJ360473 | 1GKKVTKD4GJ313704 | 1GKKVTKD4GJ375300 | 1GKKVTKD4GJ327280 | 1GKKVTKD4GJ329059 | 1GKKVTKD4GJ331233; 1GKKVTKD4GJ356990; 1GKKVTKD4GJ385308 | 1GKKVTKD4GJ341311 | 1GKKVTKD4GJ393442; 1GKKVTKD4GJ355015 | 1GKKVTKD4GJ306705 | 1GKKVTKD4GJ361283 | 1GKKVTKD4GJ309619 | 1GKKVTKD4GJ309961 | 1GKKVTKD4GJ327795 | 1GKKVTKD4GJ368301 | 1GKKVTKD4GJ341275; 1GKKVTKD4GJ391349; 1GKKVTKD4GJ393697; 1GKKVTKD4GJ376169 | 1GKKVTKD4GJ380464 | 1GKKVTKD4GJ315808 | 1GKKVTKD4GJ395126 | 1GKKVTKD4GJ370405; 1GKKVTKD4GJ387351 | 1GKKVTKD4GJ389116 | 1GKKVTKD4GJ391187 | 1GKKVTKD4GJ396471 | 1GKKVTKD4GJ368718 | 1GKKVTKD4GJ385356; 1GKKVTKD4GJ344824 | 1GKKVTKD4GJ373773 | 1GKKVTKD4GJ366600 | 1GKKVTKD4GJ382960; 1GKKVTKD4GJ370274 | 1GKKVTKD4GJ318725

1GKKVTKD4GJ347299; 1GKKVTKD4GJ319163 | 1GKKVTKD4GJ383929 | 1GKKVTKD4GJ353040 | 1GKKVTKD4GJ363857 | 1GKKVTKD4GJ310611 | 1GKKVTKD4GJ384577 | 1GKKVTKD4GJ351868 | 1GKKVTKD4GJ318322 | 1GKKVTKD4GJ382148 | 1GKKVTKD4GJ322547; 1GKKVTKD4GJ393411 | 1GKKVTKD4GJ320720; 1GKKVTKD4GJ339929 | 1GKKVTKD4GJ333564 | 1GKKVTKD4GJ311578; 1GKKVTKD4GJ348985 | 1GKKVTKD4GJ344113 | 1GKKVTKD4GJ329742; 1GKKVTKD4GJ310401; 1GKKVTKD4GJ399581; 1GKKVTKD4GJ305148; 1GKKVTKD4GJ339302; 1GKKVTKD4GJ321060 | 1GKKVTKD4GJ308048 | 1GKKVTKD4GJ398852; 1GKKVTKD4GJ307501 | 1GKKVTKD4GJ381601 | 1GKKVTKD4GJ396289; 1GKKVTKD4GJ321365 | 1GKKVTKD4GJ371991 | 1GKKVTKD4GJ396714 | 1GKKVTKD4GJ352499 | 1GKKVTKD4GJ355290; 1GKKVTKD4GJ355404 | 1GKKVTKD4GJ393750 | 1GKKVTKD4GJ314951; 1GKKVTKD4GJ389147 | 1GKKVTKD4GJ301228; 1GKKVTKD4GJ322905 | 1GKKVTKD4GJ386653; 1GKKVTKD4GJ316232 | 1GKKVTKD4GJ352275 | 1GKKVTKD4GJ357556; 1GKKVTKD4GJ322239 | 1GKKVTKD4GJ396311 | 1GKKVTKD4GJ309944; 1GKKVTKD4GJ350266 | 1GKKVTKD4GJ323570; 1GKKVTKD4GJ328851; 1GKKVTKD4GJ313587; 1GKKVTKD4GJ348002 | 1GKKVTKD4GJ356410; 1GKKVTKD4GJ339803; 1GKKVTKD4GJ305859; 1GKKVTKD4GJ310012 | 1GKKVTKD4GJ339137; 1GKKVTKD4GJ375197; 1GKKVTKD4GJ349635 | 1GKKVTKD4GJ332656; 1GKKVTKD4GJ359419 | 1GKKVTKD4GJ369240; 1GKKVTKD4GJ344130 | 1GKKVTKD4GJ315775; 1GKKVTKD4GJ306011; 1GKKVTKD4GJ346119

1GKKVTKD4GJ341468 | 1GKKVTKD4GJ391206; 1GKKVTKD4GJ303884 | 1GKKVTKD4GJ360179; 1GKKVTKD4GJ380836 | 1GKKVTKD4GJ365284; 1GKKVTKD4GJ344242 | 1GKKVTKD4GJ347240 | 1GKKVTKD4GJ305988 | 1GKKVTKD4GJ309037; 1GKKVTKD4GJ356276; 1GKKVTKD4GJ374356; 1GKKVTKD4GJ389469; 1GKKVTKD4GJ303898 | 1GKKVTKD4GJ372476 | 1GKKVTKD4GJ340708 | 1GKKVTKD4GJ309099; 1GKKVTKD4GJ357900

1GKKVTKD4GJ302170 | 1GKKVTKD4GJ372686 | 1GKKVTKD4GJ378164 | 1GKKVTKD4GJ320880 | 1GKKVTKD4GJ362563 | 1GKKVTKD4GJ383168; 1GKKVTKD4GJ360358 | 1GKKVTKD4GJ342300; 1GKKVTKD4GJ311791 | 1GKKVTKD4GJ304565; 1GKKVTKD4GJ313928; 1GKKVTKD4GJ305893; 1GKKVTKD4GJ398091 | 1GKKVTKD4GJ309362; 1GKKVTKD4GJ330311

1GKKVTKD4GJ376978 | 1GKKVTKD4GJ300239; 1GKKVTKD4GJ384384 | 1GKKVTKD4GJ363907 | 1GKKVTKD4GJ371070; 1GKKVTKD4GJ321866; 1GKKVTKD4GJ306204 | 1GKKVTKD4GJ390671 | 1GKKVTKD4GJ303982 | 1GKKVTKD4GJ398284 | 1GKKVTKD4GJ302718 | 1GKKVTKD4GJ326694; 1GKKVTKD4GJ345858; 1GKKVTKD4GJ358478 | 1GKKVTKD4GJ318658 | 1GKKVTKD4GJ393909; 1GKKVTKD4GJ333015; 1GKKVTKD4GJ314917 | 1GKKVTKD4GJ340014; 1GKKVTKD4GJ379671 | 1GKKVTKD4GJ311757 | 1GKKVTKD4GJ386555 | 1GKKVTKD4GJ365317; 1GKKVTKD4GJ338196 | 1GKKVTKD4GJ373319 | 1GKKVTKD4GJ392209; 1GKKVTKD4GJ362403; 1GKKVTKD4GJ307031; 1GKKVTKD4GJ377211

1GKKVTKD4GJ373885 | 1GKKVTKD4GJ346721 | 1GKKVTKD4GJ346671 | 1GKKVTKD4GJ390623 | 1GKKVTKD4GJ379332 | 1GKKVTKD4GJ388712; 1GKKVTKD4GJ331541 | 1GKKVTKD4GJ360327 | 1GKKVTKD4GJ374342 | 1GKKVTKD4GJ373448; 1GKKVTKD4GJ305540 | 1GKKVTKD4GJ373577 | 1GKKVTKD4GJ369660; 1GKKVTKD4GJ358559 | 1GKKVTKD4GJ343883 | 1GKKVTKD4GJ354592 | 1GKKVTKD4GJ350056 | 1GKKVTKD4GJ382263; 1GKKVTKD4GJ320541 | 1GKKVTKD4GJ382876 | 1GKKVTKD4GJ349263 | 1GKKVTKD4GJ353281 | 1GKKVTKD4GJ396891; 1GKKVTKD4GJ351112 | 1GKKVTKD4GJ332737 | 1GKKVTKD4GJ353460 | 1GKKVTKD4GJ334035 | 1GKKVTKD4GJ350350; 1GKKVTKD4GJ305246 | 1GKKVTKD4GJ346959 | 1GKKVTKD4GJ308194

1GKKVTKD4GJ311984; 1GKKVTKD4GJ334438 | 1GKKVTKD4GJ360408 | 1GKKVTKD4GJ373675

1GKKVTKD4GJ309832; 1GKKVTKD4GJ358190

1GKKVTKD4GJ313959 | 1GKKVTKD4GJ379864

1GKKVTKD4GJ333144; 1GKKVTKD4GJ368752 | 1GKKVTKD4GJ385387 | 1GKKVTKD4GJ344340; 1GKKVTKD4GJ321494; 1GKKVTKD4GJ314013; 1GKKVTKD4GJ383803 | 1GKKVTKD4GJ303738; 1GKKVTKD4GJ360117 | 1GKKVTKD4GJ304551; 1GKKVTKD4GJ306901 | 1GKKVTKD4GJ361106 | 1GKKVTKD4GJ388130 | 1GKKVTKD4GJ337968 | 1GKKVTKD4GJ335735 | 1GKKVTKD4GJ380822 | 1GKKVTKD4GJ310768 | 1GKKVTKD4GJ364488 | 1GKKVTKD4GJ333497 | 1GKKVTKD4GJ364751 | 1GKKVTKD4GJ306283 | 1GKKVTKD4GJ332320; 1GKKVTKD4GJ346248

1GKKVTKD4GJ347951; 1GKKVTKD4GJ306994 | 1GKKVTKD4GJ396695 | 1GKKVTKD4GJ303951; 1GKKVTKD4GJ322676 | 1GKKVTKD4GJ321978

1GKKVTKD4GJ341292 | 1GKKVTKD4GJ328560 | 1GKKVTKD4GJ397328 | 1GKKVTKD4GJ338599 | 1GKKVTKD4GJ328865; 1GKKVTKD4GJ345911; 1GKKVTKD4GJ370324 | 1GKKVTKD4GJ336853 | 1GKKVTKD4GJ371912; 1GKKVTKD4GJ312603; 1GKKVTKD4GJ349179 | 1GKKVTKD4GJ355306 | 1GKKVTKD4GJ331362 | 1GKKVTKD4GJ344788 | 1GKKVTKD4GJ348145; 1GKKVTKD4GJ325688 | 1GKKVTKD4GJ356794 | 1GKKVTKD4GJ328347; 1GKKVTKD4GJ324945; 1GKKVTKD4GJ336478 | 1GKKVTKD4GJ386703; 1GKKVTKD4GJ358593; 1GKKVTKD4GJ397961 | 1GKKVTKD4GJ304520 | 1GKKVTKD4GJ382571

1GKKVTKD4GJ389892; 1GKKVTKD4GJ312794; 1GKKVTKD4GJ318692 | 1GKKVTKD4GJ357542 | 1GKKVTKD4GJ304596 | 1GKKVTKD4GJ380139 | 1GKKVTKD4GJ320832 | 1GKKVTKD4GJ388645; 1GKKVTKD4GJ362336 | 1GKKVTKD4GJ300452 | 1GKKVTKD4GJ366869; 1GKKVTKD4GJ390167 | 1GKKVTKD4GJ351840 | 1GKKVTKD4GJ335007 | 1GKKVTKD4GJ381954 | 1GKKVTKD4GJ317039; 1GKKVTKD4GJ376866; 1GKKVTKD4GJ378844; 1GKKVTKD4GJ312987 | 1GKKVTKD4GJ389066 | 1GKKVTKD4GJ386409 | 1GKKVTKD4GJ366368 | 1GKKVTKD4GJ378889 | 1GKKVTKD4GJ340045; 1GKKVTKD4GJ304159 | 1GKKVTKD4GJ340157; 1GKKVTKD4GJ370761; 1GKKVTKD4GJ342183 | 1GKKVTKD4GJ306347 | 1GKKVTKD4GJ337386 | 1GKKVTKD4GJ365432 | 1GKKVTKD4GJ389391 | 1GKKVTKD4GJ374955; 1GKKVTKD4GJ357346 | 1GKKVTKD4GJ304355; 1GKKVTKD4GJ374504

1GKKVTKD4GJ327117 | 1GKKVTKD4GJ382456; 1GKKVTKD4GJ354320 | 1GKKVTKD4GJ321012 | 1GKKVTKD4GJ335539

1GKKVTKD4GJ363695; 1GKKVTKD4GJ353958 | 1GKKVTKD4GJ383364; 1GKKVTKD4GJ314237 | 1GKKVTKD4GJ367407 | 1GKKVTKD4GJ385101 | 1GKKVTKD4GJ361784 | 1GKKVTKD4GJ387365 | 1GKKVTKD4GJ350655; 1GKKVTKD4GJ340739 | 1GKKVTKD4GJ387771 | 1GKKVTKD4GJ368640 | 1GKKVTKD4GJ329272; 1GKKVTKD4GJ308311 | 1GKKVTKD4GJ335461

1GKKVTKD4GJ341938; 1GKKVTKD4GJ395353 | 1GKKVTKD4GJ332477 |