5XYPHDA19GG1…

Kia

Sorento

5XYPHDA19GG181402; 5XYPHDA19GG128845 | 5XYPHDA19GG199060 | 5XYPHDA19GG182078 | 5XYPHDA19GG191105 | 5XYPHDA19GG109910 | 5XYPHDA19GG108076 | 5XYPHDA19GG137058; 5XYPHDA19GG100804 | 5XYPHDA19GG121412 | 5XYPHDA19GG180119; 5XYPHDA19GG166057 | 5XYPHDA19GG103458; 5XYPHDA19GG124147; 5XYPHDA19GG144723 | 5XYPHDA19GG114430; 5XYPHDA19GG154006; 5XYPHDA19GG134208 | 5XYPHDA19GG158671

5XYPHDA19GG157259 | 5XYPHDA19GG131258

5XYPHDA19GG176099; 5XYPHDA19GG106554; 5XYPHDA19GG101161 | 5XYPHDA19GG122429 | 5XYPHDA19GG108630

5XYPHDA19GG152644 | 5XYPHDA19GG198880 | 5XYPHDA19GG134855

5XYPHDA19GG195591 | 5XYPHDA19GG174031 | 5XYPHDA19GG134175 | 5XYPHDA19GG195364 | 5XYPHDA19GG145726 | 5XYPHDA19GG116646 | 5XYPHDA19GG194828; 5XYPHDA19GG196787 | 5XYPHDA19GG151445 | 5XYPHDA19GG178385 | 5XYPHDA19GG192027 | 5XYPHDA19GG107316 | 5XYPHDA19GG121586 | 5XYPHDA19GG142518 | 5XYPHDA19GG123399 | 5XYPHDA19GG126531 | 5XYPHDA19GG118140 | 5XYPHDA19GG163417

5XYPHDA19GG133429 | 5XYPHDA19GG160940; 5XYPHDA19GG180847 | 5XYPHDA19GG122351 | 5XYPHDA19GG186003 | 5XYPHDA19GG119529; 5XYPHDA19GG153860 | 5XYPHDA19GG146763; 5XYPHDA19GG107137 | 5XYPHDA19GG132295; 5XYPHDA19GG174529; 5XYPHDA19GG164535 | 5XYPHDA19GG114685 | 5XYPHDA19GG139344 | 5XYPHDA19GG106831 | 5XYPHDA19GG184588 | 5XYPHDA19GG134497; 5XYPHDA19GG198121 | 5XYPHDA19GG199186 | 5XYPHDA19GG169024; 5XYPHDA19GG159500 | 5XYPHDA19GG116694

5XYPHDA19GG120826; 5XYPHDA19GG105968; 5XYPHDA19GG144270 | 5XYPHDA19GG144592; 5XYPHDA19GG138775 | 5XYPHDA19GG138081 | 5XYPHDA19GG170979; 5XYPHDA19GG154233 | 5XYPHDA19GG122169 | 5XYPHDA19GG193937 | 5XYPHDA19GG105646 | 5XYPHDA19GG178824 | 5XYPHDA19GG146570; 5XYPHDA19GG145838 | 5XYPHDA19GG177558 | 5XYPHDA19GG159951 | 5XYPHDA19GG140445 | 5XYPHDA19GG168973; 5XYPHDA19GG187913

5XYPHDA19GG107428 | 5XYPHDA19GG198801 | 5XYPHDA19GG126786 | 5XYPHDA19GG170562; 5XYPHDA19GG110202 | 5XYPHDA19GG128764; 5XYPHDA19GG152739 | 5XYPHDA19GG166821 | 5XYPHDA19GG166012

5XYPHDA19GG127470 | 5XYPHDA19GG183196 | 5XYPHDA19GG177754 | 5XYPHDA19GG156791 | 5XYPHDA19GG184140 | 5XYPHDA19GG131325; 5XYPHDA19GG143085

5XYPHDA19GG121944 | 5XYPHDA19GG140929 | 5XYPHDA19GG165622 | 5XYPHDA19GG110247; 5XYPHDA19GG170304; 5XYPHDA19GG138033 | 5XYPHDA19GG177978; 5XYPHDA19GG131387; 5XYPHDA19GG137612; 5XYPHDA19GG166141

5XYPHDA19GG162963; 5XYPHDA19GG185966 | 5XYPHDA19GG139666 | 5XYPHDA19GG185336; 5XYPHDA19GG122267; 5XYPHDA19GG174899 | 5XYPHDA19GG177401 | 5XYPHDA19GG152420

5XYPHDA19GG149825 | 5XYPHDA19GG107719 | 5XYPHDA19GG137108 | 5XYPHDA19GG155687

5XYPHDA19GG188205; 5XYPHDA19GG145998 | 5XYPHDA19GG100317

5XYPHDA19GG152580 | 5XYPHDA19GG175891 | 5XYPHDA19GG118607 | 5XYPHDA19GG138016

5XYPHDA19GG159934 | 5XYPHDA19GG149016

5XYPHDA19GG165376 | 5XYPHDA19GG111124; 5XYPHDA19GG136993 | 5XYPHDA19GG113486 | 5XYPHDA19GG170013 | 5XYPHDA19GG135276; 5XYPHDA19GG197468 | 5XYPHDA19GG186339; 5XYPHDA19GG123497 | 5XYPHDA19GG142731

5XYPHDA19GG168665

5XYPHDA19GG159805; 5XYPHDA19GG110054; 5XYPHDA19GG199253 | 5XYPHDA19GG175163 | 5XYPHDA19GG169265 | 5XYPHDA19GG127369 | 5XYPHDA19GG160601; 5XYPHDA19GG186454; 5XYPHDA19GG108983 | 5XYPHDA19GG194621 | 5XYPHDA19GG162171; 5XYPHDA19GG130675 | 5XYPHDA19GG197342 | 5XYPHDA19GG101581 | 5XYPHDA19GG139702 | 5XYPHDA19GG180282 | 5XYPHDA19GG132202 | 5XYPHDA19GG132197 | 5XYPHDA19GG172070; 5XYPHDA19GG193887; 5XYPHDA19GG162249 | 5XYPHDA19GG156628; 5XYPHDA19GG153809; 5XYPHDA19GG106456 | 5XYPHDA19GG184879 | 5XYPHDA19GG186597 | 5XYPHDA19GG132829; 5XYPHDA19GG146102; 5XYPHDA19GG104755 | 5XYPHDA19GG143488 | 5XYPHDA19GG143264 | 5XYPHDA19GG196286 | 5XYPHDA19GG144043; 5XYPHDA19GG138551; 5XYPHDA19GG176247 | 5XYPHDA19GG181576

5XYPHDA19GG125895 | 5XYPHDA19GG176930; 5XYPHDA19GG176829; 5XYPHDA19GG127503 | 5XYPHDA19GG105923 | 5XYPHDA19GG179665 | 5XYPHDA19GG105789 | 5XYPHDA19GG103962 | 5XYPHDA19GG143796 | 5XYPHDA19GG167984 | 5XYPHDA19GG190682; 5XYPHDA19GG140462 | 5XYPHDA19GG160114 | 5XYPHDA19GG198992 | 5XYPHDA19GG168634 | 5XYPHDA19GG162252 | 5XYPHDA19GG130854; 5XYPHDA19GG167676 | 5XYPHDA19GG125119 | 5XYPHDA19GG139571; 5XYPHDA19GG104187

5XYPHDA19GG103850 | 5XYPHDA19GG137531 | 5XYPHDA19GG171324 | 5XYPHDA19GG164650 | 5XYPHDA19GG115335; 5XYPHDA19GG141353 | 5XYPHDA19GG125296; 5XYPHDA19GG114363 | 5XYPHDA19GG103380 | 5XYPHDA19GG140610; 5XYPHDA19GG101645 | 5XYPHDA19GG124259 | 5XYPHDA19GG174160 | 5XYPHDA19GG185742 | 5XYPHDA19GG175972 | 5XYPHDA19GG102391 | 5XYPHDA19GG123306 | 5XYPHDA19GG115397 | 5XYPHDA19GG194005 | 5XYPHDA19GG142065 | 5XYPHDA19GG123077; 5XYPHDA19GG190360

5XYPHDA19GG196689 | 5XYPHDA19GG106084; 5XYPHDA19GG177768 | 5XYPHDA19GG191203 | 5XYPHDA19GG198393 | 5XYPHDA19GG142258; 5XYPHDA19GG137951 | 5XYPHDA19GG173994 | 5XYPHDA19GG109311 | 5XYPHDA19GG174420; 5XYPHDA19GG121054; 5XYPHDA19GG176166 | 5XYPHDA19GG157813 | 5XYPHDA19GG171968; 5XYPHDA19GG191248

5XYPHDA19GG125542 | 5XYPHDA19GG185918

5XYPHDA19GG178273; 5XYPHDA19GG189595; 5XYPHDA19GG116937 | 5XYPHDA19GG137500 | 5XYPHDA19GG148559 | 5XYPHDA19GG187815 | 5XYPHDA19GG188270; 5XYPHDA19GG108451 | 5XYPHDA19GG154037 | 5XYPHDA19GG138971; 5XYPHDA19GG154801; 5XYPHDA19GG183649 | 5XYPHDA19GG172358; 5XYPHDA19GG133172 | 5XYPHDA19GG157973; 5XYPHDA19GG139120 | 5XYPHDA19GG140879 | 5XYPHDA19GG174658 | 5XYPHDA19GG170870 | 5XYPHDA19GG123838; 5XYPHDA19GG180699 | 5XYPHDA19GG199169; 5XYPHDA19GG196532; 5XYPHDA19GG177396 | 5XYPHDA19GG119286 | 5XYPHDA19GG140137; 5XYPHDA19GG142308 | 5XYPHDA19GG191380 | 5XYPHDA19GG167287 | 5XYPHDA19GG145211

5XYPHDA19GG113911 | 5XYPHDA19GG156922 | 5XYPHDA19GG137156; 5XYPHDA19GG133110 | 5XYPHDA19GG189399 | 5XYPHDA19GG186583; 5XYPHDA19GG109213 | 5XYPHDA19GG133687 | 5XYPHDA19GG163904; 5XYPHDA19GG141563 | 5XYPHDA19GG138789; 5XYPHDA19GG196014; 5XYPHDA19GG183957 | 5XYPHDA19GG115285 | 5XYPHDA19GG173185; 5XYPHDA19GG147802 | 5XYPHDA19GG171646 | 5XYPHDA19GG121605 | 5XYPHDA19GG119482; 5XYPHDA19GG180928 | 5XYPHDA19GG162543; 5XYPHDA19GG137884 | 5XYPHDA19GG169010 | 5XYPHDA19GG152904; 5XYPHDA19GG125220; 5XYPHDA19GG162221 | 5XYPHDA19GG181741 | 5XYPHDA19GG115867 | 5XYPHDA19GG126951 | 5XYPHDA19GG115710; 5XYPHDA19GG115190 | 5XYPHDA19GG192724; 5XYPHDA19GG147976

5XYPHDA19GG115738 | 5XYPHDA19GG191945; 5XYPHDA19GG197423; 5XYPHDA19GG143832 | 5XYPHDA19GG149954 | 5XYPHDA19GG193789 | 5XYPHDA19GG126917 | 5XYPHDA19GG103704; 5XYPHDA19GG173509 | 5XYPHDA19GG163773 | 5XYPHDA19GG193761 | 5XYPHDA19GG137691 | 5XYPHDA19GG123791 | 5XYPHDA19GG145631 | 5XYPHDA19GG144589; 5XYPHDA19GG186485 | 5XYPHDA19GG147752 | 5XYPHDA19GG188026 | 5XYPHDA19GG126559 | 5XYPHDA19GG195350 | 5XYPHDA19GG120759; 5XYPHDA19GG100527 | 5XYPHDA19GG106182 | 5XYPHDA19GG153857 | 5XYPHDA19GG166933 | 5XYPHDA19GG191377 | 5XYPHDA19GG159335; 5XYPHDA19GG108028; 5XYPHDA19GG148206 | 5XYPHDA19GG137674 | 5XYPHDA19GG182839 | 5XYPHDA19GG137996 | 5XYPHDA19GG116761 | 5XYPHDA19GG124410

5XYPHDA19GG122639

5XYPHDA19GG129137 | 5XYPHDA19GG177088 | 5XYPHDA19GG144981 | 5XYPHDA19GG122933 | 5XYPHDA19GG137478 | 5XYPHDA19GG163787; 5XYPHDA19GG112533 | 5XYPHDA19GG103847; 5XYPHDA19GG139392 | 5XYPHDA19GG172943 | 5XYPHDA19GG110135 | 5XYPHDA19GG119532 | 5XYPHDA19GG177589 | 5XYPHDA19GG148920 | 5XYPHDA19GG178676; 5XYPHDA19GG135343 | 5XYPHDA19GG109339 | 5XYPHDA19GG132426 | 5XYPHDA19GG139389 | 5XYPHDA19GG175843 | 5XYPHDA19GG194019 | 5XYPHDA19GG102035 | 5XYPHDA19GG127842; 5XYPHDA19GG145340; 5XYPHDA19GG105243; 5XYPHDA19GG159397 | 5XYPHDA19GG192495 | 5XYPHDA19GG115531 | 5XYPHDA19GG163403 | 5XYPHDA19GG167323 | 5XYPHDA19GG144771 | 5XYPHDA19GG198877 | 5XYPHDA19GG158931 | 5XYPHDA19GG150067 | 5XYPHDA19GG117814; 5XYPHDA19GG195879 | 5XYPHDA19GG175390 | 5XYPHDA19GG106800 | 5XYPHDA19GG130546; 5XYPHDA19GG111107 | 5XYPHDA19GG113620 | 5XYPHDA19GG128327 | 5XYPHDA19GG109437 | 5XYPHDA19GG149193; 5XYPHDA19GG145421 | 5XYPHDA19GG106571 | 5XYPHDA19GG147072 | 5XYPHDA19GG181609 | 5XYPHDA19GG112208 | 5XYPHDA19GG105145 | 5XYPHDA19GG170609; 5XYPHDA19GG113035

5XYPHDA19GG118316

5XYPHDA19GG193484 | 5XYPHDA19GG160193; 5XYPHDA19GG197213 | 5XYPHDA19GG112287

5XYPHDA19GG155625; 5XYPHDA19GG140591 | 5XYPHDA19GG198071 | 5XYPHDA19GG175728; 5XYPHDA19GG101726 | 5XYPHDA19GG157617 | 5XYPHDA19GG176510 | 5XYPHDA19GG119384 | 5XYPHDA19GG177494 | 5XYPHDA19GG131227; 5XYPHDA19GG152997

5XYPHDA19GG165359; 5XYPHDA19GG168147; 5XYPHDA19GG127081

5XYPHDA19GG197910 | 5XYPHDA19GG154832 | 5XYPHDA19GG146245 | 5XYPHDA19GG116775 | 5XYPHDA19GG177303 | 5XYPHDA19GG123922; 5XYPHDA19GG119739; 5XYPHDA19GG183229 | 5XYPHDA19GG111527; 5XYPHDA19GG199835; 5XYPHDA19GG105999 | 5XYPHDA19GG156418 | 5XYPHDA19GG185952 | 5XYPHDA19GG187152; 5XYPHDA19GG145662 | 5XYPHDA19GG157942 | 5XYPHDA19GG191346; 5XYPHDA19GG100639; 5XYPHDA19GG173736 | 5XYPHDA19GG189502 | 5XYPHDA19GG136170; 5XYPHDA19GG116744 | 5XYPHDA19GG129395; 5XYPHDA19GG100558 | 5XYPHDA19GG125802; 5XYPHDA19GG164812 | 5XYPHDA19GG139523; 5XYPHDA19GG116596; 5XYPHDA19GG137271; 5XYPHDA19GG106523 | 5XYPHDA19GG196563; 5XYPHDA19GG115075 | 5XYPHDA19GG191864 | 5XYPHDA19GG117389 | 5XYPHDA19GG163806; 5XYPHDA19GG188737; 5XYPHDA19GG122916 | 5XYPHDA19GG171694 | 5XYPHDA19GG152837 | 5XYPHDA19GG165393 | 5XYPHDA19GG154149; 5XYPHDA19GG131244; 5XYPHDA19GG168424

5XYPHDA19GG188673 | 5XYPHDA19GG194408 | 5XYPHDA19GG168567 | 5XYPHDA19GG132703 | 5XYPHDA19GG140073; 5XYPHDA19GG115884; 5XYPHDA19GG172053; 5XYPHDA19GG116632; 5XYPHDA19GG124052; 5XYPHDA19GG175129 | 5XYPHDA19GG164406; 5XYPHDA19GG103573; 5XYPHDA19GG142888 | 5XYPHDA19GG170240; 5XYPHDA19GG114590 | 5XYPHDA19GG183067 | 5XYPHDA19GG148951; 5XYPHDA19GG111768

5XYPHDA19GG194814 | 5XYPHDA19GG146441 | 5XYPHDA19GG154958 | 5XYPHDA19GG189452; 5XYPHDA19GG165233 | 5XYPHDA19GG110636 | 5XYPHDA19GG187474 | 5XYPHDA19GG193288 | 5XYPHDA19GG175020 | 5XYPHDA19GG150781 | 5XYPHDA19GG175955 | 5XYPHDA19GG180248 | 5XYPHDA19GG129669 | 5XYPHDA19GG101399 | 5XYPHDA19GG195204; 5XYPHDA19GG146665 | 5XYPHDA19GG198202; 5XYPHDA19GG186728; 5XYPHDA19GG176555 | 5XYPHDA19GG166995 | 5XYPHDA19GG106795 | 5XYPHDA19GG198345 | 5XYPHDA19GG121071; 5XYPHDA19GG156340; 5XYPHDA19GG108370 | 5XYPHDA19GG197745 | 5XYPHDA19GG106103 | 5XYPHDA19GG148903 | 5XYPHDA19GG167208 | 5XYPHDA19GG165121; 5XYPHDA19GG149386 | 5XYPHDA19GG187510 | 5XYPHDA19GG188642; 5XYPHDA19GG162204 | 5XYPHDA19GG187457; 5XYPHDA19GG113388 | 5XYPHDA19GG111205; 5XYPHDA19GG179004 | 5XYPHDA19GG136878 | 5XYPHDA19GG193632; 5XYPHDA19GG146939 | 5XYPHDA19GG138646 | 5XYPHDA19GG156130; 5XYPHDA19GG143703

5XYPHDA19GG112967 | 5XYPHDA19GG168987 | 5XYPHDA19GG132619; 5XYPHDA19GG109678 | 5XYPHDA19GG199365 | 5XYPHDA19GG104822 | 5XYPHDA19GG102469

5XYPHDA19GG152756 | 5XYPHDA19GG136556 | 5XYPHDA19GG101774; 5XYPHDA19GG145709 | 5XYPHDA19GG163434; 5XYPHDA19GG181710; 5XYPHDA19GG176359 | 5XYPHDA19GG185062 | 5XYPHDA19GG181139; 5XYPHDA19GG159853 | 5XYPHDA19GG146116 | 5XYPHDA19GG171761 | 5XYPHDA19GG121703 | 5XYPHDA19GG111155 | 5XYPHDA19GG100463; 5XYPHDA19GG100785; 5XYPHDA19GG170772 | 5XYPHDA19GG181478 | 5XYPHDA19GG127985 | 5XYPHDA19GG187930

5XYPHDA19GG121930; 5XYPHDA19GG152496; 5XYPHDA19GG134029 | 5XYPHDA19GG105596; 5XYPHDA19GG111866; 5XYPHDA19GG127677; 5XYPHDA19GG124682 | 5XYPHDA19GG158802 | 5XYPHDA19GG133124 | 5XYPHDA19GG143216 | 5XYPHDA19GG122611; 5XYPHDA19GG195509; 5XYPHDA19GG177365; 5XYPHDA19GG147315 | 5XYPHDA19GG112418; 5XYPHDA19GG163272 | 5XYPHDA19GG147329; 5XYPHDA19GG111222; 5XYPHDA19GG171212 | 5XYPHDA19GG149419; 5XYPHDA19GG178807 | 5XYPHDA19GG178967 | 5XYPHDA19GG118283 | 5XYPHDA19GG158475 | 5XYPHDA19GG169959 | 5XYPHDA19GG136654; 5XYPHDA19GG187250; 5XYPHDA19GG113777 | 5XYPHDA19GG151042; 5XYPHDA19GG117120 | 5XYPHDA19GG159819 | 5XYPHDA19GG198863

5XYPHDA19GG160176; 5XYPHDA19GG157052; 5XYPHDA19GG188253 | 5XYPHDA19GG109583 | 5XYPHDA19GG140266 | 5XYPHDA19GG199527 | 5XYPHDA19GG178337; 5XYPHDA19GG181125; 5XYPHDA19GG130014; 5XYPHDA19GG108840 | 5XYPHDA19GG111088 | 5XYPHDA19GG121989; 5XYPHDA19GG146228 | 5XYPHDA19GG181920 | 5XYPHDA19GG170982

5XYPHDA19GG195882; 5XYPHDA19GG162459

5XYPHDA19GG192500; 5XYPHDA19GG108367 | 5XYPHDA19GG112838; 5XYPHDA19GG195655 | 5XYPHDA19GG148111 | 5XYPHDA19GG180265 | 5XYPHDA19GG197017

5XYPHDA19GG173932 | 5XYPHDA19GG188298 | 5XYPHDA19GG152191 | 5XYPHDA19GG176488 | 5XYPHDA19GG112337 | 5XYPHDA19GG180704; 5XYPHDA19GG120972 | 5XYPHDA19GG119840 | 5XYPHDA19GG147783 | 5XYPHDA19GG136508 | 5XYPHDA19GG104674 | 5XYPHDA19GG101497 | 5XYPHDA19GG149159 | 5XYPHDA19GG197079 | 5XYPHDA19GG180203; 5XYPHDA19GG155477; 5XYPHDA19GG181514 | 5XYPHDA19GG174885 | 5XYPHDA19GG166236; 5XYPHDA19GG105078

5XYPHDA19GG151400; 5XYPHDA19GG157875 | 5XYPHDA19GG197809; 5XYPHDA19GG162817 | 5XYPHDA19GG136248 | 5XYPHDA19GG160453 | 5XYPHDA19GG128375 | 5XYPHDA19GG187734 | 5XYPHDA19GG143362; 5XYPHDA19GG156886 | 5XYPHDA19GG155530 | 5XYPHDA19GG147458; 5XYPHDA19GG128523 | 5XYPHDA19GG187894 | 5XYPHDA19GG163644 | 5XYPHDA19GG168990 | 5XYPHDA19GG192481

5XYPHDA19GG104660 | 5XYPHDA19GG137299 | 5XYPHDA19GG116095 | 5XYPHDA19GG177513

5XYPHDA19GG184381 | 5XYPHDA19GG156239 | 5XYPHDA19GG112869; 5XYPHDA19GG157987; 5XYPHDA19GG138677 | 5XYPHDA19GG110295 | 5XYPHDA19GG188091; 5XYPHDA19GG130336 | 5XYPHDA19GG187961 | 5XYPHDA19GG144947; 5XYPHDA19GG116839 | 5XYPHDA19GG131115 | 5XYPHDA19GG143197 | 5XYPHDA19GG137786 | 5XYPHDA19GG197793 | 5XYPHDA19GG162610

5XYPHDA19GG151025 | 5XYPHDA19GG121863; 5XYPHDA19GG101547; 5XYPHDA19GG181464 | 5XYPHDA19GG153325 | 5XYPHDA19GG149856 | 5XYPHDA19GG148660 | 5XYPHDA19GG167967 | 5XYPHDA19GG138811 | 5XYPHDA19GG104626 | 5XYPHDA19GG168732 | 5XYPHDA19GG132460 | 5XYPHDA19GG170402; 5XYPHDA19GG171016; 5XYPHDA19GG139232 | 5XYPHDA19GG176894

5XYPHDA19GG106022; 5XYPHDA19GG115254 | 5XYPHDA19GG146925; 5XYPHDA19GG180797 | 5XYPHDA19GG141207 | 5XYPHDA19GG129834 | 5XYPHDA19GG159285 | 5XYPHDA19GG169864 | 5XYPHDA19GG190519 | 5XYPHDA19GG105386 | 5XYPHDA19GG186163; 5XYPHDA19GG191508 | 5XYPHDA19GG174448 | 5XYPHDA19GG118249; 5XYPHDA19GG150828 | 5XYPHDA19GG129171

5XYPHDA19GG144740 | 5XYPHDA19GG175602 | 5XYPHDA19GG194540 | 5XYPHDA19GG122026 | 5XYPHDA19GG107879; 5XYPHDA19GG120633; 5XYPHDA19GG104254; 5XYPHDA19GG191718 | 5XYPHDA19GG172926 | 5XYPHDA19GG158816

5XYPHDA19GG129381 | 5XYPHDA19GG134161; 5XYPHDA19GG176684 | 5XYPHDA19GG147511

5XYPHDA19GG186440; 5XYPHDA19GG107980 | 5XYPHDA19GG120521 | 5XYPHDA19GG183179; 5XYPHDA19GG115464; 5XYPHDA19GG184882 | 5XYPHDA19GG176748

5XYPHDA19GG175745 | 5XYPHDA19GG117716 | 5XYPHDA19GG182470 | 5XYPHDA19GG107462 | 5XYPHDA19GG129767 | 5XYPHDA19GG162722; 5XYPHDA19GG131731 | 5XYPHDA19GG182954 | 5XYPHDA19GG129526 | 5XYPHDA19GG171730 | 5XYPHDA19GG139070; 5XYPHDA19GG163482; 5XYPHDA19GG112841; 5XYPHDA19GG100155 | 5XYPHDA19GG111298

5XYPHDA19GG153678; 5XYPHDA19GG149372 | 5XYPHDA19GG101872 | 5XYPHDA19GG168228; 5XYPHDA19GG125430 | 5XYPHDA19GG147654 | 5XYPHDA19GG118235 | 5XYPHDA19GG141546 | 5XYPHDA19GG189788 | 5XYPHDA19GG105467; 5XYPHDA19GG147153 | 5XYPHDA19GG181917; 5XYPHDA19GG187703; 5XYPHDA19GG130515 | 5XYPHDA19GG105517 | 5XYPHDA19GG121085 | 5XYPHDA19GG133706; 5XYPHDA19GG151767 | 5XYPHDA19GG112080; 5XYPHDA19GG122642 | 5XYPHDA19GG130756 | 5XYPHDA19GG173672 | 5XYPHDA19GG177625 | 5XYPHDA19GG169976; 5XYPHDA19GG176944; 5XYPHDA19GG191539 | 5XYPHDA19GG153292; 5XYPHDA19GG124648; 5XYPHDA19GG121619; 5XYPHDA19GG170805 | 5XYPHDA19GG123337 | 5XYPHDA19GG108742; 5XYPHDA19GG133074 | 5XYPHDA19GG136122; 5XYPHDA19GG160369; 5XYPHDA19GG121569

5XYPHDA19GG110300 | 5XYPHDA19GG172263 | 5XYPHDA19GG174515 | 5XYPHDA19GG168357 | 5XYPHDA19GG116789 | 5XYPHDA19GG183635

5XYPHDA19GG128571 | 5XYPHDA19GG143605; 5XYPHDA19GG146410 | 5XYPHDA19GG128229 | 5XYPHDA19GG130319 | 5XYPHDA19GG174739 | 5XYPHDA19GG165989 | 5XYPHDA19GG156547; 5XYPHDA19GG179164 | 5XYPHDA19GG118817; 5XYPHDA19GG103010 | 5XYPHDA19GG138257 | 5XYPHDA19GG140042 | 5XYPHDA19GG127520 | 5XYPHDA19GG128649 | 5XYPHDA19GG157360 | 5XYPHDA19GG135701 | 5XYPHDA19GG194425 | 5XYPHDA19GG177933 | 5XYPHDA19GG109972 | 5XYPHDA19GG179911; 5XYPHDA19GG194604 | 5XYPHDA19GG128053 | 5XYPHDA19GG100981 | 5XYPHDA19GG107929

5XYPHDA19GG188818 | 5XYPHDA19GG136833; 5XYPHDA19GG159612 | 5XYPHDA19GG154863

5XYPHDA19GG106697; 5XYPHDA19GG185305 | 5XYPHDA19GG101404 | 5XYPHDA19GG139330 | 5XYPHDA19GG122866 | 5XYPHDA19GG161702 | 5XYPHDA19GG185269; 5XYPHDA19GG108854 | 5XYPHDA19GG102987 | 5XYPHDA19GG153230

5XYPHDA19GG114038 | 5XYPHDA19GG139022

5XYPHDA19GG102746 | 5XYPHDA19GG134404 | 5XYPHDA19GG127906

5XYPHDA19GG139456 | 5XYPHDA19GG165071

5XYPHDA19GG167953 | 5XYPHDA19GG185482 | 5XYPHDA19GG190424 | 5XYPHDA19GG111110

5XYPHDA19GG145287; 5XYPHDA19GG143684 | 5XYPHDA19GG152434; 5XYPHDA19GG118073 | 5XYPHDA19GG129994 | 5XYPHDA19GG178712 | 5XYPHDA19GG154099 | 5XYPHDA19GG195087 | 5XYPHDA19GG184302 | 5XYPHDA19GG168651 | 5XYPHDA19GG133799 | 5XYPHDA19GG135956 | 5XYPHDA19GG124519 | 5XYPHDA19GG112810; 5XYPHDA19GG120356; 5XYPHDA19GG172862; 5XYPHDA19GG124486 | 5XYPHDA19GG143586 | 5XYPHDA19GG114993; 5XYPHDA19GG154541 | 5XYPHDA19GG188964; 5XYPHDA19GG182890

5XYPHDA19GG102424; 5XYPHDA19GG153602 | 5XYPHDA19GG184722 | 5XYPHDA19GG111897; 5XYPHDA19GG151817 | 5XYPHDA19GG166186 | 5XYPHDA19GG120924 | 5XYPHDA19GG159870 | 5XYPHDA19GG161828 | 5XYPHDA19GG150683 | 5XYPHDA19GG126402; 5XYPHDA19GG156869 | 5XYPHDA19GG179262 | 5XYPHDA19GG149789 | 5XYPHDA19GG156161; 5XYPHDA19GG166124; 5XYPHDA19GG163207; 5XYPHDA19GG115366 | 5XYPHDA19GG198622; 5XYPHDA19GG132992

5XYPHDA19GG197115 | 5XYPHDA19GG183277; 5XYPHDA19GG103699 | 5XYPHDA19GG141241

5XYPHDA19GG157116 | 5XYPHDA19GG167869 | 5XYPHDA19GG108675; 5XYPHDA19GG188978 | 5XYPHDA19GG152627

5XYPHDA19GG157102 | 5XYPHDA19GG196742 | 5XYPHDA19GG116680

5XYPHDA19GG143992 | 5XYPHDA19GG144673; 5XYPHDA19GG102262 | 5XYPHDA19GG196806 | 5XYPHDA19GG180749; 5XYPHDA19GG117151 | 5XYPHDA19GG100950; 5XYPHDA19GG151560; 5XYPHDA19GG154247 | 5XYPHDA19GG187104 | 5XYPHDA19GG186521 | 5XYPHDA19GG172909 | 5XYPHDA19GG169850; 5XYPHDA19GG190214; 5XYPHDA19GG183764; 5XYPHDA19GG132796 | 5XYPHDA19GG119627; 5XYPHDA19GG145256 | 5XYPHDA19GG115111 | 5XYPHDA19GG170691; 5XYPHDA19GG107011 | 5XYPHDA19GG188284; 5XYPHDA19GG161800; 5XYPHDA19GG122771 | 5XYPHDA19GG124522; 5XYPHDA19GG180170 | 5XYPHDA19GG132779 | 5XYPHDA19GG171842 | 5XYPHDA19GG107042

5XYPHDA19GG124536

5XYPHDA19GG172120; 5XYPHDA19GG183389 | 5XYPHDA19GG103377 | 5XYPHDA19GG128635 | 5XYPHDA19GG155575 | 5XYPHDA19GG165684 | 5XYPHDA19GG167788 | 5XYPHDA19GG138632; 5XYPHDA19GG137075 | 5XYPHDA19GG144382; 5XYPHDA19GG164874; 5XYPHDA19GG132975 | 5XYPHDA19GG187040 | 5XYPHDA19GG169878; 5XYPHDA19GG112645 | 5XYPHDA19GG137304 | 5XYPHDA19GG140736 | 5XYPHDA19GG144852 | 5XYPHDA19GG146827 | 5XYPHDA19GG194912

5XYPHDA19GG159447 | 5XYPHDA19GG121779; 5XYPHDA19GG148576; 5XYPHDA19GG126562; 5XYPHDA19GG136136 | 5XYPHDA19GG182582 | 5XYPHDA19GG146858 | 5XYPHDA19GG100270 | 5XYPHDA19GG197714 | 5XYPHDA19GG113780 | 5XYPHDA19GG164289 | 5XYPHDA19GG165541

5XYPHDA19GG183859; 5XYPHDA19GG152322; 5XYPHDA19GG167421

5XYPHDA19GG176491 | 5XYPHDA19GG130479 | 5XYPHDA19GG150425 | 5XYPHDA19GG146987; 5XYPHDA19GG179035; 5XYPHDA19GG102116 | 5XYPHDA19GG131955; 5XYPHDA19GG192383; 5XYPHDA19GG108403 | 5XYPHDA19GG152501; 5XYPHDA19GG110006 | 5XYPHDA19GG131003; 5XYPHDA19GG181965; 5XYPHDA19GG140204; 5XYPHDA19GG191606; 5XYPHDA19GG180511 | 5XYPHDA19GG114654 | 5XYPHDA19GG108062 | 5XYPHDA19GG114914 | 5XYPHDA19GG127047 | 5XYPHDA19GG165197 | 5XYPHDA19GG108790 | 5XYPHDA19GG166334 | 5XYPHDA19GG117103 | 5XYPHDA19GG158492; 5XYPHDA19GG191458; 5XYPHDA19GG189855 | 5XYPHDA19GG119109 | 5XYPHDA19GG153258 | 5XYPHDA19GG164986; 5XYPHDA19GG153938; 5XYPHDA19GG157164 | 5XYPHDA19GG106344 | 5XYPHDA19GG194022; 5XYPHDA19GG138985 | 5XYPHDA19GG113116 | 5XYPHDA19GG108224; 5XYPHDA19GG186387

5XYPHDA19GG191668 | 5XYPHDA19GG128909 | 5XYPHDA19GG158380 | 5XYPHDA19GG178483; 5XYPHDA19GG115898 | 5XYPHDA19GG146830 | 5XYPHDA19GG125931 | 5XYPHDA19GG109146 | 5XYPHDA19GG106375 | 5XYPHDA19GG143071; 5XYPHDA19GG131485; 5XYPHDA19GG113312

5XYPHDA19GG157701 | 5XYPHDA19GG104612 | 5XYPHDA19GG105405 | 5XYPHDA19GG137626 | 5XYPHDA19GG179598 | 5XYPHDA19GG140798 | 5XYPHDA19GG136959 | 5XYPHDA19GG170125 | 5XYPHDA19GG191170

5XYPHDA19GG193338; 5XYPHDA19GG123824 | 5XYPHDA19GG185515 | 5XYPHDA19GG119028 | 5XYPHDA19GG169699 | 5XYPHDA19GG125203 | 5XYPHDA19GG163658 | 5XYPHDA19GG143720; 5XYPHDA19GG106733 | 5XYPHDA19GG142874; 5XYPHDA19GG186468 | 5XYPHDA19GG133611 | 5XYPHDA19GG160808 | 5XYPHDA19GG198250 | 5XYPHDA19GG105081 | 5XYPHDA19GG116162 | 5XYPHDA19GG144799 | 5XYPHDA19GG157150; 5XYPHDA19GG136864 | 5XYPHDA19GG178239 | 5XYPHDA19GG104559; 5XYPHDA19GG152143 | 5XYPHDA19GG193355; 5XYPHDA19GG188687 | 5XYPHDA19GG195980 | 5XYPHDA19GG141823

5XYPHDA19GG171436 | 5XYPHDA19GG193954; 5XYPHDA19GG192528 | 5XYPHDA19GG105906 | 5XYPHDA19GG118218; 5XYPHDA19GG191590; 5XYPHDA19GG134189 | 5XYPHDA19GG181335; 5XYPHDA19GG102875 | 5XYPHDA19GG110099 | 5XYPHDA19GG100107 | 5XYPHDA19GG185806 | 5XYPHDA19GG107946 | 5XYPHDA19GG117036; 5XYPHDA19GG197356 | 5XYPHDA19GG183604 | 5XYPHDA19GG178998; 5XYPHDA19GG145290; 5XYPHDA19GG186390 | 5XYPHDA19GG199706 | 5XYPHDA19GG138498 | 5XYPHDA19GG187538

5XYPHDA19GG160033 | 5XYPHDA19GG146603 | 5XYPHDA19GG120292 | 5XYPHDA19GG111785 | 5XYPHDA19GG149923

5XYPHDA19GG174580 | 5XYPHDA19GG123970 | 5XYPHDA19GG172988 | 5XYPHDA19GG199625; 5XYPHDA19GG141336; 5XYPHDA19GG180184 | 5XYPHDA19GG114699

5XYPHDA19GG116114 | 5XYPHDA19GG168648; 5XYPHDA19GG115805 | 5XYPHDA19GG161974 | 5XYPHDA19GG179746 | 5XYPHDA19GG195932; 5XYPHDA19GG150263 | 5XYPHDA19GG119675 | 5XYPHDA19GG199656 | 5XYPHDA19GG174238; 5XYPHDA19GG115870 | 5XYPHDA19GG173705 | 5XYPHDA19GG125654 | 5XYPHDA19GG120695 | 5XYPHDA19GG118638 | 5XYPHDA19GG153728; 5XYPHDA19GG111690 | 5XYPHDA19GG142289 | 5XYPHDA19GG175650 | 5XYPHDA19GG164566 | 5XYPHDA19GG108031 | 5XYPHDA19GG129378; 5XYPHDA19GG164275 | 5XYPHDA19GG119658 | 5XYPHDA19GG162011; 5XYPHDA19GG190651 | 5XYPHDA19GG115982 | 5XYPHDA19GG178466; 5XYPHDA19GG164695 | 5XYPHDA19GG152353 | 5XYPHDA19GG174241 | 5XYPHDA19GG134693; 5XYPHDA19GG122284

5XYPHDA19GG102066; 5XYPHDA19GG131938; 5XYPHDA19GG119479 | 5XYPHDA19GG119269; 5XYPHDA19GG171503

5XYPHDA19GG165734 | 5XYPHDA19GG178256; 5XYPHDA19GG178046; 5XYPHDA19GG129476 | 5XYPHDA19GG112242; 5XYPHDA19GG111673 | 5XYPHDA19GG166642 | 5XYPHDA19GG114833; 5XYPHDA19GG141059 | 5XYPHDA19GG133320; 5XYPHDA19GG120051; 5XYPHDA19GG104657 | 5XYPHDA19GG164700 | 5XYPHDA19GG166592 | 5XYPHDA19GG179147; 5XYPHDA19GG171954 | 5XYPHDA19GG176264 | 5XYPHDA19GG149548; 5XYPHDA19GG102441 | 5XYPHDA19GG132491 | 5XYPHDA19GG199138 | 5XYPHDA19GG174093; 5XYPHDA19GG199155 | 5XYPHDA19GG133351 | 5XYPHDA19GG171596 | 5XYPHDA19GG101788 | 5XYPHDA19GG118428 | 5XYPHDA19GG148674 | 5XYPHDA19GG131700 | 5XYPHDA19GG146391 | 5XYPHDA19GG192514 | 5XYPHDA19GG169380 | 5XYPHDA19GG117117 | 5XYPHDA19GG140056; 5XYPHDA19GG172036 | 5XYPHDA19GG138453; 5XYPHDA19GG109891 | 5XYPHDA19GG197244; 5XYPHDA19GG187264 | 5XYPHDA19GG100379; 5XYPHDA19GG122589; 5XYPHDA19GG109955; 5XYPHDA19GG140249 | 5XYPHDA19GG122110 | 5XYPHDA19GG150120 | 5XYPHDA19GG140980; 5XYPHDA19GG140039; 5XYPHDA19GG144995 | 5XYPHDA19GG117070; 5XYPHDA19GG146133 | 5XYPHDA19GG147895; 5XYPHDA19GG173347; 5XYPHDA19GG166169; 5XYPHDA19GG157245 | 5XYPHDA19GG191766 | 5XYPHDA19GG138825 | 5XYPHDA19GG141143 | 5XYPHDA19GG136105; 5XYPHDA19GG196935 | 5XYPHDA19GG184655 | 5XYPHDA19GG109261 | 5XYPHDA19GG120180 | 5XYPHDA19GG176202 | 5XYPHDA19GG179679 | 5XYPHDA19GG182629 | 5XYPHDA19GG196630 | 5XYPHDA19GG166981

5XYPHDA19GG128036; 5XYPHDA19GG151395; 5XYPHDA19GG111799 | 5XYPHDA19GG111026

5XYPHDA19GG140297 | 5XYPHDA19GG186633 | 5XYPHDA19GG199981 | 5XYPHDA19GG131292; 5XYPHDA19GG120566 | 5XYPHDA19GG195039 | 5XYPHDA19GG189113 | 5XYPHDA19GG197230; 5XYPHDA19GG162669 | 5XYPHDA19GG166656; 5XYPHDA19GG147170 | 5XYPHDA19GG104058 | 5XYPHDA19GG149484; 5XYPHDA19GG194800 | 5XYPHDA19GG156001 | 5XYPHDA19GG141370 | 5XYPHDA19GG144219 | 5XYPHDA19GG133608 | 5XYPHDA19GG190083 | 5XYPHDA19GG176734 | 5XYPHDA19GG175700

5XYPHDA19GG170786; 5XYPHDA19GG104075; 5XYPHDA19GG131535 | 5XYPHDA19GG111043; 5XYPHDA19GG154846 | 5XYPHDA19GG169718 | 5XYPHDA19GG184252; 5XYPHDA19GG181433 | 5XYPHDA19GG159948 | 5XYPHDA19GG124939; 5XYPHDA19GG176720; 5XYPHDA19GG104349 | 5XYPHDA19GG125833; 5XYPHDA19GG162994; 5XYPHDA19GG138209; 5XYPHDA19GG161831 | 5XYPHDA19GG167533 | 5XYPHDA19GG100415 | 5XYPHDA19GG198443 | 5XYPHDA19GG145466 | 5XYPHDA19GG193565 | 5XYPHDA19GG192223; 5XYPHDA19GG117084; 5XYPHDA19GG189127 | 5XYPHDA19GG171159 | 5XYPHDA19GG133835; 5XYPHDA19GG130613; 5XYPHDA19GG119725 | 5XYPHDA19GG102178 | 5XYPHDA19GG104867 | 5XYPHDA19GG103878

5XYPHDA19GG138419

5XYPHDA19GG176782; 5XYPHDA19GG178984 | 5XYPHDA19GG106408 | 5XYPHDA19GG153390; 5XYPHDA19GG138906; 5XYPHDA19GG120504; 5XYPHDA19GG103864; 5XYPHDA19GG110037

5XYPHDA19GG154796 | 5XYPHDA19GG143894 | 5XYPHDA19GG126352 | 5XYPHDA19GG121491; 5XYPHDA19GG161005 | 5XYPHDA19GG156452 | 5XYPHDA19GG144348 | 5XYPHDA19GG118400 | 5XYPHDA19GG148464 | 5XYPHDA19GG173929; 5XYPHDA19GG198085

5XYPHDA19GG167497; 5XYPHDA19GG181030 | 5XYPHDA19GG110796 | 5XYPHDA19GG186714; 5XYPHDA19GG130174 | 5XYPHDA19GG156497 | 5XYPHDA19GG132961 | 5XYPHDA19GG109308 | 5XYPHDA19GG107512 | 5XYPHDA19GG149095; 5XYPHDA19GG161019 | 5XYPHDA19GG197759 | 5XYPHDA19GG101032 | 5XYPHDA19GG163126; 5XYPHDA19GG179410; 5XYPHDA19GG104707 | 5XYPHDA19GG188608 | 5XYPHDA19GG134502; 5XYPHDA19GG140459 | 5XYPHDA19GG110524

5XYPHDA19GG121555 | 5XYPHDA19GG139179 | 5XYPHDA19GG197177 | 5XYPHDA19GG128666 | 5XYPHDA19GG192836; 5XYPHDA19GG176197; 5XYPHDA19GG182534; 5XYPHDA19GG156337; 5XYPHDA19GG114735 | 5XYPHDA19GG111303 | 5XYPHDA19GG186681; 5XYPHDA19GG117506; 5XYPHDA19GG171369; 5XYPHDA19GG187118 | 5XYPHDA19GG129008 | 5XYPHDA19GG198135; 5XYPHDA19GG160792 | 5XYPHDA19GG169685; 5XYPHDA19GG110345; 5XYPHDA19GG138534; 5XYPHDA19GG169198 | 5XYPHDA19GG124262 | 5XYPHDA19GG106666 | 5XYPHDA19GG179231 | 5XYPHDA19GG187331; 5XYPHDA19GG199317; 5XYPHDA19GG128263; 5XYPHDA19GG161652 | 5XYPHDA19GG170450 | 5XYPHDA19GG127307 | 5XYPHDA19GG114153

5XYPHDA19GG183571 | 5XYPHDA19GG137738 | 5XYPHDA19GG104402; 5XYPHDA19GG150084; 5XYPHDA19GG133043 | 5XYPHDA19GG152787; 5XYPHDA19GG124133 | 5XYPHDA19GG107106 | 5XYPHDA19GG189273 | 5XYPHDA19GG129896 | 5XYPHDA19GG156645; 5XYPHDA19GG134595; 5XYPHDA19GG163790 | 5XYPHDA19GG129980; 5XYPHDA19GG164180; 5XYPHDA19GG143183; 5XYPHDA19GG185885 | 5XYPHDA19GG121264 | 5XYPHDA19GG121166 | 5XYPHDA19GG165135 | 5XYPHDA19GG193713 | 5XYPHDA19GG119868 | 5XYPHDA19GG157892 | 5XYPHDA19GG139716 | 5XYPHDA19GG154944 | 5XYPHDA19GG129851 | 5XYPHDA19GG181593 | 5XYPHDA19GG179276 | 5XYPHDA19GG148335; 5XYPHDA19GG179388 | 5XYPHDA19GG174742 | 5XYPHDA19GG121474; 5XYPHDA19GG154393 | 5XYPHDA19GG196420 | 5XYPHDA19GG145628 | 5XYPHDA19GG123449 | 5XYPHDA19GG119319

5XYPHDA19GG155270; 5XYPHDA19GG115058 | 5XYPHDA19GG182131 | 5XYPHDA19GG143300 | 5XYPHDA19GG170500 | 5XYPHDA19GG126514 | 5XYPHDA19GG193162 | 5XYPHDA19GG141028 | 5XYPHDA19GG125590 | 5XYPHDA19GG147394; 5XYPHDA19GG183618 | 5XYPHDA19GG198765 | 5XYPHDA19GG112399; 5XYPHDA19GG131096; 5XYPHDA19GG168522; 5XYPHDA19GG153261; 5XYPHDA19GG114928; 5XYPHDA19GG187376

5XYPHDA19GG105002; 5XYPHDA19GG126822; 5XYPHDA19GG163448 | 5XYPHDA19GG133964 | 5XYPHDA19GG122012; 5XYPHDA19GG137772 | 5XYPHDA19GG114802 | 5XYPHDA19GG118591 | 5XYPHDA19GG119403; 5XYPHDA19GG116470; 5XYPHDA19GG131616 | 5XYPHDA19GG152093 | 5XYPHDA19GG124908 | 5XYPHDA19GG174708; 5XYPHDA19GG105176 | 5XYPHDA19GG164194; 5XYPHDA19GG100298 | 5XYPHDA19GG172361; 5XYPHDA19GG171193

5XYPHDA19GG136735 | 5XYPHDA19GG196448; 5XYPHDA19GG165247; 5XYPHDA19GG187944 | 5XYPHDA19GG178516 | 5XYPHDA19GG194392; 5XYPHDA19GG160632; 5XYPHDA19GG102794 | 5XYPHDA19GG163191 | 5XYPHDA19GG130157; 5XYPHDA19GG196711; 5XYPHDA19GG118672

5XYPHDA19GG188382 | 5XYPHDA19GG123287 | 5XYPHDA19GG197857 | 5XYPHDA19GG196417 | 5XYPHDA19GG177432; 5XYPHDA19GG105436; 5XYPHDA19GG199091; 5XYPHDA19GG190018 | 5XYPHDA19GG193341 | 5XYPHDA19GG158864; 5XYPHDA19GG189516 | 5XYPHDA19GG176619; 5XYPHDA19GG183120 | 5XYPHDA19GG163501 | 5XYPHDA19GG176331 | 5XYPHDA19GG162896 | 5XYPHDA19GG188754 | 5XYPHDA19GG116484; 5XYPHDA19GG120745; 5XYPHDA19GG178936 | 5XYPHDA19GG143359 | 5XYPHDA19GG122687 | 5XYPHDA19GG102584 | 5XYPHDA19GG168245; 5XYPHDA19GG164079 | 5XYPHDA19GG150506 | 5XYPHDA19GG117781; 5XYPHDA19GG190343 | 5XYPHDA19GG176670 | 5XYPHDA19GG190505 | 5XYPHDA19GG144916 | 5XYPHDA19GG123919 | 5XYPHDA19GG121877 | 5XYPHDA19GG147881 | 5XYPHDA19GG178418; 5XYPHDA19GG198569; 5XYPHDA19GG121376 | 5XYPHDA19GG158282; 5XYPHDA19GG101841; 5XYPHDA19GG185501 | 5XYPHDA19GG162283 | 5XYPHDA19GG132099 | 5XYPHDA19GG133995; 5XYPHDA19GG163515 | 5XYPHDA19GG155298; 5XYPHDA19GG121457

5XYPHDA19GG177155 | 5XYPHDA19GG127811 | 5XYPHDA19GG171484

5XYPHDA19GG186664 | 5XYPHDA19GG198975 | 5XYPHDA19GG139764 | 5XYPHDA19GG127579 | 5XYPHDA19GG195381 | 5XYPHDA19GG173624 | 5XYPHDA19GG171419 | 5XYPHDA19GG134984 | 5XYPHDA19GG193081 | 5XYPHDA19GG129087; 5XYPHDA19GG179441

5XYPHDA19GG192531

5XYPHDA19GG161764 | 5XYPHDA19GG111169; 5XYPHDA19GG192464 | 5XYPHDA19GG114072 | 5XYPHDA19GG117442; 5XYPHDA19GG158167 | 5XYPHDA19GG121118

5XYPHDA19GG154281 | 5XYPHDA19GG171534 | 5XYPHDA19GG155673 | 5XYPHDA19GG115920 | 5XYPHDA19GG199916; 5XYPHDA19GG133155; 5XYPHDA19GG154779; 5XYPHDA19GG164258 | 5XYPHDA19GG129090; 5XYPHDA19GG161781 | 5XYPHDA19GG158718; 5XYPHDA19GG180721 | 5XYPHDA19GG180413 | 5XYPHDA19GG154684 | 5XYPHDA19GG114783

5XYPHDA19GG148125 | 5XYPHDA19GG107610 | 5XYPHDA19GG165877 | 5XYPHDA19GG138078; 5XYPHDA19GG167581

5XYPHDA19GG141000; 5XYPHDA19GG122446; 5XYPHDA19GG156192; 5XYPHDA19GG166558 | 5XYPHDA19GG110426; 5XYPHDA19GG151199; 5XYPHDA19GG190021 | 5XYPHDA19GG197311 | 5XYPHDA19GG149243 | 5XYPHDA19GG179312; 5XYPHDA19GG163370 | 5XYPHDA19GG100835 | 5XYPHDA19GG179150 | 5XYPHDA19GG120681 | 5XYPHDA19GG137688 | 5XYPHDA19GG118350 | 5XYPHDA19GG181013 | 5XYPHDA19GG174921; 5XYPHDA19GG107901; 5XYPHDA19GG171405 | 5XYPHDA19GG144107 | 5XYPHDA19GG106229; 5XYPHDA19GG109857 | 5XYPHDA19GG131163 | 5XYPHDA19GG130403

5XYPHDA19GG103914 | 5XYPHDA19GG189760

5XYPHDA19GG129459 | 5XYPHDA19GG153700 | 5XYPHDA19GG176149 | 5XYPHDA19GG139490 | 5XYPHDA19GG109440

5XYPHDA19GG192447 | 5XYPHDA19GG171355 | 5XYPHDA19GG136525; 5XYPHDA19GG165975 | 5XYPHDA19GG123032 | 5XYPHDA19GG122088 | 5XYPHDA19GG179472; 5XYPHDA19GG122155 | 5XYPHDA19GG150845 | 5XYPHDA19GG126626 | 5XYPHDA19GG198930 | 5XYPHDA19GG165037 | 5XYPHDA19GG118686; 5XYPHDA19GG108935; 5XYPHDA19GG117909; 5XYPHDA19GG162557 | 5XYPHDA19GG129610

5XYPHDA19GG134922 | 5XYPHDA19GG114086 | 5XYPHDA19GG111933; 5XYPHDA19GG170612 | 5XYPHDA19GG194781 | 5XYPHDA19GG172537 | 5XYPHDA19GG165507 | 5XYPHDA19GG195171 | 5XYPHDA19GG171906 | 5XYPHDA19GG181352 | 5XYPHDA19GG103749; 5XYPHDA19GG125816

5XYPHDA19GG101421 | 5XYPHDA19GG103654; 5XYPHDA19GG142549; 5XYPHDA19GG132331

5XYPHDA19GG129736

5XYPHDA19GG199740 | 5XYPHDA19GG161327 | 5XYPHDA19GG182842 | 5XYPHDA19GG100818 | 5XYPHDA19GG189550 | 5XYPHDA19GG101760 | 5XYPHDA19GG191220 | 5XYPHDA19GG112886 | 5XYPHDA19GG123161 | 5XYPHDA19GG192674; 5XYPHDA19GG120700; 5XYPHDA19GG102858 | 5XYPHDA19GG196451 | 5XYPHDA19GG107493 | 5XYPHDA19GG189385 | 5XYPHDA19GG188799 | 5XYPHDA19GG150019; 5XYPHDA19GG181142; 5XYPHDA19GG195753; 5XYPHDA19GG172098; 5XYPHDA19GG190679 | 5XYPHDA19GG172280 | 5XYPHDA19GG147640 | 5XYPHDA19GG197681 | 5XYPHDA19GG172974 | 5XYPHDA19GG123841 | 5XYPHDA19GG186843 | 5XYPHDA19GG125976; 5XYPHDA19GG168861; 5XYPHDA19GG184445 | 5XYPHDA19GG169279 | 5XYPHDA19GG117019; 5XYPHDA19GG148612 | 5XYPHDA19GG169928; 5XYPHDA19GG192934 | 5XYPHDA19GG190164; 5XYPHDA19GG124858; 5XYPHDA19GG114797; 5XYPHDA19GG182369

5XYPHDA19GG103556 | 5XYPHDA19GG143345; 5XYPHDA19GG120406 | 5XYPHDA19GG146634 | 5XYPHDA19GG124813 | 5XYPHDA19GG127405; 5XYPHDA19GG140378 | 5XYPHDA19GG139439 | 5XYPHDA19GG176300 | 5XYPHDA19GG123256

5XYPHDA19GG145337; 5XYPHDA19GG109082; 5XYPHDA19GG126397 | 5XYPHDA19GG176622 | 5XYPHDA19GG149100; 5XYPHDA19GG166107 | 5XYPHDA19GG110653; 5XYPHDA19GG139182

5XYPHDA19GG161053 | 5XYPHDA19GG153874; 5XYPHDA19GG128134 | 5XYPHDA19GG150487; 5XYPHDA19GG188074; 5XYPHDA19GG177902; 5XYPHDA19GG115562 | 5XYPHDA19GG103623; 5XYPHDA19GG112595 | 5XYPHDA19GG159383 | 5XYPHDA19GG157374; 5XYPHDA19GG172134 | 5XYPHDA19GG162526 | 5XYPHDA19GG195896 | 5XYPHDA19GG143944 | 5XYPHDA19GG199530; 5XYPHDA19GG193422; 5XYPHDA19GG121121 | 5XYPHDA19GG116999; 5XYPHDA19GG156421; 5XYPHDA19GG196336 | 5XYPHDA19GG192948 | 5XYPHDA19GG159559; 5XYPHDA19GG153051 | 5XYPHDA19GG174210; 5XYPHDA19GG178788 | 5XYPHDA19GG174143 | 5XYPHDA19GG194537; 5XYPHDA19GG192545 | 5XYPHDA19GG173526 | 5XYPHDA19GG135407; 5XYPHDA19GG179875 | 5XYPHDA19GG147816 | 5XYPHDA19GG101208 | 5XYPHDA19GG134290 | 5XYPHDA19GG171128 | 5XYPHDA19GG154877 | 5XYPHDA19GG199818

5XYPHDA19GG160419; 5XYPHDA19GG110863 | 5XYPHDA19GG120809; 5XYPHDA19GG107218 | 5XYPHDA19GG143555 | 5XYPHDA19GG179861; 5XYPHDA19GG185207 | 5XYPHDA19GG101175 | 5XYPHDA19GG165863 | 5XYPHDA19GG138422 | 5XYPHDA19GG179570; 5XYPHDA19GG193601; 5XYPHDA19GG154426; 5XYPHDA19GG133494 | 5XYPHDA19GG145841 | 5XYPHDA19GG160954 | 5XYPHDA19GG168584; 5XYPHDA19GG115545

5XYPHDA19GG113181 | 5XYPHDA19GG182792 | 5XYPHDA19GG128201 | 5XYPHDA19GG194957

5XYPHDA19GG159318; 5XYPHDA19GG136038 | 5XYPHDA19GG144690 | 5XYPHDA19GG156175; 5XYPHDA19GG154927; 5XYPHDA19GG149257 | 5XYPHDA19GG137805 | 5XYPHDA19GG153910; 5XYPHDA19GG155950 | 5XYPHDA19GG162848 | 5XYPHDA19GG136539; 5XYPHDA19GG169430 | 5XYPHDA19GG105033; 5XYPHDA19GG132135 | 5XYPHDA19GG196577; 5XYPHDA19GG168097 | 5XYPHDA19GG102729; 5XYPHDA19GG195235 | 5XYPHDA19GG174840; 5XYPHDA19GG103198 | 5XYPHDA19GG173588 | 5XYPHDA19GG180301; 5XYPHDA19GG168021 | 5XYPHDA19GG126643 | 5XYPHDA19GG199897; 5XYPHDA19GG130417 | 5XYPHDA19GG109843 | 5XYPHDA19GG111236; 5XYPHDA19GG177477; 5XYPHDA19GG164907 | 5XYPHDA19GG160744 | 5XYPHDA19GG187801; 5XYPHDA19GG178726 | 5XYPHDA19GG116520; 5XYPHDA19GG122494 | 5XYPHDA19GG187796 | 5XYPHDA19GG113651; 5XYPHDA19GG143202 | 5XYPHDA19GG105047 | 5XYPHDA19GG108109; 5XYPHDA19GG119322; 5XYPHDA19GG113598 | 5XYPHDA19GG123550 | 5XYPHDA19GG114427; 5XYPHDA19GG179102; 5XYPHDA19GG146908 | 5XYPHDA19GG181223; 5XYPHDA19GG150764 | 5XYPHDA19GG170268 | 5XYPHDA19GG105159; 5XYPHDA19GG113018; 5XYPHDA19GG184560 | 5XYPHDA19GG150151 | 5XYPHDA19GG162414; 5XYPHDA19GG116355 | 5XYPHDA19GG116288

5XYPHDA19GG105811; 5XYPHDA19GG157732 | 5XYPHDA19GG111642 | 5XYPHDA19GG193677 | 5XYPHDA19GG147766; 5XYPHDA19GG151221; 5XYPHDA19GG186907 | 5XYPHDA19GG145872 | 5XYPHDA19GG134676 | 5XYPHDA19GG157603

5XYPHDA19GG103105; 5XYPHDA19GG128330 | 5XYPHDA19GG173042 | 5XYPHDA19GG114055; 5XYPHDA19GG179293; 5XYPHDA19GG181450 | 5XYPHDA19GG190374 | 5XYPHDA19GG106411; 5XYPHDA19GG131230; 5XYPHDA19GG126285; 5XYPHDA19GG131289; 5XYPHDA19GG107235 | 5XYPHDA19GG133561 | 5XYPHDA19GG136573; 5XYPHDA19GG190858 | 5XYPHDA19GG153079 | 5XYPHDA19GG194943; 5XYPHDA19GG102956; 5XYPHDA19GG173364 | 5XYPHDA19GG113973 | 5XYPHDA19GG170819 | 5XYPHDA19GG120163 | 5XYPHDA19GG140218 | 5XYPHDA19GG145029 | 5XYPHDA19GG188155; 5XYPHDA19GG117392 | 5XYPHDA19GG132880 | 5XYPHDA19GG131745

5XYPHDA19GG106957 | 5XYPHDA19GG176832 | 5XYPHDA19GG184039 | 5XYPHDA19GG100687; 5XYPHDA19GG154412

5XYPHDA19GG169590; 5XYPHDA19GG107655 | 5XYPHDA19GG108434 | 5XYPHDA19GG127498; 5XYPHDA19GG104884 | 5XYPHDA19GG169525; 5XYPHDA19GG176703; 5XYPHDA19GG145774 | 5XYPHDA19GG171548; 5XYPHDA19GG198040; 5XYPHDA19GG109888; 5XYPHDA19GG105937 | 5XYPHDA19GG118803 | 5XYPHDA19GG112225; 5XYPHDA19GG198409 | 5XYPHDA19GG138369 | 5XYPHDA19GG113858 | 5XYPHDA19GG184221 | 5XYPHDA19GG188432 | 5XYPHDA19GG185319; 5XYPHDA19GG145919 | 5XYPHDA19GG177009; 5XYPHDA19GG100172 | 5XYPHDA19GG115089; 5XYPHDA19GG102780; 5XYPHDA19GG163059; 5XYPHDA19GG172652 | 5XYPHDA19GG102567; 5XYPHDA19GG181318; 5XYPHDA19GG154460

5XYPHDA19GG199334; 5XYPHDA19GG138940

5XYPHDA19GG180153 | 5XYPHDA19GG142177 | 5XYPHDA19GG180105; 5XYPHDA19GG116856 | 5XYPHDA19GG102410

5XYPHDA19GG139442

5XYPHDA19GG126660; 5XYPHDA19GG134726 | 5XYPHDA19GG121152; 5XYPHDA19GG141658 | 5XYPHDA19GG124844 | 5XYPHDA19GG122818

5XYPHDA19GG118848 | 5XYPHDA19GG151512 | 5XYPHDA19GG173106 | 5XYPHDA19GG145354 | 5XYPHDA19GG109728 | 5XYPHDA19GG182727 | 5XYPHDA19GG178015; 5XYPHDA19GG176538 | 5XYPHDA19GG174174 | 5XYPHDA19GG174613 | 5XYPHDA19GG159996 | 5XYPHDA19GG142096; 5XYPHDA19GG164373 | 5XYPHDA19GG125475; 5XYPHDA19GG194506; 5XYPHDA19GG163109; 5XYPHDA19GG141448 | 5XYPHDA19GG144284

5XYPHDA19GG175826; 5XYPHDA19GG143829 | 5XYPHDA19GG122706; 5XYPHDA19GG141711; 5XYPHDA19GG129557 | 5XYPHDA19GG163062; 5XYPHDA19GG151011 | 5XYPHDA19GG172215 | 5XYPHDA19GG116453 | 5XYPHDA19GG189323 | 5XYPHDA19GG132636 | 5XYPHDA19GG153311

5XYPHDA19GG159254 | 5XYPHDA19GG171131; 5XYPHDA19GG189340 | 5XYPHDA19GG133396; 5XYPHDA19GG144009; 5XYPHDA19GG167757 | 5XYPHDA19GG115061 | 5XYPHDA19GG136315 | 5XYPHDA19GG130059 | 5XYPHDA19GG168827; 5XYPHDA19GG197549; 5XYPHDA19GG165300 | 5XYPHDA19GG153521; 5XYPHDA19GG157147 | 5XYPHDA19GG184297; 5XYPHDA19GG117358; 5XYPHDA19GG116601

5XYPHDA19GG101158; 5XYPHDA19GG131521 | 5XYPHDA19GG163837 | 5XYPHDA19GG139019 | 5XYPHDA19GG150957; 5XYPHDA19GG121880; 5XYPHDA19GG178709; 5XYPHDA19GG188415 | 5XYPHDA19GG145502; 5XYPHDA19GG144060; 5XYPHDA19GG161747 | 5XYPHDA19GG115139 | 5XYPHDA19GG170271 | 5XYPHDA19GG137948 | 5XYPHDA19GG108448 | 5XYPHDA19GG156290; 5XYPHDA19GG102634; 5XYPHDA19GG107672; 5XYPHDA19GG161554; 5XYPHDA19GG124357 | 5XYPHDA19GG149176 | 5XYPHDA19GG163157 | 5XYPHDA19GG172375 | 5XYPHDA19GG120602 | 5XYPHDA19GG168004 | 5XYPHDA19GG187927 | 5XYPHDA19GG162865

5XYPHDA19GG146195 | 5XYPHDA19GG106912 | 5XYPHDA19GG142647 | 5XYPHDA19GG166799 | 5XYPHDA19GG124388; 5XYPHDA19GG153826 | 5XYPHDA19GG188351; 5XYPHDA19GG120132 | 5XYPHDA19GG120650; 5XYPHDA19GG101211 | 5XYPHDA19GG131633; 5XYPHDA19GG155737 | 5XYPHDA19GG125797 | 5XYPHDA19GG130921 | 5XYPHDA19GG192058; 5XYPHDA19GG121524; 5XYPHDA19GG168441 | 5XYPHDA19GG107882; 5XYPHDA19GG189614 | 5XYPHDA19GG154202 | 5XYPHDA19GG106280 | 5XYPHDA19GG142387 | 5XYPHDA19GG145791 | 5XYPHDA19GG176216; 5XYPHDA19GG110085; 5XYPHDA19GG148545 | 5XYPHDA19GG127629; 5XYPHDA19GG147878 | 5XYPHDA19GG187443 | 5XYPHDA19GG168505 | 5XYPHDA19GG100852 | 5XYPHDA19GG152854; 5XYPHDA19GG181724

5XYPHDA19GG141031; 5XYPHDA19GG189287 | 5XYPHDA19GG119059 | 5XYPHDA19GG181688; 5XYPHDA19GG135682 | 5XYPHDA19GG194358 | 5XYPHDA19GG126772 | 5XYPHDA19GG111429; 5XYPHDA19GG115271 | 5XYPHDA19GG180167 | 5XYPHDA19GG140316 | 5XYPHDA19GG130000 | 5XYPHDA19GG127937; 5XYPHDA19GG145208; 5XYPHDA19GG173168; 5XYPHDA19GG128280 | 5XYPHDA19GG190715 | 5XYPHDA19GG120678

5XYPHDA19GG120325; 5XYPHDA19GG147413 | 5XYPHDA19GG194697 | 5XYPHDA19GG103170; 5XYPHDA19GG111074 | 5XYPHDA19GG170884; 5XYPHDA19GG109020

5XYPHDA19GG158752; 5XYPHDA19GG172330 | 5XYPHDA19GG121846 | 5XYPHDA19GG104710; 5XYPHDA19GG155883 | 5XYPHDA19GG133432 | 5XYPHDA19GG180976; 5XYPHDA19GG196725; 5XYPHDA19GG118767 | 5XYPHDA19GG183022 | 5XYPHDA19GG109230 | 5XYPHDA19GG158279 | 5XYPHDA19GG170593; 5XYPHDA19GG140882; 5XYPHDA19GG185384 | 5XYPHDA19GG162736 | 5XYPHDA19GG158590 | 5XYPHDA19GG195817 | 5XYPHDA19GG147086

5XYPHDA19GG117294; 5XYPHDA19GG138596 | 5XYPHDA19GG147041 | 5XYPHDA19GG158430; 5XYPHDA19GG122897 | 5XYPHDA19GG130630

5XYPHDA19GG122317 | 5XYPHDA19GG137089

5XYPHDA19GG120583; 5XYPHDA19GG138095; 5XYPHDA19GG191993; 5XYPHDA19GG165720; 5XYPHDA19GG158394

5XYPHDA19GG100138 | 5XYPHDA19GG176846 | 5XYPHDA19GG150294; 5XYPHDA19GG120437 | 5XYPHDA19GG123676; 5XYPHDA19GG159531; 5XYPHDA19GG191542 | 5XYPHDA19GG157665 | 5XYPHDA19GG143975 | 5XYPHDA19GG140851 | 5XYPHDA19GG135844 | 5XYPHDA19GG161330 | 5XYPHDA19GG108773; 5XYPHDA19GG133219; 5XYPHDA19GG135519 | 5XYPHDA19GG170352 | 5XYPHDA19GG194778; 5XYPHDA19GG108627; 5XYPHDA19GG123595 | 5XYPHDA19GG178855; 5XYPHDA19GG172635 | 5XYPHDA19GG148805; 5XYPHDA19GG148870 | 5XYPHDA19GG171887; 5XYPHDA19GG175258 | 5XYPHDA19GG174935 | 5XYPHDA19GG114444 | 5XYPHDA19GG181769; 5XYPHDA19GG104416 | 5XYPHDA19GG185692; 5XYPHDA19GG148707 | 5XYPHDA19GG110832; 5XYPHDA19GG161814; 5XYPHDA19GG154197; 5XYPHDA19GG148769

5XYPHDA19GG177107; 5XYPHDA19GG197907 | 5XYPHDA19GG185076; 5XYPHDA19GG130580 | 5XYPHDA19GG192075 | 5XYPHDA19GG184199; 5XYPHDA19GG134628 | 5XYPHDA19GG176121 | 5XYPHDA19GG145533 | 5XYPHDA19GG159190 | 5XYPHDA19GG114816 | 5XYPHDA19GG140946 | 5XYPHDA19GG169377 | 5XYPHDA19GG133088; 5XYPHDA19GG120969 | 5XYPHDA19GG189970 | 5XYPHDA19GG186762 | 5XYPHDA19GG107736 | 5XYPHDA19GG165149; 5XYPHDA19GG118560; 5XYPHDA19GG191833; 5XYPHDA19GG133902; 5XYPHDA19GG151316 | 5XYPHDA19GG189600; 5XYPHDA19GG103718 | 5XYPHDA19GG122107 | 5XYPHDA19GG165801 | 5XYPHDA19GG159402; 5XYPHDA19GG185935

5XYPHDA19GG182243; 5XYPHDA19GG143443 | 5XYPHDA19GG148142; 5XYPHDA19GG134838; 5XYPHDA19GG118395 | 5XYPHDA19GG114489; 5XYPHDA19GG100821 | 5XYPHDA19GG151896 | 5XYPHDA19GG133270; 5XYPHDA19GG132233 | 5XYPHDA19GG118347 | 5XYPHDA19GG167256; 5XYPHDA19GG158072 | 5XYPHDA19GG138873; 5XYPHDA19GG193193; 5XYPHDA19GG123189; 5XYPHDA19GG148447 | 5XYPHDA19GG116663 | 5XYPHDA19GG173252 | 5XYPHDA19GG134337 | 5XYPHDA19GG104223 | 5XYPHDA19GG125606; 5XYPHDA19GG187099 | 5XYPHDA19GG145080; 5XYPHDA19GG187166 | 5XYPHDA19GG137979; 5XYPHDA19GG128182 | 5XYPHDA19GG120891; 5XYPHDA19GG144835 | 5XYPHDA19GG136606 | 5XYPHDA19GG135942 | 5XYPHDA19GG135536; 5XYPHDA19GG147945 | 5XYPHDA19GG123886; 5XYPHDA19GG106165; 5XYPHDA19GG199379; 5XYPHDA19GG182324 | 5XYPHDA19GG141885 | 5XYPHDA19GG113231 | 5XYPHDA19GG146424 | 5XYPHDA19GG175504 | 5XYPHDA19GG163899; 5XYPHDA19GG151915 | 5XYPHDA19GG180007

5XYPHDA19GG128697 | 5XYPHDA19GG142714 | 5XYPHDA19GG104948

5XYPHDA19GG198703; 5XYPHDA19GG120390 | 5XYPHDA19GG129445 | 5XYPHDA19GG188172 | 5XYPHDA19GG174773; 5XYPHDA19GG145001 | 5XYPHDA19GG173199 | 5XYPHDA19GG129199 | 5XYPHDA19GG140543 | 5XYPHDA19GG173946 | 5XYPHDA19GG177561 | 5XYPHDA19GG184333 | 5XYPHDA19GG177236 | 5XYPHDA19GG183831 | 5XYPHDA19GG114881; 5XYPHDA19GG120776 | 5XYPHDA19GG132524; 5XYPHDA19GG191914; 5XYPHDA19GG165619; 5XYPHDA19GG133317; 5XYPHDA19GG130742 | 5XYPHDA19GG100494; 5XYPHDA19GG151977 | 5XYPHDA19GG174434 | 5XYPHDA19GG181691 | 5XYPHDA19GG103055 | 5XYPHDA19GG131549 | 5XYPHDA19GG135522; 5XYPHDA19GG188849 | 5XYPHDA19GG158623

5XYPHDA19GG166351 | 5XYPHDA19GG181349 | 5XYPHDA19GG117795 | 5XYPHDA19GG153129

5XYPHDA19GG194229 | 5XYPHDA19GG173610; 5XYPHDA19GG167080; 5XYPHDA19GG104514; 5XYPHDA19GG133107; 5XYPHDA19GG132877 | 5XYPHDA19GG107333 | 5XYPHDA19GG137724

5XYPHDA19GG100110

5XYPHDA19GG101256 | 5XYPHDA19GG164552 | 5XYPHDA19GG116467 | 5XYPHDA19GG100544 | 5XYPHDA19GG124567 | 5XYPHDA19GG182808

5XYPHDA19GG140347 | 5XYPHDA19GG176815 | 5XYPHDA19GG156760 | 5XYPHDA19GG112127; 5XYPHDA19GG169220

5XYPHDA19GG120339; 5XYPHDA19GG191752

5XYPHDA19GG123810 | 5XYPHDA19GG121765; 5XYPHDA19GG151414; 5XYPHDA19GG101130; 5XYPHDA19GG149551 | 5XYPHDA19GG145077 | 5XYPHDA19GG167550 | 5XYPHDA19GG106702 | 5XYPHDA19GG172232 | 5XYPHDA19GG195770; 5XYPHDA19GG154457 | 5XYPHDA19GG164793 | 5XYPHDA19GG191847; 5XYPHDA19GG122172

5XYPHDA19GG189709

5XYPHDA19GG105520 | 5XYPHDA19GG162218; 5XYPHDA19GG105128 | 5XYPHDA19GG178743; 5XYPHDA19GG110765 | 5XYPHDA19GG132264 | 5XYPHDA19GG143023; 5XYPHDA19GG179701; 5XYPHDA19GG189807 | 5XYPHDA19GG173798 | 5XYPHDA19GG170206 | 5XYPHDA19GG196028; 5XYPHDA19GG162946

5XYPHDA19GG184834; 5XYPHDA19GG112578; 5XYPHDA19GG138890 | 5XYPHDA19GG153597

5XYPHDA19GG122852 | 5XYPHDA19GG152269 | 5XYPHDA19GG150750 | 5XYPHDA19GG162770 | 5XYPHDA19GG116825; 5XYPHDA19GG182047 | 5XYPHDA19GG187832

5XYPHDA19GG165202 | 5XYPHDA19GG130871; 5XYPHDA19GG168620; 5XYPHDA19GG169038 | 5XYPHDA19GG161537; 5XYPHDA19GG101595 | 5XYPHDA19GG194702; 5XYPHDA19GG110510 | 5XYPHDA19GG180122

5XYPHDA19GG174305 | 5XYPHDA19GG174076 | 5XYPHDA19GG169587 | 5XYPHDA19GG137495 | 5XYPHDA19GG110281 | 5XYPHDA19GG172117 | 5XYPHDA19GG184803 | 5XYPHDA19GG177527 | 5XYPHDA19GG155415; 5XYPHDA19GG191623

5XYPHDA19GG187975 | 5XYPHDA19GG113097 | 5XYPHDA19GG163238; 5XYPHDA19GG118039

5XYPHDA19GG135021 | 5XYPHDA19GG191931

5XYPHDA19GG137822 | 5XYPHDA19GG161182 | 5XYPHDA19GG101838 | 5XYPHDA19GG177124 | 5XYPHDA19GG129977; 5XYPHDA19GG103671 | 5XYPHDA19GG183215

5XYPHDA19GG176278; 5XYPHDA19GG179200; 5XYPHDA19GG164356 | 5XYPHDA19GG150537; 5XYPHDA19GG105985 | 5XYPHDA19GG118896; 5XYPHDA19GG125668 | 5XYPHDA19GG197616; 5XYPHDA19GG116629 | 5XYPHDA19GG167175; 5XYPHDA19GG162980 | 5XYPHDA19GG137111

5XYPHDA19GG122124; 5XYPHDA19GG154717 | 5XYPHDA19GG161487; 5XYPHDA19GG163871 | 5XYPHDA19GG148027 | 5XYPHDA19GG169122; 5XYPHDA19GG142695 | 5XYPHDA19GG172490 | 5XYPHDA19GG175860; 5XYPHDA19GG165068 | 5XYPHDA19GG113648 | 5XYPHDA19GG176989; 5XYPHDA19GG138064 | 5XYPHDA19GG102472 | 5XYPHDA19GG125217 | 5XYPHDA19GG186647 | 5XYPHDA19GG114864 | 5XYPHDA19GG168133 | 5XYPHDA19GG189483 | 5XYPHDA19GG146309 | 5XYPHDA19GG110314; 5XYPHDA19GG174532 | 5XYPHDA19GG199673 | 5XYPHDA19GG153289 | 5XYPHDA19GG121202 | 5XYPHDA19GG116307; 5XYPHDA19GG102763; 5XYPHDA19GG151557; 5XYPHDA19GG142504 | 5XYPHDA19GG133821 | 5XYPHDA19GG150814

5XYPHDA19GG111057 | 5XYPHDA19GG181304; 5XYPHDA19GG136704; 5XYPHDA19GG123662 | 5XYPHDA19GG142664; 5XYPHDA19GG192349; 5XYPHDA19GG197180; 5XYPHDA19GG119157; 5XYPHDA19GG159352 | 5XYPHDA19GG156516 | 5XYPHDA19GG129901; 5XYPHDA19GG157231 | 5XYPHDA19GG183344; 5XYPHDA19GG192352 | 5XYPHDA19GG152207 | 5XYPHDA19GG114573 | 5XYPHDA19GG176071; 5XYPHDA19GG155933 | 5XYPHDA19GG199172 | 5XYPHDA19GG185210 | 5XYPHDA19GG156208 | 5XYPHDA19GG164390; 5XYPHDA19GG185188 | 5XYPHDA19GG154507 | 5XYPHDA19GG176975 | 5XYPHDA19GG163367 | 5XYPHDA19GG119434 | 5XYPHDA19GG117828; 5XYPHDA19GG106232 | 5XYPHDA19GG169752 | 5XYPHDA19GG137139; 5XYPHDA19GG101449; 5XYPHDA19GG188222 | 5XYPHDA19GG126464 | 5XYPHDA19GG170447 | 5XYPHDA19GG170545 | 5XYPHDA19GG114508 | 5XYPHDA19GG143958 | 5XYPHDA19GG121278; 5XYPHDA19GG183330 | 5XYPHDA19GG108241 | 5XYPHDA19GG172182 | 5XYPHDA19GG172201 | 5XYPHDA19GG160694; 5XYPHDA19GG164731 | 5XYPHDA19GG155768 | 5XYPHDA19GG193968; 5XYPHDA19GG192819 | 5XYPHDA19GG197163 | 5XYPHDA19GG189628 | 5XYPHDA19GG144401 | 5XYPHDA19GG158220; 5XYPHDA19GG194859

5XYPHDA19GG165104

5XYPHDA19GG160890 | 5XYPHDA19GG137433; 5XYPHDA19GG177852 | 5XYPHDA19GG150926 | 5XYPHDA19GG166303; 5XYPHDA19GG152577; 5XYPHDA19GG154121 | 5XYPHDA19GG117845 | 5XYPHDA19GG117960; 5XYPHDA19GG124116; 5XYPHDA19GG187135 | 5XYPHDA19GG153664 | 5XYPHDA19GG162588; 5XYPHDA19GG102942; 5XYPHDA19GG154782 | 5XYPHDA19GG105694 | 5XYPHDA19GG160534 | 5XYPHDA19GG182016 | 5XYPHDA19GG140641 | 5XYPHDA19GG166043 | 5XYPHDA19GG186406 | 5XYPHDA19GG168326

5XYPHDA19GG127274; 5XYPHDA19GG169945 | 5XYPHDA19GG148786; 5XYPHDA19GG122365 | 5XYPHDA19GG125685 | 5XYPHDA19GG172859

5XYPHDA19GG159755; 5XYPHDA19GG146990; 5XYPHDA19GG190746; 5XYPHDA19GG111463; 5XYPHDA19GG126366 | 5XYPHDA19GG158038 | 5XYPHDA19GG183599; 5XYPHDA19GG199687 | 5XYPHDA19GG143409; 5XYPHDA19GG144950; 5XYPHDA19GG175549 | 5XYPHDA19GG108661; 5XYPHDA19GG156807 | 5XYPHDA19GG182517 | 5XYPHDA19GG109244 | 5XYPHDA19GG155799; 5XYPHDA19GG183814; 5XYPHDA19GG125749 | 5XYPHDA19GG182906 | 5XYPHDA19GG191959 | 5XYPHDA19GG148108

5XYPHDA19GG133978; 5XYPHDA19GG186132; 5XYPHDA19GG187698 | 5XYPHDA19GG181528 | 5XYPHDA19GG155608 | 5XYPHDA19GG136301 | 5XYPHDA19GG159013; 5XYPHDA19GG139652; 5XYPHDA19GG149355; 5XYPHDA19GG153633; 5XYPHDA19GG173140 | 5XYPHDA19GG102195 | 5XYPHDA19GG102651 | 5XYPHDA19GG145189; 5XYPHDA19GG127176; 5XYPHDA19GG151204 | 5XYPHDA19GG190052 | 5XYPHDA19GG129848 | 5XYPHDA19GG180489 | 5XYPHDA19GG113469; 5XYPHDA19GG126027 | 5XYPHDA19GG109938 | 5XYPHDA19GG163319 | 5XYPHDA19GG147931; 5XYPHDA19GG117750 | 5XYPHDA19GG196921 | 5XYPHDA19GG124598; 5XYPHDA19GG110930 | 5XYPHDA19GG173977; 5XYPHDA19GG156712

5XYPHDA19GG151008 | 5XYPHDA19GG187572

5XYPHDA19GG140722 | 5XYPHDA19GG142020; 5XYPHDA19GG150862 | 5XYPHDA19GG147105 | 5XYPHDA19GG117411

5XYPHDA19GG114945 | 5XYPHDA19GG158783 | 5XYPHDA19GG102049 | 5XYPHDA19GG178063 | 5XYPHDA19GG138582 | 5XYPHDA19GG188611 | 5XYPHDA19GG154992 | 5XYPHDA19GG154488 | 5XYPHDA19GG143104 | 5XYPHDA19GG192738 | 5XYPHDA19GG153695; 5XYPHDA19GG193839; 5XYPHDA19GG189497 | 5XYPHDA19GG179066; 5XYPHDA19GG194327 | 5XYPHDA19GG189371; 5XYPHDA19GG118493 | 5XYPHDA19GG120762; 5XYPHDA19GG130529; 5XYPHDA19GG110975 | 5XYPHDA19GG169301 | 5XYPHDA19GG155592 | 5XYPHDA19GG104545; 5XYPHDA19GG104688 | 5XYPHDA19GG133060 | 5XYPHDA19GG187278; 5XYPHDA19GG144253 | 5XYPHDA19GG113942; 5XYPHDA19GG159724 | 5XYPHDA19GG127825 | 5XYPHDA19GG152241 | 5XYPHDA19GG147217 | 5XYPHDA19GG105534; 5XYPHDA19GG131812; 5XYPHDA19GG150568; 5XYPHDA19GG136802 | 5XYPHDA19GG120907 | 5XYPHDA19GG185837 | 5XYPHDA19GG113102 | 5XYPHDA19GG184719; 5XYPHDA19GG168438; 5XYPHDA19GG107249

5XYPHDA19GG153115

5XYPHDA19GG173848; 5XYPHDA19GG108546 | 5XYPHDA19GG180234 | 5XYPHDA19GG109745 | 5XYPHDA19GG193436 | 5XYPHDA19GG181674; 5XYPHDA19GG170836; 5XYPHDA19GG187071 | 5XYPHDA19GG142941 | 5XYPHDA19GG189810 | 5XYPHDA19GG141787 | 5XYPHDA19GG183666 | 5XYPHDA19GG126609 | 5XYPHDA19GG174112; 5XYPHDA19GG151428 | 5XYPHDA19GG169055 | 5XYPHDA19GG195722; 5XYPHDA19GG158735 | 5XYPHDA19GG170741 | 5XYPHDA19GG105338 | 5XYPHDA19GG127873; 5XYPHDA19GG173221 | 5XYPHDA19GG126996 | 5XYPHDA19GG160047; 5XYPHDA19GG198572 | 5XYPHDA19GG140008 | 5XYPHDA19GG157519 | 5XYPHDA19GG170299 | 5XYPHDA19GG104500 | 5XYPHDA19GG141627; 5XYPHDA19GG119661 | 5XYPHDA19GG108756; 5XYPHDA19GG193226 | 5XYPHDA19GG181190; 5XYPHDA19GG134211 | 5XYPHDA19GG189824 | 5XYPHDA19GG134788 | 5XYPHDA19GG165748 | 5XYPHDA19GG143877 | 5XYPHDA19GG129283 | 5XYPHDA19GG124021 | 5XYPHDA19GG174188; 5XYPHDA19GG166947 | 5XYPHDA19GG165118 | 5XYPHDA19GG186888 | 5XYPHDA19GG123743; 5XYPHDA19GG136475; 5XYPHDA19GG110121; 5XYPHDA19GG162476 | 5XYPHDA19GG127954; 5XYPHDA19GG176765; 5XYPHDA19GG150036; 5XYPHDA19GG198748 | 5XYPHDA19GG164857 | 5XYPHDA19GG147234 | 5XYPHDA19GG148044; 5XYPHDA19GG138470; 5XYPHDA19GG146617 | 5XYPHDA19GG111995; 5XYPHDA19GG121958; 5XYPHDA19GG164163 | 5XYPHDA19GG188883 | 5XYPHDA19GG169153 | 5XYPHDA19GG195137 | 5XYPHDA19GG137660 | 5XYPHDA19GG103069 | 5XYPHDA19GG107199 | 5XYPHDA19GG140123 | 5XYPHDA19GG114413; 5XYPHDA19GG107588

5XYPHDA19GG158895; 5XYPHDA19GG168858; 5XYPHDA19GG189421; 5XYPHDA19GG119143; 5XYPHDA19GG141966 | 5XYPHDA19GG103251 | 5XYPHDA19GG183036; 5XYPHDA19GG107803

5XYPHDA19GG190830; 5XYPHDA19GG167161; 5XYPHDA19GG116419; 5XYPHDA19GG129543

5XYPHDA19GG150621; 5XYPHDA19GG142373; 5XYPHDA19GG103279; 5XYPHDA19GG129770 | 5XYPHDA19GG166494; 5XYPHDA19GG120731 | 5XYPHDA19GG138694; 5XYPHDA19GG138114 | 5XYPHDA19GG131986 | 5XYPHDA19GG149338; 5XYPHDA19GG156449; 5XYPHDA19GG185191 | 5XYPHDA19GG181271 | 5XYPHDA19GG146147 | 5XYPHDA19GG105193; 5XYPHDA19GG125041 | 5XYPHDA19GG194067; 5XYPHDA19GG153132; 5XYPHDA19GG104304; 5XYPHDA19GG101323

5XYPHDA19GG131213 | 5XYPHDA19GG183358; 5XYPHDA19GG114721; 5XYPHDA19GG149713; 5XYPHDA19GG138193 | 5XYPHDA19GG147377; 5XYPHDA19GG108482 | 5XYPHDA19GG104772; 5XYPHDA19GG140719; 5XYPHDA19GG179987 | 5XYPHDA19GG162090 | 5XYPHDA19GG120664 | 5XYPHDA19GG103606; 5XYPHDA19GG184249; 5XYPHDA19GG156788 | 5XYPHDA19GG189791; 5XYPHDA19GG132538

5XYPHDA19GG126321 | 5XYPHDA19GG149209 | 5XYPHDA19GG138050 | 5XYPHDA19GG170660 | 5XYPHDA19GG159366 | 5XYPHDA19GG129316 | 5XYPHDA19GG199284 | 5XYPHDA19GG154698 | 5XYPHDA19GG102682

5XYPHDA19GG122477

5XYPHDA19GG133740 | 5XYPHDA19GG115979 | 5XYPHDA19GG181948; 5XYPHDA19GG115433; 5XYPHDA19GG169413; 5XYPHDA19GG171050 | 5XYPHDA19GG128621; 5XYPHDA19GG133141; 5XYPHDA19GG152806; 5XYPHDA19GG113536; 5XYPHDA19GG104643

5XYPHDA19GG140025 | 5XYPHDA19GG144088 | 5XYPHDA19GG152613 | 5XYPHDA19GG141580; 5XYPHDA19GG101810; 5XYPHDA19GG144351 | 5XYPHDA19GG107090

5XYPHDA19GG190357 | 5XYPHDA19GG143278 | 5XYPHDA19GG151283 | 5XYPHDA19GG124231 | 5XYPHDA19GG155351 | 5XYPHDA19GG105453 | 5XYPHDA19GG144785 | 5XYPHDA19GG107963

5XYPHDA19GG175924; 5XYPHDA19GG160498 | 5XYPHDA19GG129719 | 5XYPHDA19GG101757 | 5XYPHDA19GG182873; 5XYPHDA19GG130143 | 5XYPHDA19GG103282 | 5XYPHDA19GG101306; 5XYPHDA19GG168536 | 5XYPHDA19GG140753 | 5XYPHDA19GG175230; 5XYPHDA19GG125248; 5XYPHDA19GG158007; 5XYPHDA19GG177012; 5XYPHDA19GG108353; 5XYPHDA19GG145368 | 5XYPHDA19GG175793 | 5XYPHDA19GG142700 | 5XYPHDA19GG196322 | 5XYPHDA19GG129297

5XYPHDA19GG120499; 5XYPHDA19GG167628; 5XYPHDA19GG184476; 5XYPHDA19GG159965 | 5XYPHDA19GG178077; 5XYPHDA19GG174806 | 5XYPHDA19GG103640 | 5XYPHDA19GG142003; 5XYPHDA19GG138176 | 5XYPHDA19GG155138 | 5XYPHDA19GG146522 | 5XYPHDA19GG136010 | 5XYPHDA19GG199124 | 5XYPHDA19GG160467 | 5XYPHDA19GG182257 | 5XYPHDA19GG151820

5XYPHDA19GG174577 | 5XYPHDA19GG174451; 5XYPHDA19GG176054; 5XYPHDA19GG173638; 5XYPHDA19GG155107 | 5XYPHDA19GG178953

5XYPHDA19GG155964; 5XYPHDA19GG179519 | 5XYPHDA19GG136962 | 5XYPHDA19GG104934 | 5XYPHDA19GG132183 | 5XYPHDA19GG194666 | 5XYPHDA19GG148528; 5XYPHDA19GG154961 | 5XYPHDA19GG135388 | 5XYPHDA19GG191198 | 5XYPHDA19GG170755 | 5XYPHDA19GG151946 | 5XYPHDA19GG122964; 5XYPHDA19GG109468 | 5XYPHDA19GG189029 | 5XYPHDA19GG182100 | 5XYPHDA19GG129042; 5XYPHDA19GG161926 | 5XYPHDA19GG147248 | 5XYPHDA19GG193078 | 5XYPHDA19GG118185 | 5XYPHDA19GG123760 | 5XYPHDA19GG105288 | 5XYPHDA19GG119000 | 5XYPHDA19GG166074; 5XYPHDA19GG171047 | 5XYPHDA19GG165152 | 5XYPHDA19GG132748 | 5XYPHDA19GG132068 | 5XYPHDA19GG183554 | 5XYPHDA19GG127162; 5XYPHDA19GG124861 | 5XYPHDA19GG119790 | 5XYPHDA19GG168780 | 5XYPHDA19GG121426 | 5XYPHDA19GG142034; 5XYPHDA19GG195459; 5XYPHDA19GG160856 | 5XYPHDA19GG130269; 5XYPHDA19GG146701; 5XYPHDA19GG196594 | 5XYPHDA19GG145757 | 5XYPHDA19GG110068; 5XYPHDA19GG140770; 5XYPHDA19GG109180; 5XYPHDA19GG109423 | 5XYPHDA19GG159822

5XYPHDA19GG105498; 5XYPHDA19GG121698 | 5XYPHDA19GG174871 | 5XYPHDA19GG187829 | 5XYPHDA19GG104142; 5XYPHDA19GG143961 | 5XYPHDA19GG195140; 5XYPHDA19GG160579

5XYPHDA19GG128716 | 5XYPHDA19GG149078; 5XYPHDA19GG121927 | 5XYPHDA19GG192920; 5XYPHDA19GG116498

5XYPHDA19GG101791 | 5XYPHDA19GG182288; 5XYPHDA19GG184364 | 5XYPHDA19GG135293 | 5XYPHDA19GG167418 | 5XYPHDA19GG144172 | 5XYPHDA19GG134886 | 5XYPHDA19GG122849; 5XYPHDA19GG125864 | 5XYPHDA19GG139960 | 5XYPHDA19GG101905 | 5XYPHDA19GG112404; 5XYPHDA19GG162879 | 5XYPHDA19GG105663 | 5XYPHDA19GG109714 | 5XYPHDA19GG195669 | 5XYPHDA19GG168178; 5XYPHDA19GG114895 | 5XYPHDA19GG132281 | 5XYPHDA19GG189290; 5XYPHDA19GG112600 | 5XYPHDA19GG128019 | 5XYPHDA19GG110703 | 5XYPHDA19GG104593 | 5XYPHDA19GG159075 | 5XYPHDA19GG135309 | 5XYPHDA19GG104352; 5XYPHDA19GG174627 | 5XYPHDA19GG104139 | 5XYPHDA19GG123547 | 5XYPHDA19GG129350; 5XYPHDA19GG126903

5XYPHDA19GG118865 | 5XYPHDA19GG167113 | 5XYPHDA19GG123712 | 5XYPHDA19GG103248 | 5XYPHDA19GG107445 | 5XYPHDA19GG123726; 5XYPHDA19GG115450; 5XYPHDA19GG157097 | 5XYPHDA19GG188267; 5XYPHDA19GG106649; 5XYPHDA19GG132541 | 5XYPHDA19GG178564; 5XYPHDA19GG185420; 5XYPHDA19GG156564 | 5XYPHDA19GG124620; 5XYPHDA19GG155589; 5XYPHDA19GG144415

5XYPHDA19GG133057 | 5XYPHDA19GG196613

5XYPHDA19GG185658 | 5XYPHDA19GG139098 | 5XYPHDA19GG112709 | 5XYPHDA19GG121832; 5XYPHDA19GG167886 | 5XYPHDA19GG164955 | 5XYPHDA19GG128960 | 5XYPHDA19GG117554; 5XYPHDA19GG145158; 5XYPHDA19GG172005; 5XYPHDA19GG136749; 5XYPHDA19GG168018 | 5XYPHDA19GG129462; 5XYPHDA19GG194649 | 5XYPHDA19GG142471 | 5XYPHDA19GG148500 | 5XYPHDA19GG138999 | 5XYPHDA19GG185661 | 5XYPHDA19GG120003 | 5XYPHDA19GG153146 | 5XYPHDA19GG121541 | 5XYPHDA19GG197096 | 5XYPHDA19GG161442 | 5XYPHDA19GG151381 | 5XYPHDA19GG123340 | 5XYPHDA19GG113004 | 5XYPHDA19GG154278; 5XYPHDA19GG177706; 5XYPHDA19GG160386 | 5XYPHDA19GG139800 | 5XYPHDA19GG115013 | 5XYPHDA19GG167371; 5XYPHDA19GG169461 | 5XYPHDA19GG188589 | 5XYPHDA19GG107705

5XYPHDA19GG110927 | 5XYPHDA19GG158251; 5XYPHDA19GG167564 | 5XYPHDA19GG197146; 5XYPHDA19GG194053 | 5XYPHDA19GG150277 | 5XYPHDA19GG153745 | 5XYPHDA19GG182985 | 5XYPHDA19GG153759

5XYPHDA19GG177575; 5XYPHDA19GG114525 | 5XYPHDA19GG196109 | 5XYPHDA19GG158573

5XYPHDA19GG168679 | 5XYPHDA19GG100186

5XYPHDA19GG194280; 5XYPHDA19GG104335; 5XYPHDA19GG176801; 5XYPHDA19GG193159; 5XYPHDA19GG112046 | 5XYPHDA19GG126187; 5XYPHDA19GG132815; 5XYPHDA19GG121538 | 5XYPHDA19GG139683; 5XYPHDA19GG126271 | 5XYPHDA19GG118798 | 5XYPHDA19GG176023 | 5XYPHDA19GG118476; 5XYPHDA19GG179391; 5XYPHDA19GG195719 | 5XYPHDA19GG104285 | 5XYPHDA19GG191878

5XYPHDA19GG143670

5XYPHDA19GG169315; 5XYPHDA19GG118820 | 5XYPHDA19GG186258; 5XYPHDA19GG187393 | 5XYPHDA19GG190875 | 5XYPHDA19GG154619 | 5XYPHDA19GG137416 | 5XYPHDA19GG191816

5XYPHDA19GG155091 | 5XYPHDA19GG182579; 5XYPHDA19GG134094 | 5XYPHDA19GG110801; 5XYPHDA19GG166897 | 5XYPHDA19GG172277; 5XYPHDA19GG135777 | 5XYPHDA19GG157228; 5XYPHDA19GG145418 | 5XYPHDA19GG106036; 5XYPHDA19GG193811; 5XYPHDA19GG197275 | 5XYPHDA19GG183005 | 5XYPHDA19GG118719; 5XYPHDA19GG109096 | 5XYPHDA19GG154295 | 5XYPHDA19GG135357 | 5XYPHDA19GG158928 | 5XYPHDA19GG181531; 5XYPHDA19GG168486 | 5XYPHDA19GG127839; 5XYPHDA19GG115772 | 5XYPHDA19GG162767; 5XYPHDA19GG166155 | 5XYPHDA19GG117568; 5XYPHDA19GG102603; 5XYPHDA19GG158413 | 5XYPHDA19GG189662; 5XYPHDA19GG109602

5XYPHDA19GG163921

5XYPHDA19GG122690; 5XYPHDA19GG170366 | 5XYPHDA19GG162140 | 5XYPHDA19GG139599

5XYPHDA19GG181111 | 5XYPHDA19GG115349

5XYPHDA19GG162431; 5XYPHDA19GG104366 | 5XYPHDA19GG121782 | 5XYPHDA19GG197132 | 5XYPHDA19GG136590; 5XYPHDA19GG119630 | 5XYPHDA19GG166379 | 5XYPHDA19GG169556 | 5XYPHDA19GG191928 | 5XYPHDA19GG170173 | 5XYPHDA19GG155785 | 5XYPHDA19GG173476 | 5XYPHDA19GG190410 | 5XYPHDA19GG164504 | 5XYPHDA19GG156483; 5XYPHDA19GG183098; 5XYPHDA19GG126304; 5XYPHDA19GG155205; 5XYPHDA19GG185322

5XYPHDA19GG184042 | 5XYPHDA19GG186955 | 5XYPHDA19GG131650; 5XYPHDA19GG172750

5XYPHDA19GG172604 | 5XYPHDA19GG189726 | 5XYPHDA19GG140431 | 5XYPHDA19GG165054 | 5XYPHDA19GG117246; 5XYPHDA19GG119689

5XYPHDA19GG103833 | 5XYPHDA19GG166964; 5XYPHDA19GG151056 | 5XYPHDA19GG122043 | 5XYPHDA19GG100933 | 5XYPHDA19GG106098 | 5XYPHDA19GG157181 | 5XYPHDA19GG132278 | 5XYPHDA19GG109812; 5XYPHDA19GG167614

5XYPHDA19GG111477 | 5XYPHDA19GG192190; 5XYPHDA19GG130305

5XYPHDA19GG177690 | 5XYPHDA19GG178614 | 5XYPHDA19GG196885

5XYPHDA19GG141286 | 5XYPHDA19GG128781 | 5XYPHDA19GG107834; 5XYPHDA19GG160663; 5XYPHDA19GG110698; 5XYPHDA19GG188186 | 5XYPHDA19GG141305 | 5XYPHDA19GG156841; 5XYPHDA19GG165572; 5XYPHDA19GG149453 | 5XYPHDA19GG134550; 5XYPHDA19GG120258; 5XYPHDA19GG114301; 5XYPHDA19GG182386 | 5XYPHDA19GG182646; 5XYPHDA19GG121751 | 5XYPHDA19GG197776; 5XYPHDA19GG157469 | 5XYPHDA19GG165605 | 5XYPHDA19GG143880; 5XYPHDA19GG158461

5XYPHDA19GG147721; 5XYPHDA19GG127050; 5XYPHDA19GG143491; 5XYPHDA19GG100706; 5XYPHDA19GG161120; 5XYPHDA19GG130160 | 5XYPHDA19GG169962 | 5XYPHDA19GG103184 | 5XYPHDA19GG127355; 5XYPHDA19GG199351 | 5XYPHDA19GG104111 | 5XYPHDA19GG163045; 5XYPHDA19GG154068 | 5XYPHDA19GG176006 | 5XYPHDA19GG122348 | 5XYPHDA19GG118445 | 5XYPHDA19GG119756 | 5XYPHDA19GG166785 | 5XYPHDA19GG194683

5XYPHDA19GG135262 | 5XYPHDA19GG199348 | 5XYPHDA19GG194991; 5XYPHDA19GG196997 | 5XYPHDA19GG161151 | 5XYPHDA19GG197437; 5XYPHDA19GG160923 | 5XYPHDA19GG100432 | 5XYPHDA19GG145239 | 5XYPHDA19GG198684 | 5XYPHDA19GG196949 | 5XYPHDA19GG174689

5XYPHDA19GG168763; 5XYPHDA19GG126870 | 5XYPHDA19GG157536; 5XYPHDA19GG189838 | 5XYPHDA19GG126724

5XYPHDA19GG164910

5XYPHDA19GG139229 | 5XYPHDA19GG125718 | 5XYPHDA19GG167144 | 5XYPHDA19GG182498 | 5XYPHDA19GG165832 | 5XYPHDA19GG173087

5XYPHDA19GG166222

5XYPHDA19GG155561 | 5XYPHDA19GG100477 | 5XYPHDA19GG178001 | 5XYPHDA19GG170111; 5XYPHDA19GG171338 | 5XYPHDA19GG150912 | 5XYPHDA19GG166771 | 5XYPHDA19GG132409 | 5XYPHDA19GG168830; 5XYPHDA19GG117005; 5XYPHDA19GG113889 | 5XYPHDA19GG139084

5XYPHDA19GG117747; 5XYPHDA19GG188740

5XYPHDA19GG127887 | 5XYPHDA19GG199821; 5XYPHDA19GG156676; 5XYPHDA19GG193856 | 5XYPHDA19GG167726 | 5XYPHDA19GG161540 | 5XYPHDA19GG115318; 5XYPHDA19GG175857; 5XYPHDA19GG177897 | 5XYPHDA19GG116324 | 5XYPHDA19GG175308 | 5XYPHDA19GG184154

5XYPHDA19GG151848 | 5XYPHDA19GG142759 | 5XYPHDA19GG120647; 5XYPHDA19GG143250; 5XYPHDA19GG125525 | 5XYPHDA19GG125153 | 5XYPHDA19GG168603 | 5XYPHDA19GG168911; 5XYPHDA19GG174594 | 5XYPHDA19GG108563 | 5XYPHDA19GG110264 | 5XYPHDA19GG189919 | 5XYPHDA19GG166317; 5XYPHDA19GG186292 | 5XYPHDA19GG194103 | 5XYPHDA19GG161215 | 5XYPHDA19GG106327 | 5XYPHDA19GG147475 | 5XYPHDA19GG171629 | 5XYPHDA19GG117862 | 5XYPHDA19GG100026 | 5XYPHDA19GG196952; 5XYPHDA19GG173686 | 5XYPHDA19GG128568 | 5XYPHDA19GG130935 | 5XYPHDA19GG128876

5XYPHDA19GG104979 | 5XYPHDA19GG189564 | 5XYPHDA19GG173980; 5XYPHDA19GG157679; 5XYPHDA19GG145581 | 5XYPHDA19GG131390 | 5XYPHDA19GG179083 | 5XYPHDA19GG139246 | 5XYPHDA19GG172554 | 5XYPHDA19GG150800 | 5XYPHDA19GG137562 | 5XYPHDA19GG133558

5XYPHDA19GG119918 | 5XYPHDA19GG104609 | 5XYPHDA19GG136427; 5XYPHDA19GG197583 | 5XYPHDA19GG144964; 5XYPHDA19GG148853 | 5XYPHDA19GG198183 | 5XYPHDA19GG105615; 5XYPHDA19GG178323 | 5XYPHDA19GG194960 | 5XYPHDA19GG112306 | 5XYPHDA19GG180766 | 5XYPHDA19GG131776; 5XYPHDA19GG137710; 5XYPHDA19GG132104; 5XYPHDA19GG172196 | 5XYPHDA19GG111902 | 5XYPHDA19GG107350; 5XYPHDA19GG175678; 5XYPHDA19GG178225; 5XYPHDA19GG173641

5XYPHDA19GG111835 | 5XYPHDA19GG126593 | 5XYPHDA19GG157455; 5XYPHDA19GG169069; 5XYPHDA19GG149985

5XYPHDA19GG158119 | 5XYPHDA19GG129817; 5XYPHDA19GG108613 | 5XYPHDA19GG112029 | 5XYPHDA19GG157956

5XYPHDA19GG175664; 5XYPHDA19GG104268 | 5XYPHDA19GG198068; 5XYPHDA19GG157522; 5XYPHDA19GG115299; 5XYPHDA19GG105212 | 5XYPHDA19GG181108; 5XYPHDA19GG152546 | 5XYPHDA19GG185238 | 5XYPHDA19GG111513 | 5XYPHDA19GG194909 | 5XYPHDA19GG168066

5XYPHDA19GG171162; 5XYPHDA19GG135052 | 5XYPHDA19GG109664; 5XYPHDA19GG108725 | 5XYPHDA19GG164034 | 5XYPHDA19GG167970 | 5XYPHDA19GG102164 | 5XYPHDA19GG188690 | 5XYPHDA19GG143474 | 5XYPHDA19GG105341; 5XYPHDA19GG186891 | 5XYPHDA19GG119305 | 5XYPHDA19GG128361; 5XYPHDA19GG124987; 5XYPHDA19GG146729 | 5XYPHDA19GG175406 | 5XYPHDA19GG146004 | 5XYPHDA19GG191461 | 5XYPHDA19GG165698 | 5XYPHDA19GG128554 | 5XYPHDA19GG156029 | 5XYPHDA19GG167225

5XYPHDA19GG176877 | 5XYPHDA19GG199205 | 5XYPHDA19GG103024 | 5XYPHDA19GG124472 | 5XYPHDA19GG120129 | 5XYPHDA19GG110278; 5XYPHDA19GG136637 | 5XYPHDA19GG189337; 5XYPHDA19GG105131 | 5XYPHDA19GG135312; 5XYPHDA19GG193517 | 5XYPHDA19GG113133; 5XYPHDA19GG140283 | 5XYPHDA19GG100978; 5XYPHDA19GG180220 | 5XYPHDA19GG180010 | 5XYPHDA19GG130661 | 5XYPHDA19GG162784 | 5XYPHDA19GG178435; 5XYPHDA19GG172425 | 5XYPHDA19GG127484; 5XYPHDA19GG147797; 5XYPHDA19GG142356 | 5XYPHDA19GG137836; 5XYPHDA19GG184378; 5XYPHDA19GG165488 | 5XYPHDA19GG167905; 5XYPHDA19GG153342 | 5XYPHDA19GG189046 | 5XYPHDA19GG161795 | 5XYPHDA19GG119448 | 5XYPHDA19GG190276 | 5XYPHDA19GG106893 | 5XYPHDA19GG124665 | 5XYPHDA19GG185689 | 5XYPHDA19GG130076; 5XYPHDA19GG105257 | 5XYPHDA19GG119921 | 5XYPHDA19GG196756 | 5XYPHDA19GG141840 | 5XYPHDA19GG182596 | 5XYPHDA19GG195865 | 5XYPHDA19GG186373; 5XYPHDA19GG110488 | 5XYPHDA19GG112774 | 5XYPHDA19GG157407; 5XYPHDA19GG178810 | 5XYPHDA19GG116226 | 5XYPHDA19GG102357 | 5XYPHDA19GG113603 | 5XYPHDA19GG110748 | 5XYPHDA19GG181481; 5XYPHDA19GG198104 | 5XYPHDA19GG105016 | 5XYPHDA19GG136444 | 5XYPHDA19GG166737 | 5XYPHDA19GG136721; 5XYPHDA19GG186924; 5XYPHDA19GG176250 | 5XYPHDA19GG104318; 5XYPHDA19GG178208 | 5XYPHDA19GG166320 | 5XYPHDA19GG153180; 5XYPHDA19GG198894 | 5XYPHDA19GG118221 | 5XYPHDA19GG171999; 5XYPHDA19GG190973 | 5XYPHDA19GG125010; 5XYPHDA19GG131177 | 5XYPHDA19GG106506 | 5XYPHDA19GG135925 | 5XYPHDA19GG142857 | 5XYPHDA19GG117831 | 5XYPHDA19GG123175; 5XYPHDA19GG107574 | 5XYPHDA19GG165166 | 5XYPHDA19GG161232 | 5XYPHDA19GG130904

5XYPHDA19GG170738; 5XYPHDA19GG100057 | 5XYPHDA19GG159464 | 5XYPHDA19GG146780

5XYPHDA19GG147444; 5XYPHDA19GG125377 | 5XYPHDA19GG139649 | 5XYPHDA19GG146200; 5XYPHDA19GG173204 | 5XYPHDA19GG134578; 5XYPHDA19GG154118; 5XYPHDA19GG102276 | 5XYPHDA19GG136492 | 5XYPHDA19GG107770; 5XYPHDA19GG194344 | 5XYPHDA19GG140333

5XYPHDA19GG187328 | 5XYPHDA19GG111687 | 5XYPHDA19GG152031 | 5XYPHDA19GG195056; 5XYPHDA19GG150859; 5XYPHDA19GG187037 | 5XYPHDA19GG137593; 5XYPHDA19GG114136; 5XYPHDA19GG134483 | 5XYPHDA19GG133463 | 5XYPHDA19GG111401

5XYPHDA19GG103220 | 5XYPHDA19GG147363; 5XYPHDA19GG199320 | 5XYPHDA19GG118543 | 5XYPHDA19GG164048 | 5XYPHDA19GG109907 | 5XYPHDA19GG107154 | 5XYPHDA19GG193260 | 5XYPHDA19GG156435; 5XYPHDA19GG176572

5XYPHDA19GG102097 | 5XYPHDA19GG105114; 5XYPHDA19GG140400 | 5XYPHDA19GG191489 | 5XYPHDA19GG194599; 5XYPHDA19GG190228; 5XYPHDA19GG120213

5XYPHDA19GG164213 | 5XYPHDA19GG106148; 5XYPHDA19GG180363 | 5XYPHDA19GG192111 | 5XYPHDA19GG120048; 5XYPHDA19GG115836 | 5XYPHDA19GG131406 | 5XYPHDA19GG174109 | 5XYPHDA19GG135102; 5XYPHDA19GG163465 | 5XYPHDA19GG127534; 5XYPHDA19GG192786; 5XYPHDA19GG160484 | 5XYPHDA19GG154359; 5XYPHDA19GG121653

5XYPHDA19GG134998 | 5XYPHDA19GG195736 | 5XYPHDA19GG146407 | 5XYPHDA19GG142406 | 5XYPHDA19GG172246 | 5XYPHDA19GG160064 | 5XYPHDA19GG159836; 5XYPHDA19GG110667; 5XYPHDA19GG167077 | 5XYPHDA19GG154362 | 5XYPHDA19GG121023; 5XYPHDA19GG161196 | 5XYPHDA19GG150523; 5XYPHDA19GG124195; 5XYPHDA19GG122236 | 5XYPHDA19GG147220 | 5XYPHDA19GG166267 | 5XYPHDA19GG181156 | 5XYPHDA19GG134824 | 5XYPHDA19GG182422 | 5XYPHDA19GG154734; 5XYPHDA19GG154703; 5XYPHDA19GG191797 | 5XYPHDA19GG150571 | 5XYPHDA19GG139974 | 5XYPHDA19GG105887 | 5XYPHDA19GG108157; 5XYPHDA19GG155821

5XYPHDA19GG106053; 5XYPHDA19GG163174 | 5XYPHDA19GG143863; 5XYPHDA19GG183702; 5XYPHDA19GG153020 | 5XYPHDA19GG148156 | 5XYPHDA19GG135116 | 5XYPHDA19GG191962; 5XYPHDA19GG168035 | 5XYPHDA19GG107459 | 5XYPHDA19GG158198 | 5XYPHDA19GG129607 | 5XYPHDA19GG132376 | 5XYPHDA19GG102245 | 5XYPHDA19GG178032 | 5XYPHDA19GG159125 | 5XYPHDA19GG161067 | 5XYPHDA19GG186311; 5XYPHDA19GG110197 | 5XYPHDA19GG108272; 5XYPHDA19GG172389 | 5XYPHDA19GG105100; 5XYPHDA19GG165894; 5XYPHDA19GG130739 | 5XYPHDA19GG133513; 5XYPHDA19GG176104 | 5XYPHDA19GG171601 | 5XYPHDA19GG143653 | 5XYPHDA19GG114007 | 5XYPHDA19GG172151 | 5XYPHDA19GG164292 | 5XYPHDA19GG123905 | 5XYPHDA19GG171064; 5XYPHDA19GG133737; 5XYPHDA19GG112712; 5XYPHDA19GG127792 | 5XYPHDA19GG153454; 5XYPHDA19GG184963; 5XYPHDA19GG170528 | 5XYPHDA19GG123211; 5XYPHDA19GG116033 | 5XYPHDA19GG195946 | 5XYPHDA19GG123404; 5XYPHDA19GG159593 | 5XYPHDA19GG195042 | 5XYPHDA19GG181951; 5XYPHDA19GG157195

5XYPHDA19GG137013 | 5XYPHDA19GG160212; 5XYPHDA19GG123581; 5XYPHDA19GG179343 | 5XYPHDA19GG127890 | 5XYPHDA19GG103881 | 5XYPHDA19GG149341 | 5XYPHDA19GG171470; 5XYPHDA19GG199561 | 5XYPHDA19GG157424 | 5XYPHDA19GG177916; 5XYPHDA19GG144687; 5XYPHDA19GG182940 | 5XYPHDA19GG164521 | 5XYPHDA19GG123225 | 5XYPHDA19GG160811 | 5XYPHDA19GG170898 | 5XYPHDA19GG113326 | 5XYPHDA19GG134242 | 5XYPHDA19GG128148 | 5XYPHDA19GG177074 | 5XYPHDA19GG134113 | 5XYPHDA19GG132443; 5XYPHDA19GG130773 | 5XYPHDA19GG135827; 5XYPHDA19GG117618 | 5XYPHDA19GG189368 | 5XYPHDA19GG154300 | 5XYPHDA19GG151137 | 5XYPHDA19GG196868 | 5XYPHDA19GG141742 | 5XYPHDA19GG134757; 5XYPHDA19GG118168 | 5XYPHDA19GG157021 | 5XYPHDA19GG117859; 5XYPHDA19GG171923 | 5XYPHDA19GG116954 | 5XYPHDA19GG117215 | 5XYPHDA19GG124097 | 5XYPHDA19GG197700 | 5XYPHDA19GG184753; 5XYPHDA19GG134712; 5XYPHDA19GG125332 | 5XYPHDA19GG150117; 5XYPHDA19GG161635 | 5XYPHDA19GG189189 | 5XYPHDA19GG145175; 5XYPHDA19GG163014; 5XYPHDA19GG182663 | 5XYPHDA19GG145659 | 5XYPHDA19GG144365 | 5XYPHDA19GG141191; 5XYPHDA19GG119787; 5XYPHDA19GG197101 | 5XYPHDA19GG150392; 5XYPHDA19GG130482 | 5XYPHDA19GG134743 | 5XYPHDA19GG182968 | 5XYPHDA19GG145063; 5XYPHDA19GG162932

5XYPHDA19GG195400; 5XYPHDA19GG167693 | 5XYPHDA19GG180136; 5XYPHDA19GG192013; 5XYPHDA19GG192089; 5XYPHDA19GG195378 | 5XYPHDA19GG119112 | 5XYPHDA19GG137934 | 5XYPHDA19GG123368 | 5XYPHDA19GG115674

5XYPHDA19GG110331 | 5XYPHDA19GG157570 | 5XYPHDA19GG128988; 5XYPHDA19GG190195; 5XYPHDA19GG162977 | 5XYPHDA19GG137173 | 5XYPHDA19GG116971; 5XYPHDA19GG113455 | 5XYPHDA19GG190472 | 5XYPHDA19GG121992; 5XYPHDA19GG124276; 5XYPHDA19GG178581 | 5XYPHDA19GG171453; 5XYPHDA19GG173462 | 5XYPHDA19GG161117

5XYPHDA19GG134841 | 5XYPHDA19GG109485 | 5XYPHDA19GG176412; 5XYPHDA19GG144396 | 5XYPHDA19GG183568; 5XYPHDA19GG160839 | 5XYPHDA19GG192366; 5XYPHDA19GG195672 | 5XYPHDA19GG133544 | 5XYPHDA19GG101516 | 5XYPHDA19GG180038; 5XYPHDA19GG175227; 5XYPHDA19GG166835 | 5XYPHDA19GG156757; 5XYPHDA19GG117232 | 5XYPHDA19GG188012 | 5XYPHDA19GG178905; 5XYPHDA19GG152062; 5XYPHDA19GG170027 | 5XYPHDA19GG124701; 5XYPHDA19GG196627 | 5XYPHDA19GG163188 | 5XYPHDA19GG121006 | 5XYPHDA19GG181643 | 5XYPHDA19GG180217 | 5XYPHDA19GG167029; 5XYPHDA19GG112483 | 5XYPHDA19GG134709 | 5XYPHDA19GG121345 | 5XYPHDA19GG183263

5XYPHDA19GG120941 | 5XYPHDA19GG166673 | 5XYPHDA19GG131695; 5XYPHDA19GG185157 | 5XYPHDA19GG190004; 5XYPHDA19GG191072; 5XYPHDA19GG119272 | 5XYPHDA19GG113293; 5XYPHDA19GG139005

5XYPHDA19GG194232; 5XYPHDA19GG198412 | 5XYPHDA19GG193291; 5XYPHDA19GG104271 | 5XYPHDA19GG100530 | 5XYPHDA19GG199009 | 5XYPHDA19GG187846 | 5XYPHDA19GG176605; 5XYPHDA19GG190522 | 5XYPHDA19GG151364 | 5XYPHDA19GG177348 | 5XYPHDA19GG132054; 5XYPHDA19GG179097 | 5XYPHDA19GG163160 | 5XYPHDA19GG111740; 5XYPHDA19GG114511 | 5XYPHDA19GG147430 | 5XYPHDA19GG133009 | 5XYPHDA19GG170917 | 5XYPHDA19GG111608; 5XYPHDA19GG174983; 5XYPHDA19GG168570 | 5XYPHDA19GG116338 | 5XYPHDA19GG122303 | 5XYPHDA19GG128487 | 5XYPHDA19GG169489; 5XYPHDA19GG105422 | 5XYPHDA19GG113505; 5XYPHDA19GG137030 | 5XYPHDA19GG147850 | 5XYPHDA19GG136881 | 5XYPHDA19GG157262; 5XYPHDA19GG194487; 5XYPHDA19GG141983; 5XYPHDA19GG169542; 5XYPHDA19GG152689 | 5XYPHDA19GG141837 | 5XYPHDA19GG155480; 5XYPHDA19GG138131; 5XYPHDA19GG163305 | 5XYPHDA19GG167189; 5XYPHDA19GG186910 | 5XYPHDA19GG110183 | 5XYPHDA19GG125461 | 5XYPHDA19GG170707; 5XYPHDA19GG183201 | 5XYPHDA19GG131034 | 5XYPHDA19GG114556; 5XYPHDA19GG193095 | 5XYPHDA19GG120017; 5XYPHDA19GG123239; 5XYPHDA19GG100446 | 5XYPHDA19GG176992; 5XYPHDA19GG139893 | 5XYPHDA19GG196580 | 5XYPHDA19GG198247 | 5XYPHDA19GG124875 | 5XYPHDA19GG164602

5XYPHDA19GG117196

5XYPHDA19GG179567 | 5XYPHDA19GG177317; 5XYPHDA19GG185028; 5XYPHDA19GG106277 | 5XYPHDA19GG193873; 5XYPHDA19GG114900 | 5XYPHDA19GG157634 | 5XYPHDA19GG188141 | 5XYPHDA19GG183893 | 5XYPHDA19GG108577 | 5XYPHDA19GG125301; 5XYPHDA19GG129641

5XYPHDA19GG102326; 5XYPHDA19GG166852; 5XYPHDA19GG145578; 5XYPHDA19GG196093 | 5XYPHDA19GG134872 | 5XYPHDA19GG185014 | 5XYPHDA19GG108868 | 5XYPHDA19GG124309 | 5XYPHDA19GG115092; 5XYPHDA19GG153681 | 5XYPHDA19GG129879 | 5XYPHDA19GG188625; 5XYPHDA19GG199480 | 5XYPHDA19GG148285 | 5XYPHDA19GG181562 | 5XYPHDA19GG143376 | 5XYPHDA19GG166690 | 5XYPHDA19GG142602 | 5XYPHDA19GG149310

5XYPHDA19GG136461 | 5XYPHDA19GG108711 | 5XYPHDA19GG178029; 5XYPHDA19GG122091 | 5XYPHDA19GG169329 | 5XYPHDA19GG151266; 5XYPHDA19GG183733 | 5XYPHDA19GG145273 | 5XYPHDA19GG108496 | 5XYPHDA19GG156953 | 5XYPHDA19GG129915 | 5XYPHDA19GG164681 | 5XYPHDA19GG198314 | 5XYPHDA19GG191217 | 5XYPHDA19GG140638 | 5XYPHDA19GG169007 | 5XYPHDA19GG152529; 5XYPHDA19GG157990 | 5XYPHDA19GG137240 | 5XYPHDA19GG198278; 5XYPHDA19GG165491 | 5XYPHDA19GG158587 | 5XYPHDA19GG102553; 5XYPHDA19GG174384 | 5XYPHDA19GG142843

5XYPHDA19GG121197; 5XYPHDA19GG100253; 5XYPHDA19GG157441 | 5XYPHDA19GG120440 | 5XYPHDA19GG187149; 5XYPHDA19GG175616 | 5XYPHDA19GG187992 | 5XYPHDA19GG116274; 5XYPHDA19GG162655; 5XYPHDA19GG118882; 5XYPHDA19GG185143 | 5XYPHDA19GG185725 | 5XYPHDA19GG101967 | 5XYPHDA19GG134435; 5XYPHDA19GG177026; 5XYPHDA19GG177320 | 5XYPHDA19GG170576; 5XYPHDA19GG166396 | 5XYPHDA19GG129221 | 5XYPHDA19GG102018 | 5XYPHDA19GG161778 | 5XYPHDA19GG186616

5XYPHDA19GG117957 | 5XYPHDA19GG149680; 5XYPHDA19GG190441; 5XYPHDA19GG158668; 5XYPHDA19GG170867; 5XYPHDA19GG183778 | 5XYPHDA19GG167211 | 5XYPHDA19GG198751 | 5XYPHDA19GG106747 | 5XYPHDA19GG183425 | 5XYPHDA19GG190925 | 5XYPHDA19GG151624; 5XYPHDA19GG195011 | 5XYPHDA19GG149839; 5XYPHDA19GG108739 | 5XYPHDA19GG173090 | 5XYPHDA19GG137061 | 5XYPHDA19GG170187 | 5XYPHDA19GG181044 | 5XYPHDA19GG169170 | 5XYPHDA19GG105582; 5XYPHDA19GG117604; 5XYPHDA19GG138226 | 5XYPHDA19GG153406; 5XYPHDA19GG125072 | 5XYPHDA19GG123452 | 5XYPHDA19GG133303; 5XYPHDA19GG184851 | 5XYPHDA19GG128604 | 5XYPHDA19GG100351 | 5XYPHDA19GG128232

5XYPHDA19GG150182 | 5XYPHDA19GG161490; 5XYPHDA19GG128618; 5XYPHDA19GG146357 | 5XYPHDA19GG136511 | 5XYPHDA19GG198815 | 5XYPHDA19GG135679

5XYPHDA19GG174398 | 5XYPHDA19GG177544 | 5XYPHDA19GG180637 | 5XYPHDA19GG107185; 5XYPHDA19GG103752; 5XYPHDA19GG145435 | 5XYPHDA19GG180900 | 5XYPHDA19GG101578; 5XYPHDA19GG183313 | 5XYPHDA19GG173218 | 5XYPHDA19GG163840; 5XYPHDA19GG138243 | 5XYPHDA19GG141272 | 5XYPHDA19GG161909 | 5XYPHDA19GG192237 | 5XYPHDA19GG110409 | 5XYPHDA19GG145113; 5XYPHDA19GG194831; 5XYPHDA19GG198586 | 5XYPHDA19GG105551

5XYPHDA19GG178158 | 5XYPHDA19GG127596 | 5XYPHDA19GG199513; 5XYPHDA19GG162820; 5XYPHDA19GG112192; 5XYPHDA19GG162347 | 5XYPHDA19GG178127 | 5XYPHDA19GG187295; 5XYPHDA19GG199432 | 5XYPHDA19GG180444; 5XYPHDA19GG130238; 5XYPHDA19GG135746; 5XYPHDA19GG199608 | 5XYPHDA19GG193730; 5XYPHDA19GG113164 | 5XYPHDA19GG112922; 5XYPHDA19GG148030

5XYPHDA19GG118509 | 5XYPHDA19GG141224 | 5XYPHDA19GG125427 | 5XYPHDA19GG164440 | 5XYPHDA19GG100737 | 5XYPHDA19GG197065 | 5XYPHDA19GG137965 | 5XYPHDA19GG101385

5XYPHDA19GG118624 | 5XYPHDA19GG146651 | 5XYPHDA19GG170061 | 5XYPHDA19GG158248 | 5XYPHDA19GG193744 | 5XYPHDA19GG139778; 5XYPHDA19GG119336; 5XYPHDA19GG179620 | 5XYPHDA19GG131762 | 5XYPHDA19GG130627 | 5XYPHDA19GG131860 | 5XYPHDA19GG120714 | 5XYPHDA19GG183327; 5XYPHDA19GG155723; 5XYPHDA19GG192318 | 5XYPHDA19GG123273 | 5XYPHDA19GG132913 | 5XYPHDA19GG125539 | 5XYPHDA19GG146682; 5XYPHDA19GG146164; 5XYPHDA19GG126576 | 5XYPHDA19GG149226 | 5XYPHDA19GG180525 | 5XYPHDA19GG128473; 5XYPHDA19GG198636; 5XYPHDA19GG149968 | 5XYPHDA19GG134970 | 5XYPHDA19GG189192; 5XYPHDA19GG157472 | 5XYPHDA19GG157326 | 5XYPHDA19GG198474; 5XYPHDA19GG101080 | 5XYPHDA19GG122222; 5XYPHDA19GG173123 | 5XYPHDA19GG166866 | 5XYPHDA19GG131356 | 5XYPHDA19GG159187 | 5XYPHDA19GG125279 | 5XYPHDA19GG127775 | 5XYPHDA19GG170920; 5XYPHDA19GG103265; 5XYPHDA19GG113746 | 5XYPHDA19GG185398; 5XYPHDA19GG197955; 5XYPHDA19GG125444 | 5XYPHDA19GG121104 | 5XYPHDA19GG132717; 5XYPHDA19GG149520; 5XYPHDA19GG191394 | 5XYPHDA19GG160050; 5XYPHDA19GG128859 | 5XYPHDA19GG192996; 5XYPHDA19GG137528 | 5XYPHDA19GG182372 | 5XYPHDA19GG173414; 5XYPHDA19GG100043 | 5XYPHDA19GG113519; 5XYPHDA19GG148268; 5XYPHDA19GG126769; 5XYPHDA19GG117134; 5XYPHDA19GG128196 | 5XYPHDA19GG176135 | 5XYPHDA19GG103167 | 5XYPHDA19GG141689

5XYPHDA19GG152109 | 5XYPHDA19GG176457; 5XYPHDA19GG134631 | 5XYPHDA19GG184316; 5XYPHDA19GG161070 | 5XYPHDA19GG141451 | 5XYPHDA19GG165815; 5XYPHDA19GG191735 | 5XYPHDA19GG176040; 5XYPHDA19GG142311 | 5XYPHDA19GG163756

5XYPHDA19GG159111 | 5XYPHDA19GG116517 | 5XYPHDA19GG113214 | 5XYPHDA19GG125847 | 5XYPHDA19GG135424 | 5XYPHDA19GG167547; 5XYPHDA19GG189466 | 5XYPHDA19GG134001 | 5XYPHDA19GG115108

5XYPHDA19GG140705

5XYPHDA19GG128389 | 5XYPHDA19GG122821

5XYPHDA19GG190102 | 5XYPHDA19GG132846 | 5XYPHDA19GG155124

5XYPHDA19GG123435; 5XYPHDA19GG174367; 5XYPHDA19GG129929 | 5XYPHDA19GG116310 | 5XYPHDA19GG131714 | 5XYPHDA19GG129106

5XYPHDA19GG138288 | 5XYPHDA19GG131583; 5XYPHDA19GG163742; 5XYPHDA19GG151932 | 5XYPHDA19GG125962; 5XYPHDA19GG173395 | 5XYPHDA19GG185479 | 5XYPHDA19GG167015

5XYPHDA19GG123693 | 5XYPHDA19GG145015 | 5XYPHDA19GG178760; 5XYPHDA19GG156919 | 5XYPHDA19GG105744; 5XYPHDA19GG175325 | 5XYPHDA19GG199236

5XYPHDA19GG142423 | 5XYPHDA19GG175874

5XYPHDA19GG153566 | 5XYPHDA19GG170657; 5XYPHDA19GG171582 | 5XYPHDA19GG139196 | 5XYPHDA19GG193890 | 5XYPHDA19GG138341; 5XYPHDA19GG141112; 5XYPHDA19GG175356 | 5XYPHDA19GG118252 | 5XYPHDA19GG149601; 5XYPHDA19GG167337 | 5XYPHDA19GG179892; 5XYPHDA19GG165264 | 5XYPHDA19GG145984; 5XYPHDA19GG129400; 5XYPHDA19GG156581 | 5XYPHDA19GG151185 | 5XYPHDA19GG124424; 5XYPHDA19GG155172; 5XYPHDA19GG198331 | 5XYPHDA19GG135181; 5XYPHDA19GG154829; 5XYPHDA19GG188480; 5XYPHDA19GG185045 | 5XYPHDA19GG148531 | 5XYPHDA19GG147184 | 5XYPHDA19GG198118 | 5XYPHDA19GG155334 | 5XYPHDA19GG193419 | 5XYPHDA19GG124066 | 5XYPHDA19GG149744 | 5XYPHDA19GG169881; 5XYPHDA19GG117229 | 5XYPHDA19GG128747 | 5XYPHDA19GG185059

5XYPHDA19GG107638 | 5XYPHDA19GG186518; 5XYPHDA19GG133348; 5XYPHDA19GG144317; 5XYPHDA19GG178242; 5XYPHDA19GG125721; 5XYPHDA19GG122592; 5XYPHDA19GG139408; 5XYPHDA19GG149663; 5XYPHDA19GG190827 | 5XYPHDA19GG175552 | 5XYPHDA19GG149002; 5XYPHDA19GG118526 | 5XYPHDA19GG117053 | 5XYPHDA19GG175101

5XYPHDA19GG129932; 5XYPHDA19GG157925 | 5XYPHDA19GG168469; 5XYPHDA19GG169332 | 5XYPHDA19GG164678 | 5XYPHDA19GG141398; 5XYPHDA19GG169475 | 5XYPHDA19GG171467; 5XYPHDA19GG143569 | 5XYPHDA19GG127257 | 5XYPHDA19GG143054; 5XYPHDA19GG123533 | 5XYPHDA19GG126657 | 5XYPHDA19GG100284 | 5XYPHDA19GG196076 | 5XYPHDA19GG196496 | 5XYPHDA19GG137514 | 5XYPHDA19GG111656 | 5XYPHDA19GG136086 | 5XYPHDA19GG179780 | 5XYPHDA19GG153017 | 5XYPHDA19GG159139 | 5XYPHDA19GG171307

5XYPHDA19GG183781 | 5XYPHDA19GG189581 | 5XYPHDA19GG154135 | 5XYPHDA19GG120597 | 5XYPHDA19GG137769 | 5XYPHDA19GG108594; 5XYPHDA19GG161425 | 5XYPHDA19GG143913

5XYPHDA19GG109471 | 5XYPHDA19GG116341

5XYPHDA19GG165510 | 5XYPHDA19GG180945; 5XYPHDA19GG162719 | 5XYPHDA19GG118963 | 5XYPHDA19GG140848 | 5XYPHDA19GG135603; 5XYPHDA19GG136041 | 5XYPHDA19GG184929 | 5XYPHDA19GG140512

5XYPHDA19GG124360; 5XYPHDA19GG118851; 5XYPHDA19GG132944 | 5XYPHDA19GG115593; 5XYPHDA19GG186261 | 5XYPHDA19GG188348

5XYPHDA19GG112581 | 5XYPHDA19GG174157 | 5XYPHDA19GG188530 | 5XYPHDA19GG157939 | 5XYPHDA19GG135486 | 5XYPHDA19GG176913 | 5XYPHDA19GG189161 | 5XYPHDA19GG190553; 5XYPHDA19GG131079 | 5XYPHDA19GG144902 | 5XYPHDA19GG168231 | 5XYPHDA19GG163028; 5XYPHDA19GG155141 | 5XYPHDA19GG153339 | 5XYPHDA19GG145600 | 5XYPHDA19GG137755; 5XYPHDA19GG139943

5XYPHDA19GG101953; 5XYPHDA19GG103721; 5XYPHDA19GG195610 | 5XYPHDA19GG197034; 5XYPHDA19GG108692 | 5XYPHDA19GG139506 | 5XYPHDA19GG151350

5XYPHDA19GG151901 | 5XYPHDA19GG116002 | 5XYPHDA19GG150716 | 5XYPHDA19GG143247 | 5XYPHDA19GG125511; 5XYPHDA19GG191122 | 5XYPHDA19GG195185; 5XYPHDA19GG175079; 5XYPHDA19GG119708

5XYPHDA19GG120244 | 5XYPHDA19GG148917 | 5XYPHDA19GG167807 | 5XYPHDA19GG189208 | 5XYPHDA19GG196319 | 5XYPHDA19GG178192 | 5XYPHDA19GG165409 | 5XYPHDA19GG192108 | 5XYPHDA19GG184669 | 5XYPHDA19GG152059 | 5XYPHDA19GG191167 | 5XYPHDA19GG113049; 5XYPHDA19GG118414 | 5XYPHDA19GG198538 | 5XYPHDA19GG108286 | 5XYPHDA19GG137559; 5XYPHDA19GG100320; 5XYPHDA19GG199995 | 5XYPHDA19GG145404 | 5XYPHDA19GG142860; 5XYPHDA19GG117697 | 5XYPHDA19GG197003; 5XYPHDA19GG190570 | 5XYPHDA19GG142454; 5XYPHDA19GG148996 | 5XYPHDA19GG161845; 5XYPHDA19GG174904 | 5XYPHDA19GG169167; 5XYPHDA19GG111723 | 5XYPHDA19GG128599

5XYPHDA19GG100866 | 5XYPHDA19GG109504; 5XYPHDA19GG158069

5XYPHDA19GG118588 | 5XYPHDA19GG156984; 5XYPHDA19GG170397 | 5XYPHDA19GG192609 | 5XYPHDA19GG178306; 5XYPHDA19GG121488 | 5XYPHDA19GG109969; 5XYPHDA19GG197387 | 5XYPHDA19GG199141; 5XYPHDA19GG126111; 5XYPHDA19GG146584 | 5XYPHDA19GG145516; 5XYPHDA19GG125184

5XYPHDA19GG122074 | 5XYPHDA19GG148514; 5XYPHDA19GG188981 | 5XYPHDA19GG124469; 5XYPHDA19GG100124 | 5XYPHDA19GG142079; 5XYPHDA19GG120261; 5XYPHDA19GG165782 | 5XYPHDA19GG138324 | 5XYPHDA19GG188138 | 5XYPHDA19GG198913 | 5XYPHDA19GG197891 | 5XYPHDA19GG120535 | 5XYPHDA19GG184798 | 5XYPHDA19GG124312; 5XYPHDA19GG145810 | 5XYPHDA19GG173011 | 5XYPHDA19GG180251 | 5XYPHDA19GG153034 | 5XYPHDA19GG159495 | 5XYPHDA19GG186552

5XYPHDA19GG128490; 5XYPHDA19GG191153 | 5XYPHDA19GG103007 | 5XYPHDA19GG131454; 5XYPHDA19GG117571 | 5XYPHDA19GG132569 | 5XYPHDA19GG173655 | 5XYPHDA19GG171808 | 5XYPHDA19GG115853 | 5XYPHDA19GG159884 | 5XYPHDA19GG142745

5XYPHDA19GG120518 | 5XYPHDA19GG144561 | 5XYPHDA19GG122205 | 5XYPHDA19GG197731; 5XYPHDA19GG135813; 5XYPHDA19GG122298 | 5XYPHDA19GG188365; 5XYPHDA19GG136203 | 5XYPHDA19GG135441 | 5XYPHDA19GG101242 | 5XYPHDA19GG194442 | 5XYPHDA19GG156113 | 5XYPHDA19GG152532 | 5XYPHDA19GG116579; 5XYPHDA19GG102827 | 5XYPHDA19GG153969 | 5XYPHDA19GG198099 | 5XYPHDA19GG191010; 5XYPHDA19GG187569 | 5XYPHDA19GG102455 | 5XYPHDA19GG160629 | 5XYPHDA19GG183408; 5XYPHDA19GG165345 | 5XYPHDA19GG153065 | 5XYPHDA19GG184526

5XYPHDA19GG122480; 5XYPHDA19GG177950 | 5XYPHDA19GG130983 | 5XYPHDA19GG107008 | 5XYPHDA19GG102892 | 5XYPHDA19GG148433 | 5XYPHDA19GG122625 | 5XYPHDA19GG105291; 5XYPHDA19GG104898 | 5XYPHDA19GG196403; 5XYPHDA19GG192870 | 5XYPHDA19GG198927 | 5XYPHDA19GG176295

5XYPHDA19GG160517; 5XYPHDA19GG129638 | 5XYPHDA19GG178533; 5XYPHDA19GG136685 | 5XYPHDA19GG102777 | 5XYPHDA19GG190620 | 5XYPHDA19GG163708 | 5XYPHDA19GG194084 | 5XYPHDA19GG166432

5XYPHDA19GG144429; 5XYPHDA19GG112371; 5XYPHDA19GG106196 | 5XYPHDA19GG105050; 5XYPHDA19GG169606 | 5XYPHDA19GG158993; 5XYPHDA19GG160999 | 5XYPHDA19GG173901 | 5XYPHDA19GG134967 | 5XYPHDA19GG141501 | 5XYPHDA19GG173302 | 5XYPHDA19GG196062 | 5XYPHDA19GG199396 | 5XYPHDA19GG159657; 5XYPHDA19GG170223 | 5XYPHDA19GG102813 | 5XYPHDA19GG149369 | 5XYPHDA19GG113410 | 5XYPHDA19GG151462 | 5XYPHDA19GG182128 | 5XYPHDA19GG185644 | 5XYPHDA19GG165023 | 5XYPHDA19GG113021 | 5XYPHDA19GG185451 | 5XYPHDA19GG194148 | 5XYPHDA19GG130952; 5XYPHDA19GG198541 | 5XYPHDA19GG163630 | 5XYPHDA19GG192254; 5XYPHDA19GG150988 | 5XYPHDA19GG138680 | 5XYPHDA19GG175003 | 5XYPHDA19GG141692 | 5XYPHDA19GG147251 | 5XYPHDA19GG165426; 5XYPHDA19GG183621 | 5XYPHDA19GG102181 | 5XYPHDA19GG188527 | 5XYPHDA19GG199463 | 5XYPHDA19GG129011; 5XYPHDA19GG137190 | 5XYPHDA19GG170058 | 5XYPHDA19GG187491; 5XYPHDA19GG196210 | 5XYPHDA19GG175311; 5XYPHDA19GG111253 | 5XYPHDA19GG136024 | 5XYPHDA19GG169458; 5XYPHDA19GG149145; 5XYPHDA19GG193016

5XYPHDA19GG120146; 5XYPHDA19GG120549 | 5XYPHDA19GG180508; 5XYPHDA19GG174059 | 5XYPHDA19GG106859; 5XYPHDA19GG115027 | 5XYPHDA19GG157133 | 5XYPHDA19GG187779 | 5XYPHDA19GG114668 | 5XYPHDA19GG169394 | 5XYPHDA19GG121149 | 5XYPHDA19GG115934; 5XYPHDA19GG110457; 5XYPHDA19GG128022 | 5XYPHDA19GG140963 | 5XYPHDA19GG119238 | 5XYPHDA19GG160274; 5XYPHDA19GG166916; 5XYPHDA19GG134130; 5XYPHDA19GG151753; 5XYPHDA19GG174370; 5XYPHDA19GG154331; 5XYPHDA19GG198524 | 5XYPHDA19GG174501 | 5XYPHDA19GG175423; 5XYPHDA19GG126674; 5XYPHDA19GG112693; 5XYPHDA19GG185823; 5XYPHDA19GG114542 | 5XYPHDA19GG173333 | 5XYPHDA19GG103394; 5XYPHDA19GG179908; 5XYPHDA19GG129722 | 5XYPHDA19GG176880 | 5XYPHDA19GG146388 | 5XYPHDA19GG152966 | 5XYPHDA19GG137450; 5XYPHDA19GG143328 | 5XYPHDA19GG153972 | 5XYPHDA19GG197728; 5XYPHDA19GG191749 | 5XYPHDA19GG182548

5XYPHDA19GG121720 | 5XYPHDA19GG172697 | 5XYPHDA19GG123418 | 5XYPHDA19GG123788; 5XYPHDA19GG127713 | 5XYPHDA19GG105355 | 5XYPHDA19GG141935 | 5XYPHDA19GG152935 | 5XYPHDA19GG125136; 5XYPHDA19GG187958; 5XYPHDA19GG184672 | 5XYPHDA19GG106151; 5XYPHDA19GG119837 | 5XYPHDA19GG138047; 5XYPHDA19GG123130

5XYPHDA19GG170822 | 5XYPHDA19GG186776 | 5XYPHDA19GG159092 | 5XYPHDA19GG153163 | 5XYPHDA19GG112421 | 5XYPHDA19GG115156 | 5XYPHDA19GG106604; 5XYPHDA19GG185529; 5XYPHDA19GG139263 | 5XYPHDA19GG157651 | 5XYPHDA19GG160341 | 5XYPHDA19GG107896; 5XYPHDA19GG151039; 5XYPHDA19GG156015 | 5XYPHDA19GG185093 | 5XYPHDA19GG108174 | 5XYPHDA19GG151235 | 5XYPHDA19GG136377

5XYPHDA19GG199298 | 5XYPHDA19GG164017 | 5XYPHDA19GG198510; 5XYPHDA19GG109003 | 5XYPHDA19GG138291; 5XYPHDA19GG163224 | 5XYPHDA19GG148173 | 5XYPHDA19GG136119; 5XYPHDA19GG161960 | 5XYPHDA19GG158704; 5XYPHDA19GG124293 | 5XYPHDA19GG154250 | 5XYPHDA19GG139358 | 5XYPHDA19GG118378 | 5XYPHDA19GG167130 | 5XYPHDA19GG162042 | 5XYPHDA19GG185109 | 5XYPHDA19GG129428

5XYPHDA19GG145855; 5XYPHDA19GG165653 | 5XYPHDA19GG124455 | 5XYPHDA19GG180315; 5XYPHDA19GG174854 | 5XYPHDA19GG165538; 5XYPHDA19GG103038 | 5XYPHDA19GG150909 | 5XYPHDA19GG179214; 5XYPHDA19GG161506 | 5XYPHDA19GG157908 | 5XYPHDA19GG126383 | 5XYPHDA19GG191721 | 5XYPHDA19GG180055 | 5XYPHDA19GG147668; 5XYPHDA19GG164227; 5XYPHDA19GG145788; 5XYPHDA19GG112113; 5XYPHDA19GG184090 | 5XYPHDA19GG127193 | 5XYPHDA19GG130420 | 5XYPHDA19GG107476; 5XYPHDA19GG136489; 5XYPHDA19GG128991 | 5XYPHDA19GG156774

5XYPHDA19GG169086 | 5XYPHDA19GG113262 | 5XYPHDA19GG196899 | 5XYPHDA19GG197051; 5XYPHDA19GG193212; 5XYPHDA19GG199947 | 5XYPHDA19GG167502 | 5XYPHDA19GG142163 | 5XYPHDA19GG165796 | 5XYPHDA19GG135147 |
The car appears to be a Kia.
The specific car is a Sorento according to our records.
Find details on VINs that start with 5XYPHDA19GG1.
5XYPHDA19GG188575; 5XYPHDA19GG197406 | 5XYPHDA19GG168343 | 5XYPHDA19GG190911

5XYPHDA19GG175986 | 5XYPHDA19GG158332; 5XYPHDA19GG103086 | 5XYPHDA19GG108398 | 5XYPHDA19GG143734 | 5XYPHDA19GG151297 | 5XYPHDA19GG168312 | 5XYPHDA19GG163451; 5XYPHDA19GG193808 | 5XYPHDA19GG182551

5XYPHDA19GG188060; 5XYPHDA19GG199012 | 5XYPHDA19GG199270

5XYPHDA19GG109373; 5XYPHDA19GG193114 | 5XYPHDA19GG152563 | 5XYPHDA19GG106750 | 5XYPHDA19GG150585 | 5XYPHDA19GG184848 | 5XYPHDA19GG164728 | 5XYPHDA19GG109809; 5XYPHDA19GG168617 | 5XYPHDA19GG176362 | 5XYPHDA19GG198281 | 5XYPHDA19GG125914; 5XYPHDA19GG129168 | 5XYPHDA19GG177883 | 5XYPHDA19GG181545; 5XYPHDA19GG181884 | 5XYPHDA19GG109454 | 5XYPHDA19GG136153 | 5XYPHDA19GG138727

5XYPHDA19GG134760 | 5XYPHDA19GG195557 | 5XYPHDA19GG110359 | 5XYPHDA19GG169184 | 5XYPHDA19GG107526; 5XYPHDA19GG101001

5XYPHDA19GG117943

5XYPHDA19GG106392 | 5XYPHDA19GG141062 | 5XYPHDA19GG107140 | 5XYPHDA19GG198006; 5XYPHDA19GG150358 | 5XYPHDA19GG185434; 5XYPHDA19GG130496 | 5XYPHDA19GG185580 | 5XYPHDA19GG167516 | 5XYPHDA19GG138405 | 5XYPHDA19GG158315; 5XYPHDA19GG121460; 5XYPHDA19GG190732; 5XYPHDA19GG162624; 5XYPHDA19GG186423; 5XYPHDA19GG135729 | 5XYPHDA19GG106361 | 5XYPHDA19GG183506 | 5XYPHDA19GG134368 | 5XYPHDA19GG124150 | 5XYPHDA19GG184641; 5XYPHDA19GG142616 | 5XYPHDA19GG149694; 5XYPHDA19GG134516 | 5XYPHDA19GG173963; 5XYPHDA19GG124181; 5XYPHDA19GG151803 | 5XYPHDA19GG129509; 5XYPHDA19GG158539 | 5XYPHDA19GG194201 | 5XYPHDA19GG186051 | 5XYPHDA19GG100995

5XYPHDA19GG191282; 5XYPHDA19GG101337

5XYPHDA19GG102052; 5XYPHDA19GG134144

5XYPHDA19GG100608 | 5XYPHDA19GG194554; 5XYPHDA19GG100222 | 5XYPHDA19GG110846 | 5XYPHDA19GG182789; 5XYPHDA19GG118994; 5XYPHDA19GG149792 | 5XYPHDA19GG185448 | 5XYPHDA19GG191654; 5XYPHDA19GG132605 | 5XYPHDA19GG123483; 5XYPHDA19GG112628; 5XYPHDA19GG119188; 5XYPHDA19GG120079 | 5XYPHDA19GG159707; 5XYPHDA19GG175194 | 5XYPHDA19GG139165; 5XYPHDA19GG160162 | 5XYPHDA19GG157763; 5XYPHDA19GG134225 | 5XYPHDA19GG130045 | 5XYPHDA19GG118834; 5XYPHDA19GG152515; 5XYPHDA19GG135911 | 5XYPHDA19GG143801 | 5XYPHDA19GG120728; 5XYPHDA19GG146715 | 5XYPHDA19GG131941 | 5XYPHDA19GG101452 | 5XYPHDA19GG110829 | 5XYPHDA19GG180718 | 5XYPHDA19GG183246; 5XYPHDA19GG114704 | 5XYPHDA19GG135164 | 5XYPHDA19GG188933 | 5XYPHDA19GG117487 | 5XYPHDA19GG142955 | 5XYPHDA19GG177057 | 5XYPHDA19GG163952 | 5XYPHDA19GG123371 | 5XYPHDA19GG111561 | 5XYPHDA19GG182162; 5XYPHDA19GG181934 | 5XYPHDA19GG129803

5XYPHDA19GG180380 | 5XYPHDA19GG127730 | 5XYPHDA19GG178774 | 5XYPHDA19GG173767 | 5XYPHDA19GG111494; 5XYPHDA19GG143135; 5XYPHDA19GG104089; 5XYPHDA19GG155818 | 5XYPHDA19GG121183 | 5XYPHDA19GG127243 | 5XYPHDA19GG123855; 5XYPHDA19GG183926 | 5XYPHDA19GG191900 | 5XYPHDA19GG175244 | 5XYPHDA19GG190438 | 5XYPHDA19GG145936; 5XYPHDA19GG163563 | 5XYPHDA19GG115304 | 5XYPHDA19GG106487 | 5XYPHDA19GG105808; 5XYPHDA19GG158508 | 5XYPHDA19GG191587

5XYPHDA19GG130272; 5XYPHDA19GG183991 | 5XYPHDA19GG107381

5XYPHDA19GG165958 | 5XYPHDA19GG152899 | 5XYPHDA19GG109227 | 5XYPHDA19GG124830 | 5XYPHDA19GG148402; 5XYPHDA19GG173056 | 5XYPHDA19GG192853 | 5XYPHDA19GG194974 | 5XYPHDA19GG149064 | 5XYPHDA19GG133950; 5XYPHDA19GG149565; 5XYPHDA19GG164454 | 5XYPHDA19GG161165 | 5XYPHDA19GG147735 | 5XYPHDA19GG181836 | 5XYPHDA19GG131261 | 5XYPHDA19GG154071 | 5XYPHDA19GG120454 | 5XYPHDA19GG104013 | 5XYPHDA19GG135617; 5XYPHDA19GG181867; 5XYPHDA19GG139831 | 5XYPHDA19GG152398; 5XYPHDA19GG186079

5XYPHDA19GG128957; 5XYPHDA19GG116548

5XYPHDA19GG157584 | 5XYPHDA19GG150229; 5XYPHDA19GG187314 | 5XYPHDA19GG125167; 5XYPHDA19GG146455; 5XYPHDA19GG131440

5XYPHDA19GG168083; 5XYPHDA19GG100740; 5XYPHDA19GG192884; 5XYPHDA19GG128246

5XYPHDA19GG109342 | 5XYPHDA19GG181321; 5XYPHDA19GG152773; 5XYPHDA19GG142227; 5XYPHDA19GG112256 | 5XYPHDA19GG143782; 5XYPHDA19GG143118 | 5XYPHDA19GG103976; 5XYPHDA19GG156631; 5XYPHDA19GG141644 | 5XYPHDA19GG146035; 5XYPHDA19GG126545 | 5XYPHDA19GG174675 | 5XYPHDA19GG107915 | 5XYPHDA19GG121409; 5XYPHDA19GG122754; 5XYPHDA19GG109518; 5XYPHDA19GG145693 | 5XYPHDA19GG134936; 5XYPHDA19GG159982 | 5XYPHDA19GG123998 | 5XYPHDA19GG185904 | 5XYPHDA19GG176281 | 5XYPHDA19GG144320; 5XYPHDA19GG161229 | 5XYPHDA19GG170108 | 5XYPHDA19GG175132

5XYPHDA19GG106943; 5XYPHDA19GG110619 | 5XYPHDA19GG180864; 5XYPHDA19GG104206

5XYPHDA19GG147587; 5XYPHDA19GG139635 | 5XYPHDA19GG162266; 5XYPHDA19GG120020 | 5XYPHDA19GG118753 | 5XYPHDA19GG135908 | 5XYPHDA19GG117599 | 5XYPHDA19GG145760; 5XYPHDA19GG124245 | 5XYPHDA19GG191783 | 5XYPHDA19GG154104 | 5XYPHDA19GG156838; 5XYPHDA19GG194165 | 5XYPHDA19GG110376; 5XYPHDA19GG169282 | 5XYPHDA19GG136265 | 5XYPHDA19GG113956 | 5XYPHDA19GG151526 | 5XYPHDA19GG161375 | 5XYPHDA19GG133656 | 5XYPHDA19GG106814 | 5XYPHDA19GG123502 | 5XYPHDA19GG183375; 5XYPHDA19GG181061 | 5XYPHDA19GG151607; 5XYPHDA19GG103508 | 5XYPHDA19GG108966; 5XYPHDA19GG106974 | 5XYPHDA19GG161456; 5XYPHDA19GG108143; 5XYPHDA19GG187300 | 5XYPHDA19GG157682 | 5XYPHDA19GG143989; 5XYPHDA19GG140302 | 5XYPHDA19GG123872; 5XYPHDA19GG104237

5XYPHDA19GG174918; 5XYPHDA19GG164423 | 5XYPHDA19GG162106 | 5XYPHDA19GG167872 | 5XYPHDA19GG180881 | 5XYPHDA19GG195025 | 5XYPHDA19GG178662

5XYPHDA19GG154491; 5XYPHDA19GG198197 | 5XYPHDA19GG180587 | 5XYPHDA19GG165412; 5XYPHDA19GG181819 | 5XYPHDA19GG168956; 5XYPHDA19GG180394 | 5XYPHDA19GG183487 | 5XYPHDA19GG130899

5XYPHDA19GG151459; 5XYPHDA19GG128084; 5XYPHDA19GG156600 | 5XYPHDA19GG131843 | 5XYPHDA19GG147718; 5XYPHDA19GG175566; 5XYPHDA19GG158153 | 5XYPHDA19GG144558; 5XYPHDA19GG158878 | 5XYPHDA19GG186745; 5XYPHDA19GG148982 | 5XYPHDA19GG126416; 5XYPHDA19GG134015 | 5XYPHDA19GG140087 | 5XYPHDA19GG108417 | 5XYPHDA19GG102312; 5XYPHDA19GG194294 | 5XYPHDA19GG124035; 5XYPHDA19GG132863 | 5XYPHDA19GG102309; 5XYPHDA19GG139067 | 5XYPHDA19GG140817; 5XYPHDA19GG181626 | 5XYPHDA19GG163546; 5XYPHDA19GG160128 | 5XYPHDA19GG172683; 5XYPHDA19GG147671 | 5XYPHDA19GG102259 | 5XYPHDA19GG150490 | 5XYPHDA19GG127064 | 5XYPHDA19GG175941 | 5XYPHDA19GG181755 | 5XYPHDA19GG144642 | 5XYPHDA19GG138792; 5XYPHDA19GG172733; 5XYPHDA19GG128456; 5XYPHDA19GG104027 | 5XYPHDA19GG108014 | 5XYPHDA19GG138002 | 5XYPHDA19GG186678 | 5XYPHDA19GG125265; 5XYPHDA19GG179956; 5XYPHDA19GG184607 | 5XYPHDA19GG177611 | 5XYPHDA19GG126223 | 5XYPHDA19GG142213 | 5XYPHDA19GG125363 | 5XYPHDA19GG142115 | 5XYPHDA19GG124925 | 5XYPHDA19GG101483; 5XYPHDA19GG195901 | 5XYPHDA19GG158721 | 5XYPHDA19GG101094 | 5XYPHDA19GG110250 | 5XYPHDA19GG159545; 5XYPHDA19GG185417 | 5XYPHDA19GG157410; 5XYPHDA19GG125007 | 5XYPHDA19GG111219; 5XYPHDA19GG121135 | 5XYPHDA19GG198989 | 5XYPHDA19GG166804 | 5XYPHDA19GG161084 | 5XYPHDA19GG104125; 5XYPHDA19GG102200 | 5XYPHDA19GG176507 | 5XYPHDA19GG111396 | 5XYPHDA19GG173154 | 5XYPHDA19GG185949; 5XYPHDA19GG187359; 5XYPHDA19GG185630 | 5XYPHDA19GG163529; 5XYPHDA19GG101662; 5XYPHDA19GG171209 | 5XYPHDA19GG110989 | 5XYPHDA19GG181075 | 5XYPHDA19GG166723 | 5XYPHDA19GG108899 | 5XYPHDA19GG167855; 5XYPHDA19GG156404 | 5XYPHDA19GG162168; 5XYPHDA19GG139859; 5XYPHDA19GG192917 | 5XYPHDA19GG151493; 5XYPHDA19GG161277

5XYPHDA19GG154975; 5XYPHDA19GG159481

5XYPHDA19GG107347 | 5XYPHDA19GG165278

5XYPHDA19GG191427 | 5XYPHDA19GG141174 | 5XYPHDA19GG157648 | 5XYPHDA19GG179522 | 5XYPHDA19GG179438; 5XYPHDA19GG102374; 5XYPHDA19GG177785 | 5XYPHDA19GG191430; 5XYPHDA19GG146374; 5XYPHDA19GG106618; 5XYPHDA19GG165314; 5XYPHDA19GG125881 | 5XYPHDA19GG183084 | 5XYPHDA19GG120194; 5XYPHDA19GG157276 | 5XYPHDA19GG136928; 5XYPHDA19GG181822 | 5XYPHDA19GG140199 | 5XYPHDA19GG116291 | 5XYPHDA19GG161697; 5XYPHDA19GG102486

5XYPHDA19GG148867 | 5XYPHDA19GG141756 | 5XYPHDA19GG149517 | 5XYPHDA19GG161263

5XYPHDA19GG116436 | 5XYPHDA19GG188561 | 5XYPHDA19GG148738; 5XYPHDA19GG123869; 5XYPHDA19GG151638 | 5XYPHDA19GG112984 | 5XYPHDA19GG112631; 5XYPHDA19GG133527 | 5XYPHDA19GG149811 | 5XYPHDA19GG165913 | 5XYPHDA19GG167158 | 5XYPHDA19GG124553 | 5XYPHDA19GG146486 | 5XYPHDA19GG145130; 5XYPHDA19GG117537; 5XYPHDA19GG197874 | 5XYPHDA19GG105372; 5XYPHDA19GG157830 | 5XYPHDA19GG156905; 5XYPHDA19GG172408 | 5XYPHDA19GG140395; 5XYPHDA19GG174790 | 5XYPHDA19GG106117 | 5XYPHDA19GG122320 | 5XYPHDA19GG150702 | 5XYPHDA19GG197597 | 5XYPHDA19GG111365; 5XYPHDA19GG160825 | 5XYPHDA19GG116923 | 5XYPHDA19GG197082 | 5XYPHDA19GG153986; 5XYPHDA19GG187541 | 5XYPHDA19GG147346; 5XYPHDA19GG139926; 5XYPHDA19GG192741; 5XYPHDA19GG186535; 5XYPHDA19GG154720 | 5XYPHDA19GG162462; 5XYPHDA19GG101144; 5XYPHDA19GG192271; 5XYPHDA19GG150196 | 5XYPHDA19GG165328; 5XYPHDA19GG142051 | 5XYPHDA19GG152336 | 5XYPHDA19GG178404 | 5XYPHDA19GG197504; 5XYPHDA19GG146018 | 5XYPHDA19GG185790; 5XYPHDA19GG117425; 5XYPHDA19GG188995; 5XYPHDA19GG156385 | 5XYPHDA19GG166530 | 5XYPHDA19GG186986 | 5XYPHDA19GG163336; 5XYPHDA19GG124102; 5XYPHDA19GG185756 | 5XYPHDA19GG161411 | 5XYPHDA19GG190701 | 5XYPHDA19GG108823 | 5XYPHDA19GG141918; 5XYPHDA19GG159321; 5XYPHDA19GG111530 | 5XYPHDA19GG179973 | 5XYPHDA19GG144446; 5XYPHDA19GG112211; 5XYPHDA19GG119398 | 5XYPHDA19GG172599; 5XYPHDA19GG111852; 5XYPHDA19GG127923; 5XYPHDA19GG121748 | 5XYPHDA19GG170321 | 5XYPHDA19GG151087 | 5XYPHDA19GG123029 | 5XYPHDA19GG117991 | 5XYPHDA19GG185286 | 5XYPHDA19GG154328 | 5XYPHDA19GG125573; 5XYPHDA19GG102939 | 5XYPHDA19GG138839 | 5XYPHDA19GG123774; 5XYPHDA19GG139733 | 5XYPHDA19GG166849; 5XYPHDA19GG111950; 5XYPHDA19GG160288

5XYPHDA19GG176037

5XYPHDA19GG184137 | 5XYPHDA19GG194893; 5XYPHDA19GG108188 | 5XYPHDA19GG111060; 5XYPHDA19GG137125; 5XYPHDA19GG183862 | 5XYPHDA19GG137545 | 5XYPHDA19GG110216 | 5XYPHDA19GG139862

5XYPHDA19GG133947 | 5XYPHDA19GG103783; 5XYPHDA19GG104562 | 5XYPHDA19GG181660 | 5XYPHDA19GG173235

5XYPHDA19GG182615 | 5XYPHDA19GG155463 | 5XYPHDA19GG170139

5XYPHDA19GG199219 | 5XYPHDA19GG117375 | 5XYPHDA19GG115402 | 5XYPHDA19GG190245; 5XYPHDA19GG169895; 5XYPHDA19GG101046; 5XYPHDA19GG168195 | 5XYPHDA19GG118932 | 5XYPHDA19GG111625 | 5XYPHDA19GG124018; 5XYPHDA19GG139957; 5XYPHDA19GG144480; 5XYPHDA19GG171551

5XYPHDA19GG126495 | 5XYPHDA19GG167919; 5XYPHDA19GG168259 | 5XYPHDA19GG128005

5XYPHDA19GG141482 | 5XYPHDA19GG100964 | 5XYPHDA19GG189175; 5XYPHDA19GG171744 | 5XYPHDA19GG186180; 5XYPHDA19GG153437; 5XYPHDA19GG137349; 5XYPHDA19GG169119; 5XYPHDA19GG185871; 5XYPHDA19GG137741

5XYPHDA19GG138128 | 5XYPHDA19GG113150; 5XYPHDA19GG130188

5XYPHDA19GG135438; 5XYPHDA19GG183523; 5XYPHDA19GG168388; 5XYPHDA19GG180878; 5XYPHDA19GG189998

5XYPHDA19GG196272; 5XYPHDA19GG161893; 5XYPHDA19GG104321; 5XYPHDA19GG196773 | 5XYPHDA19GG155804 | 5XYPHDA19GG123953; 5XYPHDA19GG106585 | 5XYPHDA19GG164938 | 5XYPHDA19GG125413

5XYPHDA19GG183800 | 5XYPHDA19GG159867 | 5XYPHDA19GG140428; 5XYPHDA19GG178919; 5XYPHDA19GG125170 | 5XYPHDA19GG163031 | 5XYPHDA19GG153843 | 5XYPHDA19GG105775; 5XYPHDA19GG133575 | 5XYPHDA19GG141806; 5XYPHDA19GG109177 | 5XYPHDA19GG182453 | 5XYPHDA19GG171372 | 5XYPHDA19GG130790 | 5XYPHDA19GG141921

5XYPHDA19GG180816; 5XYPHDA19GG144544 | 5XYPHDA19GG117263 | 5XYPHDA19GG109132; 5XYPHDA19GG142678; 5XYPHDA19GG151154

5XYPHDA19GG106246; 5XYPHDA19GG120177 | 5XYPHDA19GG170934 | 5XYPHDA19GG132362; 5XYPHDA19GG153082; 5XYPHDA19GG107865; 5XYPHDA19GG176751; 5XYPHDA19GG176443; 5XYPHDA19GG176460 | 5XYPHDA19GG188804

5XYPHDA19GG129882 | 5XYPHDA19GG154880 | 5XYPHDA19GG162123 | 5XYPHDA19GG108806; 5XYPHDA19GG186471; 5XYPHDA19GG103590

5XYPHDA19GG126755 | 5XYPHDA19GG186793 | 5XYPHDA19GG129204 | 5XYPHDA19GG144625 | 5XYPHDA19GG105758; 5XYPHDA19GG150795; 5XYPHDA19GG101984; 5XYPHDA19GG106781 | 5XYPHDA19GG129672; 5XYPHDA19GG122804 | 5XYPHDA19GG110166 | 5XYPHDA19GG146312 | 5XYPHDA19GG128683 | 5XYPHDA19GG139361 | 5XYPHDA19GG107395 | 5XYPHDA19GG175437; 5XYPHDA19GG168407 | 5XYPHDA19GG183411; 5XYPHDA19GG194716

5XYPHDA19GG125587; 5XYPHDA19GG178290 | 5XYPHDA19GG173719 | 5XYPHDA19GG101015; 5XYPHDA19GG164311 | 5XYPHDA19GG122673

5XYPHDA19GG100723 | 5XYPHDA19GG174756 | 5XYPHDA19GG135035 | 5XYPHDA19GG121510 | 5XYPHDA19GG119871 | 5XYPHDA19GG130210 | 5XYPHDA19GG135228 | 5XYPHDA19GG149632; 5XYPHDA19GG101340 | 5XYPHDA19GG127565 | 5XYPHDA19GG109034; 5XYPHDA19GG115187; 5XYPHDA19GG152014 | 5XYPHDA19GG114315 | 5XYPHDA19GG168410 | 5XYPHDA19GG152708; 5XYPHDA19GG198426 | 5XYPHDA19GG131681; 5XYPHDA19GG174336; 5XYPHDA19GG152658; 5XYPHDA19GG112466 | 5XYPHDA19GG173283; 5XYPHDA19GG125704 | 5XYPHDA19GG153003; 5XYPHDA19GG161666 | 5XYPHDA19GG100365 | 5XYPHDA19GG195106 | 5XYPHDA19GG164616 | 5XYPHDA19GG149467 | 5XYPHDA19GG148772; 5XYPHDA19GG131275 | 5XYPHDA19GG142891 | 5XYPHDA19GG101614 | 5XYPHDA19GG182159 | 5XYPHDA19GG116565 | 5XYPHDA19GG106862; 5XYPHDA19GG163420 | 5XYPHDA19GG139912; 5XYPHDA19GG168682; 5XYPHDA19GG106960 | 5XYPHDA19GG160596 | 5XYPHDA19GG165457; 5XYPHDA19GG164647

5XYPHDA19GG105940 | 5XYPHDA19GG126853 | 5XYPHDA19GG189712; 5XYPHDA19GG182307

5XYPHDA19GG144432 | 5XYPHDA19GG175468 | 5XYPHDA19GG110670 | 5XYPHDA19GG156287 | 5XYPHDA19GG169833; 5XYPHDA19GG195705; 5XYPHDA19GG101189; 5XYPHDA19GG182744 | 5XYPHDA19GG195512; 5XYPHDA19GG168164; 5XYPHDA19GG108384 | 5XYPHDA19GG173722 | 5XYPHDA19GG199964 | 5XYPHDA19GG151123 | 5XYPHDA19GG165880 | 5XYPHDA19GG183750 | 5XYPHDA19GG173266; 5XYPHDA19GG195316 | 5XYPHDA19GG161294 | 5XYPHDA19GG186650 | 5XYPHDA19GG149940 | 5XYPHDA19GG177138 | 5XYPHDA19GG166382 | 5XYPHDA19GG145144; 5XYPHDA19GG125234; 5XYPHDA19GG160470 | 5XYPHDA19GG173834 | 5XYPHDA19GG105825; 5XYPHDA19GG144527; 5XYPHDA19GG108689 | 5XYPHDA19GG136640 | 5XYPHDA19GG191332; 5XYPHDA19GG176653 | 5XYPHDA19GG131518 | 5XYPHDA19GG162638 | 5XYPHDA19GG183473

5XYPHDA19GG148724 | 5XYPHDA19GG163613 | 5XYPHDA19GG194750 | 5XYPHDA19GG123516; 5XYPHDA19GG190956 | 5XYPHDA19GG124570 | 5XYPHDA19GG149470 | 5XYPHDA19GG116257 | 5XYPHDA19GG157343; 5XYPHDA19GG143815 | 5XYPHDA19GG193520; 5XYPHDA19GG195266; 5XYPHDA19GG179584 | 5XYPHDA19GG136007; 5XYPHDA19GG109731; 5XYPHDA19GG168472; 5XYPHDA19GG171632

5XYPHDA19GG193257 | 5XYPHDA19GG113732 | 5XYPHDA19GG187345 | 5XYPHDA19GG135648; 5XYPHDA19GG176667 | 5XYPHDA19GG163739; 5XYPHDA19GG166513 | 5XYPHDA19GG190259; 5XYPHDA19GG123659; 5XYPHDA19GG140350 | 5XYPHDA19GG155740; 5XYPHDA19GG182856 | 5XYPHDA19GG192707 | 5XYPHDA19GG135391; 5XYPHDA19GG147069; 5XYPHDA19GG182274 | 5XYPHDA19GG156144; 5XYPHDA19GG174546; 5XYPHDA19GG176541 | 5XYPHDA19GG193047 | 5XYPHDA19GG122995 | 5XYPHDA19GG179245; 5XYPHDA19GG187524 | 5XYPHDA19GG191329

5XYPHDA19GG153731; 5XYPHDA19GG116372 | 5XYPHDA19GG177964; 5XYPHDA19GG127789 | 5XYPHDA19GG146861

5XYPHDA19GG130689 | 5XYPHDA19GG176393 | 5XYPHDA19GG193663; 5XYPHDA19GG127288; 5XYPHDA19GG111270 | 5XYPHDA19GG123564; 5XYPHDA19GG116159; 5XYPHDA19GG140834 | 5XYPHDA19GG119711 | 5XYPHDA19GG199446 | 5XYPHDA19GG172991 | 5XYPHDA19GG191279 | 5XYPHDA19GG159142 | 5XYPHDA19GG110443 | 5XYPHDA19GG137920 | 5XYPHDA19GG193646; 5XYPHDA19GG122768

5XYPHDA19GG172392 | 5XYPHDA19GG165670 | 5XYPHDA19GG152319 | 5XYPHDA19GG170643 | 5XYPHDA19GG166818 | 5XYPHDA19GG131101; 5XYPHDA19GG149615; 5XYPHDA19GG141630; 5XYPHDA19GG125055; 5XYPHDA19GG103153 | 5XYPHDA19GG115447 | 5XYPHDA19GG134645 | 5XYPHDA19GG158881

5XYPHDA19GG151090; 5XYPHDA19GG193467; 5XYPHDA19GG113438 | 5XYPHDA19GG170951 | 5XYPHDA19GG193209 | 5XYPHDA19GG102147; 5XYPHDA19GG138601 | 5XYPHDA19GG183456 | 5XYPHDA19GG143040 | 5XYPHDA19GG164146; 5XYPHDA19GG180296; 5XYPHDA19GG158914 | 5XYPHDA19GG155897 | 5XYPHDA19GG133253; 5XYPHDA19GG177592 | 5XYPHDA19GG124083 | 5XYPHDA19GG158797

5XYPHDA19GG152160

5XYPHDA19GG163711 | 5XYPHDA19GG123466 | 5XYPHDA19GG188950 | 5XYPHDA19GG193405; 5XYPHDA19GG198958; 5XYPHDA19GG111544 | 5XYPHDA19GG117778 | 5XYPHDA19GG155642 | 5XYPHDA19GG123001 | 5XYPHDA19GG118154; 5XYPHDA19GG143099 | 5XYPHDA19GG114847 | 5XYPHDA19GG171422 | 5XYPHDA19GG161473 | 5XYPHDA19GG161523; 5XYPHDA19GG118929; 5XYPHDA19GG126898 | 5XYPHDA19GG108322; 5XYPHDA19GG176636 | 5XYPHDA19GG179259

5XYPHDA19GG142048; 5XYPHDA19GG117683 | 5XYPHDA19GG101631; 5XYPHDA19GG145032; 5XYPHDA19GG192772; 5XYPHDA19GG158458 | 5XYPHDA19GG140560; 5XYPHDA19GG112757 | 5XYPHDA19GG126612

5XYPHDA19GG172442 | 5XYPHDA19GG162297 | 5XYPHDA19GG101869; 5XYPHDA19GG140901; 5XYPHDA19GG133222 | 5XYPHDA19GG142650 | 5XYPHDA19GG114976 | 5XYPHDA19GG190116 | 5XYPHDA19GG141997; 5XYPHDA19GG172294; 5XYPHDA19GG177687 | 5XYPHDA19GG134385 | 5XYPHDA19GG153924 | 5XYPHDA19GG175535 | 5XYPHDA19GG195008

5XYPHDA19GG162350 | 5XYPHDA19GG171176; 5XYPHDA19GG168701 | 5XYPHDA19GG143622 | 5XYPHDA19GG118977 | 5XYPHDA19GG198555 | 5XYPHDA19GG101077

5XYPHDA19GG156824 | 5XYPHDA19GG128067

5XYPHDA19GG112144 | 5XYPHDA19GG110491 | 5XYPHDA19GG195283 | 5XYPHDA19GG182923 | 5XYPHDA19GG173557; 5XYPHDA19GG188107; 5XYPHDA19GG118042 | 5XYPHDA19GG190133; 5XYPHDA19GG128439 | 5XYPHDA19GG152370; 5XYPHDA19GG190939 | 5XYPHDA19GG118008

5XYPHDA19GG129185 | 5XYPHDA19GG121684 | 5XYPHDA19GG185353 | 5XYPHDA19GG152479; 5XYPHDA19GG135780 | 5XYPHDA19GG112614 | 5XYPHDA19GG134340 | 5XYPHDA19GG138923 | 5XYPHDA19GG145306; 5XYPHDA19GG193758; 5XYPHDA19GG165216 | 5XYPHDA19GG140252 | 5XYPHDA19GG147055; 5XYPHDA19GG153793

5XYPHDA19GG122382 | 5XYPHDA19GG142275 | 5XYPHDA19GG116176 | 5XYPHDA19GG177530; 5XYPHDA19GG132300 | 5XYPHDA19GG102665 | 5XYPHDA19GG105484 | 5XYPHDA19GG172957; 5XYPHDA19GG124343; 5XYPHDA19GG100902; 5XYPHDA19GG101466 | 5XYPHDA19GG167273

5XYPHDA19GG172084 | 5XYPHDA19GG150943

5XYPHDA19GG150618 | 5XYPHDA19GG168746 | 5XYPHDA19GG158136 | 5XYPHDA19GG108658 | 5XYPHDA19GG109129 | 5XYPHDA19GG127646; 5XYPHDA19GG160226 | 5XYPHDA19GG170481 | 5XYPHDA19GG150053 | 5XYPHDA19GG142230 | 5XYPHDA19GG190049 | 5XYPHDA19GG100009; 5XYPHDA19GG127260

5XYPHDA19GG199785; 5XYPHDA19GG156256; 5XYPHDA19GG111639 | 5XYPHDA19GG156189 | 5XYPHDA19GG112743 | 5XYPHDA19GG151543; 5XYPHDA19GG150148 | 5XYPHDA19GG105677; 5XYPHDA19GG127114; 5XYPHDA19GG196515 | 5XYPHDA19GG169749 | 5XYPHDA19GG144608 | 5XYPHDA19GG108501 | 5XYPHDA19GG181772 | 5XYPHDA19GG148139; 5XYPHDA19GG146553 | 5XYPHDA19GG173784; 5XYPHDA19GG102133

5XYPHDA19GG179858; 5XYPHDA19GG198944 | 5XYPHDA19GG119076 | 5XYPHDA19GG134533 | 5XYPHDA19GG173770; 5XYPHDA19GG126691; 5XYPHDA19GG146505 | 5XYPHDA19GG187409; 5XYPHDA19GG156046 | 5XYPHDA19GG187121; 5XYPHDA19GG188219 | 5XYPHDA19GG163949 | 5XYPHDA19GG131339; 5XYPHDA19GG171579; 5XYPHDA19GG131504 | 5XYPHDA19GG118459; 5XYPHDA19GG146276; 5XYPHDA19GG191234; 5XYPHDA19GG159660; 5XYPHDA19GG127002; 5XYPHDA19GG114475; 5XYPHDA19GG107025; 5XYPHDA19GG122379 | 5XYPHDA19GG122608; 5XYPHDA19GG143152; 5XYPHDA19GG177480; 5XYPHDA19GG168052 | 5XYPHDA19GG167662; 5XYPHDA19GG132930 | 5XYPHDA19GG146620; 5XYPHDA19GG142342 | 5XYPHDA19GG153518; 5XYPHDA19GG122799; 5XYPHDA19GG117408; 5XYPHDA19GG134256 | 5XYPHDA19GG168150 | 5XYPHDA19GG128408; 5XYPHDA19GG161280; 5XYPHDA19GG112001; 5XYPHDA19GG170285 | 5XYPHDA19GG166172; 5XYPHDA19GG169234; 5XYPHDA19GG168696; 5XYPHDA19GG181612 | 5XYPHDA19GG127680 | 5XYPHDA19GG118025 | 5XYPHDA19GG106683; 5XYPHDA19GG161859; 5XYPHDA19GG126240 | 5XYPHDA19GG182503 | 5XYPHDA19GG127159; 5XYPHDA19GG136847 | 5XYPHDA19GG141899 | 5XYPHDA19GG155317 | 5XYPHDA19GG162316 | 5XYPHDA19GG127033 | 5XYPHDA19GG194571; 5XYPHDA19GG197969; 5XYPHDA19GG118204 | 5XYPHDA19GG177642 | 5XYPHDA19GG178841; 5XYPHDA19GG190763; 5XYPHDA19GG160646 | 5XYPHDA19GG188947 | 5XYPHDA19GG110880; 5XYPHDA19GG105873 | 5XYPHDA19GG144074; 5XYPHDA19GG114329; 5XYPHDA19GG192397 | 5XYPHDA19GG191041; 5XYPHDA19GG195199 | 5XYPHDA19GG155706; 5XYPHDA19GG162560 | 5XYPHDA19GG197941; 5XYPHDA19GG121037 | 5XYPHDA19GG152711 | 5XYPHDA19GG117280; 5XYPHDA19GG167452; 5XYPHDA19GG105713 | 5XYPHDA19GG156032 | 5XYPHDA19GG180539 | 5XYPHDA19GG183795 | 5XYPHDA19GG172893; 5XYPHDA19GG116016; 5XYPHDA19GG192206; 5XYPHDA19GG174224 | 5XYPHDA19GG150330; 5XYPHDA19GG126433; 5XYPHDA19GG128862 | 5XYPHDA19GG114931; 5XYPHDA19GG160243 | 5XYPHDA19GG144866 | 5XYPHDA19GG109356 | 5XYPHDA19GG115819; 5XYPHDA19GG188169 | 5XYPHDA19GG132359; 5XYPHDA19GG151218; 5XYPHDA19GG184400; 5XYPHDA19GG138954 | 5XYPHDA19GG125282; 5XYPHDA19GG195462; 5XYPHDA19GG135018 | 5XYPHDA19GG138887 | 5XYPHDA19GG135939 | 5XYPHDA19GG178130 | 5XYPHDA19GG135892

5XYPHDA19GG177219; 5XYPHDA19GG173008 | 5XYPHDA19GG193579 | 5XYPHDA19GG122978; 5XYPHDA19GG103993 | 5XYPHDA19GG115240; 5XYPHDA19GG196434; 5XYPHDA19GG173543 | 5XYPHDA19GG138372 | 5XYPHDA19GG143748; 5XYPHDA19GG128912 | 5XYPHDA19GG167449 | 5XYPHDA19GG184235 | 5XYPHDA19GG119742; 5XYPHDA19GG146150; 5XYPHDA19GG161733; 5XYPHDA19GG149162; 5XYPHDA19GG133138 | 5XYPHDA19GG132488 | 5XYPHDA19GG148416; 5XYPHDA19GG177253 | 5XYPHDA19GG191850 | 5XYPHDA19GG162395 | 5XYPHDA19GG177298 | 5XYPHDA19GG182338 | 5XYPHDA19GG140977 | 5XYPHDA19GG182095 | 5XYPHDA19GG174563; 5XYPHDA19GG172571 | 5XYPHDA19GG152255 | 5XYPHDA19GG186809

5XYPHDA19GG178340; 5XYPHDA19GG151686 | 5XYPHDA19GG186972 | 5XYPHDA19GG160873 | 5XYPHDA19GG192139 | 5XYPHDA19GG136542

5XYPHDA19GG199852 | 5XYPHDA19GG160548 | 5XYPHDA19GG183294 | 5XYPHDA19GG170769; 5XYPHDA19GG148609 | 5XYPHDA19GG167998 | 5XYPHDA19GG161098 | 5XYPHDA19GG133012 | 5XYPHDA19GG118641; 5XYPHDA19GG184624; 5XYPHDA19GG105730 | 5XYPHDA19GG110328 | 5XYPHDA19GG136914; 5XYPHDA19GG144124 | 5XYPHDA19GG168262; 5XYPHDA19GG117733 | 5XYPHDA19GG142728 | 5XYPHDA19GG130885 | 5XYPHDA19GG183019 | 5XYPHDA19GG125637 | 5XYPHDA19GG193372 | 5XYPHDA19GG112676 | 5XYPHDA19GG124441 | 5XYPHDA19GG109700; 5XYPHDA19GG184204 | 5XYPHDA19GG175146 | 5XYPHDA19GG156080 | 5XYPHDA19GG177186 | 5XYPHDA19GG144768

5XYPHDA19GG113567; 5XYPHDA19GG144818; 5XYPHDA19GG103587 | 5XYPHDA19GG199642

5XYPHDA19GG124777 | 5XYPHDA19GG115030 | 5XYPHDA19GG190794 | 5XYPHDA19GG137142 | 5XYPHDA19GG199088 | 5XYPHDA19GG174403; 5XYPHDA19GG102925 | 5XYPHDA19GG161599 | 5XYPHDA19GG172019 | 5XYPHDA19GG111883

5XYPHDA19GG188334

5XYPHDA19GG190892; 5XYPHDA19GG198149 | 5XYPHDA19GG184820; 5XYPHDA19GG173171 | 5XYPHDA19GG146813; 5XYPHDA19GG133446; 5XYPHDA19GG122138

5XYPHDA19GG162915 | 5XYPHDA19GG170142 | 5XYPHDA19GG188558 | 5XYPHDA19GG129655; 5XYPHDA19GG195834 | 5XYPHDA19GG171839 | 5XYPHDA19GG122463; 5XYPHDA19GG117313 | 5XYPHDA19GG120793 | 5XYPHDA19GG195221 | 5XYPHDA19GG183103 | 5XYPHDA19GG171078 | 5XYPHDA19GG175261 | 5XYPHDA19GG137206; 5XYPHDA19GG175633 | 5XYPHDA19GG159030

5XYPHDA19GG187362; 5XYPHDA19GG188320; 5XYPHDA19GG106845; 5XYPHDA19GG139375 | 5XYPHDA19GG137027 | 5XYPHDA19GG187555 | 5XYPHDA19GG101368; 5XYPHDA19GG187488 | 5XYPHDA19GG150103; 5XYPHDA19GG146794 | 5XYPHDA19GG166561 | 5XYPHDA19GG166639 | 5XYPHDA19GG153227 | 5XYPHDA19GG106540 | 5XYPHDA19GG155995 | 5XYPHDA19GG126738 | 5XYPHDA19GG100799 | 5XYPHDA19GG121359

5XYPHDA19GG191251 | 5XYPHDA19GG182680; 5XYPHDA19GG123709 | 5XYPHDA19GG111754 | 5XYPHDA19GG197888; 5XYPHDA19GG109258; 5XYPHDA19GG121099 | 5XYPHDA19GG185224 | 5XYPHDA19GG108269 | 5XYPHDA19GG114010; 5XYPHDA19GG106537 | 5XYPHDA19GG149422

5XYPHDA19GG148934 | 5XYPHDA19GG131373 | 5XYPHDA19GG142938

5XYPHDA19GG173803; 5XYPHDA19GG122219 | 5XYPHDA19GG138937; 5XYPHDA19GG150456; 5XYPHDA19GG136055; 5XYPHDA19GG180427 | 5XYPHDA19GG126044 | 5XYPHDA19GG142082 | 5XYPHDA19GG157018 | 5XYPHDA19GG146875 | 5XYPHDA19GG162929 | 5XYPHDA19GG164776; 5XYPHDA19GG112273 | 5XYPHDA19GG125329; 5XYPHDA19GG127548 | 5XYPHDA19GG151574 | 5XYPHDA19GG112449 | 5XYPHDA19GG196157 | 5XYPHDA19GG102021 | 5XYPHDA19GG128277; 5XYPHDA19GG197454; 5XYPHDA19GG106716 | 5XYPHDA19GG183053; 5XYPHDA19GG114332 | 5XYPHDA19GG156693 | 5XYPHDA19GG148075 | 5XYPHDA19GG174319; 5XYPHDA19GG142468 | 5XYPHDA19GG154815 | 5XYPHDA19GG128537 | 5XYPHDA19GG106294; 5XYPHDA19GG174966; 5XYPHDA19GG197521; 5XYPHDA19GG102973 | 5XYPHDA19GG185627 | 5XYPHDA19GG127999 | 5XYPHDA19GG149534 | 5XYPHDA19GG127419; 5XYPHDA19GG143538; 5XYPHDA19GG109065; 5XYPHDA19GG184056; 5XYPHDA19GG158265 | 5XYPHDA19GG171677 | 5XYPHDA19GG122009 | 5XYPHDA19GG128179; 5XYPHDA19GG114170 | 5XYPHDA19GG150442; 5XYPHDA19GG106876 | 5XYPHDA19GG159240 | 5XYPHDA19GG186213; 5XYPHDA19GG109079; 5XYPHDA19GG193176 | 5XYPHDA19GG167127 | 5XYPHDA19GG175907; 5XYPHDA19GG189242

5XYPHDA19GG141773; 5XYPHDA19GG184932 | 5XYPHDA19GG107039 | 5XYPHDA19GG110782 | 5XYPHDA19GG193470 | 5XYPHDA19GG155849; 5XYPHDA19GG132216; 5XYPHDA19GG130966; 5XYPHDA19GG145242; 5XYPHDA19GG190262; 5XYPHDA19GG198698; 5XYPHDA19GG160551 | 5XYPHDA19GG112855 | 5XYPHDA19GG156242; 5XYPHDA19GG177673; 5XYPHDA19GG115559 | 5XYPHDA19GG131342

5XYPHDA19GG123242 | 5XYPHDA19GG178550; 5XYPHDA19GG182405 | 5XYPHDA19GG128344; 5XYPHDA19GG193131; 5XYPHDA19GG121247 | 5XYPHDA19GG120082; 5XYPHDA19GG191413; 5XYPHDA19GG173817 | 5XYPHDA19GG113424; 5XYPHDA19GG102911 | 5XYPHDA19GG133642 | 5XYPHDA19GG159920 | 5XYPHDA19GG123290 | 5XYPHDA19GG128540

5XYPHDA19GG110586 | 5XYPHDA19GG142762; 5XYPHDA19GG194389; 5XYPHDA19GG150375; 5XYPHDA19GG190486 | 5XYPHDA19GG186969; 5XYPHDA19GG107266 | 5XYPHDA19GG152238 | 5XYPHDA19GG179309; 5XYPHDA19GG147542 | 5XYPHDA19GG129123 | 5XYPHDA19GG151347 | 5XYPHDA19GG100656 | 5XYPHDA19GG144849; 5XYPHDA19GG198667 | 5XYPHDA19GG164468

5XYPHDA19GG153275 | 5XYPHDA19GG186342; 5XYPHDA19GG147265 | 5XYPHDA19GG147637

5XYPHDA19GG102360; 5XYPHDA19GG167404 | 5XYPHDA19GG188317 | 5XYPHDA19GG115951 | 5XYPHDA19GG148979 | 5XYPHDA19GG166026 | 5XYPHDA19GG112788 | 5XYPHDA19GG169539 | 5XYPHDA19GG101273 | 5XYPHDA19GG148478; 5XYPHDA19GG128411

5XYPHDA19GG139585 | 5XYPHDA19GG194523 | 5XYPHDA19GG180430 | 5XYPHDA19GG190990 | 5XYPHDA19GG190729; 5XYPHDA19GG115786; 5XYPHDA19GG169847; 5XYPHDA19GG130840 | 5XYPHDA19GG177270; 5XYPHDA19GG173896 | 5XYPHDA19GG167306 | 5XYPHDA19GG149128 | 5XYPHDA19GG114671; 5XYPHDA19GG121300; 5XYPHDA19GG128392 | 5XYPHDA19GG141420; 5XYPHDA19GG134371; 5XYPHDA19GG141465 | 5XYPHDA19GG131129 | 5XYPHDA19GG129560; 5XYPHDA19GG155611

5XYPHDA19GG189094 | 5XYPHDA19GG199589 | 5XYPHDA19GG190603 | 5XYPHDA19GG119949; 5XYPHDA19GG122947 | 5XYPHDA19GG190407 | 5XYPHDA19GG169072 | 5XYPHDA19GG116968 | 5XYPHDA19GG193128 | 5XYPHDA19GG195302 | 5XYPHDA19GG156709 | 5XYPHDA19GG169363 | 5XYPHDA19GG118901; 5XYPHDA19GG143765; 5XYPHDA19GG155978; 5XYPHDA19GG178368 | 5XYPHDA19GG123080 | 5XYPHDA19GG185997 | 5XYPHDA19GG159576

5XYPHDA19GG141661 | 5XYPHDA19GG169802 | 5XYPHDA19GG195588 | 5XYPHDA19GG185921 | 5XYPHDA19GG111317 | 5XYPHDA19GG142499; 5XYPHDA19GG166091 | 5XYPHDA19GG155916 | 5XYPHDA19GG136931 | 5XYPHDA19GG156855; 5XYPHDA19GG171341 | 5XYPHDA19GG160257 | 5XYPHDA19GG196305; 5XYPHDA19GG114766

5XYPHDA19GG175339 | 5XYPHDA19GG123967; 5XYPHDA19GG199754; 5XYPHDA19GG191265 | 5XYPHDA19GG160842; 5XYPHDA19GG184462; 5XYPHDA19GG195560 | 5XYPHDA19GG176779 | 5XYPHDA19GG153888 | 5XYPHDA19GG148898; 5XYPHDA19GG189449; 5XYPHDA19GG146746; 5XYPHDA19GG109101 | 5XYPHDA19GG171520 | 5XYPHDA19GG105470 | 5XYPHDA19GG133897 | 5XYPHDA19GG146214; 5XYPHDA19GG158976; 5XYPHDA19GG170190 | 5XYPHDA19GG129705; 5XYPHDA19GG191671; 5XYPHDA19GG184686

5XYPHDA19GG172800; 5XYPHDA19GG180654 | 5XYPHDA19GG123144 | 5XYPHDA19GG120552 | 5XYPHDA19GG145614 | 5XYPHDA19GG187667; 5XYPHDA19GG168293; 5XYPHDA19GG129820 | 5XYPHDA19GG179228 | 5XYPHDA19GG116405 | 5XYPHDA19GG131017; 5XYPHDA19GG175177 | 5XYPHDA19GG103427; 5XYPHDA19GG102228 | 5XYPHDA19GG176085 | 5XYPHDA19GG190861; 5XYPHDA19GG105601; 5XYPHDA19GG113147

5XYPHDA19GG173915 | 5XYPHDA19GG137285 | 5XYPHDA19GG180461; 5XYPHDA19GG199799; 5XYPHDA19GG192593; 5XYPHDA19GG124696 | 5XYPHDA19GG147427 | 5XYPHDA19GG104691; 5XYPHDA19GG150540 | 5XYPHDA19GG150411; 5XYPHDA19GG160503; 5XYPHDA19GG119045; 5XYPHDA19GG132927 | 5XYPHDA19GG166415; 5XYPHDA19GG109289 | 5XYPHDA19GG118364 | 5XYPHDA19GG137092; 5XYPHDA19GG113259 | 5XYPHDA19GG110541 | 5XYPHDA19GG169444

5XYPHDA19GG146519

5XYPHDA19GG168715 | 5XYPHDA19GG109793 | 5XYPHDA19GG142552 | 5XYPHDA19GG164972 | 5XYPHDA19GG140932 | 5XYPHDA19GG134192; 5XYPHDA19GG125380; 5XYPHDA19GG151641 | 5XYPHDA19GG172649; 5XYPHDA19GG121040

5XYPHDA19GG149761 | 5XYPHDA19GG122141 | 5XYPHDA19GG147962

5XYPHDA19GG121281 | 5XYPHDA19GG182601 | 5XYPHDA19GG114198; 5XYPHDA19GG136458

5XYPHDA19GG119496 | 5XYPHDA19GG113987 | 5XYPHDA19GG180332 | 5XYPHDA19GG102617 | 5XYPHDA19GG168875; 5XYPHDA19GG177771 | 5XYPHDA19GG193033 | 5XYPHDA19GG178886 | 5XYPHDA19GG157777 | 5XYPHDA19GG126819 | 5XYPHDA19GG179455; 5XYPHDA19GG113682

5XYPHDA19GG162039 | 5XYPHDA19GG192626

5XYPHDA19GG191704; 5XYPHDA19GG151252 | 5XYPHDA19GG147847; 5XYPHDA19GG175065 | 5XYPHDA19GG130062 | 5XYPHDA19GG164471 | 5XYPHDA19GG142521

5XYPHDA19GG118610 | 5XYPHDA19GG181982 | 5XYPHDA19GG132751 | 5XYPHDA19GG195963 | 5XYPHDA19GG136797 | 5XYPHDA19GG109387; 5XYPHDA19GG161943 | 5XYPHDA19GG161103 | 5XYPHDA19GG199978 | 5XYPHDA19GG117988; 5XYPHDA19GG142485 | 5XYPHDA19GG155365 | 5XYPHDA19GG100589

5XYPHDA19GG186941; 5XYPHDA19GG155026 | 5XYPHDA19GG189032 | 5XYPHDA19GG188897; 5XYPHDA19GG111592; 5XYPHDA19GG167645 | 5XYPHDA19GG180914 | 5XYPHDA19GG131759

5XYPHDA19GG194764 | 5XYPHDA19GG165751; 5XYPHDA19GG112516; 5XYPHDA19GG178645 | 5XYPHDA19GG109762 | 5XYPHDA19GG188706 | 5XYPHDA19GG188396 | 5XYPHDA19GG162574; 5XYPHDA19GG184896; 5XYPHDA19GG130322; 5XYPHDA19GG130126; 5XYPHDA19GG164115 | 5XYPHDA19GG159609 | 5XYPHDA19GG120065 | 5XYPHDA19GG145869 | 5XYPHDA19GG166088 | 5XYPHDA19GG160565 | 5XYPHDA19GG132006 | 5XYPHDA19GG147699; 5XYPHDA19GG169735; 5XYPHDA19GG190035 | 5XYPHDA19GG189645; 5XYPHDA19GG103444; 5XYPHDA19GG171856 | 5XYPHDA19GG103346 | 5XYPHDA19GG144334; 5XYPHDA19GG140381 | 5XYPHDA19GG121295; 5XYPHDA19GG144575 | 5XYPHDA19GG109406; 5XYPHDA19GG179777 | 5XYPHDA19GG164003 | 5XYPHDA19GG134466; 5XYPHDA19GG111771; 5XYPHDA19GG168116 | 5XYPHDA19GG199768 | 5XYPHDA19GG144821 | 5XYPHDA19GG103735 | 5XYPHDA19GG101998 | 5XYPHDA19GG181299; 5XYPHDA19GG125959 | 5XYPHDA19GG148965 | 5XYPHDA19GG164132 | 5XYPHDA19GG199303 | 5XYPHDA19GG184980 | 5XYPHDA19GG179469; 5XYPHDA19GG174711 | 5XYPHDA19GG122737 | 5XYPHDA19GG198023; 5XYPHDA19GG162753; 5XYPHDA19GG197194 | 5XYPHDA19GG100611 | 5XYPHDA19GG149579 | 5XYPHDA19GG196160; 5XYPHDA19GG195803; 5XYPHDA19GG192299; 5XYPHDA19GG106568 | 5XYPHDA19GG148352 | 5XYPHDA19GG143457 | 5XYPHDA19GG140221 | 5XYPHDA19GG163823; 5XYPHDA19GG182632; 5XYPHDA19GG189872; 5XYPHDA19GG128442 | 5XYPHDA19GG107056; 5XYPHDA19GG187863 | 5XYPHDA19GG195493 | 5XYPHDA19GG124164 | 5XYPHDA19GG197535; 5XYPHDA19GG183845; 5XYPHDA19GG176863 | 5XYPHDA19GG148819; 5XYPHDA19GG122785; 5XYPHDA19GG154216 | 5XYPHDA19GG126030 | 5XYPHDA19GG112239; 5XYPHDA19GG188009; 5XYPHDA19GG109521 | 5XYPHDA19GG193534 | 5XYPHDA19GG155866; 5XYPHDA19GG147590 | 5XYPHDA19GG197843 | 5XYPHDA19GG151171 | 5XYPHDA19GG129249 | 5XYPHDA19GG173025

5XYPHDA19GG148450 | 5XYPHDA19GG164177 | 5XYPHDA19GG108532; 5XYPHDA19GG196840; 5XYPHDA19GG135987 | 5XYPHDA19GG136069 | 5XYPHDA19GG184557 | 5XYPHDA19GG107543; 5XYPHDA19GG193825 | 5XYPHDA19GG149260 | 5XYPHDA19GG163854 | 5XYPHDA19GG112726 | 5XYPHDA19GG126867 | 5XYPHDA19GG139148 | 5XYPHDA19GG140820 | 5XYPHDA19GG118784

5XYPHDA19GG124892 | 5XYPHDA19GG197633; 5XYPHDA19GG171713 | 5XYPHDA19GG190312; 5XYPHDA19GG155771 | 5XYPHDA19GG152465 | 5XYPHDA19GG104240 | 5XYPHDA19GG133298 | 5XYPHDA19GG132765; 5XYPHDA19GG159691 | 5XYPHDA19GG134662 | 5XYPHDA19GG151770 | 5XYPHDA19GG113407; 5XYPHDA19GG150599 | 5XYPHDA19GG195445; 5XYPHDA19GG159433 | 5XYPHDA19GG181559; 5XYPHDA19GG182050; 5XYPHDA19GG103413 | 5XYPHDA19GG114394; 5XYPHDA19GG145905 | 5XYPHDA19GG141157 | 5XYPHDA19GG159643 | 5XYPHDA19GG140672 | 5XYPHDA19GG101564; 5XYPHDA19GG118199 | 5XYPHDA19GG106828; 5XYPHDA19GG189578 | 5XYPHDA19GG191363 | 5XYPHDA19GG100480 | 5XYPHDA19GG103492 | 5XYPHDA19GG176958 | 5XYPHDA19GG110944

5XYPHDA19GG165085 | 5XYPHDA19GG138968 | 5XYPHDA19GG119546 | 5XYPHDA19GG130367 | 5XYPHDA19GG199771 | 5XYPHDA19GG140655; 5XYPHDA19GG135794 | 5XYPHDA19GG158329; 5XYPHDA19GG191976 | 5XYPHDA19GG136363; 5XYPHDA19GG127632 | 5XYPHDA19GG133186; 5XYPHDA19GG109325 | 5XYPHDA19GG116243 | 5XYPHDA19GG124732; 5XYPHDA19GG136413 | 5XYPHDA19GG183974; 5XYPHDA19GG192142; 5XYPHDA19GG105680

5XYPHDA19GG108885 | 5XYPHDA19GG105565 | 5XYPHDA19GG168102; 5XYPHDA19GG198720 | 5XYPHDA19GG110474; 5XYPHDA19GG116047; 5XYPHDA19GG144706; 5XYPHDA19GG183960 | 5XYPHDA19GG148013 | 5XYPHDA19GG175275 | 5XYPHDA19GG152188; 5XYPHDA19GG176152 | 5XYPHDA19GG104738; 5XYPHDA19GG197826 | 5XYPHDA19GG165183; 5XYPHDA19GG181870; 5XYPHDA19GG142969 | 5XYPHDA19GG110961 | 5XYPHDA19GG108319; 5XYPHDA19GG143426

5XYPHDA19GG193145 | 5XYPHDA19GG145452 | 5XYPHDA19GG104478; 5XYPHDA19GG134077; 5XYPHDA19GG152725

5XYPHDA19GG196692 | 5XYPHDA19GG163384 | 5XYPHDA19GG125878; 5XYPHDA19GG197602 | 5XYPHDA19GG143636; 5XYPHDA19GG197860 | 5XYPHDA19GG165474 | 5XYPHDA19GG116193 | 5XYPHDA19GG161134 | 5XYPHDA19GG124956; 5XYPHDA19GG159206 | 5XYPHDA19GG198264 | 5XYPHDA19GG147864

5XYPHDA19GG160260 | 5XYPHDA19GG159271; 5XYPHDA19GG147024; 5XYPHDA19GG101743 | 5XYPHDA19GG102679 | 5XYPHDA19GG158685; 5XYPHDA19GG133026; 5XYPHDA19GG169721

5XYPHDA19GG136816 | 5XYPHDA19GG112872; 5XYPHDA19GG135567 | 5XYPHDA19GG133625; 5XYPHDA19GG178161 | 5XYPHDA19GG171226 | 5XYPHDA19GG140476 | 5XYPHDA19GG199737 | 5XYPHDA19GG141515; 5XYPHDA19GG179133

5XYPHDA19GG191511 | 5XYPHDA19GG145161; 5XYPHDA19GG198216 | 5XYPHDA19GG161179; 5XYPHDA19GG150389; 5XYPHDA19GG154538 | 5XYPHDA19GG125024 | 5XYPHDA19GG125315 | 5XYPHDA19GG165927 | 5XYPHDA19GG184073; 5XYPHDA19GG164339 | 5XYPHDA19GG163577; 5XYPHDA19GG122902 | 5XYPHDA19GG104853; 5XYPHDA19GG100897 | 5XYPHDA19GG173493 | 5XYPHDA19GG119773 | 5XYPHDA19GG104965; 5XYPHDA19GG197227 | 5XYPHDA19GG154894 | 5XYPHDA19GG144186 | 5XYPHDA19GG159979 | 5XYPHDA19GG109695 | 5XYPHDA19GG115707; 5XYPHDA19GG198295; 5XYPHDA19GG150649 | 5XYPHDA19GG199849 | 5XYPHDA19GG169640

5XYPHDA19GG139103; 5XYPHDA19GG194635 | 5XYPHDA19GG133091 | 5XYPHDA19GG120034; 5XYPHDA19GG148836 | 5XYPHDA19GG165586 | 5XYPHDA19GG168942 | 5XYPHDA19GG142986; 5XYPHDA19GG195218 | 5XYPHDA19GG116386 | 5XYPHDA19GG183182

5XYPHDA19GG159688 | 5XYPHDA19GG174837; 5XYPHDA19GG125394

5XYPHDA19GG194652 | 5XYPHDA19GG186759; 5XYPHDA19GG190567 | 5XYPHDA19GG167774 | 5XYPHDA19GG125671 | 5XYPHDA19GG195123; 5XYPHDA19GG147833 | 5XYPHDA19GG100348; 5XYPHDA19GG107204 | 5XYPHDA19GG152286; 5XYPHDA19GG131552; 5XYPHDA19GG120471

5XYPHDA19GG175969; 5XYPHDA19GG114492 | 5XYPHDA19GG126190 | 5XYPHDA19GG152949 | 5XYPHDA19GG158010; 5XYPHDA19GG175776 | 5XYPHDA19GG100561 | 5XYPHDA19GG157214

5XYPHDA19GG140574 | 5XYPHDA19GG149436 | 5XYPHDA19GG152482 | 5XYPHDA19GG101063 | 5XYPHDA19GG121328 | 5XYPHDA19GG148755 | 5XYPHDA19GG105503; 5XYPHDA19GG160887; 5XYPHDA19GG123208 | 5XYPHDA19GG106179 | 5XYPHDA19GG113553; 5XYPHDA19GG125198 | 5XYPHDA19GG148626 | 5XYPHDA19GG114752 | 5XYPHDA19GG177351; 5XYPHDA19GG152868 | 5XYPHDA19GG153762 | 5XYPHDA19GG139411 | 5XYPHDA19GG192173 | 5XYPHDA19GG141238; 5XYPHDA19GG193453; 5XYPHDA19GG105856; 5XYPHDA19GG141725 | 5XYPHDA19GG174868 | 5XYPHDA19GG111978 | 5XYPHDA19GG126710 | 5XYPHDA19GG140588; 5XYPHDA19GG153941 | 5XYPHDA19GG103041; 5XYPHDA19GG192433 | 5XYPHDA19GG107977; 5XYPHDA19GG111009; 5XYPHDA19GG183912 | 5XYPHDA19GG149131 | 5XYPHDA19GG194845; 5XYPHDA19GG189130 | 5XYPHDA19GG188477 | 5XYPHDA19GG116050 | 5XYPHDA19GG163322 | 5XYPHDA19GG174823 | 5XYPHDA19GG190536 | 5XYPHDA19GG171517 | 5XYPHDA19GG160789 | 5XYPHDA19GG197938 | 5XYPHDA19GG137237 | 5XYPHDA19GG184171; 5XYPHDA19GG159917

5XYPHDA19GG195431 | 5XYPHDA19GG129512

5XYPHDA19GG151736 | 5XYPHDA19GG122558 | 5XYPHDA19GG100236; 5XYPHDA19GG171498; 5XYPHDA19GG164082 | 5XYPHDA19GG181173; 5XYPHDA19GG145550 | 5XYPHDA19GG126142; 5XYPHDA19GG155754; 5XYPHDA19GG179116; 5XYPHDA19GG195848 | 5XYPHDA19GG155639 | 5XYPHDA19GG148237 | 5XYPHDA19GG148190; 5XYPHDA19GG180850; 5XYPHDA19GG133365; 5XYPHDA19GG132670 | 5XYPHDA19GG153535 | 5XYPHDA19GG118087 | 5XYPHDA19GG193582 | 5XYPHDA19GG199639 | 5XYPHDA19GG175082 | 5XYPHDA19GG149999 | 5XYPHDA19GG196529 | 5XYPHDA19GG104156

5XYPHDA19GG128750 | 5XYPHDA19GG165295 | 5XYPHDA19GG188379 | 5XYPHDA19GG163661

5XYPHDA19GG163241 | 5XYPHDA19GG108093; 5XYPHDA19GG133334 | 5XYPHDA19GG122186 | 5XYPHDA19GG108837 | 5XYPHDA19GG172411 | 5XYPHDA19GG151784 | 5XYPHDA19GG124391; 5XYPHDA19GG131146 | 5XYPHDA19GG165667 | 5XYPHDA19GG136184; 5XYPHDA19GG153776 | 5XYPHDA19GG126481 | 5XYPHDA19GG115948 | 5XYPHDA19GG124214 | 5XYPHDA19GG162378 | 5XYPHDA19GG190181 | 5XYPHDA19GG149727 | 5XYPHDA19GG115478 | 5XYPHDA19GG103332; 5XYPHDA19GG187247; 5XYPHDA19GG192951; 5XYPHDA19GG117523; 5XYPHDA19GG143510; 5XYPHDA19GG161585; 5XYPHDA19GG190178; 5XYPHDA19GG148254 | 5XYPHDA19GG138162; 5XYPHDA19GG155401 | 5XYPHDA19GG109048

5XYPHDA19GG106263; 5XYPHDA19GG139540; 5XYPHDA19GG130031; 5XYPHDA19GG115643 | 5XYPHDA19GG117165; 5XYPHDA19GG169136 | 5XYPHDA19GG121233 | 5XYPHDA19GG129025; 5XYPHDA19GG141384 | 5XYPHDA19GG186017; 5XYPHDA19GG148495 | 5XYPHDA19GG161568; 5XYPHDA19GG188916

5XYPHDA19GG169296 | 5XYPHDA19GG169637; 5XYPHDA19GG174644; 5XYPHDA19GG146052; 5XYPHDA19GG112970 | 5XYPHDA19GG152076; 5XYPHDA19GG166298; 5XYPHDA19GG159514 | 5XYPHDA19GG117456; 5XYPHDA19GG170030 | 5XYPHDA19GG139117; 5XYPHDA19GG108904 | 5XYPHDA19GG141675 | 5XYPHDA19GG137397 | 5XYPHDA19GG192187 | 5XYPHDA19GG156368; 5XYPHDA19GG106473; 5XYPHDA19GG178144

5XYPHDA19GG190777 | 5XYPHDA19GG120275

5XYPHDA19GG151249

5XYPHDA19GG173851 | 5XYPHDA19GG119613; 5XYPHDA19GG194876 | 5XYPHDA19GG114279; 5XYPHDA19GG118722; 5XYPHDA19GG140784 | 5XYPHDA19GG196398 | 5XYPHDA19GG127758 | 5XYPHDA19GG104464; 5XYPHDA19GG155012; 5XYPHDA19GG191024 | 5XYPHDA19GG164020

5XYPHDA19GG157844 | 5XYPHDA19GG171663 | 5XYPHDA19GG199222 | 5XYPHDA19GG168777

5XYPHDA19GG173137

5XYPHDA19GG150652 | 5XYPHDA19GG140896 | 5XYPHDA19GG159268 | 5XYPHDA19GG171033 | 5XYPHDA19GG143572 | 5XYPHDA19GG142826; 5XYPHDA19GG167032 | 5XYPHDA19GG153468 | 5XYPHDA19GG109874 | 5XYPHDA19GG164583 | 5XYPHDA19GG191895 | 5XYPHDA19GG156354 | 5XYPHDA19GG170495

5XYPHDA19GG136850 | 5XYPHDA19GG102214 | 5XYPHDA19GG171873 | 5XYPHDA19GG132720 | 5XYPHDA19GG117666 | 5XYPHDA19GG188124; 5XYPHDA19GG131809 | 5XYPHDA19GG109535 | 5XYPHDA19GG198233; 5XYPHDA19GG189886; 5XYPHDA19GG131924; 5XYPHDA19GG189418; 5XYPHDA19GG172716 | 5XYPHDA19GG166978 | 5XYPHDA19GG128585 | 5XYPHDA19GG199611 | 5XYPHDA19GG130949 | 5XYPHDA19GG121961; 5XYPHDA19GG130109 | 5XYPHDA19GG115917 | 5XYPHDA19GG159304

5XYPHDA19GG185739 | 5XYPHDA19GG137657; 5XYPHDA19GG172487; 5XYPHDA19GG176409; 5XYPHDA19GG155253; 5XYPHDA19GG148688 | 5XYPHDA19GG146598; 5XYPHDA19GG104383 | 5XYPHDA19GG129235; 5XYPHDA19GG113309 | 5XYPHDA19GG144379 | 5XYPHDA19GG139277; 5XYPHDA19GG188236; 5XYPHDA19GG159710 | 5XYPHDA19GG150635; 5XYPHDA19GG161876; 5XYPHDA19GG171310 | 5XYPHDA19GG153583 | 5XYPHDA19GG169217 | 5XYPHDA19GG196918; 5XYPHDA19GG188639

5XYPHDA19GG169931; 5XYPHDA19GG118266 | 5XYPHDA19GG125900; 5XYPHDA19GG117621; 5XYPHDA19GG135326 | 5XYPHDA19GG156399 | 5XYPHDA19GG141613 | 5XYPHDA19GG175518 | 5XYPHDA19GG104836 | 5XYPHDA19GG119899 | 5XYPHDA19GG112161; 5XYPHDA19GG154667; 5XYPHDA19GG103539; 5XYPHDA19GG180993 | 5XYPHDA19GG174191 | 5XYPHDA19GG166575 | 5XYPHDA19GG188463; 5XYPHDA19GG120843; 5XYPHDA19GG192576; 5XYPHDA19GG128506 | 5XYPHDA19GG114184 | 5XYPHDA19GG156323 | 5XYPHDA19GG163093; 5XYPHDA19GG122530; 5XYPHDA19GG127517; 5XYPHDA19GG125489 | 5XYPHDA19GG150344; 5XYPHDA19GG192240 | 5XYPHDA19GG154264 | 5XYPHDA19GG169671; 5XYPHDA19GG178578 | 5XYPHDA19GG143149 | 5XYPHDA19GG165006 | 5XYPHDA19GG111138; 5XYPHDA19GG179942; 5XYPHDA19GG172912

5XYPHDA19GG179052; 5XYPHDA19GG193985 | 5XYPHDA19GG106019 | 5XYPHDA19GG112158 | 5XYPHDA19GG171081 | 5XYPHDA19GG133883 | 5XYPHDA19GG172666

5XYPHDA19GG194179; 5XYPHDA19GG178449 | 5XYPHDA19GG128652; 5XYPHDA19GG147900 | 5XYPHDA19GG188852 | 5XYPHDA19GG167810 | 5XYPHDA19GG132507 | 5XYPHDA19GG132345 | 5XYPHDA19GG153714 | 5XYPHDA19GG138307 | 5XYPHDA19GG110152; 5XYPHDA19GG102861

5XYPHDA19GG129252 | 5XYPHDA19GG114377

5XYPHDA19GG112824 | 5XYPHDA19GG116212 | 5XYPHDA19GG196837 | 5XYPHDA19GG156659; 5XYPHDA19GG158122; 5XYPHDA19GG161912; 5XYPHDA19GG107798 | 5XYPHDA19GG189077 | 5XYPHDA19GG115724 | 5XYPHDA19GG114850 | 5XYPHDA19GG136332 | 5XYPHDA19GG146097 | 5XYPHDA19GG125928 | 5XYPHDA19GG132412 | 5XYPHDA19GG147301; 5XYPHDA19GG128800; 5XYPHDA19GG177818; 5XYPHDA19GG110684 | 5XYPHDA19GG139425; 5XYPHDA19GG199267 | 5XYPHDA19GG162333; 5XYPHDA19GG171386 | 5XYPHDA19GG134919 | 5XYPHDA19GG151865

5XYPHDA19GG163269 | 5XYPHDA19GG117361 | 5XYPHDA19GG184414 | 5XYPHDA19GG124584 | 5XYPHDA19GG156158 | 5XYPHDA19GG123063 | 5XYPHDA19GG110507 | 5XYPHDA19GG115755 | 5XYPHDA19GG101029 | 5XYPHDA19GG161344 | 5XYPHDA19GG142292; 5XYPHDA19GG141496; 5XYPHDA19GG164261; 5XYPHDA19GG133415; 5XYPHDA19GG120857 | 5XYPHDA19GG104092; 5XYPHDA19GG137707 | 5XYPHDA19GG191637 | 5XYPHDA19GG129364 | 5XYPHDA19GG167743

5XYPHDA19GG138579 | 5XYPHDA19GG116209 | 5XYPHDA19GG146648 | 5XYPHDA19GG120115 | 5XYPHDA19GG103766 | 5XYPHDA19GG173591; 5XYPHDA19GG130532 | 5XYPHDA19GG101886 | 5XYPHDA19GG114296 | 5XYPHDA19GG162493 | 5XYPHDA19GG133530; 5XYPHDA19GG142812 | 5XYPHDA19GG188429; 5XYPHDA19GG182999 | 5XYPHDA19GG138808 | 5XYPHDA19GG193596; 5XYPHDA19GG160209 | 5XYPHDA19GG134421

5XYPHDA19GG142583; 5XYPHDA19GG145967 | 5XYPHDA19GG117277 | 5XYPHDA19GG155236; 5XYPHDA19GG169251; 5XYPHDA19GG126254; 5XYPHDA19GG128795 | 5XYPHDA19GG174126 | 5XYPHDA19GG134807; 5XYPHDA19GG125556; 5XYPHDA19GG105548; 5XYPHDA19GG131874 | 5XYPHDA19GG153812 | 5XYPHDA19GG172344 | 5XYPHDA19GG124200 | 5XYPHDA19GG199043; 5XYPHDA19GG102990; 5XYPHDA19GG127727 | 5XYPHDA19GG186244 | 5XYPHDA19GG151994 | 5XYPHDA19GG161439; 5XYPHDA19GG122057 | 5XYPHDA19GG133981 | 5XYPHDA19GG197308 | 5XYPHDA19GG191475; 5XYPHDA19GG125735; 5XYPHDA19GG199544; 5XYPHDA19GG191069 | 5XYPHDA19GG151302; 5XYPHDA19GG103301 | 5XYPHDA19GG121829

5XYPHDA19GG186034 | 5XYPHDA19GG161246; 5XYPHDA19GG113715; 5XYPHDA19GG148710; 5XYPHDA19GG154751 | 5XYPHDA19GG144463; 5XYPHDA19GG189693; 5XYPHDA19GG146326; 5XYPHDA19GG179374 | 5XYPHDA19GG190584 | 5XYPHDA19GG196871 | 5XYPHDA19GG107073; 5XYPHDA19GG126450 | 5XYPHDA19GG147685 | 5XYPHDA19GG157567

5XYPHDA19GG149873 | 5XYPHDA19GG154474 | 5XYPHDA19GG179407 | 5XYPHDA19GG148593 | 5XYPHDA19GG157794; 5XYPHDA19GG116727 | 5XYPHDA19GG111267 | 5XYPHDA19GG190648; 5XYPHDA19GG179889 | 5XYPHDA19GG127016; 5XYPHDA19GG119031 | 5XYPHDA19GG166270 | 5XYPHDA19GG102732; 5XYPHDA19GG196238; 5XYPHDA19GG155981 | 5XYPHDA19GG171002; 5XYPHDA19GG132586

5XYPHDA19GG148822; 5XYPHDA19GG100849 | 5XYPHDA19GG102505 | 5XYPHDA19GG150974; 5XYPHDA19GG142339 | 5XYPHDA19GG119370; 5XYPHDA19GG147122 | 5XYPHDA19GG141109; 5XYPHDA19GG154183 | 5XYPHDA19GG161148; 5XYPHDA19GG145094 | 5XYPHDA19GG148299 | 5XYPHDA19GG199902; 5XYPHDA19GG173753; 5XYPHDA19GG132118 | 5XYPHDA19GG188513; 5XYPHDA19GG191556; 5XYPHDA19GG143930 | 5XYPHDA19GG192755 | 5XYPHDA19GG115514 | 5XYPHDA19GG143295 | 5XYPHDA19GG126447 | 5XYPHDA19GG156726; 5XYPHDA19GG125752; 5XYPHDA19GG134600; 5XYPHDA19GG180198; 5XYPHDA19GG164759 | 5XYPHDA19GG114539 | 5XYPHDA19GG181979 | 5XYPHDA19GG148271 | 5XYPHDA19GG142244; 5XYPHDA19GG117912; 5XYPHDA19GG188835 | 5XYPHDA19GG107848; 5XYPHDA19GG138548 | 5XYPHDA19GG195297; 5XYPHDA19GG181187 | 5XYPHDA19GG142194; 5XYPHDA19GG196370 | 5XYPHDA19GG181237; 5XYPHDA19GG140106; 5XYPHDA19GG135715; 5XYPHDA19GG163918 | 5XYPHDA19GG196384

5XYPHDA19GG134774; 5XYPHDA19GG156306; 5XYPHDA19GG102889 | 5XYPHDA19GG102388; 5XYPHDA19GG172795 | 5XYPHDA19GG152630 | 5XYPHDA19GG157004; 5XYPHDA19GG151073 | 5XYPHDA19GG149405; 5XYPHDA19GG103802; 5XYPHDA19GG160291 | 5XYPHDA19GG146231 | 5XYPHDA19GG170710 | 5XYPHDA19GG190469 | 5XYPHDA19GG103959 | 5XYPHDA19GG110555 | 5XYPHDA19GG184428 | 5XYPHDA19GG145449; 5XYPHDA19GG105890 | 5XYPHDA19GG162834

5XYPHDA19GG156502; 5XYPHDA19GG163594; 5XYPHDA19GG185532 | 5XYPHDA19GG119451 | 5XYPHDA19GG177463 | 5XYPHDA19GG117974 | 5XYPHDA19GG120616 | 5XYPHDA19GG195168 | 5XYPHDA19GG153552; 5XYPHDA19GG180590; 5XYPHDA19GG122396 | 5XYPHDA19GG145807; 5XYPHDA19GG180735 | 5XYPHDA19GG154524 | 5XYPHDA19GG182758; 5XYPHDA19GG160145; 5XYPHDA19GG112189 | 5XYPHDA19GG187233 | 5XYPHDA19GG176345; 5XYPHDA19GG121507 | 5XYPHDA19GG118106 | 5XYPHDA19GG159027; 5XYPHDA19GG199074; 5XYPHDA19GG174014 | 5XYPHDA19GG141904; 5XYPHDA19GG194473

5XYPHDA19GG194926; 5XYPHDA19GG166401 | 5XYPHDA19GG142566 | 5XYPHDA19GG110118

5XYPHDA19GG109860; 5XYPHDA19GG185711 | 5XYPHDA19GG180606; 5XYPHDA19GG122981 | 5XYPHDA19GG117439 | 5XYPHDA19GG176569 | 5XYPHDA19GG119417; 5XYPHDA19GG196367; 5XYPHDA19GG159349 | 5XYPHDA19GG131597 | 5XYPHDA19GG119014; 5XYPHDA19GG167791 | 5XYPHDA19GG171971 | 5XYPHDA19GG130563; 5XYPHDA19GG151669 | 5XYPHDA19GG110877

5XYPHDA19GG105095 | 5XYPHDA19GG198054; 5XYPHDA19GG105310 | 5XYPHDA19GG142793; 5XYPHDA19GG141854; 5XYPHDA19GG192044 | 5XYPHDA19GG111589 | 5XYPHDA19GG131048 | 5XYPHDA19GG113083; 5XYPHDA19GG186874 | 5XYPHDA19GG116906; 5XYPHDA19GG107624 | 5XYPHDA19GG160310 | 5XYPHDA19GG116792 | 5XYPHDA19GG188401

5XYPHDA19GG105727 | 5XYPHDA19GG120373 | 5XYPHDA19GG178922 | 5XYPHDA19GG192898; 5XYPHDA19GG185272; 5XYPHDA19GG175034; 5XYPHDA19GG185840; 5XYPHDA19GG147525 | 5XYPHDA19GG196224 | 5XYPHDA19GG148481

5XYPHDA19GG185594 | 5XYPHDA19GG126707 | 5XYPHDA19GG154166; 5XYPHDA19GG165250; 5XYPHDA19GG172585 | 5XYPHDA19GG180024 | 5XYPHDA19GG189774; 5XYPHDA19GG164096 | 5XYPHDA19GG103217; 5XYPHDA19GG119952; 5XYPHDA19GG160081 | 5XYPHDA19GG135861 | 5XYPHDA19GG106909; 5XYPHDA19GG103489 | 5XYPHDA19GG108515 | 5XYPHDA19GG187586; 5XYPHDA19GG180962 | 5XYPHDA19GG145970; 5XYPHDA19GG118431; 5XYPHDA19GG116260; 5XYPHDA19GG108305; 5XYPHDA19GG176376 | 5XYPHDA19GG162400 | 5XYPHDA19GG176796 | 5XYPHDA19GG179195 | 5XYPHDA19GG113844 | 5XYPHDA19GG129140 | 5XYPHDA19GG167838 | 5XYPHDA19GG143524 | 5XYPHDA19GG151722 | 5XYPHDA19GG138565; 5XYPHDA19GG118770; 5XYPHDA19GG148349 | 5XYPHDA19GG161618; 5XYPHDA19GG193243 | 5XYPHDA19GG117148; 5XYPHDA19GG191699; 5XYPHDA19GG177060; 5XYPHDA19GG192321; 5XYPHDA19GG161750 | 5XYPHDA19GG113472 | 5XYPHDA19GG162686; 5XYPHDA19GG191119 | 5XYPHDA19GG135245 | 5XYPHDA19GG100513

5XYPHDA19GG199429 | 5XYPHDA19GG109941; 5XYPHDA19GG131194; 5XYPHDA19GG178211; 5XYPHDA19GG101970; 5XYPHDA19GG195252; 5XYPHDA19GG131311 | 5XYPHDA19GG161036 | 5XYPHDA19GG190780 | 5XYPHDA19GG101502; 5XYPHDA19GG144298; 5XYPHDA19GG195798 | 5XYPHDA19GG127940; 5XYPHDA19GG197440 | 5XYPHDA19GG184915 | 5XYPHDA19GG171680 | 5XYPHDA19GG151672 | 5XYPHDA19GG108112 | 5XYPHDA19GG127436 | 5XYPHDA19GG111141; 5XYPHDA19GG189905; 5XYPHDA19GG158234; 5XYPHDA19GG160324 | 5XYPHDA19GG187068

5XYPHDA19GG132314 | 5XYPHDA19GG130465 | 5XYPHDA19GG115173

5XYPHDA19GG118381 | 5XYPHDA19GG132037 | 5XYPHDA19GG102696 | 5XYPHDA19GG198832 | 5XYPHDA19GG148240 | 5XYPHDA19GG194246 | 5XYPHDA19GG194120 | 5XYPHDA19GG149906 | 5XYPHDA19GG165930 | 5XYPHDA19GG117179 | 5XYPHDA19GG108580 | 5XYPHDA19GG159108 | 5XYPHDA19GG131647 | 5XYPHDA19GG133592 | 5XYPHDA19GG113925 | 5XYPHDA19GG126206; 5XYPHDA19GG146293; 5XYPHDA19GG180346 | 5XYPHDA19GG183537

5XYPHDA19GG171937; 5XYPHDA19GG138629

5XYPHDA19GG177284 | 5XYPHDA19GG144737; 5XYPHDA19GG134547 | 5XYPHDA19GG197647; 5XYPHDA19GG118557 | 5XYPHDA19GG177656 | 5XYPHDA19GG198653 | 5XYPHDA19GG188768 | 5XYPHDA19GG136945; 5XYPHDA19GG126237 | 5XYPHDA19GG161862 | 5XYPHDA19GG149288; 5XYPHDA19GG181786 | 5XYPHDA19GG148223 | 5XYPHDA19GG194568 | 5XYPHDA19GG157598 | 5XYPHDA19GG180668 | 5XYPHDA19GG146472 | 5XYPHDA19GG100642 | 5XYPHDA19GG128358; 5XYPHDA19GG192450; 5XYPHDA19GG198152 | 5XYPHDA19GG147959 | 5XYPHDA19GG188723 | 5XYPHDA19GG153177 | 5XYPHDA19GG158055 | 5XYPHDA19GG125850

5XYPHDA19GG104531 | 5XYPHDA19GG108238 | 5XYPHDA19GG101127

5XYPHDA19GG137819 | 5XYPHDA19GG166060; 5XYPHDA19GG105761 | 5XYPHDA19GG125492; 5XYPHDA19GG190813 | 5XYPHDA19GG147167 | 5XYPHDA19GG176328 | 5XYPHDA19GG147539 | 5XYPHDA19GG171288; 5XYPHDA19GG119935; 5XYPHDA19GG187006 | 5XYPHDA19GG125251 | 5XYPHDA19GG100060; 5XYPHDA19GG104030 | 5XYPHDA19GG196966 | 5XYPHDA19GG110734; 5XYPHDA19GG140493; 5XYPHDA19GG141076; 5XYPHDA19GG194490; 5XYPHDA19GG193548 | 5XYPHDA19GG119062 | 5XYPHDA19GG107171; 5XYPHDA19GG110460

5XYPHDA19GG126139 | 5XYPHDA19GG167354; 5XYPHDA19GG142809 | 5XYPHDA19GG169492 | 5XYPHDA19GG152224 | 5XYPHDA19GG126125 | 5XYPHDA19GG132474 | 5XYPHDA19GG102083 | 5XYPHDA19GG115688; 5XYPHDA19GG141949; 5XYPHDA19GG133866 | 5XYPHDA19GG180752 | 5XYPHDA19GG185675; 5XYPHDA19GG185983 | 5XYPHDA19GG162137 | 5XYPHDA19GG180041; 5XYPHDA19GG166138 | 5XYPHDA19GG153244 | 5XYPHDA19GG120986 | 5XYPHDA19GG178693; 5XYPHDA19GG196045 | 5XYPHDA19GG143846 | 5XYPHDA19GG119644 | 5XYPHDA19GG151106 | 5XYPHDA19GG166589 | 5XYPHDA19GG181027 | 5XYPHDA19GG132040 | 5XYPHDA19GG152918; 5XYPHDA19GG113441; 5XYPHDA19GG119692 | 5XYPHDA19GG199933

5XYPHDA19GG120101

5XYPHDA19GG198488; 5XYPHDA19GG145127 | 5XYPHDA19GG199592 | 5XYPHDA19GG157049

5XYPHDA19GG136279

5XYPHDA19GG183361; 5XYPHDA19GG174207; 5XYPHDA19GG134399; 5XYPHDA19GG174272; 5XYPHDA19GG168374 | 5XYPHDA19GG158444 | 5XYPHDA19GG186096; 5XYPHDA19GG167659 | 5XYPHDA19GG184901 | 5XYPHDA19GG199494; 5XYPHDA19GG182209; 5XYPHDA19GG135178 | 5XYPHDA19GG139487; 5XYPHDA19GG198619; 5XYPHDA19GG177608 | 5XYPHDA19GG144513 | 5XYPHDA19GG122561; 5XYPHDA19GG104951 | 5XYPHDA19GG152000; 5XYPHDA19GG175888 | 5XYPHDA19GG106599 | 5XYPHDA19GG127663 | 5XYPHDA19GG131082 | 5XYPHDA19GG182310; 5XYPHDA19GG129493 | 5XYPHDA19GG162851 | 5XYPHDA19GG150179 | 5XYPHDA19GG179424; 5XYPHDA19GG153308; 5XYPHDA19GG139568 | 5XYPHDA19GG110538

5XYPHDA19GG176233 | 5XYPHDA19GG171811; 5XYPHDA19GG178970; 5XYPHDA19GG188494; 5XYPHDA19GG163479; 5XYPHDA19GG101709 | 5XYPHDA19GG134239 | 5XYPHDA19GG160615 | 5XYPHDA19GG120485; 5XYPHDA19GG108045; 5XYPHDA19GG165443; 5XYPHDA19GG170478 | 5XYPHDA19GG184493 | 5XYPHDA19GG168181 | 5XYPHDA19GG124178 | 5XYPHDA19GG146536 | 5XYPHDA19GG111091 | 5XYPHDA19GG187281; 5XYPHDA19GG126061 | 5XYPHDA19GG159450; 5XYPHDA19GG120888 | 5XYPHDA19GG179357 | 5XYPHDA19GG194277; 5XYPHDA19GG168553 | 5XYPHDA19GG153471

5XYPHDA19GG132832 | 5XYPHDA19GG157083 | 5XYPHDA19GG140915; 5XYPHDA19GG171727; 5XYPHDA19GG189547 | 5XYPHDA19GG163210; 5XYPHDA19GG139781 | 5XYPHDA19GG163935 | 5XYPHDA19GG138100

5XYPHDA19GG120874

5XYPHDA19GG102293; 5XYPHDA19GG114380 | 5XYPHDA19GG148366 | 5XYPHDA19GG177639 | 5XYPHDA19GG169248; 5XYPHDA19GG183070 | 5XYPHDA19GG189015 | 5XYPHDA19GG172439; 5XYPHDA19GG182145 | 5XYPHDA19GG134127; 5XYPHDA19GG111964 | 5XYPHDA19GG146066 | 5XYPHDA19GG134953 | 5XYPHDA19GG118011 | 5XYPHDA19GG160078 | 5XYPHDA19GG175938; 5XYPHDA19GG106621 | 5XYPHDA19GG167192; 5XYPHDA19GG124990 | 5XYPHDA19GG193324 | 5XYPHDA19GG177995 | 5XYPHDA19GG127131 | 5XYPHDA19GG190388 | 5XYPHDA19GG142261 | 5XYPHDA19GG100169 | 5XYPHDA19GG130837 | 5XYPHDA19GG164485 | 5XYPHDA19GG115769 | 5XYPHDA19GG149890; 5XYPHDA19GG129686; 5XYPHDA19GG172148; 5XYPHDA19GG178371; 5XYPHDA19GG146083; 5XYPHDA19GG183392; 5XYPHDA19GG152983 | 5XYPHDA19GG173350; 5XYPHDA19GG123015; 5XYPHDA19GG119854 | 5XYPHDA19GG143166; 5XYPHDA19GG121362; 5XYPHDA19GG133379

5XYPHDA19GG137268 | 5XYPHDA19GG158301 | 5XYPHDA19GG143717 | 5XYPHDA19GG107221; 5XYPHDA19GG145547 | 5XYPHDA19GG156550 | 5XYPHDA19GG185613 | 5XYPHDA19GG133818 | 5XYPHDA19GG188043 | 5XYPHDA19GG129218; 5XYPHDA19GG127226 | 5XYPHDA19GG160761 | 5XYPHDA19GG171890; 5XYPHDA19GG132328 | 5XYPHDA19GG141093 | 5XYPHDA19GG178399 | 5XYPHDA19GG111382; 5XYPHDA19GG160937 | 5XYPHDA19GG147928 | 5XYPHDA19GG109681 | 5XYPHDA19GG190097 | 5XYPHDA19GG189676; 5XYPHDA19GG124603 | 5XYPHDA19GG143507; 5XYPHDA19GG114234 | 5XYPHDA19GG121796 | 5XYPHDA19GG148092; 5XYPHDA19GG136394; 5XYPHDA19GG184705 | 5XYPHDA19GG130658; 5XYPHDA19GG163868 | 5XYPHDA19GG168214; 5XYPHDA19GG106988 | 5XYPHDA19GG192710 | 5XYPHDA19GG108207; 5XYPHDA19GG118297 | 5XYPHDA19GG174028; 5XYPHDA19GG196191 | 5XYPHDA19GG175051; 5XYPHDA19GG175342 | 5XYPHDA19GG127744; 5XYPHDA19GG106358 | 5XYPHDA19GG153891 | 5XYPHDA19GG163353 | 5XYPHDA19GG123046 | 5XYPHDA19GG136668; 5XYPHDA19GG192691 | 5XYPHDA19GG169203 | 5XYPHDA19GG120342 | 5XYPHDA19GG150022 | 5XYPHDA19GG110913 | 5XYPHDA19GG175681 | 5XYPHDA19GG192416; 5XYPHDA19GG181495 | 5XYPHDA19GG172022 | 5XYPHDA19GG156371 | 5XYPHDA19GG191492 | 5XYPHDA19GG110779; 5XYPHDA19GG183490; 5XYPHDA19GG177740; 5XYPHDA19GG122253 | 5XYPHDA19GG179729 | 5XYPHDA19GG171257; 5XYPHDA19GG123645 | 5XYPHDA19GG192867; 5XYPHDA19GG155656

5XYPHDA19GG158041 | 5XYPHDA19GG182355; 5XYPHDA19GG151980 | 5XYPHDA19GG145046 | 5XYPHDA19GG186177

5XYPHDA19GG164129 | 5XYPHDA19GG106313; 5XYPHDA19GG196000; 5XYPHDA19GG116940 | 5XYPHDA19GG118736; 5XYPHDA19GG158847; 5XYPHDA19GG116128 | 5XYPHDA19GG191301; 5XYPHDA19GG124679; 5XYPHDA19GG152126; 5XYPHDA19GG190598 | 5XYPHDA19GG183943 | 5XYPHDA19GG196546; 5XYPHDA19GG143331 | 5XYPHDA19GG149050 | 5XYPHDA19GG105579; 5XYPHDA19GG196644 | 5XYPHDA19GG173378; 5XYPHDA19GG167063; 5XYPHDA19GG177334 | 5XYPHDA19GG115352 | 5XYPHDA19GG172764; 5XYPHDA19GG173431; 5XYPHDA19GG158525 | 5XYPHDA19GG120096; 5XYPHDA19GG194411; 5XYPHDA19GG194585 | 5XYPHDA19GG174661; 5XYPHDA19GG181383 | 5XYPHDA19GG174952; 5XYPHDA19GG119207; 5XYPHDA19GG157827 | 5XYPHDA19GG183909 | 5XYPHDA19GG132023; 5XYPHDA19GG104528 | 5XYPHDA19GG162087 | 5XYPHDA19GG152692; 5XYPHDA19GG137609 | 5XYPHDA19GG184011; 5XYPHDA19GG174062; 5XYPHDA19GG186700 | 5XYPHDA19GG150134 | 5XYPHDA19GG159772; 5XYPHDA19GG117067 | 5XYPHDA19GG162056 | 5XYPHDA19GG189239

5XYPHDA19GG120311 | 5XYPHDA19GG164826 | 5XYPHDA19GG128313 | 5XYPHDA19GG175387 | 5XYPHDA19GG138856 | 5XYPHDA19GG107753 | 5XYPHDA19GG148383 | 5XYPHDA19GG129039 | 5XYPHDA19GG104433; 5XYPHDA19GG165961 | 5XYPHDA19GG135004 | 5XYPHDA19GG141188 | 5XYPHDA19GG103234; 5XYPHDA19GG111186 | 5XYPHDA19GG115965; 5XYPHDA19GG101435 | 5XYPHDA19GG152661 | 5XYPHDA19GG109292 | 5XYPHDA19GG132393 | 5XYPHDA19GG169668; 5XYPHDA19GG113066 | 5XYPHDA19GG190326 | 5XYPHDA19GG195073 | 5XYPHDA19GG121667 | 5XYPHDA19GG142132; 5XYPHDA19GG102519; 5XYPHDA19GG185854 | 5XYPHDA19GG180959 | 5XYPHDA19GG114024; 5XYPHDA19GG167399; 5XYPHDA19GG149047 | 5XYPHDA19GG102522 | 5XYPHDA19GG182226 | 5XYPHDA19GG127291 | 5XYPHDA19GG197664 | 5XYPHDA19GG181268 | 5XYPHDA19GG175485 | 5XYPHDA19GG194117; 5XYPHDA19GG135231 | 5XYPHDA19GG172506 | 5XYPHDA19GG126884; 5XYPHDA19GG155544 | 5XYPHDA19GG117635; 5XYPHDA19GG128165 | 5XYPHDA19GG125069; 5XYPHDA19GG165099 | 5XYPHDA19GG111818; 5XYPHDA19GG193050 | 5XYPHDA19GG149274 | 5XYPHDA19GG123323; 5XYPHDA19GG156998 | 5XYPHDA19GG124407 | 5XYPHDA19GG183697 | 5XYPHDA19GG150666 | 5XYPHDA19GG112452 | 5XYPHDA19GG166527 | 5XYPHDA19GG148321 | 5XYPHDA19GG189404 | 5XYPHDA19GG198460 | 5XYPHDA19GG189936 | 5XYPHDA19GG164101 | 5XYPHDA19GG151798; 5XYPHDA19GG161683; 5XYPHDA19GG180802 | 5XYPHDA19GG109616 | 5XYPHDA19GG183747 | 5XYPHDA19GG113830; 5XYPHDA19GG179763 | 5XYPHDA19GG124746; 5XYPHDA19GG158086; 5XYPHDA19GG129431 | 5XYPHDA19GG189354; 5XYPHDA19GG163532 | 5XYPHDA19GG175289 | 5XYPHDA19GG153373 | 5XYPHDA19GG136296 | 5XYPHDA19GG160338; 5XYPHDA19GG124780 | 5XYPHDA19GG104870 | 5XYPHDA19GG166883 | 5XYPHDA19GG117182 | 5XYPHDA19GG139053 | 5XYPHDA19GG115268 | 5XYPHDA19GG113228 | 5XYPHDA19GG154555 | 5XYPHDA19GG138355; 5XYPHDA19GG121393 | 5XYPHDA19GG100673; 5XYPHDA19GG116615 | 5XYPHDA19GG190293; 5XYPHDA19GG119594 | 5XYPHDA19GG175373 | 5XYPHDA19GG184123 | 5XYPHDA19GG141790; 5XYPHDA19GG195767 | 5XYPHDA19GG122575; 5XYPHDA19GG172067 | 5XYPHDA19GG149498; 5XYPHDA19GG150408 | 5XYPHDA19GG169105; 5XYPHDA19GG177821; 5XYPHDA19GG171145; 5XYPHDA19GG167385; 5XYPHDA19GG120955

5XYPHDA19GG163983 | 5XYPHDA19GG146844

5XYPHDA19GG164924 | 5XYPHDA19GG152367; 5XYPHDA19GG120308 | 5XYPHDA19GG136329; 5XYPHDA19GG182887 | 5XYPHDA19GG129302 | 5XYPHDA19GG171243 | 5XYPHDA19GG126268; 5XYPHDA19GG131793; 5XYPHDA19GG143233 | 5XYPHDA19GG135133; 5XYPHDA19GG155902 | 5XYPHDA19GG167340 | 5XYPHDA19GG138520 | 5XYPHDA19GG154765 | 5XYPHDA19GG161313 | 5XYPHDA19GG107378; 5XYPHDA19GG179178 | 5XYPHDA19GG137464 | 5XYPHDA19GG111379; 5XYPHDA19GG100088; 5XYPHDA19GG124729 | 5XYPHDA19GG112936 | 5XYPHDA19GG173073 | 5XYPHDA19GG147492; 5XYPHDA19GG181500; 5XYPHDA19GG151610 | 5XYPHDA19GG167922 | 5XYPHDA19GG155690 | 5XYPHDA19GG182811 | 5XYPHDA19GG101676 | 5XYPHDA19GG112354 | 5XYPHDA19GG181397 | 5XYPHDA19GG140154 | 5XYPHDA19GG162364; 5XYPHDA19GG134032; 5XYPHDA19GG100947 | 5XYPHDA19GG189144 | 5XYPHDA19GG183716; 5XYPHDA19GG191296; 5XYPHDA19GG169914

5XYPHDA19GG197129; 5XYPHDA19GG110717; 5XYPHDA19GG132071; 5XYPHDA19GG193971 | 5XYPHDA19GG149081 | 5XYPHDA19GG151333 | 5XYPHDA19GG164244 | 5XYPHDA19GG150893 | 5XYPHDA19GG108420 | 5XYPHDA19GG180069; 5XYPHDA19GG108059; 5XYPHDA19GG184025 | 5XYPHDA19GG149971 | 5XYPHDA19GG101855; 5XYPHDA19GG136346 | 5XYPHDA19GG188771; 5XYPHDA19GG154653; 5XYPHDA19GG188592 | 5XYPHDA19GG184591 | 5XYPHDA19GG128702; 5XYPHDA19GG152790; 5XYPHDA19GG129784 | 5XYPHDA19GG180640; 5XYPHDA19GG142325 | 5XYPHDA19GG153504 | 5XYPHDA19GG191640; 5XYPHDA19GG127761; 5XYPHDA19GG138467

5XYPHDA19GG193680 | 5XYPHDA19GG164499 | 5XYPHDA19GG156127 | 5XYPHDA19GG128294 | 5XYPHDA19GG128117; 5XYPHDA19GG199575 | 5XYPHDA19GG156466 | 5XYPHDA19GG164888 | 5XYPHDA19GG149937; 5XYPHDA19GG144494 | 5XYPHDA19GG130823; 5XYPHDA19GG104805

5XYPHDA19GG134791

5XYPHDA19GG138761 | 5XYPHDA19GG163076; 5XYPHDA19GG105209; 5XYPHDA19GG133754; 5XYPHDA19GG136699 | 5XYPHDA19GG110040; 5XYPHDA19GG139294; 5XYPHDA19GG159416 | 5XYPHDA19GG125458; 5XYPHDA19GG110815; 5XYPHDA19GG185563

5XYPHDA19GG101225; 5XYPHDA19GG139750

5XYPHDA19GG192979 | 5XYPHDA19GG116369 | 5XYPHDA19GG114251; 5XYPHDA19GG169704

5XYPHDA19GG165636; 5XYPHDA19GG162073; 5XYPHDA19GG193940; 5XYPHDA19GG116887 | 5XYPHDA19GG133477; 5XYPHDA19GG134323 | 5XYPHDA19GG167631 | 5XYPHDA19GG150201 | 5XYPHDA19GG138338 | 5XYPHDA19GG147704; 5XYPHDA19GG137366 | 5XYPHDA19GG100091 | 5XYPHDA19GG170156; 5XYPHDA19GG113360

5XYPHDA19GG106389; 5XYPHDA19GG194151 | 5XYPHDA19GG127694 | 5XYPHDA19GG110958; 5XYPHDA19GG117201; 5XYPHDA19GG175583 | 5XYPHDA19GG181805 | 5XYPHDA19GG108000 | 5XYPHDA19GG164308 | 5XYPHDA19GG133401; 5XYPHDA19GG130692; 5XYPHDA19GG166429 | 5XYPHDA19GG104724; 5XYPHDA19GG187412 | 5XYPHDA19GG171100; 5XYPHDA19GG180556 | 5XYPHDA19GG114167; 5XYPHDA19GG198300 | 5XYPHDA19GG164051 | 5XYPHDA19GG131566; 5XYPHDA19GG159898; 5XYPHDA19GG154510 | 5XYPHDA19GG191038; 5XYPHDA19GG108787 | 5XYPHDA19GG162607; 5XYPHDA19GG103119 | 5XYPHDA19GG129946 | 5XYPHDA19GG189631 | 5XYPHDA19GG135858 | 5XYPHDA19GG153423 | 5XYPHDA19GG184395 | 5XYPHDA19GG123631 | 5XYPHDA19GG197695 | 5XYPHDA19GG142633; 5XYPHDA19GG147136 | 5XYPHDA19GG155155; 5XYPHDA19GG197566; 5XYPHDA19GG145225 | 5XYPHDA19GG119885; 5XYPHDA19GG182064 | 5XYPHDA19GG186227 | 5XYPHDA19GG150991; 5XYPHDA19GG136976 | 5XYPHDA19GG113522 | 5XYPHDA19GG145645 | 5XYPHDA19GG186938; 5XYPHDA19GG170349; 5XYPHDA19GG185370; 5XYPHDA19GG167001; 5XYPHDA19GG179827; 5XYPHDA19GG186129 | 5XYPHDA19GG141739 | 5XYPHDA19GG158945 | 5XYPHDA19GG130207 | 5XYPHDA19GG163000 | 5XYPHDA19GG148058 | 5XYPHDA19GG121250 | 5XYPHDA19GG155432 | 5XYPHDA19GG123192; 5XYPHDA19GG110992; 5XYPHDA19GG110751 | 5XYPHDA19GG155348 | 5XYPHDA19GG108336 | 5XYPHDA19GG134287; 5XYPHDA19GG159058 | 5XYPHDA19GG195428; 5XYPHDA19GG137853 | 5XYPHDA19GG101659; 5XYPHDA19GG172103 | 5XYPHDA19GG169623 | 5XYPHDA19GG158184

5XYPHDA19GG113357 | 5XYPHDA19GG170254; 5XYPHDA19GG132653; 5XYPHDA19GG134869; 5XYPHDA19GG155852

5XYPHDA19GG194036 | 5XYPHDA19GG189984; 5XYPHDA19GG165779; 5XYPHDA19GG174997

5XYPHDA19GG128943; 5XYPHDA19GG179360 | 5XYPHDA19GG116064; 5XYPHDA19GG123628

5XYPHDA19GG139151; 5XYPHDA19GG198491 | 5XYPHDA19GG106330; 5XYPHDA19GG138260 | 5XYPHDA19GG151140 | 5XYPHDA19GG137481; 5XYPHDA19GG195820

5XYPHDA19GG142597; 5XYPHDA19GG196112 | 5XYPHDA19GG120289 | 5XYPHDA19GG116582 | 5XYPHDA19GG160307

5XYPHDA19GG128103; 5XYPHDA19GG103668 | 5XYPHDA19GG126156 | 5XYPHDA19GG109924; 5XYPHDA19GG104786 | 5XYPHDA19GG184459 | 5XYPHDA19GG117540 | 5XYPHDA19GG160677; 5XYPHDA19GG128733 | 5XYPHDA19GG116730 | 5XYPHDA19GG182114; 5XYPHDA19GG105324 | 5XYPHDA19GG165331

5XYPHDA19GG180475; 5XYPHDA19GG168598 | 5XYPHDA19GG162641 | 5XYPHDA19GG157858; 5XYPHDA19GG152417; 5XYPHDA19GG117702 | 5XYPHDA19GG174353 | 5XYPHDA19GG147914; 5XYPHDA19GG106201 | 5XYPHDA19GG192125 | 5XYPHDA19GG113892 | 5XYPHDA19GG116100; 5XYPHDA19GG195476 | 5XYPHDA19GG185708 | 5XYPHDA19GG125086 | 5XYPHDA19GG161957 | 5XYPHDA19GG132152 | 5XYPHDA19GG192156 | 5XYPHDA19GG158024; 5XYPHDA19GG136234; 5XYPHDA19GG156533 | 5XYPHDA19GG148691 | 5XYPHDA19GG185773 | 5XYPHDA19GG121801 | 5XYPHDA19GG193775; 5XYPHDA19GG128893 | 5XYPHDA19GG155429; 5XYPHDA19GG170044; 5XYPHDA19GG174482; 5XYPHDA19GG198779 | 5XYPHDA19GG110071 | 5XYPHDA19GG190889; 5XYPHDA19GG112368; 5XYPHDA19GG192304 | 5XYPHDA19GG159626 | 5XYPHDA19GG196854 | 5XYPHDA19GG153955; 5XYPHDA19GG185465; 5XYPHDA19GG146777 | 5XYPHDA19GG175471 | 5XYPHDA19GG114878; 5XYPHDA19GG120860 | 5XYPHDA19GG157178; 5XYPHDA19GG107560; 5XYPHDA19GG178080 | 5XYPHDA19GG109163 | 5XYPHDA19GG172327 | 5XYPHDA19GG122723 | 5XYPHDA19GG159738 | 5XYPHDA19GG174286; 5XYPHDA19GG118879 | 5XYPHDA19GG175910 | 5XYPHDA19GG165281; 5XYPHDA19GG109776 | 5XYPHDA19GG129753; 5XYPHDA19GG114105 | 5XYPHDA19GG130448 | 5XYPHDA19GG141529; 5XYPHDA19GG180671 | 5XYPHDA19GG180573; 5XYPHDA19GG122740

5XYPHDA19GG103072 | 5XYPHDA19GG142924 | 5XYPHDA19GG109759 | 5XYPHDA19GG176961; 5XYPHDA19GG195543; 5XYPHDA19GG196465 | 5XYPHDA19GG172845 | 5XYPHDA19GG133284; 5XYPHDA19GG178421; 5XYPHDA19GG166205 | 5XYPHDA19GG160436

5XYPHDA19GG146567 | 5XYPHDA19GG162302 | 5XYPHDA19GG146942; 5XYPHDA19GG174725; 5XYPHDA19GG179732 | 5XYPHDA19GG144057 | 5XYPHDA19GG113634 | 5XYPHDA19GG143393 | 5XYPHDA19GG105260 | 5XYPHDA19GG199110; 5XYPHDA19GG160985 | 5XYPHDA19GG159528 | 5XYPHDA19GG116758; 5XYPHDA19GG133480 | 5XYPHDA19GG186020; 5XYPHDA19GG119420; 5XYPHDA19GG127100 | 5XYPHDA19GG170383 | 5XYPHDA19GG179990; 5XYPHDA19GG116551 | 5XYPHDA19GG119093; 5XYPHDA19GG189659; 5XYPHDA19GG149033 | 5XYPHDA19GG169900 | 5XYPHDA19GG137447; 5XYPHDA19GG151719 | 5XYPHDA19GG178189 | 5XYPHDA19GG189533 | 5XYPHDA19GG184087 | 5XYPHDA19GG140526; 5XYPHDA19GG185546; 5XYPHDA19GG124505; 5XYPHDA19GG172621

5XYPHDA19GG128425; 5XYPHDA19GG118705 | 5XYPHDA19GG112662 | 5XYPHDA19GG154023; 5XYPHDA19GG106778; 5XYPHDA19GG171615

5XYPHDA19GG165846 | 5XYPHDA19GG183165; 5XYPHDA19GG140624 | 5XYPHDA19GG164762; 5XYPHDA19GG196353

5XYPHDA19GG127551 | 5XYPHDA19GG154085 | 5XYPHDA19GG130711 | 5XYPHDA19GG177723 | 5XYPHDA19GG141868 | 5XYPHDA19GG174949 | 5XYPHDA19GG170464 | 5XYPHDA19GG138758 | 5XYPHDA19GG116890 | 5XYPHDA19GG111916 | 5XYPHDA19GG158363; 5XYPHDA19GG198166; 5XYPHDA19GG199723; 5XYPHDA19GG178791; 5XYPHDA19GG171985; 5XYPHDA19GG163885 | 5XYPHDA19GG191444

5XYPHDA19GG172473; 5XYPHDA19GG130255 | 5XYPHDA19GG192559 | 5XYPHDA19GG193310 | 5XYPHDA19GG104769; 5XYPHDA19GG162025 | 5XYPHDA19GG143667 | 5XYPHDA19GG107509 | 5XYPHDA19GG106425 | 5XYPHDA19GG142017; 5XYPHDA19GG109115; 5XYPHDA19GG117473 | 5XYPHDA19GG103315 | 5XYPHDA19GG154376 | 5XYPHDA19GG135360 | 5XYPHDA19GG194618 | 5XYPHDA19GG164597 | 5XYPHDA19GG107557 | 5XYPHDA19GG133768 | 5XYPHDA19GG146973 | 5XYPHDA19GG189211 | 5XYPHDA19GG146889 | 5XYPHDA19GG103797 | 5XYPHDA19GG134273 | 5XYPHDA19GG143779; 5XYPHDA19GG154586 | 5XYPHDA19GG191315; 5XYPHDA19GG170433; 5XYPHDA19GG147461; 5XYPHDA19GG125766 | 5XYPHDA19GG195784 | 5XYPHDA19GG138615 | 5XYPHDA19GG125783 | 5XYPHDA19GG195333 | 5XYPHDA19GG113908 | 5XYPHDA19GG116503 | 5XYPHDA19GG130644; 5XYPHDA19GG192965; 5XYPHDA19GG150697

5XYPHDA19GG199382 | 5XYPHDA19GG108871 | 5XYPHDA19GG130434 | 5XYPHDA19GG167368; 5XYPHDA19GG187877; 5XYPHDA19GG112290 | 5XYPHDA19GG192769 | 5XYPHDA19GG148397 | 5XYPHDA19GG110149 | 5XYPHDA19GG194988; 5XYPHDA19GG121216 | 5XYPHDA19GG191136 | 5XYPHDA19GG109275; 5XYPHDA19GG158511 | 5XYPHDA19GG169427 | 5XYPHDA19GG156225; 5XYPHDA19GG103525 | 5XYPHDA19GG176586 | 5XYPHDA19GG137982 | 5XYPHDA19GG123094 | 5XYPHDA19GG193727

5XYPHDA19GG113794

5XYPHDA19GG127422; 5XYPHDA19GG173560 | 5XYPHDA19GG152952 | 5XYPHDA19GG130577 | 5XYPHDA19GG164843; 5XYPHDA19GG172179 | 5XYPHDA19GG124889; 5XYPHDA19GG144236 | 5XYPHDA19GG135696

5XYPHDA19GG101693; 5XYPHDA19GG191881; 5XYPHDA19GG194439 | 5XYPHDA19GG190987 | 5XYPHDA19GG193064 | 5XYPHDA19GG124827

5XYPHDA19GG131907 | 5XYPHDA19GG119126 | 5XYPHDA19GG147007 | 5XYPHDA19GG174322 | 5XYPHDA19GG108529; 5XYPHDA19GG171789 | 5XYPHDA19GG111012 | 5XYPHDA19GG157293 | 5XYPHDA19GG195574 | 5XYPHDA19GG193629 | 5XYPHDA19GG139988 | 5XYPHDA19GG107283 | 5XYPHDA19GG120227; 5XYPHDA19GG101712; 5XYPHDA19GG173297 | 5XYPHDA19GG132667 | 5XYPHDA19GG166446 | 5XYPHDA19GG131857; 5XYPHDA19GG181092 | 5XYPHDA19GG144205 | 5XYPHDA19GG105792 | 5XYPHDA19GG155074; 5XYPHDA19GG183876 | 5XYPHDA19GG166950 | 5XYPHDA19GG186230 | 5XYPHDA19GG105064 | 5XYPHDA19GG134080 | 5XYPHDA19GG132684 | 5XYPHDA19GG105419 | 5XYPHDA19GG196661 | 5XYPHDA19GG135889 | 5XYPHDA19GG135150 | 5XYPHDA19GG193386; 5XYPHDA19GG152112; 5XYPHDA19GG173669 | 5XYPHDA19GG140235; 5XYPHDA19GG179830; 5XYPHDA19GG170089 | 5XYPHDA19GG118980; 5XYPHDA19GG152174 | 5XYPHDA19GG113696 | 5XYPHDA19GG151378 | 5XYPHDA19GG145385 | 5XYPHDA19GG158427 | 5XYPHDA19GG131065 | 5XYPHDA19GG193307 | 5XYPHDA19GG170965 | 5XYPHDA19GG139313; 5XYPHDA19GG146343 | 5XYPHDA19GG167466; 5XYPHDA19GG101418 | 5XYPHDA19GG142129 | 5XYPHDA19GG164714 | 5XYPHDA19GG103895; 5XYPHDA19GG149212 | 5XYPHDA19GG128120; 5XYPHDA19GG162512 | 5XYPHDA19GG111981 | 5XYPHDA19GG148304 | 5XYPHDA19GG141871; 5XYPHDA19GG182436; 5XYPHDA19GG151431; 5XYPHDA19GG148657; 5XYPHDA19GG142390 | 5XYPHDA19GG106134 | 5XYPHDA19GG119501; 5XYPHDA19GG139537; 5XYPHDA19GG164860; 5XYPHDA19GG136198 | 5XYPHDA19GG177799; 5XYPHDA19GG111480 | 5XYPHDA19GG124049 | 5XYPHDA19GG111334 | 5XYPHDA19GG153387 | 5XYPHDA19GG157486 | 5XYPHDA19GG182565 | 5XYPHDA19GG152885 | 5XYPHDA19GG102150; 5XYPHDA19GG187880; 5XYPHDA19GG106067

5XYPHDA19GG161392; 5XYPHDA19GG164809 | 5XYPHDA19GG133236; 5XYPHDA19GG144933; 5XYPHDA19GG195641 | 5XYPHDA19GG169346 | 5XYPHDA19GG104061 | 5XYPHDA19GG163627; 5XYPHDA19GG190696; 5XYPHDA19GG145323 | 5XYPHDA19GG174479; 5XYPHDA19GG188785 | 5XYPHDA19GG143698 | 5XYPHDA19GG141367 | 5XYPHDA19GG123421

5XYPHDA19GG173428 | 5XYPHDA19GG103816 | 5XYPHDA19GG130191; 5XYPHDA19GG175521 | 5XYPHDA19GG182193 | 5XYPHDA19GG108997; 5XYPHDA19GG138744

5XYPHDA19GG114749; 5XYPHDA19GG169993 | 5XYPHDA19GG160016 | 5XYPHDA19GG120938 | 5XYPHDA19GG167600 | 5XYPHDA19GG141532 | 5XYPHDA19GG147623; 5XYPHDA19GG127453; 5XYPHDA19GG170674; 5XYPHDA19GG137917; 5XYPHDA19GG117344; 5XYPHDA19GG133673 | 5XYPHDA19GG124911 | 5XYPHDA19GG194215 | 5XYPHDA19GG178631; 5XYPHDA19GG135651 | 5XYPHDA19GG130868 | 5XYPHDA19GG157312 | 5XYPHDA19GG195686; 5XYPHDA19GG137352 | 5XYPHDA19GG197258 | 5XYPHDA19GG101354; 5XYPHDA19GG155110 | 5XYPHDA19GG115576 | 5XYPHDA19GG156743; 5XYPHDA19GG108160; 5XYPHDA19GG160002; 5XYPHDA19GG126299; 5XYPHDA19GG192822 | 5XYPHDA19GG129347 | 5XYPHDA19GG173574 | 5XYPHDA19GG132085 | 5XYPHDA19GG150098 | 5XYPHDA19GG112175

5XYPHDA19GG197552 | 5XYPHDA19GG141160 | 5XYPHDA19GG162428 | 5XYPHDA19GG185899 | 5XYPHDA19GG115609 | 5XYPHDA19GG172540 | 5XYPHDA19GG110720 | 5XYPHDA19GG117490 | 5XYPHDA19GG167094 | 5XYPHDA19GG175499 | 5XYPHDA19GG153048 | 5XYPHDA19GG179603; 5XYPHDA19GG136282

5XYPHDA19GG124973

5XYPHDA19GG113374 | 5XYPHDA19GG192402 | 5XYPHDA19GG112807; 5XYPHDA19GG194098 | 5XYPHDA19GG174000 | 5XYPHDA19GG185787

5XYPHDA19GG118123; 5XYPHDA19GG167824; 5XYPHDA19GG154636 | 5XYPHDA19GG193999; 5XYPHDA19GG100303; 5XYPHDA19GG141577 | 5XYPHDA19GG115142 | 5XYPHDA19GG101239; 5XYPHDA19GG165362

5XYPHDA19GG184543 | 5XYPHDA19GG171940; 5XYPHDA19GG140607; 5XYPHDA19GG103542 | 5XYPHDA19GG158296; 5XYPHDA19GG137187; 5XYPHDA19GG142972 | 5XYPHDA19GG103511 | 5XYPHDA19GG136251

5XYPHDA19GG166480 | 5XYPHDA19GG138310 | 5XYPHDA19GG112340 | 5XYPHDA19GG123113 | 5XYPHDA19GG187605; 5XYPHDA19GG130353 | 5XYPHDA19GG158346 | 5XYPHDA19GG197373 | 5XYPHDA19GG102908 | 5XYPHDA19GG146956 | 5XYPHDA19GG182033

5XYPHDA19GG168729 | 5XYPHDA19GG104917 | 5XYPHDA19GG125105; 5XYPHDA19GG189001 | 5XYPHDA19GG153440; 5XYPHDA19GG102102

5XYPHDA19GG195638 | 5XYPHDA19GG140803 | 5XYPHDA19GG130241; 5XYPHDA19GG179844; 5XYPHDA19GG188902; 5XYPHDA19GG180492 | 5XYPHDA19GG167595 | 5XYPHDA19GG157388 | 5XYPHDA19GG100267 | 5XYPHDA19GG107817 | 5XYPHDA19GG186289; 5XYPHDA19GG186048; 5XYPHDA19GG163112; 5XYPHDA19GG194330; 5XYPHDA19GG195607; 5XYPHDA19GG178869 | 5XYPHDA19GG161022 | 5XYPHDA19GG181707 | 5XYPHDA19GG159903; 5XYPHDA19GG132555; 5XYPHDA19GG122656 | 5XYPHDA19GG162509; 5XYPHDA19GG145953 | 5XYPHDA19GG138484 | 5XYPHDA19GG155835; 5XYPHDA19GG140686 | 5XYPHDA19GG117893; 5XYPHDA19GG191184 | 5XYPHDA19GG137335 | 5XYPHDA19GG181058 | 5XYPHDA19GG149291; 5XYPHDA19GG176698 | 5XYPHDA19GG170335 | 5XYPHDA19GG151509; 5XYPHDA19GG175714 | 5XYPHDA19GG166544; 5XYPHDA19GG136217 | 5XYPHDA19GG182081; 5XYPHDA19GG101600; 5XYPHDA19GG108126 | 5XYPHDA19GG128070 | 5XYPHDA19GG168309 | 5XYPHDA19GG153616 | 5XYPHDA19GG187684 | 5XYPHDA19GG179021

5XYPHDA19GG160775; 5XYPHDA19GG196658; 5XYPHDA19GG187507 | 5XYPHDA19GG182713; 5XYPHDA19GG150232 | 5XYPHDA19GG195414 | 5XYPHDA19GG185000; 5XYPHDA19GG175762

5XYPHDA19GG115321

5XYPHDA19GG102844 | 5XYPHDA19GG125623; 5XYPHDA19GG122432; 5XYPHDA19GG113679; 5XYPHDA19GG177429; 5XYPHDA19GG184865 | 5XYPHDA19GG172229 | 5XYPHDA19GG111348; 5XYPHDA19GG195347 | 5XYPHDA19GG154345 | 5XYPHDA19GG112760; 5XYPHDA19GG107686; 5XYPHDA19GG116081; 5XYPHDA19GG126335 | 5XYPHDA19GG122835 | 5XYPHDA19GG179682 | 5XYPHDA19GG198376 | 5XYPHDA19GG115741 | 5XYPHDA19GG172165 | 5XYPHDA19GG181285; 5XYPHDA19GG123354 | 5XYPHDA19GG142907; 5XYPHDA19GG161408 | 5XYPHDA19GG132247 | 5XYPHDA19GG184767 | 5XYPHDA19GG186812 | 5XYPHDA19GG189953; 5XYPHDA19GG194070; 5XYPHDA19GG129591 | 5XYPHDA19GG165703 | 5XYPHDA19GG194313 | 5XYPHDA19GG184610 | 5XYPHDA19GG115822; 5XYPHDA19GG178757 | 5XYPHDA19GG147279 | 5XYPHDA19GG116842 | 5XYPHDA19GG156211; 5XYPHDA19GG168813 | 5XYPHDA19GG185255 | 5XYPHDA19GG168889 | 5XYPHDA19GG172828; 5XYPHDA19GG159674 | 5XYPHDA19GG183117 | 5XYPHDA19GG131826; 5XYPHDA19GG141322; 5XYPHDA19GG173249 | 5XYPHDA19GG179018; 5XYPHDA19GG154622 | 5XYPHDA19GG197499; 5XYPHDA19GG140414 | 5XYPHDA19GG162901 | 5XYPHDA19GG114217; 5XYPHDA19GG150876 | 5XYPHDA19GG113276; 5XYPHDA19GG107669 | 5XYPHDA19GG107607 | 5XYPHDA19GG189869 | 5XYPHDA19GG131891; 5XYPHDA19GG189306 | 5XYPHDA19GG196479

5XYPHDA19GG179634; 5XYPHDA19GG186115 | 5XYPHDA19GG157715; 5XYPHDA19GG199883 | 5XYPHDA19GG109566 | 5XYPHDA19GG186826 | 5XYPHDA19GG153101; 5XYPHDA19GG155303 | 5XYPHDA19GG121717 | 5XYPHDA19GG167242

5XYPHDA19GG125640; 5XYPHDA19GG188057; 5XYPHDA19GG124715 | 5XYPHDA19GG100768 | 5XYPHDA19GG127212 | 5XYPHDA19GG111172; 5XYPHDA19GG162591; 5XYPHDA19GG115657 | 5XYPHDA19GG111558; 5XYPHDA19GG157729; 5XYPHDA19GG166902 | 5XYPHDA19GG140364 | 5XYPHDA19GG144138 | 5XYPHDA19GG130501 | 5XYPHDA19GG186325 | 5XYPHDA19GG158556 | 5XYPHDA19GG144530; 5XYPHDA19GG101290

5XYPHDA19GG148741 | 5XYPHDA19GG187670; 5XYPHDA19GG113665 | 5XYPHDA19GG188110

5XYPHDA19GG195526 | 5XYPHDA19GG133852; 5XYPHDA19GG115416; 5XYPHDA19GG114718; 5XYPHDA19GG169783 | 5XYPHDA19GG109552 | 5XYPHDA19GG143412; 5XYPHDA19GG135665 | 5XYPHDA19GG107994; 5XYPHDA19GG170996 | 5XYPHDA19GG118333 | 5XYPHDA19GG113052; 5XYPHDA19GG171565 | 5XYPHDA19GG132622; 5XYPHDA19GG137044 | 5XYPHDA19GG194862 | 5XYPHDA19GG151705 | 5XYPHDA19GG158640; 5XYPHDA19GG116078; 5XYPHDA19GG112791

5XYPHDA19GG102715 | 5XYPHDA19GG140168 | 5XYPHDA19GG133849 | 5XYPHDA19GG160131 | 5XYPHDA19GG149629 | 5XYPHDA19GG152675 | 5XYPHDA19GG146732 | 5XYPHDA19GG175731 | 5XYPHDA19GG196790; 5XYPHDA19GG153499 | 5XYPHDA19GG138159 | 5XYPHDA19GG112015 | 5XYPHDA19GG100429; 5XYPHDA19GG112385 | 5XYPHDA19GG122544; 5XYPHDA19GG144883 | 5XYPHDA19GG146438; 5XYPHDA19GG197020 | 5XYPHDA19GG190200 | 5XYPHDA19GG179813; 5XYPHDA19GG187216

5XYPHDA19GG164230; 5XYPHDA19GG145483; 5XYPHDA19GG103637 | 5XYPHDA19GG155513 | 5XYPHDA19GG150747 | 5XYPHDA19GG161389 | 5XYPHDA19GG171114 | 5XYPHDA19GG142437

5XYPHDA19GG143460 | 5XYPHDA19GG186308 | 5XYPHDA19GG107297 | 5XYPHDA19GG184946 | 5XYPHDA19GG136718 | 5XYPHDA19GG111737; 5XYPHDA19GG180895 | 5XYPHDA19GG102438; 5XYPHDA19GG173381 | 5XYPHDA19GG100401; 5XYPHDA19GG144639; 5XYPHDA19GG114069 | 5XYPHDA19GG119353

5XYPHDA19GG184736 | 5XYPHDA19GG109597 | 5XYPHDA19GG156094 | 5XYPHDA19GG187183 | 5XYPHDA19GG147282; 5XYPHDA19GG136671; 5XYPHDA19GG109650; 5XYPHDA19GG155558 | 5XYPHDA19GG162798 | 5XYPHDA19GG110362 | 5XYPHDA19GG148318 | 5XYPHDA19GG127372 | 5XYPHDA19GG135469 | 5XYPHDA19GG137383; 5XYPHDA19GG123757 | 5XYPHDA19GG144091; 5XYPHDA19GG179925 | 5XYPHDA19GG180623 | 5XYPHDA19GG177267 | 5XYPHDA19GG185403 | 5XYPHDA19GG134614 | 5XYPHDA19GG113861 | 5XYPHDA19GG117652 | 5XYPHDA19GG184512 | 5XYPHDA19GG137898 | 5XYPHDA19GG193503; 5XYPHDA19GG152871; 5XYPHDA19GG129798 | 5XYPHDA19GG119983; 5XYPHDA19GG154572; 5XYPHDA19GG101113

5XYPHDA19GG176426 | 5XYPHDA19GG146469; 5XYPHDA19GG124228 | 5XYPHDA19GG119563

5XYPHDA19GG185112 | 5XYPHDA19GG134581; 5XYPHDA19GG168892; 5XYPHDA19GG147573; 5XYPHDA19GG126075

5XYPHDA19GG142440; 5XYPHDA19GG198457

5XYPHDA19GG106442; 5XYPHDA19GG134452 | 5XYPHDA19GG128151; 5XYPHDA19GG136623 | 5XYPHDA19GG183828

5XYPHDA19GG156578 | 5XYPHDA19GG187426; 5XYPHDA19GG135584 | 5XYPHDA19GG179553; 5XYPHDA19GG197325; 5XYPHDA19GG167046; 5XYPHDA19GG113617

5XYPHDA19GG104741 | 5XYPHDA19GG155382 | 5XYPHDA19GG139618 | 5XYPHDA19GG155379; 5XYPHDA19GG131499 | 5XYPHDA19GG155494; 5XYPHDA19GG118655; 5XYPHDA19GG126173 | 5XYPHDA19GG118171 | 5XYPHDA19GG130997 | 5XYPHDA19GG114461 | 5XYPHDA19GG198605 | 5XYPHDA19GG124763

5XYPHDA19GG168455; 5XYPHDA19GG113763 | 5XYPHDA19GG109826 | 5XYPHDA19GG172568 | 5XYPHDA19GG135973 | 5XYPHDA19GG114346 | 5XYPHDA19GG163255 | 5XYPHDA19GG171792 | 5XYPHDA19GG108465 | 5XYPHDA19GG134063 | 5XYPHDA19GG122334 | 5XYPHDA19GG182971; 5XYPHDA19GG157357; 5XYPHDA19GG159089

5XYPHDA19GG170531; 5XYPHDA19GG110605 | 5XYPHDA19GG103931; 5XYPHDA19GG133589; 5XYPHDA19GG166365 | 5XYPHDA19GG155219 | 5XYPHDA19GG180377; 5XYPHDA19GG183134 | 5XYPHDA19GG114606 | 5XYPHDA19GG166110 | 5XYPHDA19GG151851; 5XYPHDA19GG144477; 5XYPHDA19GG122401; 5XYPHDA19GG181206; 5XYPHDA19GG168925; 5XYPHDA19GG180329 | 5XYPHDA19GG194456; 5XYPHDA19GG135732

5XYPHDA19GG190665 | 5XYPHDA19GG126500 | 5XYPHDA19GG125945 | 5XYPHDA19GG121734 | 5XYPHDA19GG178838 | 5XYPHDA19GG119997 | 5XYPHDA19GG155186; 5XYPHDA19GG177172 | 5XYPHDA19GG194795 | 5XYPHDA19GG111320

5XYPHDA19GG114458; 5XYPHDA19GG183280; 5XYPHDA19GG179536 | 5XYPHDA19GG111611 | 5XYPHDA19GG195154 | 5XYPHDA19GG115044 | 5XYPHDA19GG135200 | 5XYPHDA19GG175213; 5XYPHDA19GG155396; 5XYPHDA19GG169508 | 5XYPHDA19GG113990 | 5XYPHDA19GG153549 | 5XYPHDA19GG139554 | 5XYPHDA19GG103296 | 5XYPHDA19GG195977; 5XYPHDA19GG173882; 5XYPHDA19GG193923; 5XYPHDA19GG154152; 5XYPHDA19GG163580

5XYPHDA19GG123158 | 5XYPHDA19GG190231 | 5XYPHDA19GG141014 | 5XYPHDA19GG112905 | 5XYPHDA19GG170092 | 5XYPHDA19GG165040; 5XYPHDA19GG137867 | 5XYPHDA19GG147556 | 5XYPHDA19GG100205 | 5XYPHDA19GG159156 | 5XYPHDA19GG190844; 5XYPHDA19GG121314

5XYPHDA19GG141319; 5XYPHDA19GG179326 | 5XYPHDA19GG126349 | 5XYPHDA19GG124438; 5XYPHDA19GG145886 | 5XYPHDA19GG140140; 5XYPHDA19GG192335 | 5XYPHDA19GG171775; 5XYPHDA19GG135830

5XYPHDA19GG113178; 5XYPHDA19GG167709 | 5XYPHDA19GG198328

5XYPHDA19GG166740 | 5XYPHDA19GG113875 | 5XYPHDA19GG181240 | 5XYPHDA19GG149758 | 5XYPHDA19GG107767

5XYPHDA19GG158542 | 5XYPHDA19GG159769 | 5XYPHDA19GG197485 | 5XYPHDA19GG121572 | 5XYPHDA19GG142910; 5XYPHDA19GG136072; 5XYPHDA19GG190942 | 5XYPHDA19GG102231 | 5XYPHDA19GG110572 | 5XYPHDA19GG177110; 5XYPHDA19GG189967 | 5XYPHDA19GG182419 | 5XYPHDA19GG107364; 5XYPHDA19GG131468 | 5XYPHDA19GG182212 | 5XYPHDA19GG101192; 5XYPHDA19GG197924 | 5XYPHDA19GG135097 | 5XYPHDA19GG141434; 5XYPHDA19GG162672 | 5XYPHDA19GG188088 | 5XYPHDA19GG155222 | 5XYPHDA19GG139845 | 5XYPHDA19GG193100 | 5XYPHDA19GG139036; 5XYPHDA19GG182520 | 5XYPHDA19GG171291 | 5XYPHDA19GG160100; 5XYPHDA19GG144978 | 5XYPHDA19GG175292 | 5XYPHDA19GG128098; 5XYPHDA19GG166009; 5XYPHDA19GG129414 | 5XYPHDA19GG154054; 5XYPHDA19GG174496; 5XYPHDA19GG103329 | 5XYPHDA19GG195929 | 5XYPHDA19GG145676 | 5XYPHDA19GG184168 | 5XYPHDA19GG173820 | 5XYPHDA19GG185367 | 5XYPHDA19GG103430; 5XYPHDA19GG198734 | 5XYPHDA19GG159786; 5XYPHDA19GG180072 | 5XYPHDA19GG117098 | 5XYPHDA19GG166625; 5XYPHDA19GG108708 | 5XYPHDA19GG190617; 5XYPHDA19GG161201 | 5XYPHDA19GG159299 | 5XYPHDA19GG156595 | 5XYPHDA19GG149842 | 5XYPHDA19GG118090 | 5XYPHDA19GG114265; 5XYPHDA19GG155947 | 5XYPHDA19GG135553 | 5XYPHDA19GG198037 | 5XYPHDA19GG180783 | 5XYPHDA19GG138663 | 5XYPHDA19GG136783 | 5XYPHDA19GG157200 | 5XYPHDA19GG137223 | 5XYPHDA19GG112435; 5XYPHDA19GG183540 | 5XYPHDA19GG194361 | 5XYPHDA19GG154748 | 5XYPHDA19GG106439 | 5XYPHDA19GG145712; 5XYPHDA19GG126741 | 5XYPHDA19GG181366; 5XYPHDA19GG167936 | 5XYPHDA19GG143068; 5XYPHDA19GG175597 | 5XYPHDA19GG160520 | 5XYPHDA19GG132698; 5XYPHDA19GG168200 | 5XYPHDA19GG131020 | 5XYPHDA19GG144897; 5XYPHDA19GG189158; 5XYPHDA19GG104299 | 5XYPHDA19GG182341 | 5XYPHDA19GG112497

5XYPHDA19GG104495 | 5XYPHDA19GG184106; 5XYPHDA19GG167712; 5XYPHDA19GG119191 | 5XYPHDA19GG148948 | 5XYPHDA19GG114587 | 5XYPHDA19GG106490 | 5XYPHDA19GG154443; 5XYPHDA19GG137576 | 5XYPHDA19GG117926 | 5XYPHDA19GG160095; 5XYPHDA19GG129266; 5XYPHDA19GG101807 | 5XYPHDA19GG197292 | 5XYPHDA19GG123385 | 5XYPHDA19GG199804 | 5XYPHDA19GG171825 | 5XYPHDA19GG180279; 5XYPHDA19GG136895 | 5XYPHDA19GG151882; 5XYPHDA19GG172747 | 5XYPHDA19GG117327 | 5XYPHDA19GG106926 | 5XYPHDA19GG101533 | 5XYPHDA19GG180542 | 5XYPHDA19GG119904; 5XYPHDA19GG164549; 5XYPHDA19GG189435 | 5XYPHDA19GG102648 | 5XYPHDA19GG187054; 5XYPHDA19GG139215

5XYPHDA19GG100012 | 5XYPHDA19GG130918; 5XYPHDA19GG179181; 5XYPHDA19GG118512 | 5XYPHDA19GG179794 | 5XYPHDA19GG182761; 5XYPHDA19GG135066; 5XYPHDA19GG165569 | 5XYPHDA19GG162445; 5XYPHDA19GG180931; 5XYPHDA19GG142681 | 5XYPHDA19GG142535 | 5XYPHDA19GG167760; 5XYPHDA19GG140865; 5XYPHDA19GG111446; 5XYPHDA19GG156967; 5XYPHDA19GG172702 | 5XYPHDA19GG166284 | 5XYPHDA19GG140994; 5XYPHDA19GG113729; 5XYPHDA19GG135083; 5XYPHDA19GG136587 | 5XYPHDA19GG132989; 5XYPHDA19GG179049; 5XYPHDA19GG187085; 5XYPHDA19GG126934 | 5XYPHDA19GG194134; 5XYPHDA19GG137870; 5XYPHDA19GG163675 | 5XYPHDA19GG157696 | 5XYPHDA19GG184977; 5XYPHDA19GG146360

5XYPHDA19GG197678 | 5XYPHDA19GG182775 | 5XYPHDA19GG145595 | 5XYPHDA19GG111284 | 5XYPHDA19GG177043 | 5XYPHDA19GG156662; 5XYPHDA19GG158606; 5XYPHDA19GG130708 | 5XYPHDA19GG109986 | 5XYPHDA19GG199401; 5XYPHDA19GG186731; 5XYPHDA19GG148884; 5XYPHDA19GG187751 | 5XYPHDA19GG127856 | 5XYPHDA19GG199866; 5XYPHDA19GG152448; 5XYPHDA19GG126965 | 5XYPHDA19GG118302 | 5XYPHDA19GG174787 | 5XYPHDA19GG111706; 5XYPHDA19GG133267 | 5XYPHDA19GG151591 | 5XYPHDA19GG175048 | 5XYPHDA19GG143037 | 5XYPHDA19GG132782 | 5XYPHDA19GG134158 | 5XYPHDA19GG184574 | 5XYPHDA19GG158962; 5XYPHDA19GG192688 | 5XYPHDA19GG129963 | 5XYPHDA19GG150215; 5XYPHDA19GG161716 | 5XYPHDA19GG130725 | 5XYPHDA19GG103928 | 5XYPHDA19GG146181 | 5XYPHDA19GG160758; 5XYPHDA19GG107302 | 5XYPHDA19GG107087; 5XYPHDA19GG177866 | 5XYPHDA19GG198829 | 5XYPHDA19GG115206; 5XYPHDA19GG124326 | 5XYPHDA19GG186275 | 5XYPHDA19GG187460 | 5XYPHDA19GG109499 | 5XYPHDA19GG165765 | 5XYPHDA19GG163692

5XYPHDA19GG147296 | 5XYPHDA19GG175440; 5XYPHDA19GG160727; 5XYPHDA19GG192903 | 5XYPHDA19GG127095

5XYPHDA19GG104481 | 5XYPHDA19GG157780; 5XYPHDA19GG134418; 5XYPHDA19GG197390; 5XYPHDA19GG175695; 5XYPHDA19GG137254; 5XYPHDA19GG159044; 5XYPHDA19GG147038 | 5XYPHDA19GG150733 | 5XYPHDA19GG131423 | 5XYPHDA19GG154913; 5XYPHDA19GG176118 | 5XYPHDA19GG147993; 5XYPHDA19GG128778 | 5XYPHDA19GG146911 | 5XYPHDA19GG150280; 5XYPHDA19GG132958 | 5XYPHDA19GG159237 | 5XYPHDA19GG115691 | 5XYPHDA19GG187717; 5XYPHDA19GG138713 | 5XYPHDA19GG194196 | 5XYPHDA19GG133785 | 5XYPHDA19GG184008; 5XYPHDA19GG127324 | 5XYPHDA19GG197986 | 5XYPHDA19GG166463; 5XYPHDA19GG183148; 5XYPHDA19GG138730 | 5XYPHDA19GG102343 | 5XYPHDA19GG145564 | 5XYPHDA19GG124634 | 5XYPHDA19GG171260

5XYPHDA19GG189757 | 5XYPHDA19GG166768 | 5XYPHDA19GG179651 | 5XYPHDA19GG184994 | 5XYPHDA19GG103136; 5XYPHDA19GG191685 | 5XYPHDA19GG150361; 5XYPHDA19GG113343; 5XYPHDA19GG112130 | 5XYPHDA19GG149646; 5XYPHDA19GG123984 | 5XYPHDA19GG131132 | 5XYPHDA19GG149307 | 5XYPHDA19GG194733 | 5XYPHDA19GG156273 | 5XYPHDA19GG104819; 5XYPHDA19GG110023; 5XYPHDA19GG147380 | 5XYPHDA19GG151929; 5XYPHDA19GG131728 | 5XYPHDA19GG114220; 5XYPHDA19GG132121; 5XYPHDA19GG166348; 5XYPHDA19GG144656 | 5XYPHDA19GG127968 | 5XYPHDA19GG193615

5XYPHDA19GG118137 | 5XYPHDA19GG120423 | 5XYPHDA19GG152210 | 5XYPHDA19GG193694; 5XYPHDA19GG146259; 5XYPHDA19GG174045

5XYPHDA19GG126805 | 5XYPHDA19GG163143 | 5XYPHDA19GG174630; 5XYPHDA19GG123600; 5XYPHDA19GG105971 | 5XYPHDA19GG126478 | 5XYPHDA19GG185126; 5XYPHDA19GG165717 | 5XYPHDA19GG195090; 5XYPHDA19GG131969 | 5XYPHDA19GG104108 | 5XYPHDA19GG185241; 5XYPHDA19GG148061 | 5XYPHDA19GG186146; 5XYPHDA19GG116422 | 5XYPHDA19GG162008; 5XYPHDA19GG104397 | 5XYPHDA19GG150831 | 5XYPHDA19GG184817 | 5XYPHDA19GG175096; 5XYPHDA19GG173316 | 5XYPHDA19GG129056; 5XYPHDA19GG178094 | 5XYPHDA19GG131678

5XYPHDA19GG140557 | 5XYPHDA19GG129073 | 5XYPHDA19GG166253 | 5XYPHDA19GG127338 | 5XYPHDA19GG125508 | 5XYPHDA19GG160906; 5XYPHDA19GG126836; 5XYPHDA19GG139134 | 5XYPHDA19GG107591

5XYPHDA19GG181089; 5XYPHDA19GG165555 | 5XYPHDA19GG147119; 5XYPHDA19GG152451 | 5XYPHDA19GG134354 | 5XYPHDA19GG101824 | 5XYPHDA19GG190147; 5XYPHDA19GG196241 | 5XYPHDA19GG170416; 5XYPHDA19GG198782; 5XYPHDA19GG186504; 5XYPHDA19GG197972 | 5XYPHDA19GG111575 | 5XYPHDA19GG170514; 5XYPHDA19GG110233; 5XYPHDA19GG113200 | 5XYPHDA19GG186101

5XYPHDA19GG141403 | 5XYPHDA19GG158637; 5XYPHDA19GG113570 | 5XYPHDA19GG108210; 5XYPHDA19GG103475 | 5XYPHDA19GG136752 | 5XYPHDA19GG140090 | 5XYPHDA19GG116713 | 5XYPHDA19GG146696; 5XYPHDA19GG131437 | 5XYPHDA19GG113245 | 5XYPHDA19GG157889; 5XYPHDA19GG107641; 5XYPHDA19GG194747 | 5XYPHDA19GG196143

5XYPHDA19GG185496; 5XYPHDA19GG108952 | 5XYPHDA19GG113701; 5XYPHDA19GG163966

5XYPHDA19GG126982 | 5XYPHDA19GG156936; 5XYPHDA19GG162705 | 5XYPHDA19GG126688; 5XYPHDA19GG148089; 5XYPHDA19GG127386; 5XYPHDA19GG196255 | 5XYPHDA19GG173039 | 5XYPHDA19GG173607; 5XYPHDA19GG111432 | 5XYPHDA19GG137321 | 5XYPHDA19GG157911 | 5XYPHDA19GG171095; 5XYPHDA19GG184431 | 5XYPHDA19GG155320 | 5XYPHDA19GG158217; 5XYPHDA19GG132894 | 5XYPHDA19GG117585 | 5XYPHDA19GG154605 | 5XYPHDA19GG154569 | 5XYPHDA19GG153650

5XYPHDA19GG133771 | 5XYPHDA19GG113813 | 5XYPHDA19GG141952 | 5XYPHDA19GG129624 | 5XYPHDA19GG186499 | 5XYPHDA19GG104982 | 5XYPHDA19GG132457 | 5XYPHDA19GG142146 | 5XYPHDA19GG154409

5XYPHDA19GG143314

5XYPHDA19GG172456

5XYPHDA19GG155060 | 5XYPHDA19GG135570 | 5XYPHDA19GG139909 | 5XYPHDA19GG106120 | 5XYPHDA19GG177804; 5XYPHDA19GG115383; 5XYPHDA19GG115626; 5XYPHDA19GG177981 | 5XYPHDA19GG166754; 5XYPHDA19GG172523; 5XYPHDA19GG189063; 5XYPHDA19GG114122 | 5XYPHDA19GG148643; 5XYPHDA19GG136430; 5XYPHDA19GG104044 | 5XYPHDA19GG106070 | 5XYPHDA19GG174417

5XYPHDA19GG126948 | 5XYPHDA19GG141255 | 5XYPHDA19GG119465; 5XYPHDA19GG168844

5XYPHDA19GG169041 | 5XYPHDA19GG112077 | 5XYPHDA19GG152742 | 5XYPHDA19GG141210 | 5XYPHDA19GG129865 | 5XYPHDA19GG184784 | 5XYPHDA19GG133205 | 5XYPHDA19GG164745 | 5XYPHDA19GG196823; 5XYPHDA19GG181853; 5XYPHDA19GG143281

5XYPHDA19GG116534 | 5XYPHDA19GG162199 | 5XYPHDA19GG131910 | 5XYPHDA19GG198670; 5XYPHDA19GG102004 | 5XYPHDA19GG199690; 5XYPHDA19GG188656; 5XYPHDA19GG109633 | 5XYPHDA19GG178659 | 5XYPHDA19GG189922 | 5XYPHDA19GG161991

5XYPHDA19GG119580 | 5XYPHDA19GG170948 | 5XYPHDA19GG178287; 5XYPHDA19GG141479; 5XYPHDA19GG156970 | 5XYPHDA19GG135374; 5XYPHDA19GG196501 | 5XYPHDA19GG119966 | 5XYPHDA19GG196031 | 5XYPHDA19GG170853 | 5XYPHDA19GG190150 | 5XYPHDA19GG197471; 5XYPHDA19GG187023 | 5XYPHDA19GG154040 | 5XYPHDA19GG167841; 5XYPHDA19GG111821 | 5XYPHDA19GG101371; 5XYPHDA19GG193906 | 5XYPHDA19GG105842 | 5XYPHDA19GG121068 | 5XYPHDA19GG119241 | 5XYPHDA19GG154930 | 5XYPHDA19GG168908; 5XYPHDA19GG186549 | 5XYPHDA19GG196126 | 5XYPHDA19GG150313 | 5XYPHDA19GG153647; 5XYPHDA19GG186860; 5XYPHDA19GG177169; 5XYPHDA19GG126528 | 5XYPHDA19GG144222 | 5XYPHDA19GG132572 | 5XYPHDA19GG129333; 5XYPHDA19GG119515

5XYPHDA19GG104996

5XYPHDA19GG131972

5XYPHDA19GG120812; 5XYPHDA19GG166477 | 5XYPHDA19GG155267; 5XYPHDA19GG186356 | 5XYPHDA19GG161361 | 5XYPHDA19GG129588; 5XYPHDA19GG110393

5XYPHDA19GG125993; 5XYPHDA19GG157066 | 5XYPHDA19GG177205; 5XYPHDA19GG135410 | 5XYPHDA19GG152840 | 5XYPHDA19GG141417; 5XYPHDA19GG187197; 5XYPHDA19GG158170; 5XYPHDA19GG126092 | 5XYPHDA19GG110894; 5XYPHDA19GG132801; 5XYPHDA19GG160968 | 5XYPHDA19GG149775 | 5XYPHDA19GG150778

5XYPHDA19GG105307; 5XYPHDA19GG111849 | 5XYPHDA19GG101550

5XYPHDA19GG192643; 5XYPHDA19GG173400; 5XYPHDA19GG182002 | 5XYPHDA19GG149324; 5XYPHDA19GG158900 | 5XYPHDA19GG114041; 5XYPHDA19GG198359 | 5XYPHDA19GG160582; 5XYPHDA19GG114640 | 5XYPHDA19GG130384 | 5XYPHDA19GG121913 | 5XYPHDA19GG158749 | 5XYPHDA19GG124617; 5XYPHDA19GG115495; 5XYPHDA19GG175115; 5XYPHDA19GG131471 | 5XYPHDA19GG113827 | 5XYPHDA19GG150005

5XYPHDA19GG132510 | 5XYPHDA19GG175454 | 5XYPHDA19GG177415 | 5XYPHDA19GG198796; 5XYPHDA19GG137643 | 5XYPHDA19GG100382; 5XYPHDA19GG105629 | 5XYPHDA19GG116677 | 5XYPHDA19GG145399 | 5XYPHDA19GG199477 | 5XYPHDA19GG153356; 5XYPHDA19GG182467 | 5XYPHDA19GG198717 | 5XYPHDA19GG101922 | 5XYPHDA19GG106991 | 5XYPHDA19GG180458 | 5XYPHDA19GG170903 | 5XYPHDA19GG193842; 5XYPHDA19GG168360; 5XYPHDA19GG119577; 5XYPHDA19GG153213 | 5XYPHDA19GG162185; 5XYPHDA19GG197762 | 5XYPHDA19GG144611 | 5XYPHDA19GG139747 | 5XYPHDA19GG122513 | 5XYPHDA19GG192805 | 5XYPHDA19GG128814; 5XYPHDA19GG144141; 5XYPHDA19GG192268 | 5XYPHDA19GG135049; 5XYPHDA19GG115903; 5XYPHDA19GG145922 | 5XYPHDA19GG161358 | 5XYPHDA19GG113939 | 5XYPHDA19GG176474 | 5XYPHDA19GG172781 | 5XYPHDA19GG138503 | 5XYPHDA19GG131051 | 5XYPHDA19GG181447 | 5XYPHDA19GG178600 | 5XYPHDA19GG112032

5XYPHDA19GG130112; 5XYPHDA19GG145824 | 5XYPHDA19GG158654 | 5XYPHDA19GG186602 | 5XYPHDA19GG133382 | 5XYPHDA19GG135875 | 5XYPHDA19GG144155 | 5XYPHDA19GG122415 | 5XYPHDA19GG116873; 5XYPHDA19GG152045 | 5XYPHDA19GG100575 | 5XYPHDA19GG151588; 5XYPHDA19GG128974; 5XYPHDA19GG150439; 5XYPHDA19GG165992 | 5XYPHDA19GG170559 | 5XYPHDA19GG152157; 5XYPHDA19GG115528; 5XYPHDA19GG115125 | 5XYPHDA19GG111351; 5XYPHDA19GG190309 | 5XYPHDA19GG143927 | 5XYPHDA19GG135455 | 5XYPHDA19GG133639 | 5XYPHDA19GG161988 | 5XYPHDA19GG143619

5XYPHDA19GG174255 | 5XYPHDA19GG175647 | 5XYPHDA19GG164065; 5XYPHDA19GG103203 | 5XYPHDA19GG161604 | 5XYPHDA19GG114637 | 5XYPHDA19GG172618; 5XYPHDA19GG141269; 5XYPHDA19GG116811 | 5XYPHDA19GG186695 | 5XYPHDA19GG181416; 5XYPHDA19GG138274 | 5XYPHDA19GG178113 | 5XYPHDA19GG141126

5XYPHDA19GG197261; 5XYPHDA19GG191525 | 5XYPHDA19GG118462; 5XYPHDA19GG100592 | 5XYPHDA19GG138436 | 5XYPHDA19GG199026 | 5XYPHDA19GG168519 | 5XYPHDA19GG172831

5XYPHDA19GG114119; 5XYPHDA19GG177379; 5XYPHDA19GG187653

5XYPHDA19GG184218 | 5XYPHDA19GG149114 | 5XYPHDA19GG187619 | 5XYPHDA19GG190634; 5XYPHDA19GG196207; 5XYPHDA19GG100754; 5XYPHDA19GG166608 | 5XYPHDA19GG131664 | 5XYPHDA19GG155169 | 5XYPHDA19GG133933 | 5XYPHDA19GG184770 | 5XYPHDA19GG197289; 5XYPHDA19GG173459; 5XYPHDA19GG166611 | 5XYPHDA19GG168391 | 5XYPHDA19GG182825 | 5XYPHDA19GG150327 | 5XYPHDA19GG170318 | 5XYPHDA19GG139604; 5XYPHDA19GG134905; 5XYPHDA19GG197048 | 5XYPHDA19GG170688

5XYPHDA19GG110569 | 5XYPHDA19GG184347; 5XYPHDA19GG196059 | 5XYPHDA19GG173865; 5XYPHDA19GG114623; 5XYPHDA19GG189080 | 5XYPHDA19GG189841 | 5XYPHDA19GG154989 | 5XYPHDA19GG156810 | 5XYPHDA19GG102536 | 5XYPHDA19GG187989 | 5XYPHDA19GG102620; 5XYPHDA19GG199558 | 5XYPHDA19GG103363; 5XYPHDA19GG134564 | 5XYPHDA19GG174465; 5XYPHDA19GG118574

5XYPHDA19GG183151

5XYPHDA19GG112919; 5XYPHDA19GG119806 | 5XYPHDA19GG198507; 5XYPHDA19GG102570 | 5XYPHDA19GG103900 | 5XYPHDA19GG117022 | 5XYPHDA19GG196739 | 5XYPHDA19GG159061 | 5XYPHDA19GG192612 | 5XYPHDA19GG128831; 5XYPHDA19GG160405 | 5XYPHDA19GG130093; 5XYPHDA19GG183442 | 5XYPHDA19GG158699; 5XYPHDA19GG183988; 5XYPHDA19GG100625 | 5XYPHDA19GG184350; 5XYPHDA19GG146679; 5XYPHDA19GG113584 | 5XYPHDA19GG172313 | 5XYPHDA19GG127078 | 5XYPHDA19GG193002 | 5XYPHDA19GG194182 | 5XYPHDA19GG127209; 5XYPHDA19GG198846

5XYPHDA19GG162381 | 5XYPHDA19GG163286; 5XYPHDA19GG115500 | 5XYPHDA19GG195624; 5XYPHDA19GG158959 | 5XYPHDA19GG193792; 5XYPHDA19GG147010 | 5XYPHDA19GG125122 | 5XYPHDA19GG181738 | 5XYPHDA19GG177222; 5XYPHDA19GG126318

5XYPHDA19GG198961; 5XYPHDA19GG116808 | 5XYPHDA19GG183439 | 5XYPHDA19GG159173; 5XYPHDA19GG119823 | 5XYPHDA19GG135598; 5XYPHDA19GG133169; 5XYPHDA19GG158105; 5XYPHDA19GG155057 | 5XYPHDA19GG177849 | 5XYPHDA19GG140011 | 5XYPHDA19GG126058 | 5XYPHDA19GG130787; 5XYPHDA19GG199950 | 5XYPHDA19GG160422 | 5XYPHDA19GG135214 | 5XYPHDA19GG167578 | 5XYPHDA19GG164941; 5XYPHDA19GG160713 | 5XYPHDA19GG169654 | 5XYPHDA19GG169816 | 5XYPHDA19GG126979 | 5XYPHDA19GG181657; 5XYPHDA19GG158377 | 5XYPHDA19GG142180 | 5XYPHDA19GG199107 | 5XYPHDA19GG133690; 5XYPHDA19GG153485; 5XYPHDA19GG123127 | 5XYPHDA19GG114959 | 5XYPHDA19GG115223; 5XYPHDA19GG105839; 5XYPHDA19GG186065 | 5XYPHDA19GG180086; 5XYPHDA19GG102830; 5XYPHDA19GG181254 | 5XYPHDA19GG115237; 5XYPHDA19GG104450; 5XYPHDA19GG157505 | 5XYPHDA19GG173879; 5XYPHDA19GG131888 | 5XYPHDA19GG199415 | 5XYPHDA19GG124794 | 5XYPHDA19GG168794 | 5XYPHDA19GG157035 | 5XYPHDA19GG125346 | 5XYPHDA19GG121636 | 5XYPHDA19GG103461; 5XYPHDA19GG158766 | 5XYPHDA19GG104173 | 5XYPHDA19GG135259; 5XYPHDA19GG172778 | 5XYPHDA19GG147606 | 5XYPHDA19GG196174 | 5XYPHDA19GG121443; 5XYPHDA19GG126013 | 5XYPHDA19GG109390; 5XYPHDA19GG115612 | 5XYPHDA19GG125699 | 5XYPHDA19GG122527 | 5XYPHDA19GG168049 | 5XYPHDA19GG165829 | 5XYPHDA19GG107168 | 5XYPHDA19GG162882 | 5XYPHDA19GG179617; 5XYPHDA19GG108644 | 5XYPHDA19GG107932; 5XYPHDA19GG163997; 5XYPHDA19GG151834 | 5XYPHDA19GG191802; 5XYPHDA19GG187765 | 5XYPHDA19GG145743 | 5XYPHDA19GG177141; 5XYPHDA19GG128215 | 5XYPHDA19GG162235 | 5XYPHDA19GG138517 | 5XYPHDA19GG196708; 5XYPHDA19GG179696; 5XYPHDA19GG130398 | 5XYPHDA19GG190908 | 5XYPHDA19GG182937; 5XYPHDA19GG120468; 5XYPHDA19GG165944; 5XYPHDA19GG143751 | 5XYPHDA19GG132166 | 5XYPHDA19GG157553 | 5XYPHDA19GG101919 | 5XYPHDA19GG127582 | 5XYPHDA19GG152823 | 5XYPHDA19GG164437 | 5XYPHDA19GG117330; 5XYPHDA19GG184509 | 5XYPHDA19GG101628 | 5XYPHDA19GG156614 | 5XYPHDA19GG178595 | 5XYPHDA19GG139828; 5XYPHDA19GG198362; 5XYPHDA19GG183652; 5XYPHDA19GG129154 | 5XYPHDA19GG107414; 5XYPHDA19GG116131 | 5XYPHDA19GG167290 | 5XYPHDA19GG184185; 5XYPHDA19GG169766; 5XYPHDA19GG115660 | 5XYPHDA19GG147508 | 5XYPHDA19GG139327; 5XYPHDA19GG167435; 5XYPHDA19GG156872 | 5XYPHDA19GG159478; 5XYPHDA19GG152028 | 5XYPHDA19GG128926 | 5XYPHDA19GG133916 | 5XYPHDA19GG167483; 5XYPHDA19GG100690 | 5XYPHDA19GG145497 | 5XYPHDA19GG121975 | 5XYPHDA19GG192092 | 5XYPHDA19GG103122 | 5XYPHDA19GG154670; 5XYPHDA19GG181903 | 5XYPHDA19GG140509; 5XYPHDA19GG108918; 5XYPHDA19GG145371 | 5XYPHDA19GG104920 | 5XYPHDA19GG135472 | 5XYPHDA19GG166219; 5XYPHDA19GG193498; 5XYPHDA19GG117800 | 5XYPHDA19GG195851 | 5XYPHDA19GG130028 | 5XYPHDA19GG178872; 5XYPHDA19GG164633; 5XYPHDA19GG193551 | 5XYPHDA19GG148562

5XYPHDA19GG196188 | 5XYPHDA19GG189256 | 5XYPHDA19GG136900 | 5XYPHDA19GG115996 | 5XYPHDA19GG155088; 5XYPHDA19GG143541 | 5XYPHDA19GG184266; 5XYPHDA19GG144303 | 5XYPHDA19GG187748 | 5XYPHDA19GG171758 | 5XYPHDA19GG130594 | 5XYPHDA19GG117876 | 5XYPHDA19GG147203 | 5XYPHDA19GG152384; 5XYPHDA19GG141594

5XYPHDA19GG156063 | 5XYPHDA19GG176183; 5XYPHDA19GG112659; 5XYPHDA19GG137318

5XYPHDA19GG175180; 5XYPHDA19GG179486 | 5XYPHDA19GG157861 | 5XYPHDA19GG169797 | 5XYPHDA19GG186437 | 5XYPHDA19GG153096 | 5XYPHDA19GG164969 | 5XYPHDA19GG149503 | 5XYPHDA19GG179505; 5XYPHDA19GG107123 | 5XYPHDA19GG182730 | 5XYPHDA19GG150554 | 5XYPHDA19GG193369 | 5XYPHDA19GG126108; 5XYPHDA19GG160730 | 5XYPHDA19GG133723 | 5XYPHDA19GG169511 | 5XYPHDA19GG156077 | 5XYPHDA19GG172876 | 5XYPHDA19GG151476 | 5XYPHDA19GG178628; 5XYPHDA19GG186566 | 5XYPHDA19GG185577; 5XYPHDA19GG150960; 5XYPHDA19GG182484 | 5XYPHDA19GG191086 | 5XYPHDA19GG140767 | 5XYPHDA19GG150165

5XYPHDA19GG146021 | 5XYPHDA19GG192478 | 5XYPHDA19GG114282 | 5XYPHDA19GG127971 | 5XYPHDA19GG150473 | 5XYPHDA19GG148187; 5XYPHDA19GG176927

5XYPHDA19GG175759 | 5XYPHDA19GG136167; 5XYPHDA19GG119255

5XYPHDA19GG130224 | 5XYPHDA19GG163725 | 5XYPHDA19GG166706 | 5XYPHDA19GG177947 | 5XYPHDA19GG192562 | 5XYPHDA19GG120910 | 5XYPHDA19GG104447 | 5XYPHDA19GG188821; 5XYPHDA19GG121815 | 5XYPHDA19GG170626; 5XYPHDA19GG115481 | 5XYPHDA19GG139697

5XYPHDA19GG114962 | 5XYPHDA19GG155284; 5XYPHDA19GG142101 | 5XYPHDA19GG159741 | 5XYPHDA19GG165460

5XYPHDA19GG119367; 5XYPHDA19GG106652 | 5XYPHDA19GG172960 | 5XYPHDA19GG108255; 5XYPHDA19GG195915

5XYPHDA19GG162803 | 5XYPHDA19GG135505 | 5XYPHDA19GG134306; 5XYPHDA19GG155009 | 5XYPHDA19GG132734; 5XYPHDA19GG144169 | 5XYPHDA19GG136380 | 5XYPHDA19GG190455; 5XYPHDA19GG122270; 5XYPHDA19GG182260 | 5XYPHDA19GG192982; 5XYPHDA19GG155446 | 5XYPHDA19GG174269; 5XYPHDA19GG111947

5XYPHDA19GG190066 | 5XYPHDA19GG137903 | 5XYPHDA19GG104903 | 5XYPHDA19GG111415 | 5XYPHDA19GG152272 | 5XYPHDA19GG103945 | 5XYPHDA19GG180685; 5XYPHDA19GG144026; 5XYPHDA19GG102701; 5XYPHDA19GG110104 | 5XYPHDA19GG163398 | 5XYPHDA19GG199057; 5XYPHDA19GG181996 | 5XYPHDA19GG192657

5XYPHDA19GG121894

5XYPHDA19GG192061 | 5XYPHDA19GG123578 | 5XYPHDA19GG139201 | 5XYPHDA19GG113195 | 5XYPHDA19GG102598 | 5XYPHDA19GG158489; 5XYPHDA19GG158203 | 5XYPHDA19GG155527; 5XYPHDA19GG135990 | 5XYPHDA19GG109549 | 5XYPHDA19GG151963 | 5XYPHDA19GG135620; 5XYPHDA19GG108191; 5XYPHDA19GG187636 | 5XYPHDA19GG155043 | 5XYPHDA19GG107784 | 5XYPHDA19GG150246 | 5XYPHDA19GG167239 | 5XYPHDA19GG191573; 5XYPHDA19GG157391; 5XYPHDA19GG184638 | 5XYPHDA19GG188446 | 5XYPHDA19GG151655 | 5XYPHDA19GG168939 | 5XYPHDA19GG127467; 5XYPHDA19GG175017; 5XYPHDA19GG128828 | 5XYPHDA19GG121622 | 5XYPHDA19GG191055; 5XYPHDA19GG126920; 5XYPHDA19GG122060; 5XYPHDA19GG106005; 5XYPHDA19GG179939 | 5XYPHDA19GG132149; 5XYPHDA19GG160971; 5XYPHDA19GG189743; 5XYPHDA19GG135195; 5XYPHDA19GG174692

5XYPHDA19GG170237 | 5XYPHDA19GG106764 | 5XYPHDA19GG108479; 5XYPHDA19GG121670 | 5XYPHDA19GG136220 | 5XYPHDA19GG163689; 5XYPHDA19GG178502; 5XYPHDA19GG127808; 5XYPHDA19GG120230 | 5XYPHDA19GG116145; 5XYPHDA19GG130286 | 5XYPHDA19GG170724; 5XYPHDA19GG139473 | 5XYPHDA19GG103685 | 5XYPHDA19GG123807 | 5XYPHDA19GG189225; 5XYPHDA19GG134449 | 5XYPHDA19GG137402 | 5XYPHDA19GG147749; 5XYPHDA19GG114203; 5XYPHDA19GG183232; 5XYPHDA19GG135634 | 5XYPHDA19GG130451; 5XYPHDA19GG164325 | 5XYPHDA19GG187622 | 5XYPHDA19GG161621 | 5XYPHDA19GG134810 | 5XYPHDA19GG144804

5XYPHDA19GG164518 | 5XYPHDA19GG105954 | 5XYPHDA19GG194375 | 5XYPHDA19GG123614 | 5XYPHDA19GG125038 | 5XYPHDA19GG185174 | 5XYPHDA19GG112094 | 5XYPHDA19GG162154; 5XYPHDA19GG119210 | 5XYPHDA19GG186194 | 5XYPHDA19GG127601 | 5XYPHDA19GG138386; 5XYPHDA19GG181898; 5XYPHDA19GG118056 | 5XYPHDA19GG141045 | 5XYPHDA19GG188866 | 5XYPHDA19GG144754; 5XYPHDA19GG111804; 5XYPHDA19GG173445 | 5XYPHDA19GG112998

5XYPHDA19GG186857; 5XYPHDA19GG178547 | 5XYPHDA19GG188303; 5XYPHDA19GG196983

5XYPHDA19GG119174 | 5XYPHDA19GG179715 | 5XYPHDA19GG178497; 5XYPHDA19GG172814 | 5XYPHDA19GG150604 | 5XYPHDA19GG147489; 5XYPHDA19GG109647 | 5XYPHDA19GG169573 | 5XYPHDA19GG160159 | 5XYPHDA19GG101936 | 5XYPHDA19GG149730; 5XYPHDA19GG119224 | 5XYPHDA19GG131602; 5XYPHDA19GG144110

5XYPHDA19GG139814 | 5XYPHDA19GG146178 | 5XYPHDA19GG149677 | 5XYPHDA19GG107820 | 5XYPHDA19GG140171 | 5XYPHDA19GG195249 | 5XYPHDA19GG195395 | 5XYPHDA19GG140669 | 5XYPHDA19GG158850; 5XYPHDA19GG127615 | 5XYPHDA19GG112550 | 5XYPHDA19GG127128 | 5XYPHDA19GG134046 | 5XYPHDA19GG192030 | 5XYPHDA19GG196904 | 5XYPHDA19GG105274 | 5XYPHDA19GG144012 | 5XYPHDA19GG195994 | 5XYPHDA19GG160680 | 5XYPHDA19GG120387 | 5XYPHDA19GG122950 | 5XYPHDA19GG157438 | 5XYPHDA19GG105226; 5XYPHDA19GG153194; 5XYPHDA19GG164342 | 5XYPHDA19GG118915; 5XYPHDA19GG114248 | 5XYPHDA19GG187782 | 5XYPHDA19GG136766

5XYPHDA19GG124651 | 5XYPHDA19GG154314; 5XYPHDA19GG193274 | 5XYPHDA19GG176068 | 5XYPHDA19GG185868 | 5XYPHDA19GG166687 | 5XYPHDA19GG101287; 5XYPHDA19GG139621; 5XYPHDA19GG160355 | 5XYPHDA19GG149887 | 5XYPHDA19GG139795 | 5XYPHDA19GG127310 | 5XYPHDA19GG185031 | 5XYPHDA19GG105632; 5XYPHDA19GG179648 | 5XYPHDA19GG107431 | 5XYPHDA19GG112953; 5XYPHDA19GG133804; 5XYPHDA19GG152594 | 5XYPHDA19GG147332 | 5XYPHDA19GG145192 | 5XYPHDA19GG139991

5XYPHDA19GG164664; 5XYPHDA19GG197339; 5XYPHDA19GG124942

5XYPHDA19GG126089 | 5XYPHDA19GG113391 | 5XYPHDA19GG188544; 5XYPHDA19GG112063 | 5XYPHDA19GG197518 | 5XYPHDA19GG146892 | 5XYPHDA19GG185160 | 5XYPHDA19GG187720 | 5XYPHDA19GG197812; 5XYPHDA19GG106635 | 5XYPHDA19GG130806 | 5XYPHDA19GG176717 | 5XYPHDA19GG182694 | 5XYPHDA19GG106215 | 5XYPHDA19GG177835 | 5XYPHDA19GG170075; 5XYPHDA19GG141708; 5XYPHDA19GG109017; 5XYPHDA19GG151168 | 5XYPHDA19GG127145 | 5XYPHDA19GG161571 | 5XYPHDA19GG192660 | 5XYPHDA19GG177382; 5XYPHDA19GG134659; 5XYPHDA19GG142776 | 5XYPHDA19GG157620; 5XYPHDA19GG147198 | 5XYPHDA19GG109051; 5XYPHDA19GG168276 | 5XYPHDA19GG110412 | 5XYPHDA19GG159223

5XYPHDA19GG177737 | 5XYPHDA19GG102407 | 5XYPHDA19GG138842 | 5XYPHDA19GG139280 | 5XYPHDA19GG153907 | 5XYPHDA19GG117764 | 5XYPHDA19GG149808 | 5XYPHDA19GG116985 | 5XYPHDA19GG139876 | 5XYPHDA19GG146049; 5XYPHDA19GG129574 | 5XYPHDA19GG196482; 5XYPHDA19GG159562 | 5XYPHDA19GG104190; 5XYPHDA19GG119160 | 5XYPHDA19GG130370 | 5XYPHDA19GG150070; 5XYPHDA19GG122883 | 5XYPHDA19GG123936 | 5XYPHDA19GG124374; 5XYPHDA19GG132250 | 5XYPHDA19GG190391; 5XYPHDA19GG192285 | 5XYPHDA19GG112323 | 5XYPHDA19GG127341 | 5XYPHDA19GG182291; 5XYPHDA19GG177091 | 5XYPHDA19GG143121 | 5XYPHDA19GG165524; 5XYPHDA19GG191007; 5XYPHDA19GG173512 | 5XYPHDA19GG152921

5XYPHDA19GG107400 | 5XYPHDA19GG121331 | 5XYPHDA19GG100219 | 5XYPHDA19GG171274 | 5XYPHDA19GG183585

5XYPHDA19GG164387 | 5XYPHDA19GG184283; 5XYPHDA19GG157309; 5XYPHDA19GG117649; 5XYPHDA19GG107851 | 5XYPHDA19GG109194; 5XYPHDA19GG118946 | 5XYPHDA19GG197650 | 5XYPHDA19GG112564

5XYPHDA19GG164891 | 5XYPHDA19GG140185

5XYPHDA19GG124004 | 5XYPHDA19GG108921 | 5XYPHDA19GG138145 | 5XYPHDA19GG176314; 5XYPHDA19GG163496 | 5XYPHDA19GG112547 | 5XYPHDA19GG180833 | 5XYPHDA19GG160372 | 5XYPHDA19GG104576 | 5XYPHDA19GG107722

5XYPHDA19GG186082

5XYPHDA19GG112502; 5XYPHDA19GG177446 | 5XYPHDA19GG182677; 5XYPHDA19GG100141 | 5XYPHDA19GG158833; 5XYPHDA19GG178175 | 5XYPHDA19GG100334; 5XYPHDA19GG108949 | 5XYPHDA19GG146262 | 5XYPHDA19GG131308 | 5XYPHDA19GG157746 | 5XYPHDA19GG175812 | 5XYPHDA19GG196675 | 5XYPHDA19GG100883; 5XYPHDA19GG182176 | 5XYPHDA19GG138212; 5XYPHDA19GG183683 | 5XYPHDA19GG143006; 5XYPHDA19GG144267 | 5XYPHDA19GG100916; 5XYPHDA19GG131180; 5XYPHDA19GG178354 | 5XYPHDA19GG194263 | 5XYPHDA19GG152403; 5XYPHDA19GG118669 | 5XYPHDA19GG105162; 5XYPHDA19GG175809; 5XYPHDA19GG149596 | 5XYPHDA19GG161649 | 5XYPHDA19GG100771; 5XYPHDA19GG149582 | 5XYPHDA19GG176524; 5XYPHDA19GG100074 | 5XYPHDA19GG107252 | 5XYPHDA19GG187202; 5XYPHDA19GG196269; 5XYPHDA19GG178452 | 5XYPHDA19GG105369 | 5XYPHDA19GG152305 | 5XYPHDA19GG135763 | 5XYPHDA19GG110622 | 5XYPHDA19GG151879; 5XYPHDA19GG100396 |